ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Arbetsorganisation, TEK075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-31 - 2011-09-11
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Grötig. Måste lära sig att använda mappsystem: Föreläsningsmapp, projektmapp osv»
- Gick i ordning allt, klart och tydligt!»

Kurs-PM
23 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»10 45%
5 22%
++»6 27%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.72

Kurshemsida
23 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»11 50%
8 36%
++»1 4%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.31


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Rubenowitz var bra, men kompendiumet är ett dåligt organiserat virrvarr av artiklar.»
- väldigt flummig litteratur»
- Kurslitteraturen är väldigt bra, dock tycker jag själv att Rubenowitz bok är väldigt rörig. Han tar upp mycket om och om igen, samma meningar nästan, men sen är det väl klart att allt hänger samman i slutet.»
- Rubenowits bok innehåller GRYMT LÅNGA meningar. Jättejobbigt att läsa»

Organisationspsykologi och ledarskap, Sigvard Rubenowitz
23 svarande

- -»0 0%
4 17%
OK»10 43%
6 26%
++»0 0%
Använde ej»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.47

Kompendium Arbetsorganisation Z TEK075
23 svarande

- -»0 0%
7 30%
OK»9 39%
3 13%
++»2 8%
Använde ej»2 8%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.26

3. Föreläsare/Handledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Jan Lindér var väldigt dålig under kursen, han föreläste på ett sätt som nedvärderade studenterna. Han var väldigt hård mot folk som kom sent eller glömde telefonen på, och själv tar han samtal när hans kandidatgrupp föreläser. Och detta gör han med ett flin. Mycket dålig stil!»
- Lars Trygg! Älskar dina föreläsningar! Fortsätt hälsa på folket som kommer inramlandes. Sen är du grym på att nå ut, jag satt och verkligen lyssnade och va med hela dina lektioner! Det är inte dåligt»

Föreläsare, Lars Trygg
23 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 30%
10 43%
++»6 26%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.95

Föreläsare, Jan Lindér
23 svarande

- -»2 8%
7 30%
OK»7 30%
6 26%
++»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.86

Gästföreläsare, Per-Magnus Naessvik (SKF)
23 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 45%
6 54%
++»0 0%
Ej svar»12

Genomsnitt: 3.54

Gästföreläsare, Peter Andersson (Saab Electronic Defence Systems)
23 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 33%
7 58%
++»1 8%
Ej svar»11

Genomsnitt: 3.75

Gästföreläsare, Jonas Lakhall (Volvo Construction Equipment)
23 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»2 13%
6 40%
++»6 40%
Ej svar»8

Genomsnitt: 4.13

Handledare, Björn Söderberg
23 svarande

- -»0 0%
1 7%
OK»8 61%
4 30%
++»0 0%
Ej svar»10

Genomsnitt: 3.23

Handledare, Nina Edh
23 svarande

- -»1 5%
1 5%
OK»11 57%
5 26%
++»1 5%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.21

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Rollspelsredovisningen låter bra på papper, men den resulterar i en urbota dum arbetsfördelning i klassen. Vi har kandidatarbetet parallellt med samma deadline, och så förväntas vi att med två dagars förvarning förbereda en presentation och argumentera för lösningsförslaget i ArbOrgen. Att hänvisa till att det inte är mycket arbete med förberedelserna missar helt poängen med att kandidatarbetet är parallellt. De grupper som inte blir valda som konsulter kan gott och väl bara dyka upp och ordagrant läsa de lappar som handledarna delar ut.»
- Annorlunda, men jag gillar det.»
- Vissa föreläsningar var sega»

Föreläsningar
23 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»9 39%
10 43%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.65

Produktionssimulering
23 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»6 26%
5 21%
++»11 47%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.13

Redovisning/Rollspel
22 svarande

- -»1 4%
4 18%
OK»7 31%
4 18%
++»6 27%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.45

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Hade varit bättre att utnyttja hela föreläsningstiden, alternativt minsk antalet föreläsningar.»

Föreläsningar
22 svarande

För långsamt»1 4%
Lagom»21 95%
För snabbt»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.95

Praktikfall
22 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»21 95%
För snabbt»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.04

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Projektet är ett underkänt-godkänt-arbete, men examinatorerna sätter tröskeln rätt högt.»
- Nej, detta är bra»
- Praktikfallet var luddigt. Det var svårt att få ut information om vad som krävdes för att bli godkänd. Otydliga mål.»

Tentan
23 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»10 47%
7 33%
++»4 19%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.71

Praktikfall
23 svarande

- -»2 8%
6 26%
OK»8 34%
4 17%
++»3 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- hoppas självklart på mer, kunde mycket mer än vad som frågades på provet.»
- kanske en 4 svårt att säga»
- jag vet redan att jag fick trea. »

Betyg
23 svarande

1 4%
7 30%
13 56%
2 8%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.69

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- För närvarande bokförs inte projektresultatet. Om man skriver tentan med underkänt projekt markeras tentan som underkänd. Det är helt emot hur det ska gå till. Se till att Trygg ändrar detta!»
- Hemsidan, se kommentar om mappsystem»
- Det känns som att kursen skulle kunna vara mer än att bara hosta upp vad massa gammla gubbar sagt för 100 år sedan. Väldigt intressant ämne, men utförandet passar inte utbildningen.»
- Lindér verkade inte riktigt vilja ha föreläst hos oss..»
- Ta bort praktikfallet.»
-
- Vet ej»
- Tryck ihop föreläsningarna mer i början. Till exempel så hade kursintron och praktikfallsintron kunnat gå efter varandra under samma dag.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Föreläsaren från Volvo CE var riktigt bra!»
- Produktionssimuleringen och redovisningen var ritkigt bra och bör sparas.»
- praktikfallet»
- Gästföreläsningarna var bra.»
- Bra med produktionssimuleringen. Hade varit intressant att applicera kunskaperna på detta i slutet av kursen igen.»
- Produktiossimuleringen och rollspel! Riktigt kul att göra något annorlunda»
- Intressant kurs. Bra som den är»
- Produktionssimuleringen!»
- Produktionssimuleringen»
- det som jag inte sagt var dåligt. tänker inte räkna upp allt!»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Intressant kurs, måhända, men på grund av organisatoriska dumheter och kandidatarbetet parallellt så är den genuint otrevlig.»
- En kurs som skulle kunna vara valbar på Z.»
- Intressant kurs med vettigt innehåll. »

Betyg
22 svarande

1 4%
4 18%
5 22%
12 54%
0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.27

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Lars trygg, grym föreläsare! Jan lindér, verkade mest besvärad»

Föreläsare, Lars Trygg
23 svarande

Ja»7 33%
Nej»14 66%
Ej svar»2

Genomsnitt: 1.66

Föreläsare, Jan Lindér
23 svarande

Ja»1 4%
Nej»21 95%
Ej svar»1

Genomsnitt: 1.95

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Stå upp mot Lars Tryggs idioti. Har sett förra årets mailkommunikation med honom angående utvärderingen - RING Falkman/Sjöberg och sätt Trygg i luren med dem. Låt honom inte hunsa er bara för att han talar med dovare röst.»
- Berätta mer om det pedagogiska priset. Vilka har det delats ut till tidigare? Hur ofta delas det ut? Hur delas det ut? Varför finns det?»Kursutvärderingssystem från