ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktion gk V11, LMU081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»6 25%
Cirka 30 timmar»8 33%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 3.33

- Betydligt mer nu mot slutet för att ta igen det missade inför tentan.» (Högst 15 timmar)
- Projektet satt vi mycket med annars har miljön tagit mycket tid från konstruktionen...» (Cirka 20 timmar)
- Hög arbetsbelastning pga konstruktionsuppgiften» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt tidskrävande kurs, med tanke på att konstruktionsuppgiften och övningsuppgifter båda tar väldigt mycket tid.» (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för svår kurs» (Minst 35 timmar)
- Mycket tung kurs» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»22 91%

Genomsnitt: 4.91

- Föreläsningarna har varit väl strukturerade och det har varit lätt att hänga med. Däremot så tycker jag att man borde lägga schemalägga minst en räkneövning (konsultation).» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 29%

Genomsnitt: 2.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 76%
Nej, målen är för högt ställda»4 23%

Genomsnitt: 2.23

- Kursen anses vara ganska svår, men det betyder inte att kursmålen är orimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Dock för många uppgifter att hinna med. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»11 55%
Vet ej/har inte examinerats än»6 30%

Genomsnitt: 3.15

- Tentan var väldigt svår och uppgiften väldigt omfattande» (I viss utsträckning)
- Svåra uppgifter men det har det varit i hela kursen» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»9 37%
Mycket stor»11 45%

Genomsnitt: 3.25

- Har svårt att få saker som läraren säger att fastna, speciellt om jag känner att jag inte förstår samt när läraren inte riktigt engagerar utan mest bara står och rabblar. Delvis mitt eget problem om jag inte ställer frågor, Kjell verkar öppen för frågor. Dock har jag fortfarande inte förstått när andra har frågat och han har försökt förklara igen...» (Mycket liten)
- inser i efterhand att jag skulle skippad föreläsningarna och bara räknat gamla tentor på egen hand. » (Ganska liten)
- bra föreläsningar!!!!» (Ganska stor)
- En hel del behövde man lära sig genom att gå igenom lösningarna på uppgifterna i övningsboken, saker som inte togs upp på föreläsningarna. Var därför svårt att lösa många uppgifter. » (Ganska stor)
- Kjell är strukturerad, bra och tydlig. Han gör det lätt att hänga med och är positiv till frågor! Kjell har bara positivt att ta åt sig.» (Mycket stor)
- Kjell är grymt bra!» (Mycket stor)
- Kjell är pedagogisk och jag tycker det är bra att han går igenom all teori steg för steg med olika färger och understryker det som är viktigast (vilket förvisso är nästan allt!)» (Mycket stor)
- kjell är mycket pedagogisk» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»12 50%

Genomsnitt: 3.33

- Boken är inte så lätt att ta till sig, gamla tentor och andra exempel med lösningsgångar är dock bra!» (Ganska liten)
- En formelsamling hade varit bra så man slapp leta i den tjocka konstruktionsboken» (Ganska liten)
- Inte den mest inspirerande boken. En hel del layout fel, tex. en bild tar upp stor del av sidan, ändå påbörjas en helt ny mening direkt under och endast en rad får plats.» (Ganska stor)
- Litteraturen kunde varit roligare. Tjock och önskar en formelsamling » (Ganska stor)
- INTE ME- eller hållf-boken, däremot har jag i princip lärt mig allt av att gå igenom lösningar till övningsuppgifterna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»10 41%

Genomsnitt: 3.08

- Kjell delar ut en hel del material på lektionerna. Nu har jag visserligen varit på plats och den vägen fått allt material men om man missar en lektion eller om man ska göra om tentan utan att gå om kursen och då behöver materialet så finns det inte på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- kompendier och tentor borde gå upp på hemsidan» (Mycket dåligt)
- har det skett nått via hemsidan? ett uppdaterad kursPM på hemsidan hade varit bra så man kunde gå in o kolla vad som händer under veckans föreläsningar. Lite surt o komma kl 8.30 när man är ledig för övrigt för att få reda på att det är egen arbetstid för projektet som man redan har gjort klart...» (Mycket dåligt)
- Används väldigt lite. Ett tips kan vara att lägga upp föreläsnings pdf som vi får om man t.ex. är sjuk.» (Ganska dåligt)
- Övningstentorna hade gärna fått läggas ut på hemsidan ifall någon hade slarvat bort sitt ex.» (Ganska dåligt)
- I ett hållbart samhälle kan man inte dela ut så mycket papper Kjell! Låt istället de som vill skriva ut det göra det och spara på naturen» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.5

- De tillfällena som fanns var att besöka Kjell på femte våningen, eller att fråga något i anslutning till föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Hade gärna velat ha räkneövningar» (Ganska bra)
- ++» (Mycket bra)
- Jag har visserligen knappt sökt hjälp men när jag har gjort det (och som jag har hört det från andra) så ställer Kjell upp med hjälp.» (Mycket bra)
- Kjell ställer verkligen upp om man behöver hjälp.» (Mycket bra)
- Kjell är bra på att ta sig tid och förklara ordentligt. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 16%
Hög»13 54%
För hög»7 29%

Genomsnitt: 4.12

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»8 34%
För hög»15 65%

Genomsnitt: 4.65

- Vi hade behövt en vecka till eftersom vi hade två så omfattande kurser.» (För hög)
- Inlämnningsuppgiften i slutet av läsperioden är samtidigt som en meningslös inlämningsuppgift i miljötekniken, vilket gör att det blir mycket i slutet eftersom man då även vill börja repetera och öva på gamla tentor.» (För hög)
- Två relativt lätta kurser förra perioden och två riktigt tunga nästa period, väldigt konstigt upplägg. Speciellt med tanke på att det är precis innan sommaren..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 12%
Godkänt»6 25%
Gott»6 25%
Mycket gott»9 37%

