ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk Geologi V1, VGE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-23 - 2011-05-29
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Johan Thörn»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 7%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 61%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 25%

Genomsnitt: 3.05

- väldigt difusa» (Målen är svåra att förstå)
- Jag tycker målen är för övergripande. Jag hade hellre sett att man bröt ner dem och hade fler.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag hade velat haft mer detaljerade mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Som alltid lider kursmålen av att vara vagt formulerade och övergripande» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt övergripande men svåra att följa vid tentaplugg » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»31 81%
Nej, målen är för högt ställda»6 15%

Genomsnitt: 2.13

- Kursen känns för stor och kemin kräver mer förkunskaper än Kemi A » (Nej, målen är för högt ställda)
- det känns som att det är väldigt mycket som ska göras i denna kursen. speciellt eftersom den är uppdelad i två delar och att det är så mycket obligatoriska moment.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»3 7%
I viss utsträckning»21 55%
Ja, i hög grad»14 36%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Målen handlade mycket om att förstå helheter och processer, tentan testade mycket punktkunskaper, och saker som knappt nämnts i kursen.» (Nej, inte alls)
- Saker som har vägts väldigt tugnt av kursledare och föreläsare exv. Bowens reaktionsserie, materialföljden i Kinnekulle och plattektonik utelämnades helt på tentan. Medan mindre ämnen som ballast vägde tugnt. » (Nej, inte alls)
- frågorna angående urberg kändes inte riktigt kopplade till vad vi lärde oss i fält eller har fokuserat på under föreläsningar osv. kapitlet fanns inte med i läsanvisningarna» (I viss utsträckning)
- Ansåg att det var för stor del av tentans poäng som låg på en väldigt liten del av kursen. En 10-poängsfråga om ballast tyckte jag var konstigt när det bara var en halv sida i boken om det. Lite snävt. Hade varit mer rimligt med en fråga från Kinnekulledagen eller om tex jordmåner.» (I viss utsträckning)
- Det var VÄLDIGT dåligt samordnat mellan lärarna om vad som skulle komma på tentan. Mer eller mindre samtliga lärare poängterade att det i princip inte var nödvändigt att plugga in detaljer såsom årtal, så dyker det upp. Osv osv osv» (I viss utsträckning)
- Mycket av det som förekom på tentan kändes irrelevant för en ingenjör.» (I viss utsträckning)
- Det var för mycket frågor på geologiska termer. Det saknades frågor om geologiska förlopp» (I viss utsträckning)
- Tentan var mycket mer detaljinriktad än vad jag hade förstått av lärare och kursmål» (I viss utsträckning)
- Den första delen av tentan var riktigt bra och testade målen för kursen, men frågan om ballast var helt orimlig!» (I viss utsträckning)
- tentans frågor var elakt ställda(även en äldre student som klarat kursen tyckte det) och mycket av det som frågades hade tagits upp på ett annat sätt på föreläsningarna(tex står det bara tre sorters sedimentationsbergarter i pp:n och det frågades om fem på tentan, även om det står fem i boken är det ju dumt att det då inte tas upp på föreläsningen). dessutom var det mycket detaljkunskap som behövdes på tentan. ska inte kursen testa förståelsen för processer snarare än hur bra man är på att snappa upp små detaljer? » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»22 56%
Mycket stor»10 25%

Genomsnitt: 3.05

- Övningar samt exkursion har varit avgörande för min inlärning. Vad det gäller föreläsningar känner jag inte att dom gett vidare mycket» (Ganska liten)
- Föreläsningarna känns väldigt huller om buller, en bild här och en bild där och några ord om det. Känns som allt är kuriosa, som om inget är så viktigt. Bättre struktur hade varit bra, powerpoint är bra men blir lätt att man bara sitter passiv och lyssnar. Ha gärna tydliga definitioner på nya ord som subduktionszon, diagens (första gången jag hörde det var under exkursions dagarna och då förklarades det lite halvt).» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit väldigt olika inlärningsmässigt beroende på vem som haft dem. I viss mån tycker jag att vissa av föreläsarna använt sig av för svåra ord redan från början utan att ge en ordentlig förklaring vilket ledde till att man tappade vad det handlade om. Geologiresan var väldigt bra och lärarna var (iaf de vi hade) väldigt duktiga. Även övningarna med mineraler mm var väldigt bra. Kemidelen var däremot under all kritik. Övningarna var helt meningslösa. Hela kemidelen var väldigt luddig. Trist. » (Ganska stor)
- övningarna har varit väldigt bra och georesan var sjukt bra för inlärningen. » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»17 43%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.71

