ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1011-4 Datorsystemteknik, EDA331

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-06-23
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»11 28%
Cirka 20 timmar»11 28%
Cirka 25 timmar»10 25%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.41

- Kandidat parallellt, prioriterade inte datsys» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»3 7%
25%»5 12%
50%»4 10%
75%»11 28%
100%»16 41%

Genomsnitt: 3.82

- Föreläsningarna har varit tämligen meningslösa. Powerpoint föreläsningar med så vansinnigt många slides är helt meningslöst.. » (25%)
- Alla obligatoriska moment, de flesta föreläsningarna men inga övningar el. dyl.» (50%)
- Alla föreläsningar och labbar. Nästan inga övningar» (75%)
- Föreläsningen på torsdag morgon låg dumt. Föreläsarens kunskaper om det engelska språket var inge vidare, han är mycket bättre på svenska!» (75%)
- Jag hade nog lärt mig mer om jag studerat själv, istället för att gått på föreläsningarna.» (100%)
- 95% >» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 46%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 28%

Genomsnitt: 2.33

- Jag har heller inte letat efter dem, så Lars har inte gjort något fel här.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Han gick igenom målen ibörjan av kursen men jag kommer inte ihåg dom.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag förstod aldrig vad kursen gick ut på.» (Målen är svåra att förstå)
- mer sammanfattat kanske?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Oops, råkade klicka fel» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»3 11%
I viss utsträckning»8 29%
Ja, i hög grad»8 29%
Vet ej/har inte examinerats än»8 29%

Genomsnitt: 2.77

- Tentan var inte bra. Första uppgiften skrev man bara av boken (som man hade med) och andra uppgiften var kopia av gammal som vi dessutom gått igenom veckan innan. Så det var bara halva tentan som var något man inte bara skrev från minnet.» (?)
- Väldigt mycket (för mycket) typtenta över tentamen. Allmänt dålig tentamen.» (Nej, inte alls)
- Tentan var ett skämt. Jag skämms för att gå den här utbildningen. Mest lider dem som verkligen har pluggat och får sin 5a "nergraderad" pga "alla" kommer få 5a nu typ.» (Nej, inte alls)
- Tentamen var påtok för enkel. 1 uppgift var tagen direkt ut boken, en annan kopierad direkt från en gammal tenta. Resterande uppgifter var dock nya, men inte speciellt svåra.» (Nej, inte alls)
- Svårt att veta.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»11 28%
Ganska liten»7 17%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.38

- var på de första föreläsningarna men de var så dåliga» (Mycket liten)
- Förläsningarna är uppbygga på ett sådant ointressant sätt. Det känns inte som att förläsaren tycker ämnet är roligt. » (Mycket liten)
- dåliga föreläsningar (lärarn ska försöka vara mer interaktiv, förslagsvis). dåliga labbar (speciellt dåligt labbpm, labbpm är ju på tok för whitespacat)» (Mycket liten)
- Meningslösa föreläsningar.. Labben har gett lite grann » (Mycket liten)
- Det var svårt att ta in vad som sas på föreläsningarna. Olyckligt att ha en föreläsare som har stora problem med att uttrycka sig på engelska.» (Mycket liten)
- Med tanke på hur tråkiga föreläsningarna var så kan jag inte direkt påstå att de har varit till stor hjälp. Klasskompisar och boken fick mig att klara av kursen.» (Mycket liten)
- Labbarna var bra. Men föreläsningarna var RIKTIGT dåliga! Föreläsaren var väldigt dålig, både på engelska och på att undervisa. Kunde han ens ämnet? Fortfarande oklart...» (Ganska liten)
- Föreläsaren kan sitt ämne, men verkar ovan att hålla föreläsningar på Engelska, vilket drar ner betyget en del.» (Ganska liten)
- Bra labbarationshandledare» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 20%
Ganska stor»18 46%
Mycket stor»12 30%

