ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljö- och energiteknik V11, LMS893

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»5 10%
Cirka 20 timmar»9 19%
Cirka 25 timmar»16 34%
Cirka 30 timmar»15 31%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 3

- Många delmoment har varit väldigt tidskrävande» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»6 12%
75%»19 40%
100%»20 42%

Genomsnitt: 4.19

- Va inte på en enda föreläsning!» (0%)
- Gick bara på Karins lektioner och de som var obligatoriska med Hans.» (50%)
- Miljödelen var dåligt strukturerad och otydlig.» (50%)
- I stort sett endast undervisningen i termo/energi delen av kursen» (50%)
- Ingen miljöföreläsning. » (50%)
- 100% energidelen 50% miljödelen» (75%)
- Alla Karins föreläsningar men hälften av Hans» (75%)
- Alla Karins timmar, nästan inga av Hans.» (75%)
- Bara missat miljö» (75%)
- Föreläsningarna om miljö borde kunna göras mer spännande.» (75%)
- Väldigt otydligt på Hans Erikssons föreläsningar gjorde att jag liksom många andra hoppade endel föreläsningar av honom.» (75%)
- Tappade lusten att gå på hans lektioner annars hade jag gått på alla » (75%)
- Miljöföreläsningen gav inget så i slutet av läsperioden hoppades miljön över däremot inte energiföreläsningen.» (75%)
- Ej renova» (100%)
- hans föreläsningar har bara varit slöseri med tid.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 4%
Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 42%

Genomsnitt: 3.25

- Jag tycker ni ska försöka binda ihop miljö och energi, inte behandla de som om de var olika ämnen, vilket de i och för sig är!» (Jag har inte sett/läst målen)
- bara miljödelen» (Målen är svåra att förstå)
- Karins mål är tydliga och lättöverskådliga, Hasses lite mer luddiga» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Energidelens mål är begripliga medan miljödelens mål är dåligt framförda» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen bör vara färdiga när kursen börjar (miljön). När vi fick dom var dom iofs bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- kunskapsmål i miljödelen kom ut allt för sent, pinsamt. Karins del har varit väldigt bra uppstyrd och välgenomtänkt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Miljödelens mål var väldigt svåra att förstå omfattningen av, alltså hur djupa kunskaper man skulle ha inom resp. område.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vad man ska kunna på miljödelen är väldigt svårt att tolka.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Energidelen var tydlig. Miljödelen fanns först lite försent, framförallt de sista kunskapsmålen. Detta var ganska irriterande och jag frågar mig hur man överhuvudtaget bygger upp en kurs på högskola utan att ha satt upp några kursmål???» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Energidelens mål var mycket tydliga och bra, miljön kunder vara bättre.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Hans var väldigt sen med att lägga ut kursmålen för de sista kapitlena. Målen ska vara klara innan kursen börjar...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Miljö delen hade tydliga mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- jättebra» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Men hans säger ändå att Man ska kunna hela boken så kursmålen är onödiga och vilseledande gällande tentaplugg.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Detta gäller Karins del, hans kursmål kom ut allt för sent » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 76%
Nej, målen är för högt ställda»11 23%

Genomsnitt: 2.23

- Kursen borde delas upp i två, energi och miljö.» (Ja, målen verkar rimliga)
- kraven för energi delen är spot on. det kan man inte säga om miljömålen. de kraven måste slimas ner. istället för att lägga mycket fokus på ett miljöområde, ex livscykelanalyser, går sprider fokuset ut sig något enormt. allt från internationella miljökonferenser till renovas gas reningsprocesser. om det är något nyexaminerade ingenjörer borde kunna är det just om olika ämnes miljöpåverkan och om hur de renas. vi borde alltså bli kungar på just detta område för detta är kunskap som direkt eller indirekt tillämpas ute i arbetslivet, enligt mig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- på gränsen i dethär fallet. Var väldigt mycket teori att kunna och räknedelen man skulle kunna var rätt omfattande» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tydliga men för mkt då det inte är en kurs utan 2.. Känns som ett ganska långsökt upplägg.. Alldeles för spridda skura med vad vi ska lära oss och för mkt..» (Nej, målen är för högt ställda)
- För stor kurs! Känns som det blir för många delar!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är på tok för mycket som pressas in i denna kursen, dessutom ej sammanhängade ämnen och områden.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var alldeles för mycket att lära sig för en 7,5p kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»22 46%
Ja, i hög grad»19 40%
Vet ej/har inte examinerats än»6 12%

