ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1011-4 Elektriska kretsar och fält, EEM076

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-06-23
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»12 40%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.36

- Jag blev lurad. Tyck synd om mig.» (Högst 15 timmar)
- ca 30h under vecka 1-5 och 60h vecka 6-7» (Högst 15 timmar)
- Jag kom aldrig igång riktigt med den här kursen. Det var dumt. :)» (Högst 15 timmar)
- Har haft fullt upp med Bärkraftig resursanvänding» (Högst 15 timmar)
- Hade velat spendera mer tid på denna kurs men bärkraftig resursanvändning tog allt tid » (Cirka 20 timmar)
- Svårt att uppskatta då jag gjorde allt de tre sista veckorna» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»1 3%
25%»2 6%
50%»6 20%
75%»10 33%
100%»11 36%

Genomsnitt: 3.93

- jag tappade bort mig på föreläsningarna ganska tidigt och tyckte det verkade väldigt svårt. gick inte på några räkneövningar eftersom de låg kl 08 på morgonen. borde ha gjort det. Elfältsföreläsningarna gav inte så mkt. Överlag har jag missat nästan alla undervisning och tagit igen det på egen hand på slutet, vilket gick bättre än jag hade väntat mig. » (25%)
- Labbarna och enstaka föreläsning» (25%)
- Min säng är för skön. Hatar när det händer. » (50%)
- Inte så mycket föreläsningar. » (50%)
- Väldigt tråkiga föreläsningar. » (75%)
- Nästan 100%, missat en föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 55%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 27%

Genomsnitt: 2.13

- Minns ej» (?)
- Jag har faktiskt ingen aning om vad den handlar om.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag kunde inte begreppen tillräckligt bra för att få en klar bild av målen innan jag läst kursen. Nu efter kursen förstår jag dem och vad det innebnär.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2.12

- De är säkert bra. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga men för mkt undervisning lades på fältteorin jämfört med hur lite plats den tog på tentan. Folk (inte bara jag) pluggar väldigt mycket efter hur mkt plats saker tar på tentan och därför upplevs fältundervisningen som bortkastad tid som jag hellre ägnat åt att lära mig op-ampar och växelströmmar bättre. Det är ju det som förhörs och är svårt att förstå sig på. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen kanske inte är högt ställda, men det är ett stort område. » (Nej, målen är för högt ställda)
- De sista om elfält var svårt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 9%
Ja, i hög grad»12 57%
Vet ej/har inte examinerats än»7 33%

Genomsnitt: 3.23

- Ja det krävdes en hel del plugg för att förstå och lösa uppgifterna som är svårare än de ser ut generellt. » (Ja, i hög grad)
- Det är säkert en jättebra tenta. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»8 26%

Genomsnitt: 2.83

- Jag hängde med i vecka 1 och 2 och sen tappade jag helt kontakten med undervisningen. Mest pga egen disciplinbrist då nästan alla kursmoment legat på förmiddagar men också för att jag upplevt vissa föreläsningar, framförallt i fältteori, som tråkiga. Jag ångrar att jag inte gått på räkneövningarna och tror det skulle ha hjälpt mig en hel del i förståelse och inlärning. » (Mycket liten)
- Behöver inte betyda att den är dålig, men har legat efter hela tiden och har därför inte kunnat förstå vad som sägs på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var inte jättebra, men inte usla heller. Fältföreläsningarna var rena skämt, helt värdelösa.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna om elektriska kretsar var bra. Delen om fält var till viss del aningen svår att förstå pga. matematiska begrepp som gradienter och flödesintegraler som ej introducerats tidigare.» (Ganska stor)
- Hur kommer det sig att vi aldrig får föreläsare som undervisar pedagogiskt, brinner för sitt ämne och visar lite energi? Koen Claesson och Stefan Lemurell är de enda som gjort det hitills. Roger var medelbra, men resten har varit undermåliga. » (Ganska stor)
- Den var bra så länge jag fortfarande låg i fas med självstudierna, så jag antar att den varit bra egentligen. » (Ganska stor)
- Ants är ju bra på att spotta ur sig formler iallafall...» (Ganska stor)
- Utan föreläsningarna hade jag inte veta något. » (Mycket stor)
- Speciellt storgruppsövningarna var bra» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»17 56%
Mycket stor»8 26%

