ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Styrprojekt V11, LEU075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»4 20%

Genomsnitt: 2.75

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 10%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.9

- Av föreläsningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 60%

Genomsnitt: 3.1

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det känns rätt orättvist att elektro får 7,5hp för i princip samma kurs!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 27%
Ja, i hög grad»11 61%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.83

- Lite väl lätt att bli godkänd. Vi upptäckte ett par fel med vår lösning efter att vi redovisat och blivit godkända.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3.05

- Det var mera bara som en guide.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3.05

- Man fick guidning men inte mycket mer. det var svårt att tolka i kurslitteratur. Att leta fram informationen. Borde ha funit fler exempel i boken. Speciellt på utträkningsdelen.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»11 55%
Mycket bra»7 35%

Genomsnitt: 3.25

- Vi fick besked om när vi skulle redovisa ganska sent. Blev onödigt rörigt pga detta under sista läsveckan.» (Ganska dåligt)
- Eagle funkade inte » (Ganska bra)
- Man fick tag på det man behövde.Typ.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»4 20%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Vi har slösat flera timmar på att få hjälp av handledare på projektet.» (Mycket dåliga)
- Den första halvan av kursen var bra när det gäller möjlighet till hjälp, men de två sista veckorna med labb skulle en extra handledare behövas.» (Ganska dåliga)
- Göran är toppen!» (Mycket bra)
- Jättebra att vi inte är så stora grupper!» (Mycket bra)
- Bra att man uppmuntrades lösa problem själva i så hög grad som möjligt men att det ändå fanns hjälp när man fastnade.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»18 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Kul att ha ett grupparbete såhär över en lång tid!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 60%
Hög»8 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Eftersom man inte kunde så mycket om detta innan.» (Hög)
- Oerhört frustrerande när man satt fast vilket resulterade i flera timmars övertid efetrsom man fick hjälp så sent.» (Hög)
- Inga problem att det var hög arbetsbelastning, eftersom det var så kul att labba.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 70%
Hög»4 20%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.4

- Mycket mot slutet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»4 20%
Gott»2 10%
Mycket gott»13 65%

Genomsnitt: 4.35

- Väldigt intressant och underhållande kurs.» (Mycket gott)
- Roligaste kurs vi haft hittills!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att man ska vara två i varje grupp. Men det är bra att läraren har koll på att båda är engagerade. I vårt fall fungerade det bra.»
- Projekten»
- Labbupplägget, det var mycket kul att få jobba med någonting praktiskt för en gångs skull!»
- Falukorvskivningsmaskinsprojektet»
- föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Varför engelska!?!?! Helt onödig och totalt bortkastad tid!»
- Mer laborationsledare som kan hjälpa till, det var väldigt långa kö tider för hjälp»
- Mer föreläsningar, INNAN projektet överhuvudtaget börjar»
- Det verkar inte spela någon roll att jag skriver FLER HANDLEDARE här eftersom jag hörde att det är något man ber om varje år, men aldrig händer av den anledningen att "alla blir ju godkända ändå".»
- Kanske att vi inte skulle få så mycket att göra och så mycket färdiga lösningar givna på föreläsningarna - hellre lite mindre arbetsbelastning men att vi får komma på själva hur man gör (då lär man sig mer).»
- en till handledare sista labbarna»

16. Övriga kommentarer

- Jättekul kurs! Alltid roligt att få sitta och pilla och klura själv. Möjligen var det lite väl uppstyrt redan från början hur man skulle göra, men det tanke på våra förkunskaper fanns det kanske inte något annat bra alternativ. Göran och Morgan var jättebra, precis lagom hjälpsamma!»
- En rolig och lärorik kurs»


Kursutvärderingssystem från