Genomsnitt: 2.65

- Miljödelen var väldigt dålig, mycket otydlig och flummig.» (I viss utsträckning)
- kursen är så bred att "bara" ca 30% av kursens innehåll granskas. detta är en för liten del.» (I viss utsträckning)
- På energidelen tycke jag det saknades frågor relaterande Rankine- och Ottocyklar» (I viss utsträckning)
- Var en fråga på miljö delen som han aldrig hade pratat om. Energin var bra.» (I viss utsträckning)
- Men svårt att nå upp till dem.» (Ja, i hög grad)
- Duggan i miljö var bra ++» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har inte tenterat än men hörde att godkänt andelen var höjd till 45 % från 40 %.. Känns ju måttligt korkat då vi inte läser en, men två kurser o dessutom förväntas prestera mer för att få godkänt..» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»8 17%
Ganska liten»16 34%
Ganska stor»18 39%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.39

- I energin var det till väldigt stor hjälp, dock så var Miljöföreläsningarna(föreläsaren) flummiga och väldigt ostrukturerade» (?)
- Gäller endast miljön, Energin mycket stor» (Mycket liten)
- Karins del har varit väldigt bra. Hans del har varit den sämsta av alla föreläsningar under de första två åren.» (Mycket liten)
- har varit på hans föreläsningar innan och då står han bara vid projektorn och pratar. vi studenter tröttnar extremt fort om vi inte får använda våra pennor/händer. hans du måste få oss studenter engagerade i ämnet, ställ exempel frågor till studenter som inte följer med. » (Mycket liten)
- Termo delen var helt ok, men mycket av mina "aha" upplevelsr kommer ju från egna studier.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna om energi gav ökad förståelse.» (Mycket liten)
- Hans var väldigt ostrukturerad och man såg inte vad han skrev på tavlan allmänt flummig. Man visste inte vad man skulle plugga på.» (Mycket liten)
- Gillade det strukturerade i energins del. I miljödelen av kursen saknade föreläsningarna sammanhang och var svåra att följa.» (Ganska liten)
- Energidelen var bra. Miljödelen fick ja inte ut mycket alls från föreläsningarna» (Ganska liten)
- Hans föreläsningar blev lite röriga och gav inte så mycket.» (Ganska liten)
- Har inte lärt mig mycket från Hans» (Ganska liten)
- Karins del har varit till stor del, Hans föreläsningar inte hjälpt över huvudtaget.» (Ganska liten)
- Karens undervisning är bra, men det som drar ned är Hans. Hans undervisning är den sämsta jag hittills upplevt. Han verkar inte ha planerat något inför lektionerna och med hans mumlande och kladdande på tavlan är det omöjligt att göra vettiga anteckningar. » (Ganska liten)
- Vad det gäller Energidelen är jag nöjd med undervisningen. Men undervisningen för miljödelen höll inte måttet tycker jag.» (Ganska liten)
- miljöföreläsningarna var ostrukturerade och det kändes inte som de gav så mycket.» (Ganska liten)
- Miljöföreläsningarna var svåra att ta till sig. Hans är duktig på ämnet men det behövs strukturerade och konkreta anteckningar på tavlan, det är så vi är vana att lära oss. Ett alternativ kunde vara instuderingsfrågor att arbeta med under övningstillfällen istället. » (Ganska liten)
- Karins föreläsningar är bra, kan dock rekommendera att hon tänker på sin skrivstil, som iof är stilig, men ibland väldigt svår att läsa om man sitter lite längre bak i salen. Hans borde verkligen fundera över pedagogik. Han pratar otydligt, det är svårt att hänga med, i princip oläsbart att se vad han skriver när han väl skriver på tavlan. Fler power points och tydligare och mer strukturerade föreläsningar. I slutet struntade jag tom. att gå på Hans föreläsningar för att det gav mig mer att läsa själv.» (Ganska stor)
- Energidelen var till stor hjälp. Miljödelen gav ingenting. Jag kunde lika gärna läst boken helt själv utan föreläsningar.» (Ganska stor)
- Energiföreläsningar + övningar har varit till stor hjälp medan miljöföreläsningarna inte har gett någon kunskap alls då struktur har saknats.» (Ganska stor)
- Notera: VÄLDIGT stor för Karins del, ABSOLUT NOLL HJÄLP från Hans undervisning, tur nog fanns det ju en vettig bok.» (Ganska stor)
- Inte så stor i miljödelen.» (Ganska stor)
- Detta skiljer sig väldigt mycket mellan de olika delarna. Undervisningen i energidelen var tydlig och bra. Miljödelen var flummig och det var svårt att få fram någon kontenta av det han sa. Att det även var urkass tavelteknik samt att han skrev så otydligt att man oftast inte ens såg var det stod på tavlan var väldigt jobbigt och tråkigt. » (Ganska stor)
- Bara på Karins del » (Mycket stor)

