ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmeringsteknik V11, LMT864

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»11 32%
Cirka 20 timmar»5 14%
Cirka 25 timmar»10 29%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»5 14%

Genomsnitt: 2.58

- Har lagt ned väldigt många timmar... hoppas det visar sig på tentan som kommer i veckan.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»1 2%
75%»6 17%
100%»25 73%

Genomsnitt: 4.58


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 41%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 26%

Genomsnitt: 2.41

- Jag minns helt enkelt inte om jag läst dom.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

- Men rätt höga dock!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»12 50%
Vet ej/har inte examinerats än»9 37%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 23%
Ganska stor»18 52%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.91

- vi gick igenom väldigt basic på föreläsningarna. när man sedan skulle göra labbarna var det tio gånger så svårt. » (Ganska liten)
- Ett problem som varit i början under kursen var att vi hade kommit längre på labbarna än vad vi hade gått igenom under föreläsningar och fastnade ganska mycket. Sen har övningarna varit väldigt nyttiga.» (Ganska stor)
- Upplevde att föreläsningarna var alltför grundläggande om man ex jämför med vad som skulle utföras på labbarna osv. Dessutom tvingades man ofta göra laborationerna innan genomgången hållits för de funktioner som skulle användas. Jag hade uppskattat en bättre ordning vad gäller detta.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»14 41%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»9 26%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 1.97

- Har inte haft någon litteratur» (Mycket liten)
- Har inte haft användning för boken överhuvudtaget.» (Mycket liten)
- matlab-boken använde jag en gång i början av kursen för att slå upp några kommandon... vilket man lika gärna kunde göra i själva matlab. c/c++ fanns ju inte nån bok.» (Mycket liten)
- Dock ej litteraturen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»18 52%

Genomsnitt: 3.44

- Rörig kurshemsida. » (Ganska bra)
- Dåligt att länken till kurshemsidan är fellänkad särskillt i en datakurs. Detta borde en 10:åring kunna fixa.» (Ganska bra)
- Använde en egen så den låg aldrig nere.» (Mycket bra)
- väldigt bra med hemsida som uppdateras ofta! och där fanns allt man behövde. bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 11%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»13 38%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.32

- När examinatorn och den svenska labledaren var närvarande gick det bra att ställa frågor men de utländska labledarna var svåra att konsultera pga språkförbristningar och brist på engagemang. » (Ganska dåliga)
- Labhandledarnas attityd var ganska dålig. Förkunskaperna varierar mycket, och vi som inte läst någon typ av programmmering är i större behov av hjälp än de som redan läst/kan programmera. Man fick inte känslan av att man kunde få hjälp, och när man väl fick hjälp var de ganska dåliga på att förklara VARFÖR man skulle göra på ett visst sätt..» (Ganska dåliga)
- Fast vet att många drog sig om att be om hjälp då de var engelsk-talande» (Ganska bra)
- Vi borde ha iaf minst en svensk lavledare vid varje labtillfälle. det var inte svårt att förstå vad dom sa, mest att jag har svårt att prata programmering på engelska. men kanske en bra övning ändå. fast då borde vi ha föreläsningarna på engelska?» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»5 14%
Mycket bra»27 79%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- Systemet med grupper har fungerat mycket bra, att kunna ta hjälp av sina kompisar för att lösa problemen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»20 60%
Hög»9 27%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.33

- Bra fördelning med labbarna, vilket gör att man ligger i fas under hela kursen.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»15 44%
Hög»15 44%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.41


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»16 50%
Gott»9 28%
Mycket gott»5 15%

Genomsnitt: 3.53

- Bra. Dock kändes det som man ibland som labbarna låg i ofas med utbildningen. Man hade flera gånger redan gjort saker på labbarna som sen togs upp på föreläsningarna. Annars mycket bra att det var mycket fokus på labbarna.» (?)
- Det var svårt, men lärorikt. » (Godkänt)
- Intressant kurs, kul att förstå grunderna i programmering.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Både matlab och C++»
- övningstillfällena»
- Övningstillfällena och tentaupplägget med två bonusfrågor från labarna. »
- Labbarna.»
- Upplägget med labbar.»
- Tyckte övningarna var jättebra och likaså labbarna i anslutning till dem.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Konceptet med 2 olika prog.språk känns lite väl avancerat iom att vi bara hinner ha ett språk i ca 4 veckor. Hade varit mer intressant om man fick lära sig att programmera i ett språk ordentligt. Övningarna som vi fick göra känns extremt irrelevanta till andra kurser vi studerar. Tex. jag pluggar maskin, då hade jag gärna gjort övningar och labbar som hade maskinliknande problem, INTE sitta och konstruera fyrkanter med olika färger och skogsbränder, eller sannolikheten att hunden "Fido" upptäcker en tjuv. Hade gärna haft övningar mer specifika och relevanta för tex. mekanik eller hållf. »
- Ta med mer från C++, t.ex. mer om structer och klasser och klassfunktion, konstruktor mm.»
- tänk på att vara väldigt tydlig för att det är många tex mig som aldrig har sysslat med detta innan och antagligen inte kommer syssla med det i framtiden speciellt mycket. Kanske förklara för eleverna vad det skall komma till användning om man går Ekonomi och Produktionsteknik. »
- Jag hade gärna velat ha labbeskrivningen på engelska, dels för att själv utvecklas, dels för att det är lättare att då diskutera med de engelsktalande labhandledarna.»
- Ofta låg innehållet i föreläsningarna efter jämfört med labbarna. Vore bättre om labbarna och föreläsningarna låg i fas.»
- Mer introduktion till C/C++, eller ett häfte med lite grundläggande information.»
- Borde ha minst en svensktalande övningsansvarig vid varje övning. Svårt att redovisa på engelska på programmeringsspråk.»
- Tydligare labbledare. »
- Svenska övningsledare. »
- Jag hade gärna sett enbart svenska labledare. »
- Ej dubbelsidig utskrift på tentan. Det var jobbigt att ha formelsamlingen på baksidan av tentan. Gör isåfall två olika häften. Det är mycket bättre att kunna ha både tenta och formelblad framför sig samtidigt. »
- Ett bättre upplägg så att föreläsningarna fyller sin funktion. Sker föreläsningen efter att man lärt sig att använda funktionerna vid laborationerna känns de inte så givande.»
- Prata igenom med handledarna att alla inte har programmerat innnan (?). »
- Tyckte nog att labb-handledarna kunde varit mer hjälpsamma, ibland var de näst intill otrevliga. Har man inte läst programmering tidigare är kursen svår och därför behöver man också mycket hjälp, vilket de inte alltid förstod. Ibland tyckte jag också att föreläsningarna låg efter labb-tillfällena, det var meningen att vi skulle labba på saker vi inte ens gått igenom. »

16. Övriga kommentarer

- Helt ok kurs, skulle dock vilja säga till Katarina att hon skall tänka till lite när hon skall skriva lösningar på tavlan. Det gäller att skriva tydligt och helst inte dra pilar hit och dit för det blir extremt tufft att hänga med som student om man inte arbetar systematiskt. Ibland kommer du på saker och lägger in det mellan rader vilket är lite jobbigt, bättre att ha en klar ide redan från början.»
- Labbarna var dåligt formulerade, feltolkningar kunde göras. Samma gäller tentan.»
- Laborationerna gick att tolka på olika sett och det skapade en del problem, kan vara värt att tänka på.»
- Katarina kollade igenom labbarna att de funkade medan de icke-svensk-talande övningsledarna frågade "why" "Why" "why" om varenda liten grej.»
- Katarina är bra! :)»


Kursutvärderingssystem från