ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1011-4 Datakommunikation, EDA343

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-06-23
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»20 37%
Cirka 20 timmar»17 32%
Cirka 25 timmar»9 16%
Cirka 30 timmar»4 7%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.11

- Mest tid lades på Cisco-kursen. Deltog i alla obligatoriska moment (labbar), gick på de flesta föreläsningarna men ej på några övningar el. dyl.» (Högst 15 timmar)
- Labbar & inlämningar var ganska tidskrävande.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»4 7%
25%»10 18%
50%»6 11%
75%»16 30%
100%»17 32%

Genomsnitt: 3.6

- Jag har jobbat heltid under tiden och mest bedrivit självstudier. Jag gick på de två första föreläsningarna som höll hög klass.» (0%)
- Varit med på ca 2-3 föreläsningar under hela kursen. Jag har dock läst igenom alla föreläsningsanteckningar hemma, och varit med på labbar och gjort inlämningsuppgift.» (25%)
- Konstanta schemakrockar har gjort att jag missat alla övningar & de flesta lektioner. Väldigt bra handledare, men tyvärr en väldigt otrevlig lärare» (25%)
- Har tyvärr inte haft tid. Men föreläsningarna tycker jag har varit bra.» (50%)
- Inte helt lätt att begripa vad som sägs alla gånger tyvärr.» (50%)
- Föreläsningarna var så fruktansvärt dåliga att jag slutade gå på dem.» (50%)
- Har ej deltagit på övningstillfällen» (75%)
- Intressanta föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 35%

Genomsnitt: 2.45

- skrivna som om man redan vet vad kursen handlar om» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag har förstått målet som att ge oss en bred, ytlig förståelse för hur "allt" inom datakommunikation fungerar.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Många med olika bakgrund gick den här kursen men jag tror att den lämpade sig för alla, även de som inte kunde så mycket från början.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 10%
Ja, i hög grad»19 50%
Vet ej/har inte examinerats än»15 39%

Genomsnitt: 3.28

- Kunde varit mer omfattande.» (I viss utsträckning)
- Bra tentamen, lagom nivå» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»9 16%
Ganska liten»17 32%
Ganska stor»17 32%
Mycket stor»10 18%

Genomsnitt: 2.52

- 6h föreläsning är för mycket. Detta är en faktakurs, håll det sammanfattat, 4h föreläsningar ==> +2h egen reflektion.» (Mycket liten)
- Mycket repetition på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Ali är en bra pedagog och mån om att vi ska lära oss.» (Ganska stor)
- Cisco-kursen kompletterar den ordinarie undervisningen utmärkt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»6 11%
Ganska liten»11 20%
Ganska stor»21 39%
Mycket stor»15 28%

Genomsnitt: 2.84

- (ej använt)» (Mycket liten)
- Öppnade inte ens boken. Borde ha nämnts tydligare att boken inte var direkt nödvändig.» (Mycket liten)
- Klarat mig utan, wikipedia fungerar bra för den här kursen.» (Mycket liten)
- Köpte inte boken.» (Ganska liten)
- Gillar kursboken & att den har tillhörande övningar online» (Ganska stor)
- Kursboken var bra, men bara först efter att man sållat ut de relevanta delarna.» (Ganska stor)
- Ej köpt någon kurslitteratur. Jobbat mycket med Cisco-materialet.» (Ganska stor)
- Det var bra att delta i cisco-kursen. Dock använde jag mig inte så jättemycket av kursboken. Det gick nästan lika bra att söka information på Internet.» (Ganska stor)
- Jag tycker boken är bra.» (Mycket stor)
- Cisco kursen lärde mig allt jag behövde veta.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»26 49%
Mycket bra»19 35%

Genomsnitt: 3.11

- Svårt att hitta all information på hemsidan, samt att anmäla sig till labbar om man inte var på lektionerna. Tyvärr ingen bra möjlighet att ställa frågor» (Mycket dåligt)
- lägg ALDRIG ut labbpm som inte är klara och skriv att dem är klara. ALDRIG, bara dumt.» (Mycket dåligt)
- Kursen hade sin hemsida på ping-pong som INTE är bra för kurshemsidor. Det tog väldigt lång tid innan man fick respons på inlämningar/laborationer» (Mycket dåligt)
- hatar pingpong» (Mycket dåligt)
- För mycket elever» (Ganska dåligt)
- Webbsidan meddelar bara den ena av laboranterna om man fått retur eller ej.» (Ganska bra)
- Webbsidan kändes en anings rörig. Tydligare information om viktiga datum. Även informationen om komplettering av lab och inlämningsuppgift kunde varit lite tydligare» (Ganska bra)
- Lång tid på rättningen för sista uppgiften.» (Ganska bra)
- Stundtals dålig information på kurshemsidan, det hände för ofta att information endast gick ut under första 5 min av föreläsningarna. Papperslistor för anmälan är dåligt, det skapar osäkerhet och asgamsbeteende bland studenterna. Fixa internetanmälan!!!» (Ganska bra)
- Förmodligen den bästa administrerade kursen jag har tagit på Chalmers. Och jag har gått här fyra år och har därmed relativt mycket att jämföra med.» (Mycket bra)
- Bra administration av kurshemsida och Cisco.» (Mycket bra)
- Cisco kursen funkade väldigt bra och det var där man tillgodosåg sig mest information.» (Mycket bra)
- Bra och tydlig information på Ping-Pong.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»7 13%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»14 26%
Har ej sökt hjälp»14 26%