7. Vad tyckte du om studiebesöket på Sävenäs (avfallskraftvärmeverket)?

47 svarande

Mycket bra och givande»8 44%
Bra»8 44%
Mindre bra»0 0%
Det gav ingenting»2 11%
Jag var ej där»29

Genomsnitt: 1.77

- Väldigt trevligt studiebesök!!» (Mycket bra och givande)
- Jag satt och pluggade istället» (Jag var ej där)
- Att lägga ut PM med plats och resebeskrivning två timmar innan själva besöket är inte ok!» (Jag var ej där)

8. Vad tyckte du om studiebesöket på Ekocentrum?

47 svarande

Mycket bra och givande»11 25%
Bra»23 52%
Mindre bra»4 9%
Det gav ingenting»6 13%
Jag var ej där»3

Genomsnitt: 2.11

- Personalen där var väldigt bra och studiebesöket var bättre än förväntat.» (Bra)
- Intressant inslag men gav inte jättemycket information. » (Bra)
- Intetsägande och ointressant guide» (Det gav ingenting)
- det märktes att besöket var utformat till mellanstadieelever och hör inte hemma i högskolan. låt alla besöka avfallsverket!» (Det gav ingenting)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»21 45%
Mycket stor»22 47%

Genomsnitt: 3.39

- I princip allt jag har lärt mig i kursen kommer från kunskapsmålen och wikipedia.» (?)
- klarade kursen utan miljöboken! all nödvändig information fanns på nätet» (Mycket liten)
- lite misnöjd med extra literaturen dock» (Ganska stor)
- Den gröna miljöboken var inte särskilt bra.» (Ganska stor)
- I Hans del (miljö) har boken stått för nämnare 100% I Karens del (energi) har boken inte mer än termo-bokens frågor använts. Bl.a. för att hennes lektioner är så mycket bättre och för att boken är skriven på utländska. » (Ganska stor)
- Eftersom man inte förstod något från miljöföreläsningarna så fick man försöka läsa istället. » (Ganska stor)
- Det är med Miljöboken som man lärt sig något alls.» (Mycket stor)
- Det ända sättet att klara miljön var ju att läsa boken. Så den har varit mycke viktig!!! I energin var föreläsningarna så bra att boken inte hade behövts.» (Mycket stor)

