ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Objektorienterad programmering Z1, TDA540

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-31 - 2011-09-10
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Kurshemsidan uppdaterades aldrig. Under Senaste Nytt ligger fortfarande endast en nyhet om när första föreläsning är. DokumentationsPM till fjärde labben låg nere under hela labbtiden.»
- Labb 3 och 4 var för stor, man han inte med tentaplugget utan fick göra labbar istället! För få labbhandledare!»
- LabPM refererade till en sida som skulle innehålla info om hur dokumentationen skulle utformas. Länken var död ända tills labbkursen var i stort sett över. När den väl fungerade pekade den bara tillbaka till Kurs-PM som inte innehöll någonting särskilt om dokumentationskraven. »
- Dålig handledning på laborationerna!»
- Fin och informativ kurshemsida men den uppdateras aldrig. Annars inget att anmärka på.»
- Bra med många labbtillfällen, mindre bra med få övningsledare på tillfällena. Fire-systemet verkade inte funka i praktiken då man inte fick tillbaka rättningen i tid. »
- Dåligt med hjälp. Vi har inte fått hjälp en enda gång under hala perioden (labboratiner)»
- Vissa länkar på hemsidan var brutna samt att vissa labb-pm var otydliga.»
- LabPM var svåra att förstå om man inte har programmerat tidigare.»
- Labbhandledare som inte talar svenska i en kurs där litteraturen är på svenska.. det funkade inte jättebra.»
- Labb-pm behöver ses igenom rejält. man får läsa mycket mellan raderna för att få ut "vad måste man ha med!"»
- Tydlig kurshemsida som sticker ut från mängden.»
- Det var omöjligt att få hjälp under den sista veckan och nästan omöjligt under den näst sista veckan om man inte skriver upp sig på hjälplistan långt innan labben börjar.»

Kurs-PM
43 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»19 47%
15 37%
++»5 12%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.6

Kurshemsida
43 svarande

- -»1 2%
4 9%
OK»15 35%
12 28%
++»10 23%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.61

Lab-PM
43 svarande

- -»2 4%
10 23%
OK»13 30%
14 33%
++»3 7%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.14

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Väldigt lätt att slå upp saker man undrar över i. Lätt att hitta det man söker. »
- Kanon-bok! »
- Att programmera på något annat språk är Engelska är faktiskt ganska förkastligt och borde inte förekomma. Alla keywords i programmeringspråket är ju på engelska. Att blanda språk i koden och dess kommentarer gör inte livet lättare. Särskilt inte när man på svenska måste använda Å, Ä och Ö. Försök låta bli att lära ut dåliga vanor på tidigt stadium.»
- Kanonbra bok, bra med faktarutorna som kunde användas som referens.»
- Bra och detaljerad bok.»
- Riktigt bra bok fast lite ytlig, mer djup skulle uppskattas.»

Java direkt med Swing, Jan Skansholm
43 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»10 23%
15 35%
++»16 38%
Använde ej»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.09

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Pelle var riktigt bra på övningar och labbar. »
- Jan Skansholm är alldeles för lat. Varför lade han upp så få gamla tentor på kurshemsidan? Jo, så att han skulle kunna återanvända fler uppgifter från tidigare år. Ihåligt. Bartek har fortfarande (31/5) inte rättat labb 3 och 4.»
- Har inte varit på någon föreläsning eller övning, så jag kan inte uttala mig.»
- Skansholm: Trevlig som föreläsare, lite mer svårtillgänglig som labbhandledare. Pelle Evensen: Beskrevs som "pedagogiskt geni" av Skansholm och det stämde väl, bästa övningsledaren hittills på Z. Bartek Jankowski: Go gubbe men enormt seg på att rätta labbar. Mia Indrika: Såg man aldrig röken av knappt, men det sades att hon knappt pratade svenska eller engelska...»
- Det var svårt att förstå vad Mia försökte säga och tråkigt att man av henne uppmanades att kopiera hennes färdiga program.»
- Har ej deltagit i övningarna.»
- Gick inte på många övningar. Jan var ok, det enda han gjorde var att citera boken. Den enda skillnaden mellan att sitta på en föreläsning och läsa boken var att man kunde ställa frågor.»
- En övningsledare som ej kan göra sig förstådd på varken engelska eller svenska blir svår att få hjälp av. Dessutom dåligt påläst innan lab.»
- Gick ej på labbtider med de 2 sistnämnda övningsledarna. Schemakrock med annan kurs (MPR 212).»
- för få övningsledare under labtillfällena»
- Mia justerade programkodens utseende efter hennes tycke, det hade alltså inget med programmets effektivitet att göra utan bara kodens utseendet. Vi har kanske annan åsikt om hur programkodens utseende ska vara»

