ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Programmeringsteknik, TIN211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-03 - 2008-03-03
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Håkan Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

57 svarande

1 (inte alls)»5 8%
5 8%
17 29%
27 47%
5 (över förväntan)»3 5%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag lärde mig inget på föreläsningarna och således kunde jag lika gärna lärt mig själv.» (1 (inte alls))
- Kursen ligger enligt mig som inte programmerat någonting förut, på en aldelles för hög nivå för att ge de som redan kan "en utmaning" som föreläsaren uttryckte någon gång. Jag är mycket besviken på upplägget då det från att snabbt behandla grunder kastar över i program som blir helt obegripliga.» (1 (inte alls))
- I åtanke att detta var första gången jag bekantade mej med programmering vill jag vill påstå att jag är ännu mer okunnig nu...» (1 (inte alls))
- Kursen var inte utformad till personer som saknar förkunskaper.» (1 (inte alls))
- ProgrammeringsTEKNINK är väl mer än java antar jag? Det fick vi inte se speciellt mycket av i denna kursen.» (2)
- Hade kanske hoppats på mer algoritmbaserad undervisning, kanske kommer i senare kurser. Rätt mycket fokus på objektorienterad programmering, är det inte bättre att man lär sig grunderna och tankesättet i programmering innan man ska lära sig hur man går tillväga i storskaliga projekt o.s.v. » (2)
- Jag hade förväntat mig mer praktiska kunskaper.» (2)
- Låg ungefär på den nivån som jag förväntade mig.» (3)
- Mycket var bra, men det lades också mycket tid på saker som inte kändes relevanta eller som var på en för hög nivå för tillfället då de framfördes (främst med svar på "för svåra" frågor).» (3)
- Trodde kursen skulle vara lite mer introducerande till programmeringens enorma värld. Helt enkelt inte så djup.» (3)
- Trodde att det skulle bli svårt och det blev det» (3)
- Hade inga särskilda förväntningar på kursen, men jag kan ia alla fall mer om programmering nu än jag gjorde innan.» (3)
- Den var väl var jag trodde att den skulle vara. På en lite svårare nivå dock.» (3)
- Hade egentligen inga tankar om vad den skulle kunna innehålla. Jag anser att jag nu kan programmera java.» (3)
- Bra men saknade filhanteringen.» (4)
- Allt bra, bra och roliga/intressanta föreläsningar.» (4)
- Intressant att lära sig mer om objekt, än jag gjort tidigare. Men jag trodde vi skulle hinna med lite mer. I början fick man intrycket att det skulle bli jättemycket att göra men det tyckte jag aldrig att det blev.» (4)
- personligen fick jag chans att öka den programmeringskunskap jag hade, men utan förkunskaper hade det nog varit svårt att avgöra vad som egentligen var viktigt.» (4)
- Programmeringsteknik har jag inte tyckt låtit spännande tidigare, men kursen vände på mina åsikter.» (4)
- Hade ganska låga förväntnigar.» (4)
- Bra kurs som inledning, översiktlig med bra möjlighet att hjälpa sig själv vidare.» (4)
- Tycker man kunde gått igenom vad som verkligen skiljer objektorienterad programmering från andra typer av programmering. Jag tycker dessutom att någon (gärna bra) motivering till varför man valt just Java i en introduktionskurs i programmering. Jag hade önskat att mer tyngd lades vid JVM (Java Virtual Machine) och hur kompilatorn arbetar.» (4)
- Hade gärna sett mer algoritmer och mindre grafik.» (4)
- Mycket intressant blandat innehåll. Mycket bra undervisning! Bra jobb Erland!» (4)
- Besvarade mina forhoppningar om att det skulle vara kul med programering. Hade garna sett lite mer matematiskt kluriga uppgiter dock.» (4)
- Mycket djupare än vad jag trodde det skulle bli från början.» (5 (över förväntan))
- bra nivå för att vara nybörjarkurs» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

58 svarande

1 (ej relevant)»3 5%
6 11%
18 33%
19 35%
5 (mycket relevant)»7 13%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.39

- Jag studerar teknisk fysik för matematik och fysik på en hög teoretisk nivå, programmeringen är helt ointressant för mig, utom möjligtvis någon algoritm här och där. Dock hade jag sett fram emot att få lära mig en grund i kursen vilket säkert kunde ha skapat ett intresse men det anser jag mig inte ha fått» (1 (ej relevant))
- I nuläget så inte alls. kunde varit bra OM man fått en allmänn övergripande inblick i programmering och då hade jag ansett den mer relevant» (1 (ej relevant))
- Känns onödigt att lära sig programmera (då hade jag gått IT!) men själva problemlösningen är relevant.» (2)
- Roligt, men för speciellt för att kännas helt relevant för någon som inte är speciellt intresserad.» (2)
- Finns det något behov av att kunna programmera på F, så har det inte framgått i kursen. Jag har inte en susning om vad jag skulle använda kunskapen till.» (2)
- Anser jag redan kunde det mesta, annars anser jag att kursen är mkt relevant på F.» (2)
- Svårt att direkt se något för oss relevant användningsområde där inte matlabs inbyggda programmeringsmöjligheter i kombination med t.ex. shell-script kan lösa samma uppgifter om än mindre effektivt.» (2)
- Jag förstår matlab bättre nu.» (2)
- Antar att tankesättet man lär sig är väldigt användbart, men samtidigt så va det inte så mycket tankesätt vi lärde oss utan mest java syntax och semantik. » (3)
- Svårt att svara på just nu...» (3)
- beror väl på vad man vill inrikta sig mot senare..» (3)
- Svårt att säga hur mycket nytta man kommer att ha av kursen för utbildningen. Men man kan säkert ha nytta av den ändå. Man bör nog kunna programmera lite om man ska vara en ingengör med matte- och fysikinriktning.» (3)
- Det må vara som problemlösningskurs» (3)
- Alla kurser vi läser är relevanta men det finns knappt inga kurser som spinner vidare på javan.» (3)
- För utbildningens relevans kan jag tycka att avancerad matlab-programmering hade vägt tyngre. Fast å andra sidan kanske matlabs programmeringsspråk inte är så "bra".» (3)
- Väldigt svårt att veta men det är ju alltid nyttigt att lära sig programmera.» (3)
- Bra kurs för att lära sig hur en programerare tänker och därigenom ger den också kunskap dels om hur man ska komunisera med dem och hur man ska använda deras program för att inte stöta på buggar som dom har missat.» (4)
- Igentligen så kommer vi väl inte använda programmeringen mer än i matlab / matemathica men det var en intressant kurs och det var roligt att se lite hur det fungerar.» (4)
- Programmering kräver onekligen logiskt tänkande. Jag tror inte att alla kommer ägna sig åt programmering efter utbildningen, men det är utmärkt att en grundläggande förståelse (som man borde få) om klasser och datastrukturer sprids ut.» (4)
- Tror att man kommer behöva kunna programmera mer och mer i framtiden.» (4)
- programmering kan ju användas till mycket.» (4)
- Hjälper till att göra utbildningen mer modern.» (5 (mycket relevant))
- Kändes inte som om kursen egentligen anknöt allt för mycket till det som F leder till i mitt huvud.» (Vet ej)
- svårt att säga innan man vet vad man vill att utbildningen ska leda till» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

