ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Speciell Relativitetsteori, FUF045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-23 - 2008-01-31
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

35 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
4 11%
22 62%
5 (över förväntan)»8 22%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade hoppats på mer häftig filosoferande fysik och mindre bråkande med tensorer och liknande. Jag antar att verkligheten är kallare än vad jag önskar... ,)» (2)
- Jag hade enormt höga förväntningar, men ämnet visade sig inte vara lika spännande som jag hade trott» (3)
- Den var ganska enkel (förväntade jag mig) och intressant när jag väl öppnade boken.» (4)
- Uppfyllde förväntningarna att vara en rolig och intressant och lite ovanlig kurs.» (4)
- Intressanta och givande föreläsningar i ett mycket spännande ämne» (5 (över förväntan))
- Fantastisk föreläsare!» (5 (över förväntan))
- Underbart kul kurs!!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

35 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
3 8%
17 48%
7 20%
5 (mycket relevant)»7 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45

- men den kan nog komma väl till pass på krogen... eller också inte, men då kan jag prata hamstrar» (1 (ej relevant))
- Beror på vad man gör för val senare, kan vara mycket viktig (fundamental) eller inte alls (allt annat)» (3)
- Snarare rolig och allmänbildande än ett måste för utbildningen» (3)
- Inget jag har stor användning av i sig, dock lärorikt att tänka i nya banor och kunna ta till sig en helt ny syn på många av fysikens delar.» (3)
- Varje fysiker ska ha läst sin rel.teori» (4)
- Svårt att säga med tanke på att vi inte kommit i kontakt med relativistiska effekter inom utbildningen i stor utsträckning. Men klart är ju att effekter finns och det är viktigt att få koll på olika tankesätt» (4)
- Ett måste när man läst på F!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade inlämningsuppgifterna kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

35 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
6 17%
21 60%
5 (Mycket bra avvägt)»7 20%

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inlämningarna var överlag för svåra och abstrakta för att vara riktigt lärorika. För många uppgifter behandlade samma saker och annat som tagits upp på föreläsning kom inte på inlämningarna.» (2)
- Väldigt mycket fokus på bevis och en del klurigheter. Borde varit mer räkna på. Fast då får väl alla femma. Fast det fick ju alla ändå.» (3)
- De motsvarade innehållet hyfsat väl, men var för tidskrävande» (4)
- Alla frågor på tentan ? :), inlämningarna var bra!» (4)
- Ett fåtal totalt omöjliga uppg.» (4)

4. Vad tycker du om muntan?

34 svarande

1(meningslös)»0 0%
0 0%
5 14%
17 50%
5 (meningsfull och relevant)»12 35%

Genomsnitt: 4.2

- Bra att kompletera de områden man ev. inte hade så bra koll på efter inlämningarna» (4)
- Den höjde mitt betyg och min uppfattning om Victor.» (5 (meningsfull och relevant))
- Muntan var bra! Det verkade som Viktor hade koll på vad som behövde kompletteras och detta gjordes på ett tillfredställande sätt. Hade det funnits tid kunde den gärna varit längre.» (5 (meningsfull och relevant))

5. Tycker du att det vore bättre med tenta istället för inlämningsuppgifter + munta?

35 svarande

Ja»2 5%
Nej»33 94%

Genomsnitt: 1.94

- Det var skönt att kunna lägga ner PDE:n helt i läsperioden och ta upp den i tentaveckan. Hade inte funkat om det funnits två tentor.» (Nej)
- Inl.+munta ger bättre koll jämfört med panikplugg inför tenta under redan stressig tentaperiod.» (Nej)
- Jag tycker att det är var en bra examinationsform, men det blev tämligen mycket att göra med både kvant och spec rel samtidigt.» (Nej)
- Nej, examinationsformen var bra och passade kursen. Ändra lite bland inlämningarna bara.» (Nej)
- Inlämningsuppgifterna tvingar elever att vara aktiva hela läsperioden. Muntan är bra som koll på att man gjorde dem själv.» (Nej)
- Jag tror det ger lägre förståelse med tenta» (Nej)
- Speciell relativitetsteori är inte något som lämpar sig på en tenta eftersom det är ett helt nytt tankesätt. Inl.uppg.+munta manar till att få djupare förståelse för det man pysslar med eftersom man blir tvungen att lägga ner mer tid på uppg än till en tenta. » (Nej)
- Det är trevligt med en alternativ examinationsform.» (Nej)
- I och med att kursen mest ger en inblick i ämnet känns examinationsformen mycket bra.» (Nej)