Genomsnitt: 3.06

- Tjock bok med alldeles för mycket innehåll som inte hörde till kursen. Facit fanns inte till alla uppgifter.» (Ganska liten)
- Lite skumt förklarat i boken. Youtube <3» (Ganska stor)
- Amerikanska böcker är inte bra. Författarna får betalt per sida och fyller alltså sida och upp och sida ner med massa lull-lull. Denna boken, Calculus och Haskellboken hade alla runt 1000 sidor. De svenska böckerna vi har haft, har haft omkring 200-250 sidor och varit mycket mer begripliga. » (Ganska stor)
- Boken är okej, men lite många ord. Den hade kunnat säga samma saker med färre ord och väga mindre.» (Ganska stor)
- Ibland är boken dålig på att förklara vad fasiken den pysslar med i t.ex. sina exempel osv.» (Ganska stor)
- Bra bok.» (Ganska stor)
- Gamla tentor. Har knappt öppnat boken. » (Ganska stor)
- Jag har förlitat mig till största delen på kurs-litteraturen vid inlärning.» (Mycket stor)
- Allt som jag inte redan kunde har jag lärt mig genom att läsa i kursboken och kolla på tentalösningar. » (Mycket stor)
- Gjorde all inlärning med boken, mycket bra bok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»18 60%
Mycket bra»8 26%

Genomsnitt: 3.1

- Ännu en kurs där det verkar extremt svårt att uppdatera kurshemsidan. Och när man någon vecka innan kursen vill veta vad det är för litteratur som gäller och mailar Ants så får man inget svar. Tråkigt» (Mycket dåligt)
- Jag gillar inte enterpriselösningar.» (Ganska dåligt)
- inga utdelade äldre tentor» (Ganska dåligt)
- Dåligt att det inte lades upp gamla tenta-teser på kurshemsidan, utan att man vara tvungen att gå in på förra årets kurshemsida för att få tag i dem. Tycker även att anteckningarna för fält-delen borde dykt upp mer omgående efter föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Klumpigt, men bra. » (Ganska bra)
- Det har fungerat som väntat, enda bristen är väl att övningstentorna kom ut lite sent men vi hittade på arkivhemsidor så det gick bra ändå. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»6 20%
Har ej sökt hjälp»9 30%

Genomsnitt: 3.66

- Jag har bara fått hjälp av mina kumpaner.» (Mycket dåliga)
- På labbarna: Oftast en bra handledare och en icke svensktalande som varken kan eller vill förstå frågeställningarna i lab-PM vilket gör det rätt meningslöst för henne att vara där...» (Ganska dåliga)
- Ett pass i veckan med räkneövningar var nästan lite förlite» (Ganska bra)
- Marie Ström har skött sig exemplariskt! Tycker att övriga ansvariga för kursen skulle erbjuda hjälp med samma engagemang.» (Mycket bra)
- Ström har varit väldigt duktig och erbjudit mycket hjälp även över via email.» (Mycket bra)
- Ett av mina misstag...» (Har ej sökt hjälp)
- Jag tror att möjligheterna varit bra men jag har inte ställt frågor eftersom jag varit så långt efter i kursen att jag inte förstått det som presenterats och inte haft några frågor att ställa. De frågor jag sen haft har jag fått svar genom attläsa i boken och genom att fråga äldre teknologer samt googla.» (Har ej sökt hjälp)
- Vet andra som fått bra hjälp dock :)» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»20 66%
Har ej sökt samarbete»4 13%

Genomsnitt: 3.93

- Alla är så snälla. :)» (Mycket bra)
- Det lilla jag har sökt har fungerat. » (Mycket bra)
- har pluggat tillsammans med några stycken i stort sett hela tiden. Det funkar bra och är trevligt och vi lär oss av varandra. » (Mycket bra)
- Labbarna fungerade bra och det lilla vi pluggade tilsammans.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»18 64%
Hög»8 28%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.32

- Jag kan inte riktigt svara på den för att jag började så sent i kursen. Men det var frustrerande att ha bärsaften parallellt som tog asmycket tid.» (?)
- Jag blev lurad.» (Lagom)
- totalt sett lagom men för egen del la jag upp det dåligt eftersom jag la all tid vecka 1-5 på den andra kursen och tog ikapp elkursen efter att alla obligatoriska moment i den andra kursen var klara. därför hade jag ingen nytta av undervisningen från vecka 2 och framåt i elkursen.» (Lagom)
- Målen innefattar ett för stort område. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»8 28%
Hög»10 35%
För hög»9 32%

Genomsnitt: 3.96

- Jag blev lurad.» (Lagom)
- arbetsbelastningne denna period har varit större än någon annan läsperiod. det beror för min del på att ingen av de två kurserna (el & bärkraft) har jag särskilt mycket förkunskaper utan måste ta det från grunden. Tidigare kurser har jag kunnat jobba betygdligt mindre eftersom jag haft förkunskaper. » (Hög)
- Bärkraftig resursanvändning var väldigt tidskrävande» (Hög)
- Läste mycket mer än 100%, förväntar mig inget annat än hög belastning då. » (Hög)
- Denna och bärsaft samtidigt är tungt. » (För hög)
- Bärkraftig Resursanvändning tog för mycket tid vilket gjorde det svårt att även fokusera på Elektriska kretsar och fält.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 26%
Gott»15 50%
Mycket gott»7 23%