Föreläsare, Jan Skansholm
44 svarande

- -»2 4%
1 2%
OK»14 33%
16 38%
++»9 21%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.69

Övningshandledare, Pelle Evensen
44 svarande

- -»0 0%
4 10%
OK»7 18%
15 39%
++»12 31%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.92

Övningshandledare, Mia Indrika
44 svarande

- -»9 28%
14 43%
OK»7 21%
2 6%
++»0 0%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2.06

Övningshandledare, Bartek Jankowski
44 svarande

- -»1 3%
8 25%
OK»17 53%
6 18%
++»0 0%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2.87

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Roliga laborationsuppgifter. Jan svävar dock ut lite för mkt ibland på föreläsningarna. Skulle hellre vilja se lite fler konkreta exempel, program och tillvägagångssätt att lösa problem på.»
- Tight med tid på de två sista labbarna. Har ännu inte, en vecka efter sista inlämning, fått svar på någon av de två sista labbarna. Riktigt dåligt!»
- Swing är inget vidare klassbibliotek för att bygga GUI. Sista labben var bättre då den gick lite djupare in i metodiken med att bygga klasshierarkier. Å andra sidan var den labben en snitslad bana. Förenkla/snitsla memorylabben mer och lägg istället till ett moment i labb 4 där man får tänka lite själv vad beträffar klasser och subklasser.»
- Inlämningssystemet bör ses över, till exempel går det inte ladda upp mappar och vi blir uttryckligen tillsagda att vi inte får zip:a inlämningarna. varje elev krävde för mycket tid på övningarna, vilket medförde att hjälp listan blev jätte lång.»
- Grymt bra övningar! Memory-labben enormt lärorik men framför allt väldigt rolig. Även rationella tal gav mycket om hur klasser är uppbyggda. Tyvärr kändes det som att en del studenter gick till labbtillfällena utan att kunna någonting och därför "ockuperade" handledarna hela passen.»
- För lite tid till labb 4. Att öva java på papper verkar meningslöst då det knapast skulle hända i verklig miljö, det enda det är bra till är att lära sig inför tentan.»
- Fick ingen hjälp, för svåra uppgifter!»
- Bra laborationer, men dock dåligt med hjälp. Visserligen anser jag att vissa borde kanske borde plugga mer så att man inte behöver komma med "dumma" frågor.»
- Lab 4 pm var otydligt i mitt tycke.»
- På tok för tight med tid på sista labben! Dessutom under den period då man behövde tentaplugga. Föreläsningarna var ibland svåra att hänga med på och ibland på tok för lätta. Lägg mer tid på det som anses svårt.»
- Memoryt behöver bli tydligare på vilka "krav" mycket lätt att inte fatta vilka funktioner man måste ha med. exv timern, var tydligen ett krav, man fick ej ha en annan lösning. men fanns inte med i de olika alternativen som var obligatoriska»
- Det måste gå att bli klar med labbarna i tid. Den näst sista men framför allt den allra sista labben blev väldigt jobbig för de som saknade tidigare programmeringsvana. »
- Grindarna var för svåra med tanke på den korta tid som var tilldelat för den labben. Det borde vara en enklare uppgift men som ändå ger förståelse för listor. Jag tycker att tex. ett kassasystem för en matbutik vore i rätt nivå. EAN-kod, pris, namn etc. läses in från en textfil...»
- Altså, ni får tänka över det där med laborationer. 100 personer med typ ingen som får hjälp. Det är som om folk är dömda redan innan!»
- ibland svårt att förstå vad man skulle göra, svårläst lab-pm»
- Mer tid till Laboration 4 och även fler föreläsningar om den»
- Att sitta en hel lektion utan att få hjälp är frustrerande»