56 svarande

1 (inte alls)»3 5%
15 26%
21 37%
10 17%
5 (Mycket bra avvägt)»7 12%

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen kommentar» (?)
- Varför tenteras labbarna? De har ju redan gjorts. Dessutom lämpar sig inte en labb som tentauppgift, en labb är mer en process än att skriva ner korrekta rader på en tenta.» (1 (inte alls))
- Tentan kändes lite som ett slag i magen. Flera stora uppgifter på sådant som kom sent i kursen och gicks igenom i alla hast. Speciellt sådant som anknöt till den sista labben, vilket alla inte ens hade haft chans att göra klart returen på än. Kanske inte var tentan det var fel på, utan det faktum att kursen inte förberedde oss på den. » (1 (inte alls))
- Personligen förstår jag inte alls hur man kan tenta en programmeringstenta på vanligt papper. När jag programmerar så använder jag de verktyg som finns på datorn väldigt mycket och helt plötsligt finns de inte. Kompilatorn behövs.» (1 (inte alls))
- 24 poäng på en fråga känndes lite väl tufft, och att allt det var på model-view-control...» (2)
- Inte en dålig tenta men många svåra fallgropar och konstig syntax som vi tidigt i kursen uppmanats att undvika, just därför att det är svårt att följa hur de fungerar, ex flera staplade ifsatser utan måsvingar.» (2)
- Det stod i kurs-PM att tentan skulle vara problemorienterad, vilket jag inte uppfattade att den var. Tentan bestod i princip av frågor kring Java-syntax, vilket inte känns så meningsfullt. Om ni måste ha teorifrågor, fråga "hur gör man det här i Java?", och inte dumma "finn fem fel i min underliga syntax". Ska man felsöka någon annans kod, ge tillgång till en kompilator.» (2)
- Lite för mycket poäng var på Model-View-Control vilket vi gick igenom ganska sent» (2)
- Lite för många "kuggfrågor" som egentligen inte kräver någon relevant kunskap.» (2)
- Tentan var obefogat svår, vilket väl understryks av det höga antalet underkända. Att påstå att det inte beror på att svårighetsgraden på tentan var för hög utan endast låg hos elevernas bristande programmeringsförmåga är oerhört underligt. Framförallt med tanke på att ett flertal av de som klarat laborationerna inte ens nästan klarade tentan. Dessutom tycker jag att föreläsaren skall vara opartisk till vilka hjälpmedel som man får ha under tentan. Det är kanske bra om han ger fördelar och nackdelar för de olika alternativen men inte lobba för ett alternativ. Att en fråga motsvarar 24 poäng kan också tyckas något ojuste. » (2)
- Mycket fanns där som jag inte kan minnas att vi gått igenom på föreläsningen. Känns inte riktigt rättvist för de som inte programmerat förr - det var ju trots den höga nivån en nybörjarkurs?» (2)
- 24 poang pa sista fragan var for mkt, eller snarare, sista fragan var for stor. Ser hellre att den ar uppdelad i en grafisk och en icke-grafisk bit i sa fall. "kuggfragorna" 2 och 3 var ocksa ngt av ett slag under baltet i min mening. » (2)
- jag anser att nivån på tentamen låg långkt över kursen i övrigt. jag upplevde kursen och labbarna som överskådkiga och lite utmanande. jag lärde mig mycket och gjorde ala labar, och tyckte det var utmanande men inte omöjligt. men tentamen anser jag var aldeles för svår. förutom att man förventades känna til exak sematik så förventades man kunna fult ut förstå en odokumenterad model funktion(sista upgiften), det anser jag var att förventa för mycket eftersom modelen var svårläst och något krånglig.» (2)
- Dock för många luriga frågor, det känns inte som om det är den viktigaste poängen att man ska akta sig för fallgropar» (3)
- Handlade rätt mycket om det vi gått igenom på föreläsningarna tycker jag, fast det va alldeles för mycket java syntax och semantik. Jag menar, varför ska vi veta hur java(!)-kod fungerar när man ändå aldrig skriver på det viset? Kuggfrågor om javasemantik handlar INTE om programmeringsteknik. » (3)
- Jag tyckte de första frågorna var lite väl basic, det är saker som man aldrig kommer ha problem med när man sitter vid en dator utan bara ger problem när man sitter med papper och penna. Kursen heter trots allt programmeringsteknik och inte lär dig allt utan till. För övrigt en helt ok tenta.» (3)
- Mycket poäng på grafiskt gränssnitt, som vanligt.» (3)
- Det poängterades att det mesta vi lärt oss finns inbakat i de största uppgifterna. Dock är ju det svårt att i de största uppgifterna visa vad man egentligen kan om skalet bygger på en av de sista (svåra) föreläsningarna.» (3)
- uppgifterna skulle kunna ge poäng för det mesta av kursens innehåll, har dock inte kollat vad som gett poäng» (3)
- Dålig koll här, orsak: se svar på nästa fråga» (3)
- Kanske kunde vart en grafisk fråga mindre. » (3)
- Lab 4 stod för nästan hälften av tentapoängen - i högsta laget kan tyckas. Fråga 1 handlade om att tolka syntax skriven på sådant sätt som vi aldrig använt eller lärt oss. Är det inte bättre att testa ifall vi kan skriva och tolka det som vi blivit lärda än att se ifall man kan lista ut vad resultatet blir av ett konstigt specialfall? Särskilt då detta var första frågan. Rättning och poängsättning av tentan har verkat hård med tanke på hur föreläsaren löste övningstentan, där det verkade vara principer och stora drag som gav poäng snarare än detaljer och korrekthet.» (3)
- Förövrigt vill jag kommentera att sista uppgiften med 24 poäng grafik var mycket knäckande för mig som tidigare ej behandlat något liknande utom på en laboration.» (3)
- Kursen heter ju programmeringsteknik, inte javasyntax. Det var lite väl mycket av det senare på tentan tycker jag. Tekniken med att rita former hade ju inte gåtts igenom alls på föreläsningarna och den beskrivs inte heller så klockrent i boken.» (3)
- sista uppgiften på tentan var dåligt utformad. flera mindre uppgifter hade varit bättre. annars ganska bra balanserad.» (3)
- Allmänt tycker jag att tentan hade bra uppgifter som speglar vad man kan om språket Java. Det här blir kommentarer till, den relativt tungvägda, sista uppgiften på tentan som hölls december 2007: Det kändes som att lite för mycket till slut hängde på hurvida man kände till MVC-ramverket eller inte. För de som gjort sista labben ordentligt var det nog inte problem men jag har en känsla av att MVC var en typisk sak många rationaliserat bort i sitt tentaplugg. Dessutom ingick det inte i litteraturen. I sista uppgiften kunde man även ha önskat att de givna metoderna var kommenterade så man slapp "backtrace":a dem. Jag vet att många hade svårt att ens hinna förstå vad de givna metoderna gjorde. Och detta ska man ju inte behöva utsättas för i en java-miljö med javadoc och allt möjligt =). Ytterligare instuderingsuppgifter hade nog varit till hjälp för många.» (3)
- Alldeles för stor vikt på sista frågan och väldigt hård rättning när det gäller vissa skrivsaker. Det känns inte som rättarna förstått att man skrivit på ett papper och det går inte att få det lika perfekt som på en dator med kommentarer, indrag etc.» (3)
- Det mesta var från de sista lektionerna. T ex rekursion och den sista uppgiften på tentan kunde man få 24 p vilket nästan motsvarade godkännt på kursen. Det var svårt att veta hur man skulle skriva programmerings språk för hand.» (3)
- Lite för mycket grafik. Kursen gav lite träning i läsning av färdig kod, vilket gjorde sista frågan lite knepigare.» (4)
- Varierad tenta med bra uppgifter!» (4)
- Väldigt många poäng på sista frågan, kanske bättre om det varit mer uppdelat.» (4)
- Endast en fråga (som de flesta fick fel på) ifrågasätter jag ty få jag pratat med kan minnas att han gått igenom detta mer än i förbigående som en rolig grej första föreläsningen.» (4)
- Tentan var trevlig, väl anpassad efter det jag lärt mig i kursen.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Jag tycker att det var en bra tenta. Hade man hyffsad koll på grejerna fixade det sig. Men inte utan att man behövde fundera och klura lite. Den innefattade nog det mesta av kursen också.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

57 svarande

<25%»2 3%
25-50%»4 7%
50-75%»3 5%
>75%»48 84%

Genomsnitt: 3.7

- Kunde en hel del java innan, därför behövde jag inte va på alla. Det hade jag dock behövt om dom handlade om mer än java. Programmeringsteknik till exempel.» (25-50%)
- Labbarna var för enkla för att man skulle motivera sig att gå på föreläsningarna. Det gick bra att laba ändå.» (25-50%)
- Det var inte värt att gå på föreläsningarna eftersom de som redan kan programmera tog för mkt tid. Någon duktig ställde en fråga på en "alternativ lösning" och svaret tog alldels för mkt tid av att gå igenom det man skulle gå igenom. Nivån var för hög. » (25-50%)
- Jag underskattade svårigheterna med programmering av precis det skäl som jag blev varnad för, att jag programmerat mycket innan. Det hjälper inte och om jag läste kursen igen skulle jag handla annorlunda. Vet dock inte hur man skall få inte det i huvudet på folk, då jag verkligen fick höra det och ändå inte lyssnade.» (25-50%)
- HAde närvarat på mer än 75% om föreläsningarna varit bättre.» (50-75%)
- Typisk självstudiekurs för min del. Har nog lärt mig mer av att brottas med kompilatorn föreläsningarna egentligen.» (50-75%)
- Missade ingen. Dom var bra. Fortsätt att delaut kopior på oh.» (>75%)
- Alla» (>75%)
- Tror jag var på varenda en.» (>75%)
- Missade inte en enda» (>75%)
- Har missat en eller två föreläsningar p.g.a. av tandläkartid.» (>75%)
- Kom väl lite sent ibland och gick inte på några eftersom jag tyckte jag kunde det mesta redan.» (>75%)
- Väl värt!» (>75%)
- 100% klart» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