Genomsnitt: 3.96

- Intressant kurs som tyvärr innehåller lite för mycket för att man ska kunna lära sig det på en läsperiod. » (Godkänt)
- Kursen var tråkigare än den behövde vara. Men det är lite kul med el.» (Godkänt)
- Laborationerna hjälper upp kursen till en acceptabel nivå.» (Godkänt)
- Jag har haft ett dåligt intryck av kursen och på hela datasektionen har den mycket dåligt rykte som en svår och "omöjlig" kurs som väldigt många har resttenta efter sig på. Detta intryck har smittat av sig på mig litegrann. Efter att ha ansträngt mig de sista två veckorna och lagt ordentlig tid och ansträngning på kursen och räknandet har jag tyckt att det är ganska kul och ändrar därför uppfattning. Men det har varit mycket jobb, det ser lätt ut men är ganska svårt att få till beräkningarna och folk upplever det som jobbigt. » (Gott)
- Inte mitt favoritämne, men kan inte klaga på genomförandet. » (Gott)
- Rolig kurs, om jag inte blivit lurad kanske jag hade lärt mig något!» (Mycket gott)
- ...men jag tycker vi borde avveckla växelström. Blir mycket lättare att räkna då.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- Det mesta har varit bra, bra övningstillfällen och demogenomgångar!»
- Räkneövningar»
- Allt.»
- Labbarna var kul. »
- de föreläsnignar jag varit på i vecka 1-2 var bra och den grundläggande nodanalysen och mesh analys lärde jag mig därifrån. »
- Bygga saker på labbarna var mycket givande.»
- Marie Ström som övningsledare och Ants Silberberg som föreläsare! Mycket trevliga föreläsningar!»
- Labbarna! Där man lärde sig allting (om man räknar in förberedelseuppgifterna förstås)»
- Kurslitteraturen»
- Fältföreläsningen med lite vad det används till! Mycket bra initiativ. roligt att se ett applikationsområde till alla räkningar man gör. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En mer relevant kursbok.»
- Labb-PM, många av uppgifterna var väldigt otydliga och det var svårt att komma igång med vissa saker (t.ex. ihopkoppling av kretsen på sista labben) om man inte gjort det innan.»
- Labbarna, speciellt hur de är upplagda. Lite mer genomgång inför om hur apparater som vi ska använda fungerar. Istället för att anta att vi kan allt från början. »
- Inget. »
- Byt bok! »
- ändra schemaläggningen så att inte allt i hela kursen ligger tidiga förmiddagar. närvaron sjunker, även om det är studenternas problem egentligen så blir det ett problem kring hela kursen. kursens rykte borde förändras eftersom det är ganska roligt att räkna på men svårt att sätta sig in i och väldigt många saker som inte är intuitiva alls vilket skapar frustration. Jag vet inte hur man ska lära ut det annorlunda men jag tror att det går. Värt att tänka igenom. Sen tycker jag att fältteorin som kom de sista veckorna var bortkastad tid och jag har sett på närvaron där att väldigt få gick på de föreläsningarna. Jag tror det beror på en kombination av att det var svårt att ta till sig föreläsningarna och att det är så lite av det på tentan (en uppgift som är helt skild från de 5 andra) så det anses inte särskilt viktigt att kunna. »
- Plocka bort fält-delen av kursen, det enda den ger är tre poäng på tentan. Mjukvaran som användes på labbarna var riktigt jobbig att använda.»
-
- Uppgradera programmen på labdatorerna. Sjukt dålig mjukvara. »
- Labbrationerna: Man lär sig inte mycket på labbarna, bättre att lägga upp det på något annat sätt, och inte bara att kolla på kurvor. Sista labben med förstärkarn var inte givande, hade gärna fått mer förklarat hur alla instrumment fungerade.»
- Gärna en till räknestuga med handledare. »
- Vet ej»
- Kursen var väldigt lugn i början. Och tog väldig fart i mitten någonstans. Lägg mindre tid på det i början och förklara det lite svårare lite mer ingående. Många tappade bort sig i den sista delen, dock tyckte de att den första delen va mycket enkel.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs. Dålig insats från mitt håll. »
- Jag skulle vilja kalla kursen missförstådd. Den har mycket dåligt rykte och alla säger och tycker att den är jättesvår. Det är den allmänna uppfattningen på sektionen. När jag väl ansträngde mig var det ganska roligt men steget dit var stort, delvis pga ryktet om "elkräkan" som vi hört ända sen vi började i augusti. »
-
- Bra och rolig kurs! Mycket bra(alla!) föreläsningar! Få kurser som kan hålla så bra standard på så många föreläsningar!»


Kursutvärderingssystem från