Föreläsningar
44 svarande

- -»0 0%
6 14%
OK»16 38%
18 42%
++»2 4%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.38

Övningar
44 svarande

- -»3 8%
7 20%
OK»17 50%
6 17%
++»1 2%
Ej svar»10

Genomsnitt: 2.85

Laboration 1, Veckodagar
44 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»23 53%
15 34%
++»3 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.41

Laboration 2, Rationella tal
44 svarande

- -»1 2%
3 6%
OK»22 51%
14 32%
++»3 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.34

Laboration 3, Memory
44 svarande

- -»3 6%
3 6%
OK»15 34%
16 37%
++»6 13%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.44

Laboration 4, Grindar
44 svarande

- -»7 16%
7 16%
OK»16 37%
11 25%
++»2 4%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.86

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- De två sista labbarna hade man alldeles för kort tid på. Kuggade antagligen den andra kursen p.g.a. dem. »
- 1 vecka på sista labben? Yeah right...»
- Det var lite väl tajta inlämningstider på de sista labbarna som inte tog hänsyn vare sig till Cortegebygge eller den sena påskhelgen.»
- Laborationer: en aning för lite tid, men mycket lärorikt. rättningen av laborationerna går dock för långsamt, vi hinner ha tentan innan feed-back på inlämning 3 har kommit tillbaka första gången.»
- Man kunde kanske klämt in någon till labb, känns som det är det man lär sig mest på.»
- Synd att lab 4, Grindar, hamnade så sent i kursen, eller nära tentan om man så vill.»
- Sista labben blev det lite snävt med tid. Tar lång tid innan man får tillbaks inlämmningarna. Har hitils bara fått två godkända efter och ingen respons från de andra två nu efter kursens slut.»
- Laborationerna har dåligt upplägg. Man har lång tid på sig för de enkla första 2 labbarna och vice versa för de 2 sista.»
- Laborationerna var för långsamma i början för att sedan bli för snabba.»
- sista laborationen låg aldeles för sent i kursen!»
- speciellt laboration 4 fanns det alldeles för lite tid till»

Föreläsningar
44 svarande

För långsamt»3 7%
Lagom»36 85%
För snabbt»3 7%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2

Övningar
43 svarande

För långsamt»2 6%
Lagom»26 83%
För snabbt»3 9%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2.03

Laborationer
44 svarande

För långsamt»2 4%
Lagom»14 34%
För snabbt»25 60%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.56

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Det var i alla fall roligt att skriva tentan.»
- Eftersom tentan mycket bygger på att skriva kod för hand så blir det hela mest en övning i att inte få kramp i händerna. Här behövs en annan examinationsform som är anpassad till dagens verklighet. Det är väl bara programmeringslärare som idag skriver kod för hand?»
- vet fortfarande inte hur långt det kommer dröja innan man får laborationerna rättade.»
- Att programmera på papper är värdelöst.»
- Mycket dåligt att ta uppgifter från en gamal tenta. Några poäng är helt ok att man tar från gamla tentor men inte en 26 poängsuppgift. De som då hittat denna tenta och gjort den uppgiften får bra mycket högre betyg än vad man kanske förtjänar. »
- Man hinner aldrig svara på alla frågor(alldeles för många), men det kan vara bara jag.»
- Laborationer hade fått fler plus om det inte varit för den sista labben.»
- Tentan var bra, men alldeles för omfattande, hade vi haft en eller hellre två timmar till på oss hade det varit ok, men att köra genom den på fyra timmar är övermänskligt.. »
- Är det meningen att 90% inte ska hinna skriva klart tentan??? jag tycker man skall bedöma kunskapen och inte studenternas förmåga att skriva snabbt!»
- Skulle vilja skifta vikten mycker mer från laboration till inlämningsuppgifterna.»
- Rättningen av Laborationerna är alldeles för långsam.»
- Tentamina är bra. MEN vad är vitsen med att kopiera i princip HELA tentan från tidigare år? Det finns personer som är totalt sämst på Java, som lottade in Sudoko-uppgiften på en tidigare tenta. Man kan fan inte ha 30poäng på en uppgift, som folk kan (om man pluggat rätt tenta) skriva helt rätt av. Vi går på Chalmers förfan, inte KTH.»
- att laborationerna var avgörande för betyget (ej tenta, individuella labbar)»

