ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Strömningsmekanik, TME055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-23 - 2008-01-31
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

9 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 11%
7 77%
1 11%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intresseväckande kurs som lockar till vidare studier i ämnet, men något magert innehåll.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

9 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 22%
2 22%
5 55%
5 (mycket relevant)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Bara relevant om jag fortsätter inom tillämpad mekanik. För lite ny teori för att det ska vara användbart på andra håll.» (2)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

9 svarande

1 (inte alls)»1 11%
2 22%
4 44%
1 11%
5 (Mycket bra avvägt)»1 11%

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- "Fel" ekvationer skulle härledas i teorifrågorna, inte dem som sades vara viktiga. Räkneuppgifterna var bra.» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

9 svarande

<25%»3 33%
25-50%»1 11%
50-75%»3 33%
>75%»2 22%

Genomsnitt: 2.44

- Otrevlig föreläsare gav en dålig stämning som bidrog till att jag inte gick på föreläsningarna.» (<25%)

5. Vad tyckte du om Berends föreläsningar?

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 57%
1 14%
2 28%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- OK, men lite tråkiga och framförallt röriga. Vad som gicks igenom och varför framgick inte alltid.» (2)

6. Vad tyckte du om Srdjans föreläsningar?

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 44%
2 22%
2 22%
5 (mycket bra)»1 11%

Genomsnitt: 3

- Deltog ej» (3)
- Bra, intresseväckande och tydliga. Han valde det som han tyckte var viktigt och höll sig till det istället för att bara följa boken. Anteckningarna på tavlan kan bli bättre, hade inte mycket nytta av föreläsningsanteckningarna efteråt.» (4)

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 14%
2 28%
4 57%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- OK, Andreas var lätt att ställa frågor till och bra komplement till föreläsningarna. Dock var förberedelsena lite sådär, ganska få uppgifter gicks igenom och när vi bad om fler hade han inga vi inte räknat tidigare.» (3)

8. Vad tyckte du om att det var två föreläsare och två räkneövningsledare?

9 svarande

1 (dåligt, blev ostrukturerat)»4 44%
3 33%
1 11%
0 0%
5 (bra, gav bredd)»1 11%

Genomsnitt: 2

- Det är bra att det inte är en och samma person på föreläsningar och räkneövningar, det hjälper att höra två olika infallsvinklar. Men två av varje under en så liten kurs blir mest ostrukturerat, särskillt när föreläsarna trycker på olika saker. Den andra räkneövningsledaren gjorde inget starkt intryck.» (2)
- deltog ej» (3)

9. Vad tyckte du om laborationen?

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 11%
8 88%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var mer en föreläsning.» (2)
- Roligt att se hur en vindtunnel fungerade i praktiken, inspirerande. Inlämningen efteråt var inte jättebra, inte tydligt vad som skulle uppnås med den.» (3)

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgiften (Matlabprojektet)?

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 33%
5 55%
0 0%
5 (mycket bra)»1 11%

Genomsnitt: 2.88

- För dålig information om uppgiften, Andreas sa att han skulle berätta mer om den men jag tror inte han gjorde det. Otydligt vad den egentligen handlade om och varför vi skulle göra den. Däremot behövs en MatLAB-uppgift i en strömningskurs, men förändra och förtydliga!» (2)

11. Vad tyckte du om bonusuppgifterna?

7 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 14%
2 28%
3 42%
5 (mycket bra)»1 14%

Genomsnitt: 3.57

- Bra att uppmuntra till att börja räkna, men flera av inlämningarna behandlade sådant som vi ännu inte gått igenom på föreläsning.» (2)

12. Vad tyckte du om tiden det tog att rätta bonusuppgifterna?

7 svarande

1 (borde rättats snabbare)»5 71%
2 (helt okej)»2 28%

Genomsnitt: 1.28

- Vet inte hur lång tid det tog, har inte fått tillbaks några vad jag vet.» (1 (borde rättats snabbare))
- Har ej fått se mitt resultat än!» (1 (borde rättats snabbare))
- gjorde inte de» (2 (helt okej))

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»2 25%
3 37%
2 25%
1 12%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna (främst med Srdjan) och boken kompletterade varandra bra.» (3)

14. Vad tyckte du om kurshemsidan

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 11%
2 22%
5 55%
5 (mycket bra)»1 11%

Genomsnitt: 3.66

- Seg och ful, men innehöll det jag behövde (utom fler tentor).» (2)