57 svarande

1 (inte alls bra)»3 5%
4 7%
16 28%
26 45%
5 (mycket bra)»8 14%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ger otroligt dåliga anteckningar, osammanhängande prat som är tvetydigt och svårt att förstå för elever utan tidigare erfarenhet. Har inte sett vår examinator lösa en enda uppgift på tavlan, istället används OH-ark. Det måste vara bättre att publicera material i pdf-form och gå igenom problemställningar ordentligt på föreläsningar. I de andra kurserna löses problem direkt på tavlan, det tycker jag är bättre. Tavlorna var ofta helt oskrivna efter en föreläsning - samtidigt klagar vår examinator över den dåliga närvaron och "löser" problemet genom att bara ge ut material från föreläsningarna till närvarande. Den största bristen med OH-ark är dock att våra är ytterst bristfälligt skrivna, dålig disposition, svårt att hitta en röd tråd, dåliga formuleringar - helt enkelt inte anpassat för eleven. Det är illa att man får vänja sig med dålig svenska på ett av landets mest välansedda skola.» (1 (inte alls bra))
- som ovan» (1 (inte alls bra))
- Jag har skrivit kommentarer om föreläsningarna senare.» (1 (inte alls bra))
- Precis som under datorintron så gled föreläsningarna iväg till att de som kan mycket och redan har fått intresset får ställa massa kluriga frågor som gör att vi glider långt ifrån rätt spår.» (2)
- Innehållsrika, intressanta, föreläsaren är en bra talare... men jag fattade inte ett jota. Det var inte en föreläsning som gick in utan att jag var tvungen att få den förklarad, för att inte säga översatt av en klasskamrat. Erland är bra på att hitta på finurliga omskrivningar till de olika begreppen inom programmeringen för att beskriva dem på ett lättare sätt, men han tappade bort många nybörjare genom att inte anknyta omskrivningarna till vad de representerade. Det känns som att man fick väldigt många bollar och bilar, pilar och lådor, men väldigt lite programmering. Försök göra föreläsningarna lite mindre målande och lite mer precisa.» (2)
- Röriga, höll inte ens nästan samma svårighetsgrad som laborationerna och tentan. » (2)
- Labbarna gav mer.» (3)
- Väldigt, väldigt varierande. Vissa var jättebra, strukturerade och på rätt nivå. Vissa, tex de allra första och de där föreläsaren svävade iväg på för svåra frågor gick inte att hänga med på alls, speciellt när man var nybörjare med programering.» (3)
- Bra med lite humor i undervisningen.» (3)
- Saker och ting gick lite snabbt ibland...» (3)
- Ibland lite oeffektiva.» (3)
- Fint med auditorie-interaktion. En programmeringsföreläsning kan ju lätt bli stel. Föreläsaren slarvade med tiderna. Dessutom lade föreläsaren enligt mig alldeles för mycket tid på att besvara (tyvärr ofta ganska irrelevanta) frågor under föreläsningarna.» (3)
- Det känns som att det ibland blev för mycket hårklyverier och specialfall medans många nog hade behövt mer grundläggande programmeringkunskap.» (3)
- Ok, men med förstor inriktning på "överkurs"» (3)
- Under föreläsningarna tyckte jag att jag förstod, jag kan inte säga allt men en hel del. Men i början var det svårt eftersom jag saknade förkunskaper. Det var roligt att Erland hade med Kalle o Hobbe men jag tycker att man skulle kunnat lära sig mer om han struntade i dem, eller ha med dem max en gång i veckan. Det var inte lika hög nivå på lektionerna som det var på tentan. Det var mer teori än hur man programmerar kod. Det var ett bra exempel på rekursion när några i klassen fick delta.» (3)
- Dock förekom det en del slarv från föreläsaren (t.ex. inte testkört koden som han visar)» (4)
- Föreläsningarna var mycket bra, fastän dom handlade om java. Bra föreläsare. Roliga och man lärde sig saker. Dock om "fel" sak...» (4)
- Kul och relevant.» (4)
- Ibland var det svårt att hänga med» (4)
- Mycket bra genomgångar. Men skulle uppskatta genomgångar med möjlighet att själv ha en dator framför mig och själv få skriva av direkt och se att programmet funkar.» (4)
- De blev ibland lite för långsamma när vissa saker beskrevs väldigt tydligt. Men alla föreläsningar var mycket trevliga.» (4)
- ganska avspända föreläsningar med inslag av humor, kanske ändå vore bra att byta ut någon "kalle&hobbe" mot tex lite repition» (4)
- Föreläsaren kan vara mer noggrann i fortsättningen, men namn, stora bokstäver etc. det underlättar för studenterna om föreläsaren använder sig om den skrift som man BÖR skriva, och inte den skrift som man KAN skriva.» (4)
- Föreläsaren bra på att konkretisera abstrakta begrepp, detta ökar möjligheten till förståelse. Mycket bra att OH-bilderna delas ut! Lättare att hänga med på föreläsningarna och mycket bra för repetition.» (4)
- Ibland kändes det som att föreläsningarna var en utmärkt repetition för oss som pysslat med objektorienterat tidigare men att det inte var lika bra för nybörjarna (diskussioner med flera som hör till den gruppen stärktes den bilden). Erland kom inte riktigt till avslut om vad t.ex. en klass är och exakt varför man vill arbeta objektorienterat. Man fick förklara för många vid lab3 om konceptet med objekt, konstruktorer etc. så det hade definitivt inte satt sig. Jag vill också säga det att variabelnamn döpta efter klassen, dvs. "Boll boll = new Boll()" kan ställa till problem för vissa. Titta gärna igenom OH-bilderna innan du skriver ut dem, carcolor och cardcolor var kanske det mest flagranta misstaget men det fanns många fler. Både i kod i form av rena stavfel (vilka naturligtvis inte är lika allvarliga).» (4)
- Engagerad föreläsare, kanske stundtals något oorganiserat innehåll.» (4)
- Bra med tydliga utdelade slides.» (4)
- Jag eferfrågar mer demonstration när du sitter vid datorn. Helst skulle alla sitta vid en egen dator och försöka göra det du gör samtidigt, men det kan kanske vara svårt att fixa.» (4)
- Gillade Kalle & Hobbe.» (4)
- Kul, pedagogisk stil.» (4)
- Generellt mkt bra och underhallande. Kalle och Hobbe forgyllde. » (4)
- Väldigt levande och bra föreläsningar, där Kalle och Hobbe är ett positivt inlägg» (5 (mycket bra))
- Trevlig och bra föreläsare som gav tillfälle för frågor på föreläsningarna. Pedagogiska exempel som t ex när man skickade runt olika tal. » (5 (mycket bra))
- jag som läst java tidigare, tyckte det var perfekt repitition av java. även om jag hade lagt upp ordningen lite anorlunda. jag hade haft en föreäsning om hur man bygger klasser tidigare.. föreläsningar av typen "vi skapar en boll, den får hete boll1. nu skapar vi en ny klass, klassen fotboll, som ärver av boll. » (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
1 2%
11 28%
14 36%
5 (mycket bra)»11 28%
Deltog ej»20