Tentamen
44 svarande

- -»4 9%
7 16%
OK»19 45%
8 19%
++»4 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.02

Laborationer
44 svarande

- -»4 9%
8 19%
OK»10 23%
16 38%
++»4 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.19

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Även om jag inte klarade den.»
- kändes bra, lite kort om tid på tentan (kan vara relaterat till att jag blödde näsblod mitt under tentan)»
- Tror jag landar på en fyra eller femma, beroende på hur snällt det rättas...»
- För mycket fokus på saker vi hade sent i kursen! Känns som om många inte hade tid att lära sig avbildningstabeller innan tentan.»
- Gick inte att hinna de sista uppgifterna på tentan och samtidigt hålla texten läsbar»

Betyg
44 svarande

8 19%
17 40%
13 30%
4 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.3

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Lite dåligt med övningsledare på laborationspassen.»
- Svårighetsgrad och tid på de sista labbarna. »
- Laborationerna tog upp alldeles för stor del av kursen, man hann inte med det övriga pluggandet. Byt ut lata Skansholm, låt han gå och skriva en ny bok istället.»
- Mer hjälp på laborationerna. Snabbare retur»
- Mia Indrika (följde sitt papper) Jag förklarade bättre...»
- Det tar evig tid att få svar på labbarna, vi har fortfarande inte (en vecka efter att kursen är avslutad) fått någon respons på varken tredje eller fjärde labben.»
- Provet! Mer hjälphandledning och handledare som inte kan svenska åtmistonde kan ganska bra engelska och har lite mer tålamod.»
- Det behövs mer laborationshandledare på laborationerna. Detta har påpekats flera gånger av många. Jag personligen sa till Skansholm 4 gånger under kursens gång att det behövs fler. Under sista föreläsningen var det en annan student som nästan "bråkade" med Skansholm med tanke på inlämningstiderna och att man aldrig får någon hjälp.»
- Kanske omforma sista labben eller ta bort den. »
- Lite högre tempo på föreläsningarna.»
- tar lång tid att få resultatet på labbarna!!!!»
- Handledarna får inte hjälpa en labbgrupp för länge eftersom det är så pass många som eftersträvar att få hjälp men aldrig får det»
- Det hade varit mycket bättr med mer tid till sista inlämningsuppgiften. Man kanske kunde ersätta tentan med en eller ett par duggor tidigare i kursen och ge mer tid till inlämningarna. Framför allt mot slutet av kursen. Jag hade dessutom gärna ersatt delen av kursen med inriktning på grafiska användargränssnitt med moment som handar om mer objektorienterat material eller att tillämpa datorkommunikation eller avbildningar i java. Den grafiska biten är väl inte dålig men om jag måste lära mig något verktyg för grafiska komponenter så skulle jag inte själv välja swing. Jag gillar grafiska verktyg för att göra grafiska saker.»
- mindre stress med de sista labbarna, olika labb4 beroende på om lp har 7 eller 8 veckor. tentan borde vara vid dator. Att övningsledararna inte själva vet hur labben kan lösas. Det tar onödig tid när de måste fundera på vad som är uppgiften. Helt enkelt att de själva har gjort labben innan. »
- Vissa beskrivningar i Lab-PM är för otydliga - däremot är helhetsbedömningen av Lab-PM bra. För att minska behovet av hjälp från elever men samtidigt behålla det problemtänk som krävs för att lära sig programmera så borde Laborationshandledarna notera de ställen i PM där samtliga elever behöver hjälp för att Lab-PM är alldeles för otydlig eller för lite vägledande.»
- Mer och bättre handledning i labb PM så man lättare kunnat jobba själv med dom och inte behövt så mycket hjälp hela tiden. »
- Upplägget mot slutet av kursen fungerar inte alls! Det blir för mycket att göra på för lite tid och med tanke på att hjälpresurserna inte räcker till så borde lab.4 göras om. Kanske bör eleverna uppmuntras till att hjälpa varandra i större utsträckning när någon kört fast för att lätta trycket på lab-assistenterna? Arbetsfördelningen under läsperioden kan kanske göras om så att man tar sig förbi de relativt enkla labbarna i början av kursen snabbare och på så sätt får mer tid till de två sista labbarna som faktiskt kräver ganska mycket tid. Jag har inte fått någon respons på de två sista labbarna och nu har kursen varit slut för två veckor sedan. Detta är inte alls okej, och om man får retur så ställer detta till problem då folk redan börjat sommarjobba eller lämnat stan över sommaren.»
- Sista laborationen var för stor, för att hinnas med!»
- Mer uppdaterande på kurshemsidan. Fixa tentan sen är det bra. Även info i början om»
- Sjukt dålig handledning av labbarna. Eller ja, vi blev godkända rätt hastigt pga av en slö handledare (Pelle Evensen). »
- labb 4 var svår»
- fler labbhandledare»
- För svåra labbar»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Bra upplägg med labbar som man kan skriva var som helst och skicka in.»
- Föreläsningarna. »
- Tentamensutformandet.»
- Jan Skansholm, Laborationerna, övningarna*. * övningarna var bra på så sätt att dom förberedde en för tentan, dock var de överflödiga i början av läsperioden då det hade varit mer givande att ha tillgång till en dator.»
- Labbarna var grymt roliga och lärorika! Även övningarna hade ett bra format och skicklig lärare.»
- Laboration Memory (eventuellt med lite tydligare punker på vad man ska göra (INTE HUR!))»
- Det mesta var bra!»
- man lär sig mycket på labbarna, bra föreläsningar. »
- Att arbeta med laborationerna är ett utmärkt sätt för att lära sig programmera! Bra föreläsningar.»
- laboration 3 var givande.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Roligaste kursen hittills!»
- Otroligt rolig kurs, men skulle behöva lite små-fix.»
- Roligaste kursen vi haft hittills!»
- Användbar kurs, betydligt mer än MOP. »
- 5(-)»
- Programmering är ett stort och viktigt område. Intressant kurs.»
- Känner att jag lärt mig väldigt mycket under en väldigt kort om något som jag tycker att jag har stor nytta av i framtiden.»
- rolig kurs, lagom svår»

