ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1011-4 Ingenjörskompetensföreläsningarna, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-06-01
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Syfte och genomförande

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Har du förstått syftet med denna kurs?

29 svarande

Nej, inte alls»2 6%
Jodå, något»6 20%
Ja, syftet är klart för mig»21 72%

Genomsnitt: 2.65

- Det är en översiktskurs» (Ja, syftet är klart för mig)
- Översiktskurs... Och kursen har faktiskt gett mig bra översikt och bra sikt framåt så att jag vet vad som gäller» (Ja, syftet är klart för mig)

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, absolut inte»1 3%
Något»4 14%
Ja, absolut»21 75%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»2 7%

Genomsnitt: 2.85

- Tycker att det är bra, särskilt när man har så dålig koll på saker som jag» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

28 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»11 39%
Ja, i hög grad»14 50%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»3 10%

Genomsnitt: 2.71

- Tyvärr blev föreläsningarna demovtiverande då det kändes för långt bort och i vissa fall ointressant.» (I viss utsträckning)
- Tycker att det blev lite mycket, första halvan av kursen var bra! Men känns lite tjatigt till slut. Färre lektioner kanske?» (I viss utsträckning)
- Föreläsningarna handlade om olika saker» (Ja, i hög grad)

4. Hur tycker du att denna kurs ska examineras?

29 svarande

Obligatorisk närvaro fungerar bra»25 86%
Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan)»4 13%

Genomsnitt: 1.13

- Problemet är att kursen innehåller väldigt lite faktiskt användbar information - det blir mycket svårt att "examinera" de som gått kursen. Den enda prestation som krävs av oss studenter är att dyka upp och det enda sättet att avgöra hur bra detta görs är att räkna hur många som dykt upp...» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Dock är obligatorisk närvaro ej önskvärt när vissa presentationer inte är av intresse.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- I form av tenta, nej. Annars är det nog inget fel på obligatorisk närvaro då kursen är nyttig att gå.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- I och med att denna kurs till stor del handlar om att motivera och entusiasmera oss studenter så känns det fullständigt idiotiskt att vi blir tvingade till att gå på dess föreläsningar. Obligatorisk närvaro funkar tyvärr inte och har istället motsatt effekt på oss studenter.» (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))
- Tycker att det inte borde vara en kurs som faktiskt ger högskolepoäng att sitta och lyssna på äldre studenter och deras liv. Jag förstår att vissa tycker det är intressant, men detta kan man ägna sin fritid åt i så fall. Att ha saker man måste gå på känns jobbigt och man blir lite anti kursen redan från början. » (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))
- Jag tycker det fungerar bra men eventuellt skulle man kunna kräva mer på inlämningarna av reflektion.» (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))
- Ser ingen poäng med obligatorisk närvaro. Kunskaper bör testas genom ordentlig examination snarare än genom att anta att studenterna lärde sig allt som sas på lektionerna. Jag tror att skrivuppgifter är det bästa sättet att examinera. Uppgifterna bör vara väldefinierade så att inte för mycket fokus läggs på att själva ämnet snarare än skrivandet.» (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))


Sammanfattande frågor

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»5 17%
Godkänt»4 13%
Gott»12 41%
Mycket gott»7 24%

Genomsnitt: 3.65

- Att man får högskolepoäng för den är det som förvånar mig.» (Mycket dåligt)
- Tycker faktiskt inte det var jätte intressant att lyssna på hurvida personer lyckats i arbetslivet. Vissa grejer var väl till viss del intressanta. Men overall var det ganska segt tycker jag.» (Dåligt)
- Intressanta föreläsare.» (Gott)
- Har varit intressant att lyssna på föreläsare.» (Mycket gott)
- fick insikt isaker som jag inte funderat på tidigare:)» (Mycket gott)
- Bra översiktskurs. Upplysande och väcker mycket tankegångar som får en att tänka frammåt och se fram emot saker.» (Mycket gott)

6. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Anettes föreläsning och gruppdynamik!»
- Anette, gruppdynamik passet, alla workshops»
- Bra med diskussioner i mindre grupper.»
- Presentationerna från treorna.»
- Om föreläsningarna i LP3 räknas in så var de bra.»
- Föreläsningar från arbetslivet.»
- Möjligheten att gå på gästföreläsningar likt de som varit. »
- Vet ej»
- Anette»
- Föreläsningen om att starta företag (Johan som jobbade på Muskedunder), den var mycket bra och inspirerande!»
- Spännande gästföreläsare! Jag gillar främst att ingen föreläsare hade riktigt samma ämne, vilket gav en bred bild av ingenjörsyrket. Gruppdynamiken och övningarna där omkring var väldigt bra för grupparbetet!»
- Spridningen av de områden som har tagits upp. Den har varit bred och det bör den vara.»
- Allt»
- Den breda föreläsargruppen»
- Att det fanns en spridning på vilka som kom och höll föredrag. Det finns många områden inom IT och jag gillade att många av dem täcktes av kursen. Kan bli ännu bättre, men svårt!»
- Många intressanta föreläsningar från arbetslivet»
- Rapportenuppgiften var mycket givande och bör vara kvar till nästa år. Kanske kan man ge exempel på välskrivna rapporter?»

7. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen. Ta bort den. »
- Mer fokus på saker som är närmare i tiden, vad händer när man ska göra kandidat, hur väljer man master, hur är det att göra exjobb. Saker som rör utbildningen känns mer intressant i årskurs 1 än vad arbetslivet gör.»
- xdin föreläsaren»
- Vet inte, tycker det var bra.»
- Säg inte översiktskurs mer än 3 gånger.»
- Det bör ej vara en översiktskurs.»
- T.ex. ergononomiföreläsningen kändes lite onödig. Det är något man har hört tusentals gånger förut.»
- Framförallt den obligatoriska närvaron. Frågan är om man ens borde ha en kurs som denna. IT kan lägga pengar på bättre och nyttigare kurser. Vi har i slutändan minst lika intressanta gästföreläsningar från CBS etc. De är visserligen inte lika IT-inriktade men, som sagt tidigare, minst lika intressanta.»
- Examinationsdelen, tenta är väl inte heller rätt, så jag vet inte. Men obligatorisk närvara var segt som bara den när man kände att man varannan gång lika väl hade vart hemma för att man inte ansåg sig ta någon lärdom alls.»
- Kortare föreläsningar?»
- Mer detaljer om vad de gör på jobbet och mindre hur de jobbar.»
- Inte lika många lektioner. Jag känner själv att sista lektionerna kunde kvitta »
- Det skulle vara trevligt om gruppdynamiken togs upp lite tidigare så att man kunde tänka på det till grupparbetet. Sedan är det förstås viktigt att man får ha övningar med gruppdynamik tillsammans med sin projketgrupp som det var nu också!»
- Kommer inte på något speciellt»
- Inget!»
- Upplägger med tre lärare i kommunikationsdelen av kursen fungerade inte bra. Speciellt tråkigt blev det när lärare sade emot varandra. Ett lågvattenmärke var när man ifrågasatte att två av lärarna sa emot varandra och fick till svar "Det var vad XXX sa det!".»

8. Övriga kommentarer

- Får man klaga på LSP310 här också? För den är inte bra den heller...»
- Väldigt bra kurs som länkar ihop utbildningen»
- Tycker kursen tar upp saker som man inte riktigt har börjat fundera på än. Fast bra introduktion till olika områden.»
- Bra tanke med kursen (att förbättra sin förmåga att uttrycka sig i skrift), men inte så bra genomfört. Främst organisationen var mindre bra.»


Kursutvärderingssystem från