Genomsnitt: 3.05

- Har nästan bara "tentapluggat" till denna kurs, då jag läst den innan på annan ort.» (Ganska liten)
- Boken har varit bra för tentaplugg och på tentan.. Annars är den för tjock och innehåller alldeles för mycket som inte är viktigt.. » (Ganska liten)
- Köpte kursbok enbart för att få ha med den på tentamen.» (Ganska liten)
- Gjort mkt övningar i grupp.» (Ganska stor)
- Fruktansvärt fantasilösa labbuppgifter. Boken var däremot pedagogisk med bra övningar.» (Ganska stor)
- en revision av facit till uppgifter vore önskvärd. mängden fel är löjligt hög.» (Mycket stor)
- Utmärkt kurslitteratur - den som läser kursboken har spenderat sin tid väl!» (Mycket stor)
- Kortboken är väldigt bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»12 30%

Genomsnitt: 3.12

- sämst administrerade kursen hittills» (Mycket dåligt)
- Vet inte, det hände aldrig något på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- hatar pingpong» (Ganska dåligt)
- labbar låg ute i god tid, jag fick slidesen på begäran. inga fel alls nästan.» (Ganska bra)
- PingPong är ett bra system. Förstår dock inte varför Doodle behöver användas för labbokningar.» (Ganska bra)
- fel i facit» (Ganska bra)
- PingPong, bra!» (Mycket bra)
- PingPong har fungerat över förväntan. Väldigt trevligt att slippa Fire, även om PingPong har en bit kvar när det gäller inlämningar i form av kod. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»12 30%
Har ej sökt hjälp»9 23%

Genomsnitt: 3.69

- Hade gärna haft mer än ett övningstillfälle i veckan med handledare.» (Ganska bra)
- Men föreläsaren kunde sällan svara på frågor (okunskap kombinerat total avsaknad av pedagogiska och retoriska kunskaper), dock kunde labbhandledare och övningsledare hjälpa till vid behov.» (Ganska bra)
- Labbhandledarna har man kunnat söka upp och få hjälp av men föreläsaren har aldrig varit på sitt kontor när man sökt hjälp där» (Ganska bra)
- Bra handledning med gott om möjlighet att ställa frågor!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»21 53%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.61

- Oseriös labbpartner Ganska bra annars» (Ganska dåligt)
- Tack vare mina klasskompisar så lyckades jag kamma hem en 5:a, 5p från max.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»30 76%
Hög»8 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Arbetsbelastningen för enbart den här kursen har varit okej» (Lagom)
- Som andra chalmerskurser, ungefär.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»21 55%
Hög»10 26%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.39

- Se ovan.» (Lagom)
- Den här kursen ihop med kandidatarbetet gör att arbetsbelastningen är ganska hög. » (Hög)
- Gjorde samtidigt andra halvan av mitt kandidatarbete.» (Hög)
- Självvalt men cisco kursen tog upp lite för mycket tid för mig. Har försummat en annan kurs litegrann.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»3 7%
Godkänt»14 35%
Gott»14 35%
Mycket gott»5 12%