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var bara där 2 halva gånger. Det blev för långsamt. Ni kunde ha delat in det så att ni gjorde en lite snabbare och en lite långsammare räknestuga, de som hade programmerat lite tidigare tyckte nog att det var för segt.» (1 (inte alls bra))
- Hade som sagt var varit mer givande att "programmera på riktigt" men ändå skönt att få testa att programmera på papper före tentan.» (3)
- Bör göras vid dator så man kan hänga med. Skulle kunna vara ett utmärkt sätt att få oss och se hur det fungerar. Skriva kod på papper är meningslöst enligt mig...Om det är något som bör ändras till nästa år så är det att dessa stugor ska vara vid dator.» (3)
- De tre första var bra sen övergick det i obegripligheter och stress» (3)
- Där fick man en chans att se hur man skulle skriva sin programmerings kod. » (3)
- Bra repetition från föreläsningarna.» (4)
- Givande då man hade förberett sig och även testat sina lösningar, så man kunde diskuttera varför den ena eller andra lösningen inte fungerade.» (4)
- Bra att se exempel på hur man kan göra.» (4)
- mycket tydligare än föreläsningarna.» (4)
- Hann oftast inte med alla uppgifter. Till nasta ar bor man kanske gallra bort ngra?» (4)
- Skänt att lösa övningarna i grupp. Jag föredrar att höra vad man ska kunna och lära sig det istället för att uppfinna hjulet igen» (5 (mycket bra))
- Gav mycket, där fick man inte tänket och seendet.» (5 (mycket bra))
- Bästa på hela veckan, borde dock få mer tid på dem så att man hinner fråga» (5 (mycket bra))
- Räkneövningarna: Har bara haft Viktor som är utmärkt som övningslärare :)» (5 (mycket bra))
- Skönt med undervisning i mindre grupp. Sen lär man sig väldigt mycket när man angriper problemen, och sen ställer sig frågan hur man ska genomföra det. Man fick lite bättre bild påhur man ska strukturera upp sin problemlösning.» (5 (mycket bra))
- Här fick man se den riktiga problemlösningen, tankegången och orsaker till varför man väljer olika lösningar. Det lilla jag lärde mig själv var härifrån - mer räknestugor!» (5 (mycket bra))
- Övningstillfällena gjorde att man på ett helt annat sätt förstod vad föreläsningarna ville säga. Mycket bra! Bra att inte ha dessa vid datorer - bra repetition att skriva in och testa alla antecknade program från övningarna hemma efteråt.» (5 (mycket bra))
- Stora variationer mellan de olika räkneövningsledarna.» (5 (mycket bra))
- Har dock hört mycket positivt om dem, även om det lät mest som om man fick alla lösningar givna.» (Deltog ej)
- Jag gick på en men tyckte den var alldeles för lätt så jag skippade resten.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 6%
18 31%
25 43%
5 (mycket bra)»11 18%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ont om handledare vid vissa tillfällen. endel handledare svarade bara på "överkurs-frågor" och tyckte att allt annat kunde man läsa i boken. Så ska det verkligen inte vara!Laborationen är till för att få teorin att fungera i praktiken. Får man inte den hjälpen på laborationen är handledningen meningslös. » (2)
- Gick från "skitlätt" till en nivå som skulle utmanat e-kurvan i tillväxthastighet enligt mig. Sänk nivån på kursen...» (2)
- Många laborationsuppgifter var dåligt formulerade. Dels rent språkligt och dels för att det var svårt att förstå vad som egentligen menades på vissa uppgifter.» (2)
- Det borde ha funnits laborationer mer riktade mot de som inte kunde programmera sedan tidigare. "Programmerings-tänket" tycker jag är viktigare än språkliga finesser. Kanske togs detta upp mer på räkneövningarna, där jag själv inte närvarade, och i så fall tar jag tillbaka min kritik.» (2)
- Linuxbiten kändes inte så rellevant.» (3)
- En hel del av kommentarerna på rättningen var vaga och gav inte ledning till vad som var fel, vilket orsakade en del extra returer.» (3)
- De första var alldeles för lätta och det var alldeles för strikt HUR man skulle lösa problemet. Ge gärna lite mer inramning på VAD det är programmet ska göra och ge lite mer fria tyglar när det kommer till själva lösningen. Nu kunde man skriva en lösning som var helt bra, som fungerade men som inte blev godkänd pga att "det var inte så man skulle lösa det". Men säg det isf i beskrivningen att detta och detta får man inte lov att göra osv.» (3)
- Hyffat intressanta labbar, men rättningen var ibland löjligt petig. Dum regel med max 80 tecken brett, utöka till 110 eller nåt, det finns en anledning till att man ofta programmerar på widescreen-skärmar. Eller byt till C++ som är mer koncist, så att man slipper skriva System.out.println() och liknande på typ flera rader.» (3)
- Tyckte de tre första var bra men den tredje höjde nivån alldeles för mycket. Istället för att ha en superenkel förstalabb och en sistalabb som får en att känna sig som en idiot kanske man kan hitta ett mellanläge? Jag har aldrig programmerat förut men har mycket datorvana, det kanske var därför jag tyckte första labben var så enkel men den sista var lite väl svår i jämförelse med de andra två. Jag tycker att det skulle vara bättre att innefatta samma moment men sprida det lite över labbarna. » (3)
- Bra att få programmera praktiskt med handledning, dock kändes nivån ibland för hög relaterat till vad föreläsningnarna givit. Tidspressen gjorde då att man ständigt var stressad. » (3)
- De granskande la vikt vid fel saker. Vi döpte en metod till WhatisCounter, och fick retur. Den skulle trots allt heta WhatIsCounter.» (3)
- Dom kändes ibland lite väl enkla. Tyckte bäst om den sista labben där man fick använda kunskaper från flera delar i kursen i samma uppgift. (listor, mwt,uppräkningstyp). » (3)
- Min största kritik är att det var svårt att veta vad man skulle göra. Jag kan köpa Erlands argument från första föreläsningen att man ska fundera på hur man ska lösa problemet, men kringprocedurerna ska vara glasklara. Dvs. man ska inte behöve fundera kring (och fråga) vilken fil man ska lägga något i, vad som menas med hjälpprogram i det fallet osv. Hade flera gånger uppskattat om man fått ut labbeskrivningarna tidigare.» (3)
- Ibland löjliga kommentarer och returner. Ett exempel är metoden primtal vilken vi döpt till isPrime. Namnvalet renderade retur. Namnet är både på engelska samt signalerar retur av boolean, alltså bättre ansåg vi.» (3)
- de första var bisarrt enkla och de sista bisarrt svåra... kanske lite jämnare svårighetsgrad så att man inte i början tror att det är enkelt och sedan får en käftsmäll när det grafiska kommer.» (3)
- Lärorika men ibland alldels för tidskrävande. Svårighetsgraden på den sista var alldels för hög. » (3)
- Dålig vägledning. Jag hade svårt för en del av dem.» (3)
- Om man klarade dem borde man kanske ha fått bättre förutsättningar på tentan med tanke på att de var extremt tidskrävande...» (3)
- Vissa returer känndes bara som om labhandledarna gav för att det kännde för det, och att de de anmärkte på var struntsaker, men man lärde sig mycket i alla fall...» (4)
- Roliga, de flesta, kändes som de passade till förläsningarna bra.» (4)
- Ibland var rättningen lite halvtaskig över, enligt min mening, småsaker.» (4)
- De första två var inte roliga. De andra två var roligare. Var inte så farliga som det som målades upp på första lektionen.» (4)
- Det var bra uppgifter och lagom svårighetsgrad. Som vanligt var dom svårlästa pga dåliga formuleringar och nästa år borde labbarna vara bättre formulerade med konkreta frågor för sig och fakta för sig. När man väl kunde tyda frågorna så fick man bra saker att fundera på och nyttig problemlösning.» (4)
- Tog ej så fruktansvärt mycket tid som äldre elever varnat för. Tillräckligt med labbtid.» (4)
- Det var bra övningar, men lite för hård rättning av tex indenteringsfel kontra hur mucket vi gått igenom.» (4)
- Jag tycker att de två första var dryga med så många frågor som tog tid även om de var lätta. Sen tycker jag att det var ett alldeles för stort hopp till lab 3 som var mycket svårare. En del frågor tycker jag var alldeles för luddigt ställda, det var svårt att veta vad som skulle lämnas in: ett program, en kodsnutt eller bara ett svar på vad för utskrift programmet producerade. Lab 3 med alla Counters var väldigt förvirrande även om man kan arv vilket jag anser att jag gör. En del frågor trasslade till hela programmen man gjorde eftersom det var en del underligheter. Tex när det stog att man var tvungen att göra på ett visst sätt i CounterB som man visste skulle bli fel och sen skulle man ärva det och göra om det CounterD eller hur det nu var. » (4)
- Nr. 2 var på tok för lång, annars var uppgifterna ok.» (4)
- Lärde mig en hel del. Java är förmodligen ett bra val för kursen.» (4)
- De grafiska elemtenten i labbarna var lagom utmanande. Hade emellertid garna sett svarare logiska och matematiska utmaningar.» (4)
- Det tog så lång tid.» (4)
- Väldigt svåra, roliga. Väldigt svårt att få en laboration godkänd på första försöket och när det finns flera lösningsmetoder så har labbhandledarna alltid försökt peka oss åt en.(Även om man förstår varför de skulle favorisera den lösning som berör det området labben behandlar).» (5 (mycket bra))
- Det man lärde sig absolut mest på. Att rättaren drog ut på tiden är en annan sak...» (5 (mycket bra))
- Det man lär sig mest på, göra fel och göra om.» (5 (mycket bra))
- de var ala jete bra. förutom den första de kunde varigt ett enkel introduktion av tpen "vi skapar en klass boll"» (5 (mycket bra))

8. Svårighetsgrad på laborationerna?

58 svarande

Gjorde ej labbarna»0 0%
1 (för lätt)»0 0%
6 10%
34 58%
15 25%
5 (för svår)»3 5%

Genomsnitt: 4.25

- Gjort en hel del liknande i tidigare kurser.» (2)
- Rätt lätta, framförallt de första var sjukt lätta, men har man aldrig programmerat förr så var den sista nog ganska tidskrävande. » (2)
- Haussades upp som mycket svårare än vad de var» (2)
- En del labbar tog definitivt full tid eller mer att lösa.» (3)
- På det hela lagom. Kan inte minnas någon som kändes direkt hopplös, även om det var vissa där detaljerna var väldigt svåra att få helt rätt.» (3)
- Jag tykte inte det var svårt. Jag ägnade lite tid åt att hjälpa några olika personer som inte programmerat förut. Vissa greppar direkt andra knappt överhuvud taget.» (3)
- Svårighetsgradens nivå hänger ihop med hur mycket handledning man har tillgång till. Nivån var bra, man kunde lära sig mycket men då behövs det mycket tillgång till hjälp så att man inte fastnar i små detaljproblem hela tiden.» (3)
- Bra med labbar där man är tvungen att klura lite själv, Goldbach-labben mycket bra. Labbar där man nöter syntax säkert nyttiga men ej lika roliga.» (3)
- De var lätta för oss som kunde saker och svåra för de som inte gjorde det. Svårt att gradera då.» (3)
- För mycket upprepningar och nötande av samma saker i första laborationen. Jag tycker bättre om vidare problemställningar som skall lösas.» (3)
- Mastodontlabben med spelet (control-view-model) lärde man sig inte så jättemycket på... den var mest jobbig. Tror att det skulle vara tydligare med en enklare labb som byggde på samma sak... om det går att ordna. » (3)
- inte för lätt, ganska okej ändå.» (3)
- Bra nivå.» (3)
- det var precis rett svårighetsgrad hela vägen igenom... om nu tenan hade varigt en anan. jag anser ju att tentan var för svår, om den nu är på den nivän som skall uppnås, så bör svårighetsgraden på labarna höjas vesäntligt.» (3)
- Jag kan tänka mig att en del var ganska svårt för de som aldrig programmerat tidigare. Annars eskalerade svårigheten i en aldeles lagom takt.» (3)
- Det var jobbigt då jag inte programmerat tidigare, men det gjorde också att man ansträngde sig mer vilket är bra» (4)
- Inte för svår om man bara hade gått igenom lite mer innan, (ev istället för kalle&hobbe)» (4)
- Jag och min labb-partner kunde inget om java innan kursen och det var tufft att klara av labbarna, men det går att lösa dem med bra samarbete. » (4)
- Jag tyckte att de var snäppet för svåra. Tanken är väl att man lär sig medan man söker efter svaret på en svår uppgift, men i slutändan blev de alldeles för tidskrävande och man fick skynda sig för att bara bli klar och hann aldrig suga upp kunskapen man skulle ha vunnit på det hela.» (4)
- För mig gick dom rätt bra, men för de som aldrig sysslat med programmering förut så måste de varit väldigt svåra, i alla fall de sista.» (4)
- Jag tyckte personligen att de gärna kunde ha varit svårare men det är bara för att jag kan programmera sen innan. För de som inte hade programmerat nånting alls innan så var det ett helvete att ta sig igenom i alla fall lab 4.» (4)
- Labbarna var egentligen ganska lätta, men jag tycker rättningen var på tok för hård.» (4)
- Jag hade ingen chans att komma på hur man skulle göra själv. Jag var tvungen att fråga hela tiden.» (4)
- läs tidigare...» (5 (för svår))
- På tok för svåra och tidskrävande. Svårt att få tillräcklingt me handledning också.» (5 (för svår))

9. Inlärningsvärde på laborationerna?

58 svarande

Gjorde ej labbarna»0 0%
1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
3 5%
9 15%
19 32%
5 (högt inlärningsvärde)»27 46%

