ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Material- och tillverkningsteknik Z2, MMK072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-31 - 2011-09-11
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Inga tydliga instrukitioner om vad som fick vara med på tentan - vilka formler och vart man kunde hitta dessa»
- Läsanvisnungar för platsen borde ligga på nätet. »

Kurs-PM
30 svarande

- -»1 3%
4 13%
OK»17 58%
6 20%
++»1 3%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.06

Kurshemsida
29 svarande

- -»0 0%
4 13%
OK»17 58%
8 27%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.13

Lab-PM
29 svarande

- -»1 3%
3 10%
OK»18 64%
6 21%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.03

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Modern produktionsteknik var en tråkig bok. Inga uppiggande färgbilder utan bara grå sidor. Gjorde inte ämnet roligare.»
- Callister känns lite väl stor och tung med tanke på att den bara används till en del i kursen. Boken i sig är dock helt okej.»
- Onödigt med bok i produktionstekniken.»
- Använde ingen bok och klarade mig ändå.»
- Känns extremt onödigt att köpa stora och dyra Callister för bara en halv kurs.»

Callister, Materials Science and Engineering - John Wiley & Sons
30 svarande

- -»2 6%
1 3%
OK»11 37%
3 10%
++»5 17%
Använde ej»7 24%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4

Modern Produktionsteknik del 1 - Hågeryd
30 svarande

- -»1 3%
3 10%
OK»7 25%
5 17%
++»0 0%
Använde ej»12 42%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.28

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Anders Kinnander är den sämsta läraren jag haft på Chalmers. Han visade inget alls intresse för att lära ut och allt jag lärde mig om skärande bearbetning var tack vare labben och Gustavs övning.»
- Varför var han som hade hand om skärande bearbetning (har för mig att det var Anders Kinnander) så arg?»
- Anders känndes väldigt oengagerad»
- Anders del var svår att hänga med i, tråkiga slides av stundtals mkt låg kvalité som bara verkade ihopklippta från massa olika källor utan försök till att få en presentation som hänger ihop. Och nej, man kommer inte ihåg 20 vinklar från en föreläsning innan påsklovet. Antal hade mycket bra föreläsningar som var strukturerade och lätta att hänga med på.»
- Gick inte att hinna anteckna till Utas föreläsningar då de bedrevs via powerpoint och dessa inte gick att få tag i. »

Föreläsare Uta Klement
30 svarande

- -»2 6%
4 13%
OK»14 46%
7 23%
++»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.16

Föreläsare Antal Boldizar
30 svarande

- -»0 0%
2 7%
OK»7 26%
7 26%
++»10 38%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.96

Föreläsare Gustav Holmqvist
30 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»7 26%
14 53%
++»4 15%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.8

Föreläsare Anders Kinnander
30 svarande

- -»5 19%
7 26%
OK»10 38%
4 15%
++»0 0%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.5

Assistent Seshendra Karamchedu
30 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 66%
6 33%
++»0 0%
Ej svar»12

Genomsnitt: 3.33

Labbhandledare
30 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»13 59%
8 36%
++»0 0%
Ej svar»8

Genomsnitt: 3.31

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Synd att alla föreläsningar klumpats ihop i en punkt, för de skilde sig mycket åt. Bäst föreläsningar hade Gustav och Uta.»
- Föreläsningarna va bra förutom skärande bearbetning som gick igenom på ett väldigt opedagogiskt vis. »
- Lab 1 var väl okej, men lab 2 var ju katastrofalt tråkig och meningslös. Tredje labben var rätt kul även om den kanske inte gav så mycket kunskap.»
- För få övningar»
- Metal cutting var bara att titta på vilket inte gav så mycket.»
- Det är väldigt svårt att hänga med på Utas föreläsningar eftersom hon pratar på engelska som kan vara svår att förstå. Att det inte heller finns något föreläsningsmaterial att läsa försvårar det i högsta grad. Uta hänvisar till Callister men den verkar det inte vara många som köper. Missar man en föreläsning finns det då inget (som inte är dyrt) sätt att få tag på materialet.»
- Labbarna kändes till stor del rätt meningslösa. Visst, mikroskoplabben va lite häftig just att man kunde se strukturen med egna ögon. Metalcutting kunde ersatts med ett 1 min långt youtubeklipp och en värdetabell. Polymerlabben gav mig inte direkt något heller.»