Genomsnitt: 3.54

- Ali fattar bara 30% av frågorna typ, det gör så att ingen orkar ställa frågor mer eftersom man får svar på nått annat. har även barsk attityd att svara på frågor som inte är färdigställda...» (Mycket dåliga)
- Ali är inte speciellt enkel att prata med. Han gissar i många på vad eleven egentligen menar, om det ens är så att man får prata till punkt. Vilket brukar resultera i ett märkligt svar. Jag vet inte hur många gånger Ali har svarat "Go"da yxskaft" på frågor från eleverna under föreläsningarna.» (Mycket dåliga)
- Behövs fler labbhandledare» (Ganska dåliga)
- Ali är en dålig lyssnare, avbryter och svarar på den fråga _han tror_ att man ska ställa istället för frågan man _ville_ ställa.» (Ganska dåliga)
- Oerhört bra och snabb hjälp genom ping-pongsystemet» (Mycket bra)
- Schyssta labbhandledare. Deltog dock ej på övningstillfällena.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 33%
Mycket bra»29 54%
Har ej sökt samarbete»5 9%

Genomsnitt: 3.69

- Jag kände ingen så det kanske inte var så konstigt.» (Mycket dåligt)
- Labbade med någon jag ej kände sedan tidigare, fungerade ganska bra.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 16%
Lagom»37 69%
Hög»7 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- Krånglig ledning.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»25 47%
Hög»22 41%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.52

- Jag gjorde cisco-kursen men inga övningar och jag kände att jag lade ner lagom med tid på kursen.» (Lagom)
- Kandidaten...» (Hög)
- Pga läraren» (För hög)
- Skrev kandidat+ 2 andra kurser....» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»4 7%
Godkänt»15 28%
Gott»25 47%
Mycket gott»8 15%