- Katastrofalt dålig bok. Finns ingen bättre så byt till engelska. Kursen över huvud taget borde vara på engelska. » (Mycket liten)
- Återigen så har inte kursboken varit vidare mycket till hjälp. I och med att 40 poäng på tentan har med exkursionen att göra känns det vettigare att sätta sig in i exkursionshäftena» (Ganska liten)
- Trist bok med mycket kring-snack. Var lättare att läsa den efter geo-resan då man kunde sortera ut vad som va vettigt. Häftena från resan gav mig mest. Det var först då det klarnade.» (Ganska liten)
- kursboken väver in mycket detaljkunskap och det är svårt att sortera vad som är viktigt» (Ganska stor)
- Det är väldigt väldigt mycket i kursboken, svårt att veta vad man ska lägga energi på.» (Ganska stor)
- Kemikompendiet var väldigt långt och med komplicerade räkneexempel som snarare förvirrade än underlättade. Den får gärna göras om.» (Ganska stor)
- Häfterna och kompendierna var bra. Boken var lite förvirrande.» (Ganska stor)
- boken är dock väldigt dåligt språk i vilket gör den svårläst. » (Ganska stor)
- Kursboken har jag inte använt särskilt mycket, men kompendierna som vi fick på Georesan var väldigt bra och även alla PP från övningar och föreläsningar. » (Ganska stor)
- Kursboken var mycket svår att läsa då den i nästan varje ny mening kom med en ny svår term som aldrig förklarades. Usch» (Ganska stor)
- Speciellt de utdelade häftena från exkursionen var bra» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har geologiexkursionen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 20%
Mycket stor»30 76%

Genomsnitt: 3.71

- Har inte gjort exkursionen.» (Mycket liten)
- Det mesta tenta-relaterade föll på plats under resan.» (Mycket stor)
- Kanonbra resa! Mycket lärorik och kul! :)» (Mycket stor)
- Allt föll så att säga på plats.» (Mycket stor)
- Här lärde man sig ca 80% av kursen» (Mycket stor)
- Här lärde man sig allt. Svår avvägning mellan att ha förläsning innan och efter georesan. Det kändes som att föreläsningar efter hade kunnat vara bra då man visste vad föreläsaren pratade om och lätt kunde följa med.» (Mycket stor)
- En helt fantastisk resa, både för sammanhållningen i klassen och för att få djupare förståelse för teorin i kursen! » (Mycket stor)
- Exkursionen var mycket givande!» (Mycket stor)
- Det vore bra om man kunde få nästa dags kompendium på bussresan hem dagen innan så att man kan läsa på i lugn och ro i stugan. Dumt att man förväntas läsa på bussen på morgonen trots att många lätt blir åksjuka.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»27 69%

Genomsnitt: 3.69

- Gick inte att ladda ner till mobilen (HTC)» (Ganska bra)
- Utnyttjade den inte så mycket, men bra att presentationerna lades upp på hemsidan innan föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Det har verkligen varit ett bra informationsflöde något som jag har saknat i andra kurser.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»19 48%
Hög»14 35%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.56

- Mycket hög under kemidelen. Uppgiften kändes alldeles för omfattande och tog upp en oproportionerlig stor del av kursen.» (Hög)
- Geologidelen känns som 7.5p, när sedan kemidelen läggs till det så känns det väldigt tungt» (Hög)
- På geologidelen var den lagom men det var kemidelen som var för hög. Kändes helt orimligt med ett gigantiskt häfte med massa kemiska formler (var ändå ett tag sen många läste kemi), extremt luddigt vad som förväntades av oss på inlämningsuppgiften. Det var ingen som visste. I kompendiet stod ca 5 sidor. Jag vet ingen grupp som lämnade in mindre än 10 sidor. Dessutom tror jag inte att det var så många som överhuvudtaget förstod vad rapporten handlade om. Kändes som att kemi-delen var för stor för att få plats i den här kursen och det bidrog till att man istället inte lärde sig någonting alls. Riktigt tråkigt.» (Hög)
- Framförallt den inledande delen, med kemin, var tung.» (Hög)
- Känns som bara geologin i dig är minst 7,5 poäng. Med kemin pålagd blir kursen alldelens för stor.» (För hög)
- i kombination med mekanikkursen blir det svårt att hinna med allt. » (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»18 46%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.61