Genomsnitt: 3.87

- Dåligt upplägg!» (Dåligt)
- För att vara en grundkurs bör den inte vara den svåraste kursen vi har läst.» (Dåligt)
- Ser tom fram emot fortsättningskursen :)» (Mycket gott)
- Jag tycker ämnet är ganska roligt och kan tänka mig att jobba med det i framtiden.» (Mycket gott)
- Intresset har funnits hos maskiningenjörerna och att upplägget har varit tydligt.» (Mycket gott)
- Vettigt innehåll och bra övningsuppgifter. Mycket som är viktigt att kunna som konstruktör.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med demolabbar, det hade varit väldigt jobbigt annars.»
- Häften om de olika delmomenten ex, skruvförband, axlar osv.»
- Kjell Melkersson, han är den bästa läraren på Lindholmen!»
- Läraren. Kjell är en jättebra och snäll lärare. Han gör sitt absolut yttersta för att få alla elever att förstå det han går igenom på tavlan. »
- Strukturerade föreläsningar, bra administration.»
- Kjell»
- Upplägget på föreläsningarna!»
- Kjell som lärare, han är duktig och pedagogisk. Något han gör som är suveränt är att i början av varje föreläsning snabbt repeterar vad vi gick igenom sist, fortsätt med det! Bra med demonstrationslabbar samt att visa maskinelement som man kan titta och känna på. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge ut konstruktionsuppgiften lite tidigare »
- Minska omfattningen av inlämningsuppgiften»
- Några saker Kjell bör tänka på rent pedagogiskt: - Det är bra med olika färger men många gånger har det varit svårt att se vissa saker (även för mig som inte är färgblind) för att färgerna inte har bra kontraster (t.ex. röd text på brunt eller blått är svårt att läsa). Visserligen har man ofta en utskrift som han har delat ut men ibland har han t.ex. gjort små extraanteckningar på powerpointen som man inte kan se pga färgval eller storleken på texten!) - Den lilla laserpekaren kan vara bekväm men ibland har den inte fungerat så bra, ibland pekar Kjell lite för snabbt så man inte hänger med och dessutom kan det vara svårt att följa eller ibland ens hitta en liten röd prick på en kanske färgglad powerpoint (speciellt om den tänds och släcks om vartannat). I övrigt: Jag lär mig bäst av att lösa uppgifter, skulle ha uppskattat fler övningstimmar (och då i anpassade salar) samt genomgång av fler (kompletta) exempel»
- Bort med konstruktionsarbetet och in med 2 duggor. Konstruktionsarbetet tar väldigt mycket tid och tog bort mycket tid som borde gå till att sitta och räkna istället. Duggor tvingar en att komma igång att räkna tidigt vilket leder till bättre kunskap och bör höja antalet personer som klarar kursen.»
- *Kjells personliga tempo, det går stundtals vääääldigt långsamt vilket gör att man lätt tappar intresset. *Rena räknepass där man går igenom mer än en uppgift på 2h.»
- Jag anser att tentan var väldigt svår.»
- Kanske en något aktivare hemsida. Övningsuppgifterna i boken är på gränsen till för svåra, som tur är finns det ett mycket bra facit i slutet av övningsboken.»
- Räknestugor, mer exempel under föreläsningarna, och exempel med tydligare hänvisningar, man kan ex skriva upp formeln som man hämtar från Tore Dahlbergs formelsamling SÅ SOM DEN SER UT DÄR innan man ändrar den till hur den kommer se ut i uppgiften så man fattar vilka formler man använt, bara sidhänvisning till formlen räcker inte!»
- Gruppuppgiften tog för lång tid och det känns som att man fick den för tidigt. Förstår mycket mer av den efteråt än när jag gjorde den. Uppgifterna i övningshäftet är för svåra. Jag skulle vilja ha sett 3-4 uppgifter på varje område som var riktigt basic, så att man förstår tänket bakom. Varje uppgift har idag en twist och då blir det svårt att förstå det generella tänket bakom. Jag är inte insatt och har därför svårt att förstå terminologin ibland, på så vis kan en hyffsat enkel uppgift gömmas bakom en krånglig beskrivning som sätter käppar i hjulet för en. Tentan var dessutom för svår. Det är många områden man ska förstå och att gå på djupet i alla är väldigt omfattande. Därför borde man kunna uppnå en 3a genom att klara 2 lite enklare uppgifter på tentan, och sen kan övriga visa framfötterna på 3 svårare. »
- Mindre omfattande uppgift, om den ska vara så stor borde den kunna användas för att få 3a och inte bara till överbetyg»
- Lägga till en räkneövning eller en konsultationstid.»
- Börja med räkneövnings tillfällen. Lättare tal man vill gärna klara något tal utan att stirra i facit.»
- Något färre uppgifter, alternativt några lättare att börja med. Någon gästföreläsare som arbetar som konstruktör/designer hade varit ett nyttigt och intressant inslag, där man visar utdrag från projekt, gjorda beräkningar, konstruktioner osv. Behövs mer koppling till verkligheten, hade gett mer motivation också. »
- Konstruktionsuppgiften var för tung för att kunna få två stärnor »

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra struktur och föreläsningar.»
- Intressanta föreläsningar och en engagerad föreläsare.»
- Ganska stor kurs och därför svår, men om man skulle ha lagt ner extremt många timmar (exempelvis gjort alla övningsuppgifter två gånger) så skulle man nog tycka den var enkel. Det kanske tyder på att omfattningen med inlämningsuppgift, och så många föreläsningar per vecka, kanske var lite stor.»
- Vill gärna ha en tenta som man kan hinna att göra färdigt...»


Kursutvärderingssystem från