ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Engelska - styrprojekt V11, LSP564

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»16 88%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.11

- max 4tim /vecka» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»3 16%
100%»14 77%

Genomsnitt: 4.72


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 27%
Målen är svåra att förstå»3 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 33%

Genomsnitt: 2.61

- Alternativt glömt dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Luddig kurs, ibland kändes det som att syfte och mål med att skriva vår summary ändrades efter hand, svårt att få grepp om vad det egentligen var tänjkt att den skulle bestå av.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.92

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 50%
Ja, i hög grad»5 31%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.16

- Jag har läst detta tidigare...» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»9 52%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.58

- Se ovanstående kommentar...» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 16%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»5 27%

Genomsnitt: 3.11


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»6 33%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.33

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»9 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»6 35%
Lagom»8 47%
Hög»0 0%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 2.76

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»12 66%
Hög»4 22%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.22

- lägsta totala arbetsbelastningen jag varit med om» (För låg)
- Mycket mot slutet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»7 38%
Godkänt»5 27%
Gott»5 27%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Känns totalt onödig.» (Mycket dåligt)
- Överflödig» (Dåligt)
- Tyvärr så fann jag bara kursen bara vara i vägen eftersom jag anser att mina kunskaper i engelska språket är mycket bra.» (Dåligt)
- Hade velat lära mig engelska som jag kan ha nytta av när jag arbetar med mekatronik/data/elektronik. Inte gymnasiegrammatik... » (Dåligt)
- Förstod inte riktigt syftet med kursen. Ibland löjligt låg nivå, det borde förutsättas att man kan engelskan från grundskolan.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget. Gör en riktigt kurs av det istället.»
- Den där delen där vi fick göra tester på dator och tala in i mikrofon. Den var rolig och nyttig. Att får höra sig själv.»
- Känns som en väldigt onödig kurs.. så skulle rekommendera att tänka om. »
- Mycket bra kurs! Med så få poäng hann man egentligen inte göra något men det vi hann igenom var bra (speciellt i språklabbet eller vad det hette).»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort den.»
- Vad man lär sig. Det var en del fokus på uttal och hur man skriver summary men jag fick inte under lektionstid lära mig någon form av ingengörsspråk på engelska. Alla ord fick man själv leta på google translate och det behövs inte kurser i.»
- Att förklara saker för varandra i grupp var väl inte så lyckat. De flesta verkar ta det som ett skämt.»
- Det mesta, främst så att man får ett ordfråd för "branschen". Hade lärt mig mer på ett glos-förhör med hundra svåra "mekatronik"-ord.. »
- Hade varit bra med mer övningstid. Och tid över huvud taget.»
- Förtydliga! Gör kursen mer relevant för ingenjörstudenter.»

16. Övriga kommentarer

- Gör om, gör rätt.. Detta skulle vara chalmers, inte 2an i gymnasiet.. »


Kursutvärderingssystem från