Genomsnitt: 3.66

- Kursen var rörig, saknade en bra föreläsare, bra kurshemsida och struktur över lag.» (Mycket dåligt)
- Cisco-delen av kursen vi läste var KATASTROFALT dålig! Cisco som företag verkar vara en riktig lekstuga, unk. Ologisk site, märkligt upplägg på kursen, SSL-certifikat som löpt ut, plattformsberoende och riktigt dålig inlärningsplattform. När det kommer till delarna som Ali har ansvar för så borde nog en oberoende tredjepart göra någon slags granskning. Tentorna var ett bra exempel. Många utav frågorna var oförskämt dåligt formulerade. Tentamensfrågorna bör, enligt min mening, inte gå att missuppfatta. Han bör även ta sig en funderare när det kommer till upplägget på tentorna men även inlämningarna. En fråga på en inlämning/tentan kunde bestå av 7 till 10 delfrågor. Risken att göra fel eller missa en fråga är stor, lite för stor. Jag tror att roten till allt ont i kursen berott på Alis svenska-kunskaper. Kort och gott, låt en lärare med svenska-kunskaperna i behåll ganska Alis inlämningar och tentor. Ali gjorde dock ett riktigt bra jobb när det kommer till föreläsningarna. Jag har aldrig (borträknat Åke) haft en lärare som lyckas prata på utan att kolla i varken papper eller dator under en föreläsning. Allt flöt på väldigt bra. Ali kanske kan lära Lars Bengtsson ett och annat :)» (Dåligt)
- Själva kursen är bra i grunden men ifrågasätter läraren starkt.» (Godkänt)
- Föreläsaren verkade ha svårt att förstå ställda frågor. Det var inga större problem att förstå föreläsaren men när frågor ställdes på föreläsningarna var inte svaren alltid relevanta till frågan. Tentan var svårförståelig, vissa uppgifter var väldigt tvetydiga i sitt utformande. Verkar som ett visst språkproblem fanns och hade gärna sett att tentan varit på engelska om det hade varit lättare att utforma den på det språket för examinator.» (Godkänt)
- känns fånigt med snack om multimedia och dylikt när branschen har gått ifrån liknande benämningar. » (Godkänt)
- Bra lärare» (Gott)
- Rolig kurs där man lärde sig mycket på kort tid. Väldigt mycket begrepp att kunna utantill, på gott och ont.» (Gott)
- Många tycker nog datakom kanske inte är det roligaste ämnet men att det är nödvändigt att läsa den. Jag tyckte den var intressant.» (Gott)
- Mycket intressant och högst användbar kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cisco kursen, samt lab nr 2»
- Föreläsaren. Enda problemet är att han kan ha svårt att förstå frågor. Han svarar på något helt annat, och när den som ställt frågan försöker förklara sig blir det oftast fel iaf.»
- Ciscokursen är bra om man har möjlighet att följa den. Samma sak med kurslitteraturen! Ett stort plus för den.»
- Cisco har varit riktigt bra, borde vara obligatoriskt.»
- Inlämningsuppgiften!»
- De mesta, andra labben var bra där man lärde sig mycket.»
- Möjligheten till Cisco-kursen via nätet. Det var en jättebra källa till att lära sig grunderna.»
- Lab 2, Tentamen»
- slidesen, men ali ska igenom dem snabbare! Cisco kan nog ses som ett genidrag som håller remarkabelt nog en hel data-klass aktiv under läsperiodens alla veckor.»
- Läraren»
- Hela kursens upplägg är perfekt. Det är lätt att följa kursen tack vare den alternativa cisco-kursen och kurslitteratur + föreläsningar fungerar också bra»
- Ciscokursen är vital. Nästan allt jag lärde mig var genom den.»
- Cisco och de bonuspoäg man får för detta»
- Alla delar är en bra mix ihop (laborationer, inlämningsuppgift och Ciscokurs) men Ciscokursen ger det där lilla extra för förståelsen om man vill lägga ner lite tid på den.»
- Hela upplägget.»
- Cisco-kursen»
- Upplägget rent generellt kändes bra, även så labbarna. »
- Cisco-kursen är en utmärkt komplement. Labbarna bra. Kanske fler labbar till och med?»
- Cisco-kursen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort/gör om lab nr 1»
- Bättre uppstyrning av laborationerna. Jag fick inte ens plats på min labb då jag var föranmäld. Om man inte är föranmäld ska man åka ut.»
- Det är lite omständigt att åka till Lindholmen 2 gånger under kursen: om lab2 och cisco-slutprov skulle kunna göras på Johanneberg skulle det underlätta.»
- Byta lärare»
- Labbarna! Frågorna som ska besvaras kräver ingen som helst tankeverksamhet utan största arbetsbördan är det mekaniska arbete som krävs för att skriva ned svaren. Mitt förslag: Färre frågor men mer på djupet som kräver förståelse och arbete för att lösa.»
- Första labben. Man har inte tid till inlärning när det av någon sjuk anledning finns 100 frågor att besvara. Samtidigt som man måste lyckas få rätt på alla frågor. Innbär att en labb som bör finnas för att förstärka förståelse mest blir ett hetsigt jobbigt jävla aber....»
- Lite högre tempo i föreläsningarna, Lab 1 var inte jättegivande»
- 6h föresläsning till 4h, mer sammanfattat, då blir även eleverna mer vakna hoppas jag. håll koll på att inte släppa ut nedladdningsbara labbPM från förra året!»
- Tentan behöver vara klarare och ha lättförstårligare frågor.»
- Mindre elever, snabbare rättning av inlämningar»
- Tycker kursen är bra som den är.»
- Det vore fint med instuderingsfrågor, med tanke på hur otroligt bred kursen är, särskilt om man inte besitter dessa kunskaper sedan innan.»
- Tentan och inlämningarna.»
- Bättre föreläsningar, var stundvis helt obegripligt på grund av bristande svenska. Kanske är det lättare på engelska?»
- Eventuellt lite fler uppgifter som knyter an till programmering.»
- Möjligen snäppet svårare frågor på examinering (Cisco-kursen lägger inte ribban alltför högt vad gäller deras examinationsmodell) och tillhörande varning därom.»
- Att han ligger före cisco-kursen med sina slides i år låg han lite bakom vilket gjorde hans föreläsningar lite mindre värda»

16. Övriga kommentarer

- Bra med Cisco kursen»
- Det var väldigt bra att läsa cisco kursen samtidigt då man tvingas att hela tiden läsa och hänga med i kursen.»
- Ali Salehson var en ovanligt bra föreläsare. Det märktes att han var mycket kunnig och att han ville lära ut. Hans humor lyckades hålla en vaken även under de teoretiskt jobbiga partierna.»
- Bra med cisco cert»
- Gästföreläsningen med Tomas var grym!»
- En rolig kurs som jag har lärt mig mycket på.»
- En mycket bra kurs. Dag Wedelin var väldigt inspirerande som kursansvarig.»
- Inga»


Kursutvärderingssystem från