10. Vad tyckte du om kursboken "Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare"?

45 svarande

Mycket bra»14 31%
Ganska bra»22 48%
Ganska dåligt»7 15%
Mycket dåligt»2 4%

Genomsnitt: 1.93

- inte läst den» (?)
- Hade inte boken. Googlade istället» (?)
- Dock lite dyr och väldigt mycket lagar och balkar vissa kapitel.» (Mycket bra)
- Bra skriven, lättläst.. intressant..» (Mycket bra)
- Boken var bra. Man kunde använda den istället för att gå på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- En bra bok, gillade den.» (Mycket bra)
- Den var både intressant och rolig att läsa. Första läroboken jag läst pärm till pärm» (Mycket bra)
- Bra bok men läraren var inte förberedd» (Mycket bra)
- kap 5-9 va nästan obegripliga» (Ganska bra)
- Första delen (kap. 1-4) var väldigt intressant.» (Ganska bra)
- Bra info men långdragen, för mycket mellansnack.» (Ganska bra)
- Boken innehöll för mycket information för att endast handla om 3,75hp.» (Ganska bra)
- Bra exempel m.m. Men boken innehåller fel. Exempelvis är inte det ackumulerade materialet i samhället = ingående material + utgående material. Finns även någon riktigt lång och jobbig mening i boken, tror bl.a. på sida 169 finns en. » (Ganska bra)
- det enda som gjorde miljödelen vettig.» (Ganska bra)
- Författarna har lämnat tydliga spår av sina personliga åsikter i boken, som är fullkomligt irrelevanta för den gemene läsaren.» (Ganska dåligt)
- I och med att föreläsaren säger att boken inte är tillräckligt bra för att täcka allt man behöver kunna för tentan så kan den omöjligt få ett bra betyg.» (Ganska dåligt)
- Tycker boken är ganska långdragen och avhandlar mycket irrelevant information.» (Ganska dåligt)
- Väldigt flummig bok med en negativ vinkling.» (Ganska dåligt)
- Har nån källgranskning gjorts alls?» (Mycket dåligt)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 21%
Ganska bra»20 42%
Mycket bra»16 34%

Genomsnitt: 3.08

- Allt kom upp på kurshemsidan men det var väldigt ostrukturerat så det blev svårt att hitta när båda lärarna lägger upp» (Mycket dåligt)
- Karins del funkade bra.» (Ganska dåligt)
- Ingen struktur» (Ganska dåligt)
- PM"et för Sävenäsbesöket las ut 2 timmar före vi skulle dit, bra jobbat....» (Ganska dåligt)
- Där finns mycket, men den är grötig. Svårt att hitta det man söker. » (Ganska dåligt)
- förstår inte varför karin fortf håller på med lappar att anmäla sig på labben när funktionen finns på kurshemsidan!! ONÖDIGT KRÅNGLIGT!» (Ganska bra)
- En miss på miljödelen var att artikeln som det kunde komma frågor på duggan inte lades upp förrän dagen innan duggan. » (Ganska bra)
- Fattades dock vettiga lösningar till en del uppgifter...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»22 47%
Mycket bra»13 28%
Har ej sökt hjälp»7 15%

Genomsnitt: 3.45

- Frågade man Hans kunde man bli idiotförklarad. Kul.» (Mycket dåliga)
- I vissa fall när man ställde frågor svarade läraren: "Det anses att du ska kunna detta sen tidigare, så jag tänker inte hjälpa dig med detta".» (Mycket dåliga)
- Ett övningspass i veckan på energidelen. Väldigt svårt att förstå vad Hans ville att man skulle göra med de uppgifter han gav ut. Fick sällan ett bra svar...» (Ganska dåliga)
- Miljöläraren var väll sådär på genomgångar och när han skulle hjälpa till. Energi var mycket bra» (Ganska bra)
- Karin har varit mycket hjälpsam och gett bra svar på alla frågor.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 19%
Mycket bra»36 78%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.82

- Pluggar sällan själv.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»10 21%
Hög»23 48%
För hög»13 27%