Betyg
44 svarande

1 2%
7 16%
12 27%
16 37%
7 16%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.48

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Pelle har en pedagogik som gör att man verkligen förstår. Kanon! »
- Pelle ligger bra till för en nominering, mycket skön typ som vet exakt var svårigheter i ämnet finns och vilken nivå han ska lägga sig på.»
- Bra på att undervisa, gillar sitt ämne och är pedagogisk»
- Jan säger otroligt mycket utan substans!»
- Jan är duktig och engagerad som föreläsare och examinator men i föreläsningar om avancerade eller väldigt abstrakta fenomen i java blir det ibland svårt att hänga med. Jan använder väldigt gärna pedagogiska liknelser för att beskriva nya koncept. Det fungerar oftast väldigt bra och gör det lätt för även den mest ovana programmeraren att hänga med. Men ibland behandals saker som Jan inte hittat någon klockren analog till och då blir det snarare mer förvirrande med de försök som görs. Det allra mest abstrakta kan ibland vara lättare att ta till sig om de tillåts vara helt abstrakta.»
- Jan har härlig balans av lättsam humor och allvarlighet. Materialet som används under föreläsning känns också välutformat.»
- pelle var riktigt duktig inom programmering, han gav än inte heller svaren direkt utan man var tvungen att förstå vad man frågade om för att förstå svaret... ställde man då "rätt" följdfråga fick man en ordentlig förklaring på varför det inte fungerade»

Föreläsare, Jan Skansholm
41 svarande

Ja»12 38%
Nej»19 61%
Ej svar»10

Genomsnitt: 1.61

Övningshandledare, Pelle Evensen
40 svarande

Ja»13 48%
Nej»14 51%
Ej svar»13

Genomsnitt: 1.51

Övningshandledare, Mia Indrika
39 svarande

Ja»0 0%
Nej»26 100%
Ej svar»13

Genomsnitt: 2

Övningshandledare, Bartek Jankowski
40 svarande

Ja»1 4%
Nej»23 95%
Ej svar»16

Genomsnitt: 1.95

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- varför finns inte alternativet "vet ej" men under frågan om pedagogiskt pris?»Kursutvärderingssystem från