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

35 svarande

<25%»1 2%
25-50%»4 11%
50-75%»6 17%
>75%»24 68%

Genomsnitt: 3.51

- Har spexat en del, men gått på det jag hunnit» (50-75%)
- Föreläsningarna var roliga och inrtessanta, inget man ville missa.» (>75%)
- Gick ej på dom sista pga diskriminerande attityd dom misslyckade försöken att skoja till det.» (>75%)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

35 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
2 5%
12 34%
5 (mycket bra)»20 57%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Han har väl inte järnkoll på det han föreläser. Lite mycket väl fokus på dåliga skämt» (2)
- se föregående svar» (4)
- Skön sarkasm men det behövs nog inte mer av den ,)» (4)
- Mycket intressanta och för det mesta väldigt roliga. Viktor Bengtsson är mycket bra och rekommenderas trots vissa försovningar. =)» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsningar och föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Tydliga genomgångar, mycket bra upplägg, enkla att följa , gjorde det lätt att läsa boken sedan. Lättsam föreläsningsstil. På första föreläsningen omnämndes även kvinnor i fysiken på ett naturligt sätt och en kommentar om könsfördelningen som något kulturellt, kändes bra, som att man skulle tas på allvar som tjej med.» (5 (mycket bra))

8. Vad tycker du om tiden det tog att rätta inlämningsuppgifterna?

35 svarande

1(borde rättat första inlämningen innan andra gavs ut)»16 45%
2 (helt okej)»19 54%

Genomsnitt: 1.54

- Det kan underlätta om man efter första inlämningen vet ungefär vad examinatorn är ute efter.» (1(borde rättat första inlämningen innan andra gavs ut))
- Svårt att veta var man låg och vilka slags svar han ville ha. Det slog tillbaks på VIktor när han fick många svar som inte alls var vad han tänkt sig (för långa, för omatematiska mm)» (1(borde rättat första inlämningen innan andra gavs ut))
- Gör inte så mkt.» (1(borde rättat första inlämningen innan andra gavs ut))
- Svårt att veta hur bedömningen görs annars.» (1(borde rättat första inlämningen innan andra gavs ut))
- Spelar mig ingen roll. Dessutom var han ju inte benhård på inlämningsdead line, så det blir svårt att gnälla om han var seg (vilket som sagt inte gjorde mig ett dugg)» (2 (helt okej))
- Alltså jag trodde inte man skulle få tillbaka dom innan muntan ens. Det som kanske skulle varit givande hade varit att se färdiga exempellösningar på inlämningarna efteråt så fattar man ju själv hur man klarat det.» (2 (helt okej))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
0 0%
9 25%
17 48%
5 (Mycket stor)»8 22%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Men boken var bra» (1 (Mycket liten))
- Undervisningen och att jobba med inlämningarna kompletterade varandra bra.» (4)
- Är ett svårt ämne. Bra föreläsningar hjälper.» (5 (Mycket stor))
- Föreläsaren satte liv och sammanhang till teorin så det gick bättre att förstå. Han var också mycket inspirerande och uppmuntrande vilket hjälpte mycket.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

35 svarande

Ja»1 2%
Nej»34 97%

Genomsnitt: 1.97

- Föreläsaren sa diskriminerande saker ibland när han talade till hela klassen. Jag blev ifrågasatt av andra studenter i början av kursen, på ett kränkande sätt. » (Ja)
- Om man inte räknar föreläsarens sexistiska antydningar. Men jag är inte diskriminerad/kränkt/mobbad» (Nej)
- Alla var från F. På F är vi för ödmjuka för att diskriminera. Rent av ödmjukast. Vi är ju inte fördomsfulla heller,,, Dvs. helt olikt exempelvis pensionärer. » (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 8%
20 57%
11 31%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.28