Genomsnitt: 4

- tog mig ett par dagar, 3-4st, att lära allt man skulle kunna. detta ska absolut inte vara möjligt! » (För låg)
- Vissa miljö övningar tog mycket tid.» (Hög)
- Dumt att ha extrauppgifter i slutet av perioden när man var mitt uppe i tentaplugg. uppgifterna var bra men jag hade gärna gjort bort miljöövningar och studiebesök innan påsk.» (Hög)
- Som förväntat.» (Hög)
- Väldigt många inlämningar varav vissa känndes som de bara skulle göras för att göras.» (Hög)
- I miljön har vi haft två studiebesök, en dugga och två projekt. Parallelt med det en konstruktionsprojekt samt en lab. Dugga är bra och studiebesök är bra samt lab i både energi och konstruktion samt mycket bra konstruktionsprojekt. Tycker att det har blivit för många små projekt och vissa har tagit mycket tid. I den här LP har jag knappt hunnit räkna utan bara gjort labrapporter och projektrapporter. » (För hög)
- 1 labb, 2 projekt (miljön).. 2 kurser i en.. helt otroligt att man får göra så här..» (För hög)
- denna kursen kändes som 2 kurser på 15 hp» (För hög)
- För många olika delmoment.» (För hög)
- Känns snarare som det är två 7,5hp kurser i en. Kanske framför allt eftersom att det är 2 skillda ämnen och där miljö-delen var OTROLIGT spretig och flera delar känndes ej relevanta för vår utbildning.» (För hög)
- Om lägger ihop all teori, all räkning, labb och Hans småuppgifter så är kursen större än någon annan kurs.» (För hög)
- Kändes för mycket, vilket jag sällan brukar tycka om kurser. Miljödelen kunde varit mer kort och koncis. Mer konkret om alla viktiga delar och inte sväva iväg om allt möjligt. » (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»5 10%
Hög»24 51%
För hög»17 36%

Genomsnitt: 4.19

- jag hade bara denna kursen och lärde mig som sagt allt man skulle kunna på ett par dagar» (För låg)
- Två tunga kurser vilka båda var på engelska. Båda kräver mycket tid.» (För hög)
- Hade två väldigt omfattande kurser under samma, ovanligt korta, läsperiod.» (För hög)
- Jag läste kvalitetsstyrning samtidigt och detta var den vidrigaste lp"n jag har varit med om. Det är inte humant.» (För hög)
- Går inte ens att jämföra Läsperiod 3 och 4 som likgiltiga. otrolig skillnad på svårighetsgrad och hur tidskrävande de är.» (För hög)
- Mijön tog för mycket viktig tid som man skulle behövt till konstruktionen som faktiskt är vårt huvudämne, vad vi läser till och behöver bli duktiga på medan miljön bör vara mer översiktlig och sammanfattad med en mer allmänbildande form. » (För hög)
- Två otroligt stora kurser samtidigt är väldigt dåligt planerat. LP3 var den slappaste någonsin och LP4 alldeles för omfattande. Läste produktutveckling samtidigt. Varför inte ändra om i kursordningen...???» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Dåligt»14 30%
Godkänt»20 43%
Gott»5 10%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 2.67