Genomsnitt: 5.2

- Asså, jag kan tänka mig att för de som aldrig programmerat förr så var värdet högre, men jag kunde redan en hel del. Det var i stort sett bara model view control och exceptions som va nytt, resten var bara repetition från gymnasiet. » (2)
- Jag anser att första laben var värdelös ur programmeringssyfte. Om den hade slagits ihop med lab 2 och en lab som verkligen grundligen hade gått igenom klasser, objekt, arv osv. hade införts som ny tvåa (dvs. en klassisk objektlab, bättre än counter-biten i trean) hade lagts som tvåa tror jag fler hade förstått mer. Det jag lärde mig på laborationerna var i princip att jag inte tycker om javas grafikhantering. Därmed hade de lågt inlärningsvärde för mig (denna gång) och hade definitivt kunnat göras bättre för nybörjarna.» (2)
- Man lärde sig i början, sedan ville man bara ha det gjort eftersom allt flöt ihop i en stor gegga, alltså mycket frågor till handledarna och inlärningen minskade enligt mig» (3)
- Som sagt, det slutade alltid med att man var tvungen att skynda sig igenom labben utan att veta vad man höll på med och sedan kom nästa labb innan man haft en chans att pusta ut. Det blev till slut en enda röra som man inte fick ut särskilt mycket utav.» (3)
- Bra att labba men för mkt att ta in. » (3)
- Jo, men tillslut fick inlärningen ta skada pågrund av tidspress...» (3)
- Man fick chans att testa, vad händer om man gör si eller så.» (3)
- Fick lämnain alla utom den första två gånger.» (4)
- Speglade föreläsningarna, vilket gjorde att de blev en form av repetition.» (4)
- Tar man sig väl tid att engegera sig helhjärtat i sina program, ger den kunskapen mest långsiktigt lärande» (4)
- Bra sätt att lära sig på.» (4)
- skulle vara bättre med flera separat labbar med den grafiska hanteringen än en stor uppgift.» (4)
- Detta pga att vi kom in på algoritmer som SPRP och Hungarian method.» (4)
- Learning by doing är det som gäller, eller hur?» (4)
- Ex, mvc måste skrivas för att man ska få nåogon förståelse av det.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Man lär sig av att göra själv, så är det bara.» (5 (högt inlärningsvärde))
- De två andra labbarna var bra om man tar dem till sig och funderar på vad man gör och hur man kan utnyttja det i andra sammanhang.» (5 (högt inlärningsvärde))
- 100% av det som jag lärde mig av kursen kom från labbarna.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Ovärdeligt för inlärningen. I princip omöjligt att förstå vad man sysslar med om man inte tvingas göra det själv.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Bra med friare frågeställningar där man själv får ta fram en lämplig lösningsmetod.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Är av den åsikten att man lär sig bäst av att göra och göra fel.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Man lar sig mest nar man sitter ner och programmerar sjalv. Hade garna sett fler labbar.» (5 (högt inlärningsvärde))
- som skalt de är bra, men inte om man vil klara provet. tentamina verkade tentera en ana kurs» (5 (högt inlärningsvärde))

10. Handledning på laborationerna?

Hur nöjd är du med den handledning du fick på laborationerna?

57 svarande

Gjorde ej labbarna»5 8%
1 (inte alls nöjd)»4 7%
7 12%
22 38%
12 21%
5 (mycket nöjd)»7 12%

Genomsnitt: 3.92

- Deltog ej» (?)
- Vet ej, bad om handledning en gång bara, och den är jag nöjd med, men det känns inte riktigt som underlag för att bedömam det.» ( Gjorde ej labbarna)
- ingen handledning» ( Gjorde ej labbarna)
- Gjorde labbarna hemma» ( Gjorde ej labbarna)
- Gjorde labbarna, men fick ingen handledning.» ( Gjorde ej labbarna)
- använde mig inte av handledning» ( Gjorde ej labbarna)
- MER MER MER, visst i början hade man inte hunnit så långt på labbarna och ville trixa själv, men det hade varit bra med åtminstone en labbhandledare i salen» (1 (inte alls nöjd))
- vet inte. Fick aldrig någon handlednign» (1 (inte alls nöjd))
- jag frågade inte efter så myckt handledning. men jag fick själv gå funt och hjälpa många andra, för att de inte fans tilräkligt med handledare, speciellt med de två sista labbarna» (1 (inte alls nöjd))
- Jag var inte på några schemalagda laborationstillfällen men jag vill passa på att tycka att laborations-rättarna var lite väl petiga ibland.» (2)
- Det fanns inte lärare på alla pass vilket såklart inte är så bra när det är väldigt många som behöver hjälp» (2)
- Det skulle vara trevligt att få veta vem som rättade labbarna och kanske få en e-mailadress till densamme. Jag förde exempelvis vid ett tillfälle en kort dialog med en handledare medelst kommentarer i koden som ansåg att en lång serie logiska operatorer inte alls bör förtydligas genom införande av paranteser så länge den fungerar som den ska i alla fall. Om du läser detta så står jag fortfarande fast vid min åsikt att (a&&b)||(c&&d) är att föredra framför a&&b||c&&d» (2)
- Handledarna gav olika krav under laborationerna. Det var en handledare som sa att man kunde göra på ett visst sätt, men att det var bättre på ett annat. Vi fick retur på den labben, där en annan handledaren sa att man inte skulle göra på det sätt som vi gjorde. Vi förklarade då för honom vad den första handledaren sagt till oss, och vi fick svar att han inte heller godkände den lösningen som vi hade lämnat in och fått hjälp med. Det var lång väntan på hjälp så man frågade ofta olika klasskamrater om man hade tänkt rätt. » (2)
- För lång kötid.» (3)
- Gjorde samtliga labbar utan handledning.» (3)
- Använde oss inte av den.» (3)
- Tycker det hade varit bra med handledare på lite fler tider. Gärna på alla schemalagda tider.» (3)
- Använde mig inte av den» (3)
- hade ingen handledning» (3)
- Tog hjälp från vänner i klassen som programmerat tidigare om detaljer. Klarade oss utan.» (3)
- Jag är missnöjd med Staffans kommentarer i rättningen. Att hålla sig till enordare som "Wrong.", "Good." osv. hjälper inte. Däremot när man pratade med dem så var alla tre bra.» (3)
- Använde inte handledningen.» (3)
- Vissa handledare var bättre än andra. De som var mindre bra bara konfirmerade att man hade gjort nåt fel, men gav ingen egentlig vägledning utan bara försvann iväg någon annanstans.» (3)
- Beövde inte så mycket själv men kan tänka mig att det var lite för få handledare/elever» (3)
- Nöjd, men ibland fanns där ej handledare på utsatt tid och det var VÄLDIGT långa köer. Men när man väl fick hjälp var den mkt bra.» (3)
- Varierade mycket bland handledarna...» (4)
- Nöjd med två av tre handledare. Man fick jättebra hjälp där man fick veta vad som var fel och framför allt varför det var fel och hur man kan tänka istället. Staffans handledning saknade lite de där förslagen på hur man ska tänka istället.» (4)
- Labhandledning: Viktor är väldigt duktig, hjälpsam och bra som labhandledare, så han får betyg 5) (De andra labhandledarna kan inte ingå i betyget, eftersom jag inte känner till dem så bra som labhandledare) Labhandledningstillfällen betyg 5 för de första tre labbtillfällena. Betyg 3 för sista labben. Flera labhandledare/labbtillfällen för sista labben. På sista labben borde min grupp ha gjort svåra uppgiften först och lätta sedan, fast det visste vi inte då. Det var många andra studenter som frågade när vi höll på med den svåra uppgiften och vi fick inte så många tillfällen som vi behövde att få hjälp. » (4)
- Ja, bortsett från att det ibalnd var lite för många i behov av hjälp till antalet handledare, vilket ibalnd märktes på tonfallet i svaren..» (4)
- Svårt/Omöjligt att utläsa från schemat huruvida någon handledare finns på plats under labbtiden.» (4)
- Bra handledare, vissa tillfällen svåra att få tag på då det är ett 20tal människor före i kön men de har varit pigga på att svara på mail och liknande.» (5 (mycket nöjd))
- De kunde det man förväntade sig» (5 (mycket nöjd))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

1 (Mycket liten)»7 12%
7 12%
20 35%
14 24%
5 (Mycket stor)»9 15%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som jag tidigare påpekat så är examinatorns undervisningsform och svenska bristfällig. Svårt att ta till sig trots att vi i klassen är mycket vana vid att ta till oss information.» (1 (Mycket liten))
- Knappt någon faktiskt. Jag hade inte lärt mig någonting alls om det inte hade varit för mina klasskamrater.» (1 (Mycket liten))
- Anser jag redan kunde det mesta.» (1 (Mycket liten))
- Har programmerat sedan jag var 10 och lärt mig PHP, C, ASSEMBLER m.m från böcker. Men det var kul att prova lärarledd undervisning i alla fall.» (1 (Mycket liten))
- Det jag inte kunde lärde jag mig såklart, men det läste jag in själv efter att ha blängt lite på föreläsningsanteckningarna. » (2)
- Som jag skrev innan så har jag programmerat java en hel del innan och det jag lärde mig var nog Model-View-Control biten.» (2)
- Kunde en del redan från början, så det känns svårt att bedömma.» (3)
- Som sagt innan, det var så varierande föreläsningar.» (3)
- Jag var inte närvarande vid så många lektioner, men säkert inget fel på föreläsningarna.» (3)
- Laborationer och övningar stod för klar majoritet av inlärningen. föreläsningarna(OH-anteckningarna) mest till hjälp för hjälp och repetition under/efter genomgången labb.» (3)
- Det är bra att få » (4)
- En del föreläsningar var lite långsamma. Kan bero på att jag gillade boken och läste den ganska noggrannt de första 3 veckorna.» (4)
- Den gav en utmärkt grund inför laborationerna. Dock hade jag troligen stor hjälp av att varit intresserad av programmering (BASIC) tidigare och förstod koncepten snabbt.» (4)
- Det hjälper alltid att få höra någon annans uppfattning om saker.» (5 (Mycket stor))
- Boken var också bra, men jag är mer av en lyssnare.» (5 (Mycket stor))
- Har läst mycket lite i boken. Boken har jag använt som referenslitteratur till labbarna.» (5 (Mycket stor))
- återigen, undervisningen gjick and i hand med labbara. men varken labbarna eler föreläsningarna var kompisar med tentamina.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.43