Föreläsningar
29 svarande

- -»0 0%
4 13%
OK»17 58%
7 24%
++»1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.17

Övningar
27 svarande

- -»0 0%
5 20%
OK»13 52%
7 28%
++»0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.08

Labb 1- Microscopy
29 svarande

- -»0 0%
6 21%
OK»11 39%
8 28%
++»3 10%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.28

Labb 2- Metal cutting
29 svarande

- -»2 7%
10 35%
OK»11 39%
2 7%
++»3 10%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.78

Labb 3- Polymeric materials
29 svarande

- -»1 3%
4 14%
OK»12 42%
5 17%
++»6 21%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.39

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- För lite övningstillfällen!!! »

Föreläsningar
30 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»26 86%
För snabbt»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.06

Övningar
30 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»27 96%
För snabbt»1 3%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.03

Laborationer
30 svarande

För långsamt»3 10%
Lagom»25 86%
För snabbt»1 3%
Ej svar»1

Genomsnitt: 1.93

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

Tentan
30 svarande

- -»1 3%
1 3%
OK»16 55%
9 31%
++»2 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.34

Laborationer
30 svarande

- -»1 3%
2 7%
OK»16 57%
8 28%
++»1 3%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.21

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Blir lätt att allt fokus läggs på reglertekniken.»
- U eftersom jag inte läst ordentligt»

Betyg
30 svarande

3 11%
19 70%
5 18%
0 0%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.07

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Inga lösningsförslag till tentan har ännu publicerats på studieportalen och 28:e maj har passerat.»
- Anders måste bytas ut, han var otrevlig och ville inte lära ut. Tror jag talar för hela klassen när jag säger att vi inte lärde oss mycket på hans föreläsningar.»
- Föreläsningarna om tillverkningsteknik, de var långt ifrån givande. Kändes lite som att man var tillbaka i högstadie-NO, dom mest berättade vad man kunde göra, gav ingen speciell fakta eller så, och sen visade de några gamla filmer som gav ännu mindre. Visst, det kan vara jättebra att titta på filmer ibland, speciellt för att få upp intresset... men inte hela tiden.»
- Bättre material. Tydligare vad som ingår i kursen. Fler övningar. Hjälpsammare kursansvarig. »
- För lite övningstillfällen. Anders Kilander bör bytas ut.»
- Powerpointsen bör läggas ut / att man får ta kort på dem. Uta går igenom sakerna i för högt tempo då hon har powerpoints, och då hinner man inte anteckna och måla beskrivande bilder pga. (Mer undervisning med hjälp av tavlan gör att man hänger med mer).»
- Föreläsningsslides!!!»
- Bristen av föreläsningsmaterial i pappersform (eller från kurshemsidan).»
- utas del är ju förvirrande. »
- Jag tycker det är väldigt dåligt att man inte får någon form av föreläsningsanteckningar. Visst, Copyright, men någonting måste ju gå att fixa. Lägg upp föreläsningsslidesen på hemsidan men skippa copyrightade figurer och hänvisa till en sida och figur i boken istället. Någon kommer alltid äga boken så då kan man kolla på dem, göra skisser/kopiera på egen hand. Att tvinga en Z-student att köpa Callister är bara fel, även om nu boken är enligt utsago jättebra. En dyr bok som bara används för 4,5 hp då den inte behövs för labbar. Fixa ett kompendie eller en annan kurslitteratur som är mer passande för vår kurs?»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Antal Boldizar och hans del, Utas del var också en skön kontrast mot det vi vanligtvis läser, även om hon kunde förbättra sin engelska lite kanske.»
- polymerlabben»
- Bra med viktiga begrepp och frågor på Utas del.»
- metalcutting.»
- Labbhandledarna»
- De andra delarna: OK»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- En bra översikt av ett område som är helt ointressant »

Betyg
28 svarande

0 0%
5 17%
15 53%
8 28%
0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.1

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Mailade Uta och frågade vilka formler som ingick i tentamenstesen men fick till svar att det var "de vanliga". Efter ytterligare att mail fick jag svaret att en lista lagts ut i samband med en övning och att "En liknande lista finns med i tentan."»
- Speciellt Gustav visade en pedagogisk förmåga utöver det vanliga.»

Föreläsare Uta Klement
29 svarande

Ja»3 12%
Nej»22 88%
Ej svar»4

Genomsnitt: 1.88

Föreläsare Antal Boldizar
29 svarande

Ja»7 30%
Nej»16 69%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.69

Föreläsare Gustav Holmqvist
29 svarande

Ja»6 28%
Nej»15 71%
Ej svar»8

Genomsnitt: 1.71

Föreläsare Anders Kinnander
29 svarande

Ja»2 9%
Nej»19 90%
Ej svar»8

Genomsnitt: 1.9

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Bilder på lärarna och labbassistenterna hade varit bra.»
- De är bra som de är! »Kursutvärderingssystem från