- Det är Hans som drar ner resultatet från Mycket gott till Mycket dåligt.» (Mycket dåligt)
- Karens del och Hans ämne är är ok. Men med Hans som lärare kan inte det sammanfattande intrycket bli högre än "mycket dåligt".» (Mycket dåligt)
- Energidelen har varit allt som allt bra. Jag har fått ett dåligt intryck av miljödelen, dock inte på grund av boken som till största del var bra utan endast på grund av Hans Eriksson vars föreläsningar har varit under all kritik.» (Dåligt)
- bra kunskap men känns inte som att detta var en 7,5 poängskurs.. » (Dåligt)
- Kunde gjort miljödelet betydligt bättre om läraren kunde vsra åt minstånde lite tydlig med genimgångar och föreläsningar» (Dåligt)
- energi delen var mycket bra och drog upp betyget från mycket dåligt till dåligt. har uttryckt mig om vad jag tycker om miljö delen. » (Dåligt)
- Miljö är rätt viktigt för ingenjörer idag och mer energi kunde ha lagts på hur vi kan jobba med det i framtiden. Hela kursen blev väldigt uppdelad. Miljö delen och energi delen hade inte jättemycket med varandra att göra förutom en eller två föreläsningar.» (Dåligt)
- Jag tycker kursen har i sig har varit trevlig.» (Dåligt)
- Jag tycker inte att det fanns en tillräckligt klar kopplingen mellan energi- och miljödelen. Jag kan inte förstå varför de tillsammans utgör en kurs på 7,5 poäng.» (Dåligt)
- kursen kändes rörig eftersom den är uppdelad i en miljö och en energi del.» (Dåligt)
- Miljödelen kunde gjorts bättre.» (Dåligt)
- Miljön har mycket stora förbättringsmöjligeter.» (Godkänt)
- Energidelen är intressant och relevant för 90% av ingenjörsstudenterna. Miljödelen har nog varit det största slöseriet med tid som jag har upplevt på Chalmers!» (Godkänt)
- Energidelen var betydligt mer strukturerad än miljödelen. Miljödelens duggafrågor var lite svåra att greppa, svårt att veta vad som exakt frågades efter. Allting som var med i målen fanns inte i boken eller föreläsningsanteckningar.» (Godkänt)
- Bra fortsättning på termodynamiken» (Godkänt)
- Karin är väldigt bra och lever sig in i sitt ämne!» (Godkänt)
- Övningarna på miljödelen är lite svår-begripliga och det kändes inte som att man fick så mycket utav det.» (Godkänt)
- Hade inte Karin haft energidelen hade kursen fått mycket dåligt. Tack vare henne lyftes kursen.» (Godkänt)
- Energidelen var väldigt intressant och rolig. Miljöboken tycker jag även var intressant och den känns väldigt aktuell! Anlednigen till att jag inte kunde ge betyget "Mycket Gott" är p.g.a. Hans sätt att lära ut och de uppgifter han gav ut. Väldigt otydligt och jag liksom många kamrater förstod knappt vad vi skulle göra. Sällan gav en fråga ett bra svar. » (Gott)
- Detta gäller bara för Karins del » (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningar i energi, Karin är en bra pedagog. Dugga är en bra grej, laben var bra.»
- Upplägget på energidelen.»
- Energilabb var väldigt trevlig. Studiebesök likaså.»
- innehållet, bra kunskap..»
- Karin är mycket kompetent och kunnig. Hennes föreläsningar är strukturerade och intressanta! :)»
- Energin kan va som den är.»
- Böcker och Karin.»
- energidelen»
- Miljöboken»
- Övningar fast fler än en i veckan.»
- Studiebesöken och duggan va bra.»
- Karin, en fantastisk föreläsare!»
- Energidelen»
- Karins del tycker jag fungerar riktigt bra. Hon har bra struktur på föreläsningarna, är aktiv på föreläsningar och man märker att hon brinner för ideala Carnot-cykler. Har varit mycket intressanta föreläsningar!!»
- Labben om VVX var lärorik.»
- vvx laborationen»
- Karin»
- Energidelen var bra och intressant, men får gärna vara en fristående kurs.»
- Allt i energidelen var bra!»
- Duggan i miljödelen var ett mycket bra inslag för att avbelasta något inför sluttentan. Kunde lagt studiebesöket till Renova tidigt i perioden istället, då hade nog fler gått på det. Kändes för stressigt att hinna med mot slutet. »
- Studiebesöket på Ekocenter samt allt i energidelen var bra...»
- Energidelens kursupplägg och den gröna boken.»
- Karin och hennes engagemang, bra jobbat! »
- Karin och hennes upplägg. Mycket bra struktur på sin del av kursen.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hans pedagogik. Mer struktur, mer kontakt med eleverna, prata tydligt, var engegerad! »
- Upplägget på föreläsningarna på miljödelen. Mer anteckningar på tavlan eller liknande.»
- Att gå på Hans föreläsningar var en allmän pina då det var svårt att följa en röd tråd genom det hela. Ovan nämn föreläsares anteckningar på tavlan var både näst intill oläsliga och ibland irrelevanta och endast till för att Hans inte skulle tappa bort vad han pratade om. Jag uppfattade arbetsfördelningen på miljödelen som ej jämnt fördelad, vi fick ett mindre projekt i mitten av läsperioden och ett större när vi nästan var inne i tentatider, ogenomtänkt.»
- dela kurserna itu.. Miljöläraren kan vara lite mer konkret på sina föreläsningar.. svårt att sätta fingret på när han svävar från ämnet och när han säger något som vi ska kunna.»
- Hans Eriksson! Föreläsningarna ger ungefär lika mycket som att se färg torka! Dålig struktur och ingen form av utbyte mellan studenter och föreläsare. Skriver som en kratta och fullkomligt irrelevant och osammanhängande! Att prata om en sak och sen helt plötsligt dra av på ett sidospår och skriva ner något slumpmässigt ord på tavlan om detta sidospår, ger absolut INGENTING!! Rekommenderar en rejäl funderare på förändringar inför kommande år, för det här är inte hållbart på något sätt!»