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

54 svarande

Ja»2 3%
Nej»52 96%

Genomsnitt: 1.96

- Råkade inte själv ut för det. men kan ju inte garantera att det inte förekom» (?)
- handledares uppgift är inte att totalt döma ut många timmars hårt arbete av studenter utan istället komma med förslag på förbättringar. Dessutom är det ju trevligt om handledaren inte blir sur för att jag inte förstår något som är helt nytt för mig men som han tycker är självklart. Jag är ju där för att lära mig.Endel handledare är däremot bra på att lära ut, som tur är.» (Ja)
- jag hörde något om något nedlåtande mot tjejer, men jag mis inte,,, är antagligen ingent. det fans ju inget kanske svar. så se deta som ett kanske svar» (Ja)
- Inte som jag upptäckte.» (Nej)
- Jag har inte varit med om någon diskriminering eller liknande eller sett någon annan som har varit utsatt för det.» (Nej)
- Men jag vet att många upplevde det som att Erland inte alls ville sina elevers bästa utan snarare ville få oss att inse att vi inte alls är smarta utan snarare idioter som under inga förutsättningar kommer kunna lära oss programmera. Spontant känns det inte som en känsla jag skulle vilja ge mina elever. » (Nej)
- Du behöver inte vara aå tydlig med att du skämtar när du hackar på windows- och pc användare. Du sa det säkert 10 ggr. Jag tror folk förstår i alla fall.» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

1 (För låg)»0 0%
4 6%
32 55%
12 20%
5 (För hög)»10 17%

Genomsnitt: 3.48

- Eftersom jag redan kunde mycket va det inte så mycket nytt att lära sig, mest repetition, men det gäller kanske inte för alla..» (2)
- För min del, det vill säga. Däremot vet jag en person som fullständigt och flera andra som delvis struntade i mattekursen bara för att kunna klara programmeringen.» (2)
- Andra läsperioden i ettan på F är tydligen en ganska lugn sådan om man får tro äldre teknologer. Jag hade personligen inte haft några problem med fler uppgifter.» (2)
- Det tar emot att säga det men möjigen kunde det varit lite mer att göra på labbarna..» (3)
- Ganska skönt med en lugnare period :)» (3)
- Var väl settt över hela kursen ganska så hög. Men labbarna gjorde att man satte igång redan vid dag ett.» (3)
- Ej omåttligt. Bra att mycket tid läggs på labbarna och att dessa är omfattande, det är här kunskapen fastnar.» (3)
- Har man aldrig varit i kontakt med programmering innan förstår jag om kursen ses som riktigt svår att klara.» (3)
- förmodligen bra arbetsnivå för en nybörjarkurs på F!» (3)
- jag som programerat java ina tyckte arbetsbelastningen var ok.. om nu tentan hade matchat kursen» (3)
- Ganska gämt fördelad» (4)
- Labbarna var lite mycket i slutet, borde haft mer tid per labb där.» (4)
- Laborationerna tog ibland riktigt lång tid att göra och hängde över en som spöke ,D» (4)
- återigen mycket pga av kunskaper inför labbarna saknades hos många» (4)
- Laborationerna tar så mycket tid att det blir för mycket med en tenta. Labbarna bör vara grunden för att få godkänt.» (4)
- Labbarna i detta ämne, och ep i fysiken omkring oss hamnade olycligt samtidigt så det här momentet var ganska tungt» (4)
- Kursen går fram fort och de som inte har programmeringsvana sedan tidigare uppfattar det som svårt. Dock är målet tydligt, att man skall nå en nivå där det börjar bli användbart. Då krävs det detta tempot. Kanske utöka poängantalet? Det är ändå en kurs utan programmeringsförkunskaper.» (4)
- Tänker på de som aldrig hållt på med programmering.» (4)
- Det var väldigt högt tryck och vi som inte har så bra studieteknik tvingades välja en kurs, matten eller programmeringen, det var svårt att hinna båda.» (5 (För hög))
- Så stressig!!! Redan första veckan hade jag panik» (5 (För hög))
- Fick ingen tid till att plugga analys.» (5 (För hög))
- Definitivt för hög. 10-20 timmar per vecka för enbart labbarna är för mycket.» (5 (För hög))
- När man aldrig har hört ordet programmering räcker det inte hur stor ens egen ansträning än är. Ta ner nivån och se till att alla fattar vad programmering går ut på. » (5 (För hög))
- Jag hann bara med den kursen och struntade i matten, men jag blev ändå inte godkänd på programmeringen.» (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»12 21%
Mycket bra»39 68%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.78

- Jag och min labb-partner hade svårt att samarbeta men de andra eleverna är alltid mycket hjälpsamma, i och utanför skolan. » (Ganska dåligt)
- Något skev arbetsfördelning med labbarna till följd av labbkamrat som prioriterar bort denna kurs.» (Ganska bra)
- Hade tyvärr ingen labbpartner, mest för att jag inte ville ha det. Hade nog i efterhand varit bättre.» (Ganska bra)
- Även äldre studenter har varit extremt hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Klockrent. Hittade min labbpartner som låg på samma nivå och det fanns andra att diskutera med på samma nivå också. » (Mycket bra)
- bra att man labbade i par så man tvingades diskuttera olika lösningar och inte bara köra på sin egen tanke.» (Mycket bra)
- Vi har kommit överrens mycket bra» (Mycket bra)
- Promblemlösande diskussioner förekom frekvent.» (Mycket bra)
- De har varit underbara.» (Mycket bra)
- jag och labpartnern funkade bra ihop. jobade även med andra elerver och löste uppgifter med dem» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»6 10%
Ganska bra»19 33%
Mycket bra»14 24%
Har ej sökt hjälp»16 28%

Genomsnitt: 3.63

- långa köer var det ju vid labbarna.» (Ganska dåliga)
- jag behövde inte fråga så mycket men jag gjic runt och hjälpte många andra, som inte fick kontakt med någon lärare.» (Ganska dåliga)
- Hadde varit kul med lite mer handledartid på labbar.» (Ganska bra)
- Det fanns ganska goda möjligheter till det på föreläsningarna om inte någon viss elev skulle blockera läraren i 15 min. Dock störde det mig ej så mycket eftersom jag ofta inte kunde komma på en konkret fråga vid de stunderna då allt kändes grumligt. Handledarna och räknestugorna var utmärkta för det här» (Ganska bra)
- Det var ofta folk (på första raden) som ställde en massa hårklyveri-frågor vilket jag tyckte var ganska irriterande.» (Ganska bra)
- Ofta valdigt lang vantetid i labbsalarna.» (Ganska bra)
- Har man velat fråga så är det bara att fråga på föreläsningarna eller på nått labbtillfälle eller så kollar man upp det på kurshemsidans föreläsningasanteckningar. Man kan säkert fråga på övningarna också, men dom va jag som sagt aldarig på. » (Mycket bra)
- Lätt att ställa frågor. I paus på föreläsning. Ibland går det lite för mycket tid på föreläsning för att svar på frågor angående sådant som redan var avklarat.» (Mycket bra)
- fanns valmöjligheter... att fråga föreläsare, handledare, faddrar, klasskamrater mm, så de flesta fann nog någon att få hjälp av vid behov. » (Mycket bra)
- Tilräckligt med handledartid. Bra med kölistor.» (Mycket bra)
- Alla som kunde hjälpa till gjorde det gärna.» (Mycket bra)
- Vissa hade läst programmering tidigare och hjälpte gärna till när det var något man inte förstod.» (Mycket bra)
- Har haft fullt upp med labbarna och det lättaste är att fråga elever i närliggande datasalar» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

57 svarande

1 (ej prisvärd)»3 6%
3 6%
14 31%
17 37%
5 (mycket prisvärd)»8 17%
Köpte inte boken»12

Genomsnitt: 3.53

- Värdelös bok som inte tog upp det man egentligen behövde veta. Det kändes som en väldigt liten del av texten var relevant. » (1 (ej prisvärd))
- Den kanske är bättre än vad jag ger den credit för, jag använde den väldigt lite.» (2)
- Vettig bok, men jag använde den nästan bara på tentan eftersom vi var tvungna at ha den då.» (2)
- Personligen kommer jag kanske inte använda boken igen. Då kan priset vara lite i överkant kanske, men den går ju att sälja.» (3)
- Boken var säkert bra men labbarna tog så mycket av tiden att det var sällan jag hann med att ingående läsa den. » (3)
- Helt okej bok» (3)
- Jag köpte begagnat.» (3)
- Lite tråkigt att i princip samma exempel användes i nästan hela boken (bankkonton), men i övrigt väldigt lättöverskådlig och informativ. Fanns tyvärr inget om modell-vy-kontroll heller vad jag minns, kanske lite dåligt eftersom att 24 p på tentan handlade om detta.» (4)
- Lättförståelig och bra bok. Mycket bra komplement till föreläsningarna.» (4)
- Amerikanst men okey, bra register, app C var ganska bra men kunde gärna varit lite utförligare. Sammanfattinings texterna i den löpande texten var gätte bra.» (5 (mycket prisvärd))
- Jag tyckte det var en bra och intressant bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Väldigt bra kursbok, eftersom den beskrev väldigt bra. Om man väl intresserade sig och lade ner tid var den till mycket stor hjälp.» (5 (mycket prisvärd))
- Boken var väldigt trevlig, en av de absolut bästa programmeringsböcker jag lagt ögonen på.» (5 (mycket prisvärd))
- Bra struktur samt lätt att läsa och förstå enskilda avsnitt» (5 (mycket prisvärd))
- Jag tyckte boken var bra och tror den kan vara bra även om man aldrig programmerat innan. Det fanns också mycket kul att leka med nu efteråt som avsnittet om krypterig tex...» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade den, så ja :)» (Köpte inte boken)
- Hade en annan bok, vilket resulterade i att jag fick låna kursboken till tentan. Exemplen som fanns i kursboken var till stor hjälp märkte jag bara på den korta tiden. Om den var prisvärd är ju svårt att säga.» (Köpte inte boken)
- Varför köpa boken när allt står i föreläsningsantecknigarna och APIn? » (Köpte inte boken)
- Lånade den, men skulle jag köpt den skulle jag säga att det var alldeles för mkt! » (Köpte inte boken)
- Lånade av en kompis istället.» (Köpte inte boken)
- lånade den» (Köpte inte boken)
- köpte inte boken, för den var absolut inte värd vad den kostade. föreläsnings anteckningarna dög aldeles utmerkt til labbarna» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»6 10%
7 12%
16 28%
17 30%
5 (Mycket stor)»10 17%