15. Vad tyckte du om att alla gamla tentor inte lagts upp på kurshemsidan och/eller Veckobladeriet?

9 svarande

1 (inte alls bra)»7 77%
2 22%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 1.22

- VÄRDELÖST!» (1 (inte alls bra))
- Förstår inte varför, gamla tentor belyser bäst vad föreläsarna tycker är viktigt och centralt i kursen. Det bör vara upp till dem att förändra så mycket att inte gamla frågor kommer igen (om det var därför de var så restriktiva med de tidigare tentorna).» (1 (inte alls bra))

16. Vad tyckte du om att tentamenstiden (fredag förmiddag respektive fredag eftermiddag) inte var spikad så sent som läsvecka sju?

8 svarande

1 (inte alls bra)»7 87%
0 0%
1 12%
0 0%
5 (inget problem)»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- Naturligtvis bör tentatider anslås tidigare och inte ändras om detta är möjligt. Särskilt när det handlar om sista tentan innan jul då många vill åka bort direkt efteråt.» (1 (inte alls bra))
- Det var min sista tenta och man behövde vara ute i god tid för att köpa tågbiljetter över julen» (1 (inte alls bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.85


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

17. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

9 svarande

Ja»0 0%
Nej»9 100%

Genomsnitt: 2

- Egentligen Nja...» (Nej)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
8 88%
1 11%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Relativt låg egentligen men perioden var så krävande i övrigt att det var precis vad som hanns med.» (3)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»1 11%

Genomsnitt: 4

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 22%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.55

- Både föreläsare och räkneövningsledare har vänligt tagit emot frågor och besvarat dessa efter förmåga.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

21. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

9 svarande

1 (ej prisvärd)»2 25%
1 12%
2 25%
3 37%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 2.75

- 70kr/hp blir svårt vid 4.5-poängs-kurser. Men boken var bra, innehållsrik och framförallt inbunden, så jag skulle säga att den var relativt prisvärd. Dock var det ganska lite av innehållet som gicks igenom, så det hade kanske gått att använda bara något häfte istället. » (3)

22. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

1 (Mycket liten)»1 11%
0 0%
3 33%
3 33%
5 (Mycket stor)»2 22%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Se fråga 13» (3)

23. Vad tycker du om Cremonas förmåga att sälja kurslitteratur?

9 svarande

1 (för långsamma)»3 33%
4 44%
2 22%
0 0%
5 (helt okej)»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Förstår inte att det så ofta är problem med att böckerna tar slut. De skyller på leveranser och förlag men de borde ha bättre framförhållning när de vet precis vilka böcker som behövs och när. Satsa på ett större lager om det är vad som krävs, situationen den här hösten har varit bedrövlig då flera böcker kommit först mitt i den aktuella läsperioden.» (1 (för långsamma))
- Dem borde köpa in böcker innan kurserna börjat, det e jättejobbigt att få kurslitteraturen ett par veckor in i kursen, då hamnar man efter direkt från början» (1 (för långsamma))
- För dyrt.» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55


Kommentarsfrågor

24. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

9 svarande

Ja»6 75%
Nej»2 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.25

- Informationen om examinationen dvs. fördelningen mellan räkningar och bevis saknas helt. Information hur det skulle fungera med bonuspoängen när vi skrev en anonym tenta saknades också.» (Nej)
- Otydliga deadlines för labbarna.» (Nej)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bonusuppgifterna»
- De intresseväckande bitarna med konkreta exempel på vad vidare studier i ämnet kan leda till.»
- Bonusuppgifterna, då det blir som små tentor där man faktiskt lär sig räkna.»
- Srdjan»
- Det var bra med föreläsningsanteckningar på hemsidan. Vi läste 4 kurser samtidigt och många gånger han man inte med att gå på föreläsningarna, då var det bra att man kunde läsa anteckningarna själv.»
- Inlämningsuppg»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna och mängden lärare i kursen.»
- Håll er till en föreläsare, bli tydligare vad som är viktigt, räkna fler uppgifter på räkneövningarna och kräv inte inlämningar på områden som inte behandlats på föreläsningar.»
- Anser att tentamen har för stor vikt på bevis och nästan ingen på problemlösning vilket jag tycker är fel.»
- Bättre struktur!»
- Man måste få ut lösningar till de tal som fanns i boken. Som det var nu fanns inget att räkna på då inga lösningar fanns tillgängliga. Vi bad om detta i lv4 men inget hände.»
- vet ej»
- Laborationen»

27. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.96
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från