- Lagom, men det blev som sagt lite väl mycket eftersom kvanten ligger samtidigt.» (3)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid, men man fick det lättare i tentaperioden.» (3)
- Lite mer tidskrävande inlämningsupgifter än vad jag skulle önskat. Det är ändå mer en intresseväckande kurs.» (4)
- Eftersom den ligger i samma period som kvanten blev arbetsbelastningen helt vansinnig. Inte p.g.a. kursen som sådan men p.g.a. att kvanten låg samtidigt» (4)
- Det var väldigt mycket att skriva på några av inlämningsuppgifterna, kändes onödigt speciellt när det var uppgifter som påminde om varandra.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»5 14%
Mycket bra»27 79%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.82

- Har jobbat i en mindre grupp och sökt hjälp från andra mindre grupper när vi kört fast.» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»20 57%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.94

- Viktor svarade på de funderingar man hade, så länge det inte gällde rena svar på inlämningar.» (Mycket bra)
- Engagemanget var bortom alla rimliga gränser. Det gick bra att ställa frågor efter föresläsningen besöka kontoret utan att boka tid, ringa och maila. Frågorna togs på allvar och man fick svar som om man hade förmåga att verkligen förstå. Frågorna besvarades utan antydan i rösten eller kroppsspråket att det var dumma frågor, även när dom uppenbarligen var det. » (Mycket bra)

14. Vad tycker du om föreläsarens skämt?

35 svarande

1 (för vulgära)»2 5%
0 0%
3 8%
4 11%
5 (jätteroliga)»26 74%

Genomsnitt: 4.48

- Skämtförsöken med sexteman var långt bortom gränsen för vad som är okej på en föreläsning. » (1 (för vulgära))
- Lite ojämna kanske. Vågat, men det var också en del i det roliga med Viktor.» (3)
- Lite varierande kvalité, men alla gånger bättre med dåliga skämt än inga alls!» (4)
- Underhållande!» (5 (jätteroliga))
- är vulgär motsatsen till jätterolig? (svar:nej)» (5 (jätteroliga))
- Mycket underhållande föreläsningar som sagt..» (5 (jätteroliga))
- höhöhö» (5 (jätteroliga))
- Vulgärt? När då?» (5 (jätteroliga))
- Skönt att någon inte är så stereotypt svintråkig!» (5 (jätteroliga))
- Fortsätt så.» (5 (jätteroliga))
- Alla skämt som en examinator säger är jätteroliga... Vare sig du håller med eller inte ,-)» (5 (jätteroliga))
- Hilarious!» (5 (jätteroliga))
- Åhh vad roligt det var!!» (5 (jätteroliga))
- Det kom lite kiss...» (5 (jätteroliga))


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

35 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 3%
11 37%
11 37%
5 (mycket prisvärd)»6 20%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 3.75

- Den ser ju imponerande ut i hyllan i alla fall» (3)
- Jag läste inte jättemycket i boken, men den verkade vara rätt bra.» (3)
- bra (bokus), » (3)
- Svårt att säga eftersom all studielitteratur äter ur plånboken» (3)
- Boken är intressant även utanför kursen, då den tar upp generellt intressanta saker kring fysiska teorier, etc.» (5 (mycket prisvärd))
- Den var bra, men jag köpte PDE-boken. Det fick räcka. Jag använde Flanders» (Köpte inte boken)
- Lånade boken av en som läste kursen förra året. 70kr/hp är ett orealistiskt mål för oss som läser massa 4.5 poängs kurser, böcker för 300kr är ovanliga.» (Köpte inte boken)
- Hade tillgång till samma material på annat sätt.» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 5%
6 17%
16 45%
5 (Mycket stor)»11 31%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken behövdes för att lösa inlämningsuppgifterna som ofta var hämtade härifrån, i övrigt räknade jag inte så mycket (fanns inte tid) men läste en del. En helt ok bok.» (3)
- Nödvändig kort sagt» (4)
- Det är där jag lärt mig något» (5 (Mycket stor))
- Jag har inte använt mig av andra källor så man får nog säga att den var stor» (5 (Mycket stor))