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- MVC stod inte med i boken vilket gjorde att mer än en tredje del av kursens innehåll inte fanns med i boken. Boken och föreläsaren hade olika tillvägagångs sätt.» (?)
- Man lär sig bara genom att programmera.» (1 (Mycket liten))
- Brist på tid att läsa den men den var ändå mil bättre än föreläsningarna.» (2)
- Föreläsningarna var mer givande» (2)
- Bläddrade igenom boken inför tentan. Aldrig före det.» (2)
- OH-bilderna var jättebra.» (3)
- Jag lärde mig mest på att testa, men boken var bra för att få allt att sjunka in» (3)
- kursen la mycket störrre fokus på att skriva grafiska program än boken gjorde. Kompleterande material på nätet(eller i pappersform) hade inte skadat.» (3)
- Bra att ha föreläsarens OH-bilder tillgängliga så att man under föreläsningen kan koncentrera sig på att lyssna, men sedan ändå gå tillbaka och i detalj se vad man har pratat om.» (3)
- Om man ser API-n som ett hjälpmedel blir det en femma på den här, annars var föreläsningsanteckningarna bra att ha vid labbar och övningar.» (3)
- Bra bok, ändå. » (3)
- Bra vid förberedelse och repedition. Lätt genomsökt. Öven OH var informativ.» (4)
- Jag skulle vilja ha en bok med programmeringsexempel på CD-skiva. Föreläsnings-OH har varit bra. Tack Erland för arbetet med att skriva ut dessa. » (4)
- kursboken innehöll delar som låg utanför föreläsnignarna, men som ökade intesset att lära sig mer. » (4)
- boken har varit bra. Har använt OH-bilderna som ett komplement.» (4)
- Läste mycket på internetsidor...» (4)
- föreläsnings anteckninarna var bra» (4)
- Kursantecknigarna = superbra! Klockrena. Boken vet jag inget om. » (5 (Mycket stor))
- Läste igenom boken noggrannt tidigt i kursen.» (5 (Mycket stor))
- Lite trist att amerikanska böcker ska vara så mångordiga. Fattar inte vitsen med "Production tips", "Common errors" och sådana återkommande "sidorutor". Är det relevant stoff så kan det väl stå i texten, om inte så kan det väl kvitta.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

57 svarande

Ja»39 79%
Nej»10 20%
Vet ej»8

Genomsnitt: 1.2

- ´,» (Ja)
- dock stod det "exam: to be announced" på kurshemsidan dagen innan tentan....skumt» (Ja)
- Jo det måste jag säga, dock inte sådan att man lätt kan använda den» (Ja)
- Egentligen har det funnits det, även om föreläsaren vid ett tillfälle ändrade labben efter att den gått ut, och inte informerade om detta förens dagen den skulle lämnas in.» (Nej)
- Hemsidan var mycket rörig, ej intutiv layout och man fick ofta leta efter de länkar man sökte. Behöver städas upp!» (Nej)
- Mer tentor att öva på! Speciellt Model-View-Control..vi fick bara en uppg på den och det var den viktigaste uppg på tentan» (Nej)
- Under lång tid fanns kursmålen "Course Goals" inte att nå på kurshemsidan. » (Nej)
- Informationen om examineringskrav dröjde. Det tog tid innan man fick veta vad som gällde.» (Nej)
- Tror inte det är så många som vet att vi inte får behålla laborationerna till nästa år» (Nej)
- Jag tycker det bör vara tydligare hur det är med hur länge laborationerna är giltiga för de som ska tenta om kursen. Annars tycker jag det var tydligt.» (Nej)
- Lägg ut labbarna tidigare» (Nej)
- Fler gamla tentor, lättare att kunna hitta relevant information på kurses hemsida» (Nej)
- kurshemsidan var stor och ökig, jag vet inte ens nu vad ala tabbarna gjör, jag bara provade mig fram varje gång tils jag kom rett» (Nej)
- Kursinnehåll lite mer kanske. Om den ska handla om java så byt namn på den eller nått iaf, och skriv vad syftet är (att lära sig onödig java syntax och semantik). Man blir sjukt lurad av namnet. » (Vet ej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att du delarut OH-föreläsningarna så man inte behöver skriva mer än nödvändigt.»
- Övningarna»
- Räknestugorna»
- Föreläsaren. Skitbra föreläsningar, mycket rolig person och så vidare. Han kan lätt köra samma stil fast med lite förändrat innehåll i kursen. Kommer bli skitbra.»
- Kalle och Hobbe.»
- Kalle och Hobbe! »
- OH-kopiorna.»
- Räknestugorna»
- Minst lika stor del praktisk träning gärna mer!»
- Föreläsaren»
- Fortsätt med labbarna och räkneövningarn. »
- Föreläsaren, Kalle och Hobbe. =)»
- Labbarna»
- Den sista uppgiften på provet var bra och det bör vara med en liknande nästa år, kanske med lite tydligare poängindelning om det är möjligt.»
- Laborationerna och räknestugorna.»
- OH-bilder som delas ut. Fortsatt stort utrymme för övningstillfällen och laborationer.»
- Räknestugorna fast med datoranslutning så att man kan hänga med och pilla själv.»
- Kalle och Hobbe samt tydliga föreläsningar.»
- föreläsningarnas utformning»
- De bra tentafrågorna som visar att man förstår Java. De bra laborationerna (typ alla. Gärna med korrekturlästa formuleringar). »
- Antalet laborationer»
- Model View Control»
- Formen av föreläsningar, dvs overheadbilder blandat med tavlan. Kopior till eleverna och diskussion/återblick av labbarna.»
- Vet ej.»
- Labbstrukturen med ökande svårighetsgrad var bra. Intressanta labbar.»
- Kalle & Hobbe»
- Föreläsningarna var i stort sett bra och inte bara en massa tråkigheter som det lätt kan bli i ett sånt ämne.»
- Kalle och Hobbe.»
- boken, kursens innehåll, föreläsare.»
- Erland!»
- Ha kvar labbarna.»
- det mesta. det har funnits önskemål om att tentera med dator, men jag tycker mig se mer än en praktisk anledning till att tentamen på papper är bästa sättet, även i denna kurs.»
- Laborationerna, de lärde man sig kursen på.»
- kalle och hobbe, labbarna.»
- Roliga laborationer, (spel, "tidstävlingar")»
- Labbarna var ett bra sätt att lära sig även om man inte fick så mycket hjälp»
- Allt, det var bra som det var.»
- Föreläsningarna»
- labb 2,3,4»
-
- Att ha fler exempel där eleverna får vara med och skapa lösningen.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se övriga kommentarer»
- Fler övningstentor»
- Tentan var för inriktad på java-semantik och inte på endast programmering, kursen heter ju faktiskt programmeringsteknik. Ta sista uppgiften till exempel, att rita fönster och ändra textstorlek etc är bara semantik! »
- Mer struktur och lägre nivå från start. Få alla handledare till samma nivå. Mer rättvis rättning av labbarna kändes det som ibland också.»
- Innehållet. Skippa semantik o syntax och satsa mer på pseudokod och mer lösningar i större skala så man lär sig mer programmeringsteknik och mindre java. »
- Dra ner på syntaxfrågorna på examinationen och gör tentan mer problemorienterad som det stod att den skulle vara. Ordna för Guds skull så att man får göra tentan vid en dator. Programmering på papper är inte programmering, kompilatorn är en del av programmeringen, samt tillgång till elektronisk java-dokumentation man lätt kan söka i. Ladda ner dokumentationen offline om ni behöver stänga av internet. Java-boken är inget alternativ.»
- vet ej.»
- Lägg Model-View-Control tidigare så att det kan sjunka in innan tentan»
- Fler praktiska övningstillfällen»
- Räknestugorna var för långsamma. Ibland var det något på övningspappret som det hade varit intressant att se en lösning till eller disskutera, men det var inte värt tiden att sitta av 2h bara för kanske 10 min av intresse.»
- Annan bok, men det kanske inte finns något annat bra alternativ. Önskar CD-skiva med programmeringsexempel till boken. »
- Bättre genomgång innan labbarna, mer repition, mindre kalle&hobbe (men ta inte bort dem helt)»
- Andelen godkända på kursen vore väl bra =). Nä men jag vet inte riktigt, jag tyckte att det mesta var bra så jag har inte direkt ngt att klaga på.»
- Labbarna bör ge bonuspoäng till tentan. De ger varken bonuspoäng eller hp och de bör i nuläget vara frivilliga.»
- handledningen bör utökas och förbättras»
- Svårare labbar. Hade antagligen varit bra med en svårare rekursionsuppgift till exempel.»
- Undervisningsformen, man ska inte behöva läsa ett OH-ark på en föreläsning. Publicera isåfall materialet på nätet eller hänvisa till den. Svenskan i materialen vi får. Tentor, labbar och material från föreläsningar är fulla av språkbrister och det borde inte vara acceptabelt på en högskola. »
- Tentafrågor som berör det vi har lärt oss, snarare än att testa om vi kan tolka sätt att skriva som vi ej har använt.»
- Sänk labbarnas svårighetsgrad, åtminstonne om man anser sig inte klara den nivån, Ge en tenta som inte har en 24 poängare grafik. Det är mycket knäckande om man ej behandlat java förut då grafik är ganska avancerat enligt min uppfattning från den här kursen»
- Labarna: titta på innehållet, beskrivningarna och kanske också antalet.»
- Korrekturläs OH-bilderna som hör till föreläsningarna för sjuttsingen! =) Någon föreläsning om datorprogrammering i allmänhet. T.ex övergripande om datarepresentation, maskinspråk, adressering, maskinkod. JVM. Och igen: motivering till varför just Java valts till en introduktionskurs i programmeringsteknik bör ges.»
- Lite mindre tidskrävande skulle vara bra. kanske inte lättare labbar men lite mindre tidskrävande.»
- Fokusera mer på algoritmer och koncept tex MVC och liknande. Mindre grafik, det är inte grafiken som är det viktiga.»
- 1) Tentaformatet. Föreläsaren språkar för att abstrahera och förenkla sin programmering hela tiden. Han tycker att programmeringen skall vara en iterativprocess där referensverk (t.ex. api) skall finnas tillgängliga och användas. Vidare så är förslaget att börja skriva ett tomt programskal med enbart metodnamn och kommentarer. Att tillämpa det på en papperstenta är svårt. Boken är ett bra hjälpmedel som referensverk, men något knapphändig så det inte infattar MVC. Förutom boken bör ett ark handskivna anteckningar tillåtas. Den iterativa processen som jag tillämpar normalt när jag programmerar är mycket svår att omsätta på papper. Det går till exempel inte att infoga rader (och bevara läsligheten) som sent i processen inses att de behövs. Dessutom kräver de tankemöda hur många toma rader ska jag lämna så att jag är säker på att allt får plats. För mig går väldigt mycket tid på att skriva en version, som är kass. Skriva till rader och kommentarer. Renskriva när det blir för klottrigt. Skriva till rader och kommentarer. Renskriva... osv 2) Programmeringsteknik Jag skulle vilja ha fler föreläsningar om hur jag "ritar" upp mitt program på papper innan jag börjar programmera. Så att jag vet vilka delar jag behöver och hur de skall funka tillsammans.»
- Kursen är ypperlig för oss som programmerat innan, men kan tänkas vara för svår för nybörjare. Använd möjligen fler grundläggande exempel vid varje moment innan man går vidare till mer djupgående.»
- Föreläsningstaktiken. Försök få mer balans mellan målande beskrivningar och faktiska begrepp och moment. Målande beskrivningar är bra för att förstå nåt i teorin, men det behöver förankras i verkligheten för att kunna tillämpas. Det är något jag känner saknades i den här kursen.»
- Labbarna bör släppas kvällen innan så man har tid till att förbereda sig. Tar mkt tid av labbtiden att läsa annars. Detta funkade bra på de första labbarna men inte de sista. Lite väl mycket fokus på kursens sista moment på tentan. Dumt att observer/observable inte finns i boken. Materialet om detta kunde varit utförligare. Dumt att lägga 24/60 poäng på tentan på en enda fråga. Klarar man ej den är det i princip kört.»
- Tentamen, jag vill inte tentera med papper och penna!»
- Att man inte får behålla laborationerna till tentor nästa läsår utan måste göra om dem. Vi har ju faktiskt gjort labbarna och lagt ner den tiden man ska lägga ner på dem. Hur kan man motivera att de inta ska behållas? Att säga att det är omöjligt att kugga tentan om man har gjort laborationerna är uppenbart inte sant. »
- Lite tydligare frågeställningar i labbarna och lite lättare labbar. Jag vet att du sa att du vill ställa lite otydliga frågor så att man måste fundera ett tag på vad man ska göra men jag tycker inte man ska behöva lusläsa frågan flera ggr för att ta reda på om man ska lämna in ett fullständigt program, kodsnutt eller ett svar av ngt slag.»
- Lägg fokus på att alla ska förstå vad programmering är och lära sig vilka verktyg som kan användas. Hellre mindre små övningar som visar hur man hittar algoritmer och lösningar är jättestora uppgifter som man bara blir stressad av. »
- Tentan, konceptet att över huvud taget programmera på papper är helt absurt. Ska provet innehålla så långa programmeringsuppgifter som memory-uppgiften så måste vi få skriva provet på en dator med kompilator och API:n eller mostv. Dessutom blev jag riktigt besviken på uppgifterna om java-syntax då dessa rent ut sagt var kuggfrågor. Det måste väl finnas dator-tentasalar någonstans på skolan.»
- Ha labbarna ute i god tid.»
- Kopplingen mellan kursen och tentan behöver definitivt förbättras. Det betyder inte nödvändigtvis att tentan behöver förändras, men det vore förmodligen en bra idé att avslöja "hemligheterna" bakom kuggfrågorna på föreläsningarna, alternativt ha övningar som ger bättre erfarenhet på sådant som kommer på tentan (tänker då främst på första delen med bl.a. operatorprioritetsfrågorna)»
- Föreläsningarna, man lärde sig ingeting ty föreläsaren hade ingen röd tråd och verkade mer intresserad av att dra roliga historier än att faktiskt lära ut. Vidare var mycket i kursen försenat, bland annat kom en lab inte ut i tid för laborationstillfället. Ändringar i labbarna meddelades inte förän sista inlämningsdag. Labrättarna bör prata med varandra om standarder och gå en svenska-kurs. Ty det skall inte spela in vem som rättar, ej heller skall retur ges när LABRÄTTAREN missuppfattat frågan ty den var skriven på ett sätt som eventuellt kan tolkas på två sätt. Laborationsskrivaren och tentamensskrivaren bör någon läsa igenom så att ingenting kan missuppfattas.»
- Fler labbar.»
- Fler roliga laborationer (spel, "tidstävlingar")»
- Mer(oftare) lärare på labbarna»
- Tentan, vad som ska ändras kan jag inte skriva kortfattat.»
- tentan motsvarande inte kursen, den var för svår»
- Om man klarar labbarna borde man absolut få poängen. De flesta, har lagt ner oerhört mkt tid på labbarna som även påverkat tentaplugg i kurserna vid lästillfället. »
- För att komma in på F tycker jag att man ska kräva någon slags programmerings förkunskap, eller att kursen gjordes enklare.»

