ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Partiella Differentialekvationer, TMA690

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-22 - 2008-01-20
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Staffan Häglund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

14 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 7%
5 35%
7 50%
5 (över förväntan)»1 7%

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var mer av en fönsterkurs än jag hade väntat mig» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

13 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 7%
3 23%
5 38%
5 (mycket relevant)»4 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.92

- Det är ju svårt att veta, men jag tror att värme- och våg- är bra skit, och såklart FEM.» (3)

3. Vad tycker du om svårighetsgraden på tentan?

13 svarande

1. För lätt»0 0%
2.»1 8%
3.»8 66%
4.»2 16%
5. För svår»1 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

- Precis så svår som jag ville ha den.» (3.)
- Gick ej» (Vet ej)

4. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

12 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
7 58%
5 (Mycket bra avvägt)»5 41%

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Åtminstone var det det man förväntade sig skulle komma, efter att ha studerat gamla tentor.» (5 (Mycket bra avvägt))

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

13 svarande

<25%»1 7%
25-50%»1 7%
50-75%»2 15%
>75%»9 69%

Genomsnitt: 3.46

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
8 66%
5 (mycket bra)»4 33%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Grigori är skön...» (4)
- Grigori är skön, men han är dålig på att förstå och svara på frågor.» (4)
- Det hade kanske varit bra med en överblick mot slutet för att få en övergripande bild av kursens innehåll» (4)
- Det hade kanske varit bra med en överblick mot slutet för att få en övergripande bild av kursens innehåll» (4)
- Det hade kanske varit bra med en överblick mot slutet för att få en övergripande bild av kursens innehåll» (4)
- Det hade kanske varit bra med en överblick mot slutet för att få en övergripande bild av kursens innehåll» (4)
- Det hade kanske varit bra med en överblick mot slutet för att få en övergripande bild av kursens innehåll» (4)
- Det hade kanske varit bra med en överblick mot slutet för att få en övergripande bild av kursens innehåll» (4)
- Det hade kanske varit bra med en överblick mot slutet för att få en övergripande bild av kursens innehåll» (4)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 7%
2 15%
5 38%
5 (Mycket stor)»5 38%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Skulle du vilja ha (mer) räkneövningar?

13 svarande

1. Ja, det är för lite»1 7%
2.»4 30%
3.»4 30%
4.»2 15%
5. Nej, det är bra som det är»2 15%

Genomsnitt: 3

- Grigori gjorde exempel så det räckte» (4.)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.07


Projekt, inlämningar

9. Vad tycker du om FEM-projektet

13 svarande

1. Bra, nyttigt»3 100%
2.»0 0%
3.»0 0%
4.»0 0%
5. Dåligt, lärde min ingeting»0 0%
Gjorde ej FEM»10

Genomsnitt: 1

- Skulle kunna vara att man måsta göra lite mer själv. Om man är duktig på att lyckas anpassa koden behöver man inte förstå allting.» (1. Bra, nyttigt)
- Fanns inte tid» (Gjorde ej FEM)
- Tycker att det är en väldigt bra del i kursen, valde dock att inte göra det då det gav intryck av att vara alldeles för mycket jobb i förhållande till antalet bonuspoäng. Tyvärr är hösten såpass jobbig att det som kan bortprioriteras struntar man lätt i. Kanske skulle man ändra FEM-projektets del i kursen, det skulle kunna vara en del av examinationen, obligatoriskt, ge fler bonuspoäng osv.» (Gjorde ej FEM)
- Tycker att det är en väldigt bra del i kursen, valde dock att inte göra det då det gav intryck av att vara alldeles för mycket jobb i förhållande till antalet bonuspoäng. Tyvärr är hösten såpass jobbig att det som kan bortprioriteras struntar man lätt i. Kanske skulle man ändra FEM-projektets del i kursen, det skulle kunna vara en del av examinationen, obligatoriskt, ge fler bonuspoäng osv.» (Gjorde ej FEM)
- Tycker att det är en väldigt bra del i kursen, valde dock att inte göra det då det gav intryck av att vara alldeles för mycket jobb i förhållande till antalet bonuspoäng. Tyvärr är hösten såpass jobbig att det som kan bortprioriteras struntar man lätt i. Kanske skulle man ändra FEM-projektets del i kursen, det skulle kunna vara en del av examinationen, obligatoriskt, ge fler bonuspoäng osv.» (Gjorde ej FEM)
- Tycker att det är en väldigt bra del i kursen, valde dock att inte göra det då det gav intryck av att vara alldeles för mycket jobb i förhållande till antalet bonuspoäng. Tyvärr är hösten såpass jobbig att det som kan bortprioriteras struntar man lätt i. Kanske skulle man ändra FEM-projektets del i kursen, det skulle kunna vara en del av examinationen, obligatoriskt, ge fler bonuspoäng osv.» (Gjorde ej FEM)
- Tycker att det är en väldigt bra del i kursen, valde dock att inte göra det då det gav intryck av att vara alldeles för mycket jobb i förhållande till antalet bonuspoäng. Tyvärr är hösten såpass jobbig att det som kan bortprioriteras struntar man lätt i. Kanske skulle man ändra FEM-projektets del i kursen, det skulle kunna vara en del av examinationen, obligatoriskt, ge fler bonuspoäng osv.» (Gjorde ej FEM)
- Tycker att det är en väldigt bra del i kursen, valde dock att inte göra det då det gav intryck av att vara alldeles för mycket jobb i förhållande till antalet bonuspoäng. Tyvärr är hösten såpass jobbig att det som kan bortprioriteras struntar man lätt i. Kanske skulle man ändra FEM-projektets del i kursen, det skulle kunna vara en del av examinationen, obligatoriskt, ge fler bonuspoäng osv.» (Gjorde ej FEM)
- Tycker att det är en väldigt bra del i kursen, valde dock att inte göra det då det gav intryck av att vara alldeles för mycket jobb i förhållande till antalet bonuspoäng. Tyvärr är hösten såpass jobbig att det som kan bortprioriteras struntar man lätt i. Kanske skulle man ändra FEM-projektets del i kursen, det skulle kunna vara en del av examinationen, obligatoriskt, ge fler bonuspoäng osv.» (Gjorde ej FEM)