- Miljön är ett modernt ämne och intresset är en av dom viktigaste delarna i ämnet, om ingen bryr sig om miljön kommer inte någon jobba för den. efter första miljölektionen så var det mindre än 40 % som gick på Hans lektioner. Detta på grund av hans urdåliga sätt att agera. finns ingen form av röd tråd eller pedagogik. det enda hans har är ett intresse för miljö som han inte kan dela med sig av. Det som borde ändras till nästa år är följade: För att intresset för miljö ska bli större och någon någonsin vill arbeta med det ingen borde Hans ta sitt ansvar och SLUTA UNDERVISA! För om vi hade haft en bra lärare hade ämnet haft en bättre framtidsutsikt och inte bara något gamla stofiler står och svamlar om.»
- mer energi mindre miljö.»
- Struktur i föreläsningar inom miljö.»
- Hans. Skippa eller skicka honom på någon kurs.»
- Flera inlämningar samtidigt 250 sidor i boken och det var bara för miljödelen! efterallt så är kursen bara 7,5 hp»
- skulle vilja se tentan uppdelad i 2duggor och 1 problemlösnings tenta 1- miljödugga 2- energidugga 3- proglemlösning energi»
- Miljöläraren»
- Miljöläraren borde strukturera sina föreläsningar och ge vettiga uppgifter som underlättar lärandet. Han kan knappt svara på vilka kursmål som har sats upp eller vilken litteratur som går att använda i kursen utöver nyaste upplagan.»
- Trots att kursen är uppdelad i 2 lika delar så va det mycket större arbetsbelastning på miljödelen. »
- upplägget för miljö delen, tror att kursens intryck skulle bli mycket bättre om någon annan tog över miljö delen»
- Miljödelen borde helt klart ses över och anpassas och antagligen skäras ner på. Mycket av innehåller känndes ej relevant till vår utbildning. »
- Jag hade gärna gjort två kurser av detta eftersom båda känns väldigt viktiga för oss som går ut. I energi-delen skulle jag vilja lägga till ännu mer fokus på förnybar energi som vindkraft, solenergi och vågkraft. I miljödelen mera kunskaper om verktyg för miljöarbete och mer om miljöledning»
- Hans pedagogik, man måste utstråla en säkerhet och en glädje över att föreläsa i sitt ämne, annars har man inget där att göra! Jag tar lån för att studera och då har jag svårt att se det roliga i såna dåliga föreläsningar.»
- Miljöboken»
- Hans undervisning har varit för dålig. Han skriver oläsligt på tavlan, han har ingen som helst struktur på föreläsningarna, och han kan inte svara på raka frågor. Tex. vid en av de första föreläsningarna fick Hans frågan "Vad står det där på tavlan?" Varpå han svarar efter inte kunna svara vad det stod på tavlan, "Det är inte så viktigt det jag skriver på tavlan, jag skriver bara för att jag inte ska prata för snabbt. Allt viktigt står i boken". Och det är nog det värsta, att han inte tar åt sig kritiken utan viftar bort den. Det tycker jag är riktigt dåligt! På Karins föreläsningar är det nästan full närvaro, på Hans föreläsningar är det knappt 40% närvaro och nästan alla sitter och surfar under föreläsningen.»
- Inte ha så många inlämningar. Det blir väldigt stressigt framförallt mot slutet av kursen.»
- Upplägget kring övningarna i Miljö, kanske ge lite bättre information om vad som ska göras»
- Miljödelen..»
- Miljödelen borde bli mer konkret med bättre inriktade föreläsningar. Som det var denna LP så var det svårt att få ut något konkret av föreläsningarna (eller boken, dock den var lite lättare).»
- Hela miljödelen. De små miljöarbetena som inte gav något alls utan bara tog tid från allt annat. Miljö läraren bör vara bättre förberedd inför lektioner.»
- bättre struktur på miljöföreläsningarna»
- Lösningar på samtliga uppgifter på energidelen bör läggas ut på kurshemsidan. Försvårade inlärningen när man körde fast och inte hade tillgång till lärare. Fanns nämligen inte tillräckligt med räkneexempel i boken. Skippa sista miljöuppgiften med LCA analys på kaffekokaren, gav inte mycket och tog tid. Hade varit bättre att han på förläsning visade översiktligt hur man kan göra. Sista gruppdiskussionen/redovisningen om LCA-analyser var också överflödig tyvärr. Hade varit kanon om det istället visades någon riktig LCA-analys som något företag faktiskt gjort, hade varit mer givande. Artikeln som man skulle läst till miljöduggan var för mycket, räcker med boken som det är. »
- Allt i miljökursen!!speciellt föreläsningsstrukturen, att hans MÅSTE bli mer pedagogisk, skriva tydligare på tavlan, kunna hålla diskussioner med eleverna utan att flumma bort från ämnet...»
- Miljödelen.»
- Att miljödelen blir ordentligt tydligare med kunskapsmål och uppgifter. En fråga på duggan var dåligt ställd och föranledde till många misstag som inte annars skulle inträffat. Sen på tentan är det en klar fördel om Hans ställer frågan ordentligt...»
- Miljö delen. Ingen röd tråd genom miljön och ska man skriva något på tavlan så får man skriva så att man kan läsa det »
- MILJÖN!!! Kanske byta ut läraren mot någon annan. Miljö föreläsningen var inte sammanhängande och det var svårt att hitta en röd tråd genom kursen. Tror att ett helt annat upplägg skulle kunna förbättra kursen.»