- Våran kemihandledare Jesper kunde inte ämnet» (Ganska dåliga)
- Alla var kunniga och hjälpvilliga.» (Ganska bra)
- På geologidelen har möjligheten varit bra, men ej på kemidelen.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 36%
Mycket bra»23 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Dålig labbgrupp» (Ganska dåligt)
- En kille (Martin Emilsson) i vår grupp "åkte snålskjuts" på kemirapporten och gjorde faktiskt INGENTING. Ändå valde vi att skriva med honom på rapporten...» (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»11 28%
Hög»23 58%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.74


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Exkursion»
- Georesan!»
- georesan»
- exkursionen»
- Exkursionen»
- resan»
- Exkursionen var fantastisk. Miljön och inlärningsmetoden var jättebra.»
- Exkursionen samt dess ledare. Föreläsarna bör även dem bevaras!»
- Exkursionen!»
- exkursinen gav mycket»
- Exkursion»
- Georesan. Väldigt många viktiga processer förklaras och jag tror inte man klarar tentan utan resan. »
- Georesan, mineral-övningarna»
- GEORESAN!»
- Chesters frågestund var bra.»
- exkursionen»
- georesan»
- Georesan!»
- Exkursionsresan helt klart!»
- Exkursionen! Man lärde sig otroligt mycket på denna, och det var väldigt givande att få se allting i verkligheten.»
- georesan! övningarna i geobiten. Chesters frågestund.»
- Georesan och övningarna J1, J2, B1, B2. »
- Exkursionen»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bryt ner målen till fler mindre»
- Kemins storlek bör ses över.»
- Kemin. Tog för mycket plats i kursen, man kunde inte fokusera på geologin, väldigt tråkigt. Det var efter att Kemin var "klar" som man kunde börja läsa på geologin. Sätt Kemin i en separat kurs eller minska delen kemi! »
- kemidelen var inte särskillt tydligt kopplad till resten av kursen, labben och rapporten bidrog inte till inlärningen, duggan var otydlig och många klara eller missa pga tur och otur snarare än kuskap är min uppfattning»
- Mindre kemidel! »
- Kemidelen. Uppgiften kändes allt för stor och omfattande. Svårt att skriva en labbrapport som i själva verket var ett flertal labbrapporter. Dessutom väldigt kort tid med tanke på rapportens omfattning. »
- på något sätt minska kemidelen»
- Mer ifrågasättande under undervisningen i vad som är hållbart. Lägga mer fokus på att återvinning är viktigt med tanke på att nästan alla resurser som diskuteras i kursen är ändliga.»
- Jag tycker att kemidelen av kursen bör förändras. Jag tyckte att det kändes som att det tog väldigt mycket tid från övriga kursen i jämförelse med hur stor del av kursen jag hade uppfattat att det skulle vara. Jag tyckte också att det var svårt att veta vad som förväntades av en under kemilaborationen. Jag tycker att kemin skulle kunna försöka integreras mer i den övriga delen av kursen istället för att vara som en separat del. »
- kemidelen kändes som att den hade för stor del i kursen, det var nog nästan det jag lade ner mest tid på. »
- Boken....»
- Föreläsningarna. Jag antar att det kan vara svårt att hålla en geoföreläsning utan powerpoint men det blir otroligt mycket enklare att hänga med om det blir en mer "klassisk" undervisning. Alltså några fler föreläsningar i stil med "Chesters frågestund" fast med genomgång istället för frågestund. Sen skulle man kunna lägga mer vikt på sånt som är viktigt inför tentan, typ geologiska processer, istället för att lära sig rabbla upp en massa mineraler och bergarter som inte kändes lika viktigt i slutändan.»