10. Skulle du velat ha mer eller mindre FEM i kursen?

13 svarande

1. mindre»1 16%
2.»0 0%
3.»0 0%
4.»3 50%
5. mer»2 33%
Gjorde ej FEM»7

Genomsnitt: 3.83

- Kanske vore bra att ha det obligatoriskt. Nu kan jag teorin bra, eftersom vi satt och nötte den (kom ju på tentan), men jag har aldrig tillämpat det.» (Gjorde ej FEM)

11. FEM, handledningen

Vad anser du om handleningen för FEM projektet?

13 svarande

1. Den var bra, tillgänglig»1 33%
2.»2 66%
3.»0 0%
4.»0 0%
5.Den var dålig, otillgänglig»0 0%
Gjorde ej FEM»10

Genomsnitt: 1.66

12. Inläming 1, FDM

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

13 svarande

1 (för lätt)»0 0%
4 57%
3 42%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej inlämningen»6

Genomsnitt: 2.42

13. Inlämning 1, FDM

Anser du att denna uppgift hjälpte dig att förstå kursen?

13 svarande

1. Ja, den hjälpte bra»0 0%
2.»1 16%
3.»1 16%
4.»3 50%
4. nej inte alls»1 16%
Gjorde ej inlämningen»7

Genomsnitt: 3.66

14. Inlämning 2, analytisk

Hur svår upplevde du att inlämningen var?

13 svarande

1. lätt»0 0%
2.»0 0%
3.»5 71%
4.»1 14%
5. svår»1 14%
Gjorde ej denna»6

Genomsnitt: 3.42

- Beviset var assvårt» (5. svår)

15. Inlämning 2, analytisk

Upplevde du att uppgiften hjälpte dig att förstå kursen?

13 svarande

1. Ja, den hjälpte bra»0 0%
2.»1 14%
3.»5 71%
4.»1 14%
5. Dåligt, lärde min ingeting»0 0%
Gjorde ej inlämningen»6

Genomsnitt: 3


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

16. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

13 svarande

Ja»0 0%
Nej»13 100%

Genomsnitt: 2

- Ruben är lite kränkande... men inte SNF-Staffan» (Nej)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 7%
8 61%
4 30%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Skönt att inte ha obligatoriska inlämningsuppgifter» (3)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.76

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 25%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.25

- Grigori är inte så bra på att lyssna» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

20. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

13 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 7%
3 23%
7 53%
5 (mycket prisvärd)»2 15%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3.76

- FEM-boken har jag inte använt alls.» (2)
- Claes Jonsson är inte så bra, men den köpte jag inte heller. Colland är helt OK.» (3)
- Coltons bok var väl ok, men Claes Johnsons bok öppnade jag nog inte ens» (3)
- Coltons bok var väl ok, men Claes Johnsons bok öppnade jag nog inte ens» (3)
- Coltons bok var väl ok, men Claes Johnsons bok öppnade jag nog inte ens» (3)
- Coltons bok var väl ok, men Claes Johnsons bok öppnade jag nog inte ens» (3)
- Coltons bok var väl ok, men Claes Johnsons bok öppnade jag nog inte ens» (3)
- Coltons bok var väl ok, men Claes Johnsons bok öppnade jag nog inte ens» (3)
- Coltons bok var väl ok, men Claes Johnsons bok öppnade jag nog inte ens» (3)

21. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 15%
1 7%
7 53%
5 (Mycket stor)»3 23%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.84


Kommentarsfrågor

22. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

13 svarande

Ja»12 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- GRIGORI!!, FEM-projektet»
- Grigori =)»
- Bonusuppgifter»
- Samma föreläsare»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vi måste få räkneövningar. Chalmers är så jävla snåla! Hur mycket kan det kosta med två tillfällen i veckan ledda av en doktorand?!»
- Mer fokusering på applicering av FEM, kanske mer projekt eller obligatoriskt projekt. Den delen teori som berör FEM är mycket större än den del som man får applicera. Lite mer räkneövningar. »

25. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.03
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från