Genomsnitt: 3.38

- stör mig på pajas-tentan ...» (Mycket dåligt)
- Den tråkigaste och mest omotiverande kurs hittills på chalmers. Tråkigt att behöva säga det, men i ärlighetens namn var den totalt intetsägande och jag vet fortfarande inte vad den skulle vara bra för.» (Mycket dåligt)
- Mycket intressant ämne, men föreläsaren (examinatorn) förstörde genom att vara så extremt dålig på att undervisa. Byt föreläsare eller sätt honom på retorikkurs (grundlig). Så länge samma person är föreläsare på kursen tycker jag inte Datateknik skall betala för den.» (Dåligt)
- Helt okej men föreläsningarna är ett skämt. » (Godkänt)
- Fokus på föreläsningar stämde inte överrens med labbar eller tenta.» (Godkänt)
- Lars borde hålla föreläsningen på Engelska :).» (Godkänt)
- Föreläsaren borde tala svenska.» (Godkänt)
- Intressant kurs och bra litteratur, men usel tentamen.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften!»
- Labbar, handledare och kurshemsida»
- Fortsätt satsa på bra handledning under övningar och labbar.»
- Inlämningsuppgiften var riktigt rolig, att få testa sina kunskaper praktiskt. Det var också bra att rapporten inte behövde vara mer än 2-4 sidor.»
- De första två labbarna var riktigt bra och då lärde man sig mycket. Även labansvarig var väldig bra och pratade på och förklarade mer än vad man egentligen frågade om vilket gjorde att man fick en väldigt bra bild av hur det fungerade ändå att det var så mycket information att ta till.»
- Grym gästföreläsning av Tomas! Gaussuppgiften var lärorik.»
- Litteraturen, Inlämningsuppgiften, Labansvarige.»
- kursboken+slides verkade bra»
- Labbarna är helt okej och gör att man lär sig en del. »
- Det var många labbborations tillfällen det är bra»
- inlämningsuppgiften och labbarna.»
- Labbarna bra, dock slarvfel i PM»
- De indiska hjälplärarna»
- Boken»
- Det mesta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske ett till handledningstillfälle.»
- Examinator/föreläsare. Ta in någon som KAN ämnet och som är INTRESSERAD! Se gärna till att personen kopplar det till år 2011/12 också så att kursen känns aktuell. Det är inte fel att koppla till "verkligheten".»
- Jag tycker föreläsaren bör presentera sig första föreläsningen.»
- fixa vettigt facit till övningar så man kan lära sig något av det.»
- En större inlämningsuppgift där man får testa sina kunskaper i i/o och virtuellt minne.»
- Hade problem med inlämningsuppgiften, kraven kanske är lite högt ställda på den när det kommer till analys och beräkningar av de olika delarna.»
- Tentan är rätt dålig. Det är 4 stora uppgifter som i princip är wall of text. Det är svårt att bena ut vad man behöver använda eller ens vad som frågas efter, när man sitter med en uppgift som är en A4-sida lång. Kortare och mindre uppgifter som ger färre poäng hade varit att föredra.»
- Håll föreläsningarna på svenska och gör en riktig tentamen! De inledande labbarna var onödigt sega.»
- LABBPM!!!! Omarbeta dem med rent sunt förnuft, skulle själv kunna trimma dem på några timmar ...»
- Bättre föreläsningar. Läraren verkar oengagerad då han bara kör en powerpoint presentation med massa slides som inte säger någonting. Bättre med färre slides som fokuserar på det som är viktigt. Resten kan man läsa in från boken om man är intresserad. »
- Föreläsarens engelska kunskap»
- Labb-PM. Väldigt luddiga och gör att labbarna inte blir så bra som de skulle kunna.»
- Bättre föreläsningar, mindre innantill-läsning från PPT. Vore också bra om man bestämde sig huruvida kursen ska ta upp modern teknik eller inte. Känns farsartat när föreläsaren nämner siffror om Solid State Drives som inte har varit aktuella på flera år. Vore bra om föreläsaren i början på varje föreläsning gör en liten exposition om stoffet som ska behandlas - var det passar in i helheten och varför vi lär oss det. Nu är det för mycket djupet först-tänk.»
- Kursen bör, om Lars ska hålla i den, vara på Svenska.»
- Tydligare med vad som gäller med inlämnings uppgiften.»

16. Övriga kommentarer

- riktigt dålig kurs»
- Tack för bra och tydliga föreläsningar»
- Tentamen var alldeles för lätt och alldeles för mycket typtenta, en uppgift var tagen direkt ur boken (som man dessutom fick ha med på tentamen!), två andra direkt från gamla tentor. Betyget blir inget värt för den som verkligen lärt sig materialet om alla får femma på tentan.»
- Tentan var 1 fråga direkt från boken och 2 frågor från omtentan 2010. endast 1 fråga var ny.»
- En mycket trevlig kurs.»


Kursutvärderingssystem från