- Kemidelen. Tydligare mål och ledning. Inte så spretigt. Konkretisera för att faktiskt lära ut något. Byt ut materialet mot ett mindre omfattande och kanske skippa rapporten,den gav ändå ingenting. Istället tydligare information och övning innan laborationen för att kunna göra denna ordentligt och sen fokusera på en dugga bara.»
- Det fanns en viss tidspress på kemidelen av kursen, framförallt för oss som hade det första laborationstillfället. Jag känner att vi inte lärde oss vad vi hade kunna ha lärt oss, då vi var tvungna att försöka få klart inlämningen. Det fanns heller ingen tid till reflektion mellan första inlämningen och själva laborationen. Under geologiresan hade vi inte tillgång till vare sig mikro eller ugn, som var utlovat. Det får GÄRNA ändras till nästa år. Källebacken rör det sig om. Tentamen innehöll många detaljfrågor som inte kändes relevanta. Övningarna hade ett orättvist upplägg för vissa grupper. Några fick nästan alltid 13:15-övningar, andra hade nästan alltid 15:15. »
- bättre tentamen»
- Ta bort, eller förändra kemirapporten, fick lägga ner omotiverat mycke tid med tanke på hur lite den delen av kursen ger»
- Mer praktisk byggteknik. Hur man bygger i berg, vad man använder som ballast m.m. »
- Tentamen, att en fråga om ballast som endast nämts i förbigående under kursens gång och som inte ens står en sida om i boken är orimlig! Frågan om montmorillonit också, det borde frågats om bentonitlera istället. Kemidelen av kursen var riktigt dålig, man lärde sig knappt något av kemin eftersom det var alltför många laborationer att hålla reda på och en för omfattande labrapport att skriva. Dessutom: hur tänkte man när denna labrapport endast skulle få bli 5 sidor lång??. Inför nästa år borde antalet laborationer minskas och efter laborationerna skulle man kunna sätta sig i sina grupper med en handledare och diskutera resultatet och sedan göra en lite mindre labrapport.»
- kemidelen. många som skrev duggan upplevde att de klarade den på att bara chansa. kemihäftet är svårt att läsa och lära sig ur för det är bara massa prat om olika bokstäver och för mycket siffror. man kastas lite rakt ut när man ska göra kemilabben och allt känns väldigt rörigt i början. kanske inte bästa sättet att lära sig något på. det bör tryckas mer på föreläsningarna vad som är viktigt att lära sig till tentan. sen kanske det inte är så bra att visa massa bilder på "stenar" på ppna innan studenterna lärt sig dem. »
- Ha fler kemiföreläsningar innan man ska lämna in den skriftliga redovisningen som man ska utgå från under kemilaborationen. »
- Kemidelen. Den kändes tråkig och omotiverande.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Jag tycker att Lars O Erikssons föreläsningar och framför allt hans powerpoints inte är så bra. Hans PP är bara bilder och diagram och ingen text så det är svårt att plugga på dem i efterhand och ibland svårt att hänga med vad han pratar om.»
- Georesan var toppen, kemidelen va botten!»
- Den här utvärderingen var inte alls bra. Det finns många frågor värda att ställa, exempelvis vad vi studenter anser om georesans olika dagar, upplägg mm, eller vad vi tycker om kemidelen av kursen. Det känns som att kursen är rutinerat genomförd, men att det finns en motvilja till förändringar. »
- Otydligt vad man skulle kunna på tentan»
- Tentan gick in på djupet på saker som ej har vägts tungt av föreläsare. Exv. Frågan om ballast material 10 poäng, kursens innehåll har inte varit 1/9 om ballastmaterial. Annan fråga om diagenesen har det alltid nämnts 3 huvudprocesser och när Chester får frågan på "frågestunden" nämner han bara 3. Lite konsigt att det helt plötsligt är 5 processer som är viktiga. Visst ballast material och bergsbyggen är intressant och nödvändigt för vår utbildning men då skulle detta ges mer utrymme i kursen. »


Kursutvärderingssystem från