21. Övriga kommentarer

- Det var väldigt svårt att förstå kopplingen mellan tentan och kursen. Jag tyckte att jag förstod föreläsningarna och labbarna bekräftade mina kunskaper. Sedan går jag och skriver tenta och tror att jag kanske till och med fått en 4 men blir underkänd. Kanske lite genomgång av vanliga missupfatningar av tentafrågor skulle vara något. Att du tar en uppgift som någon anonym elev skrivit och förklarar varför dom inte fick några poäng. Det skulle kanse kunna gestalta vad det är du är ute efter på tentan. Kan fortfarande inte fatta vad som gick fel...»
- Byt från Java till C++. Känns som det finns fler som programmerat C++ innan. Makron är en nödvändighet.»
- Inte lika många kugg frågor på tentan, visst kan de vara bra att ha men när man är stressad kan man missa att det inte står en parentes tex. Dessutom sa föreläsaren då han gick igenom en tenta att det inte var så viktigt med sådana saker att man skulle koncentrera sig på sammanhanget istället»
- Mycket trevlig föreläsare!»
- Bra kurs.»
- En kommentar till sista uppgiften på tentamen: Då vi lärde oss metoden, update(Observable o, Object arg) sa du att Object arg var onödig och den använde vi ändå aldrig. Efter vissa funderingar till vad notifyObservers(int) var på tentan, då vi har lärt oss notifyObservers(), har jag förstått att denna int var Objectet i update, vilket jag inte hade tid till att "komma på själv" då jag gjorde tentan. Jag tycker det är helt fel, efter det att du har sagt att en sak är onödig tar upp det på tentan. Har jag inte rätt? Bör inte tentan spegla vad DU har lärt oss?»
- Jag är besviken på kursen. Jag har fått ytterst lite utbyte av den gentemot tiden jag lagt ner. Tydligen var jag inte ensam och det är synd att man skall få ett dåligt intryck av java-programering på grund av en dålig examinator.»
- Ge en rättvis bild över hur rättningen går till på tentan, ge inte en för positiv bild som den här gången för den stämmer inte, få alla handledare att rätta labbarna efter normer så att de inte släpper vissa saker för en grupp och ger retur på det för en annan grupp med en annan handledare. Ge inte returer på löjliga saker som att man skriver SIZe och sedan ropar på SIZE, alltså släppt capslock en tryckning för tidigt. Det är, tro det eller ej, psykiskt "tråkigt" att få returer på sånt när man ändå tragglar med att fatta vad man håller på med.»
- Tack för ökad kunskap i och intresse för programmering!»
- Lägg in kalle och hobbe när studenterna börjar tappa fokus. Runt 25-30 minuter in istället för i början eller slutet :D.»
- Uppskattade Kalle och Hobbe - kul och lärorikt.»
- Inga.»
- Är väl inte kurshandledarens sak egentligen, men det var dåligt av cremona att inte ha böckerna förränn efter 2 v. Vet inte om kurhandledaren kan påverka detta på nåt sätt...»
- Personligen tycker jag att kursen var väldigt rolig och ett skönt avbrott från matten.»
- nej.»
- Engegerat jobb av föreläsaren, mycket uppskattat.»
- Bra initiativ med e-utvärdering!»
- Det kändes som om man var och nosade på olika områden att man inte hann få något grepp om det.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från