17. Vad tycker du om Cremonas förmåga att sälja kurslitteratur?

35 svarande

1 (för långsamma)»25 71%
4 11%
5 14%
0 0%
5 (helt okej)»1 2%

Genomsnitt: 1.51

- Helt värdelösa faktiskt, men eftersom jag visste det redan innan beställde jag boken från Adlibris och fick den redan första veckan.» (1 (för långsamma))
- Köp från Ad libris istället» (1 (för långsamma))
- Sveriges sämsta bokhandel?» (1 (för långsamma))
- Som vanligt är tråkigt att säga, men att i lv 2 skylla frånvaro av böcker på stormar på Nordsjön är inte ok!» (1 (för långsamma))
- JÄTTELÅNGSAMMA!!! Att få boken i lv 4 är helt enkelt fruktansvärt dåligt. Fast man börjar bli van.» (1 (för långsamma))
- bedrövligt av cremona som bevisligen inte fattar att man bör beställa kurslitteratur i tid!!! lägsta betyg!!» (1 (för långsamma))
- Lyckades aldrig köpa boken.» (1 (för långsamma))
- Fick aldrig tag i boken.» (1 (för långsamma))
- Onödig fråga? Vem tycker det är ok att få boken i lv3?» (1 (för långsamma))
- SKANDAL!» (1 (för långsamma))
- Väl vald fråga!» (1 (för långsamma))
- dyrt» (3)
- Lustigt att Cremona sägs finnas till för studenter när det finns butiker med mycket billigare priser.» (3)
- Fruktansvärt dåligt denna lp,annars ok» (3)
- Köper inget där, så skit i min åsikt» (5 (helt okej))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.02


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

35 svarande

Ja»34 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

19. Vad tycker du om att inlämningarna inte lades upp på kurshemsidan?

35 svarande

1 (dåligt)»6 17%
13 37%
6 17%
2 5%
5 (inget problem)»8 22%

Genomsnitt: 2.8

- Det var i och för sig inget större problem för mig denna gång, men det bör såklart alltid göras.» (1 (dåligt))
- Hade varit bra att ha där.» (2)
- Kan vara dåligt eftersom man inte alltid hade möjlighet att vara på föreläsningarna» (2)
- De gjordes väl det? Iaf 1:a?» (3)
- Man fick de ju på föreläsningarna.» (5 (inget problem))
- Dom delades ju ut. Jag läste förra årets inlämningar online däremot och det var ju skönt att kunna se dom, så man visste nivån ungefär.» (5 (inget problem))

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- metriken»
- Viktor Bengtsson.»
- Attityden»
- Viktor Bengtsson»
- Victor Bengtssons sköna stil =)»
- Inlämningsuppgifter/munta-upplägget»
- Viktor Bengtssons roliga föreläsningar och uppgifter som kräver att man tänker i nya banor.»
- Inlämningar, munta och föreläsare»
- Den lättsamma stämningen.»
- Examinationsformen»
- Föreläsaren.»
- Allt»
- Viktors skämt»
- Tycker upplägg var bra. Kör på. Ändra för fan inte på måttet!»
- Examinationsmetoden. Examinator»
- De humoristiska inslagen, introduktionen om fysikhistorien och berättelserna om personerna.»
- Föreläsare av minst samma klass! Humorn.»
- Fokus på förståelse. »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tidigare rättning på inte minst första inlämingsuppgiften. Bättre förmåga att passa tiderna.»
- Rättningstiden»
- e=mc^2»
- Inget speciellt»
- Mindre tidskrävande inlämningsuppgifter, vore roligt om inte alla var tagna ur boken»
- Några fler tillämpade uppgifter skulle vara intressant.»
- Mer varierade inlämningsuppgifter. Byt sal från den trånga, skramliga MC, där fläkten i taket endast överröstas av skrikiga maskinare i korridoren.»
- Cremona.»
- Inga föreläsningar på förmiddagar. Skulle nog uppskattas av både föreläsare och elever.»
- Få upp inlämninguppgifterna på hemsidan.»
- Snabbare rättning av inl uppg»
- Tidigare återkoppling från första inlämning»
- Helt gruvligt svåra frågor till nästa års studenter... Helst olösbara utan 10 års erfarenhet inom teoretisk fysik.»
- Fler exempel räknade på tavlan vore bra. En del saker står så bra i boken att man hellre ser lite fler exempel istället.»
- Någon räkneövning inlagd också.»

22. Övriga kommentarer

- Tack för en bra kurs.»
- Att som föreläsare missa en föreläsning är inte så bra, det enda att klaga på egentligen.»
- Neee.»
- Förtydligande: Svaret på fråga 21 var ett skämt. Rätt svar var: " "»
- Paradiso för mig!!!!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.08
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från