19. Övriga kommentarer

- I början av miljökursen förklarade föreläsaren att boken var så rykande färsk att han ej hade läst igenom den innan kursstarten, jag vet ej om detta var ett skämt men det kan förklara en hel del bristfällighet i upplägget av föreläsningarna.»
- Skulle gärna sett att förbränningsmotortekniken genomgicks lite mer då det är väldigt intressant kapitel :)»
- Kunde ha varit lite mer repetition av energidelen.»
- Hans är dålig på att föreläsa, han borde prata tydligare»
- Jätterolig kurs»
- Saknade NTU-metoden i formelsamlingen på tentan.»
- Större sömnpiller än miljöföreläsningarna får man nog leta efter»
- besviken över upplägget på miljön, var till en början intresserad av detta men herregud vad saker kan förändras pga. extremt låg nivå på pedagogiken.»
- Det är väldigt svårt att sätta fingret på hur man bör förändra en miljökurs, men det som jag tror jag och de flesta andra tycker är att det ska framgå bättre vad som är det viktigaste i kursen.»
- Förstår inte hur man ska hinna hela tentan om man får omtenta då man inte fick behålla dugga poängen.»
- Formelsamlingen bör innehålla NTU-metoden! Inte sitta längst bak på en tenta-tes efter frågor som inte ska besvaras (om man gjort duggan).»
- Betyg: Energidelen: 4.5/5 Miljödelen: 2.5/5»
- Delkursen Miljö har för många obligatoriska moment som inte ger några poäng!»


Kursutvärderingssystem från