ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Mekanik, MME180

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-05-27
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 43%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 20%

Genomsnitt: 2.3

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»21 77%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.07

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»4 12%
Vet ej/har inte examinerats än»27 84%

Genomsnitt: 3.81

- NI KAN INTE STÄNGA ENKÄTEN INNAN TENTAN VARIT OCH FÖRVÄNTA ER ETT BRA SVAR PÅ DENNA FRÅGA! KÄNNS INTE ALLS IGENOMTÄNKT! » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Konstigt att utvärderingen ska vara inlämnad innan tentan går» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Bättre att ha enkäten efter tentan kanske?» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Vad tyckte du om att föreläsaren använde mikrofon?

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»28 75%

Genomsnitt: 3.64

- Känner inte till.» (?)
- Jag satt alltid långt fram så det berörde inte mig egentligen.» (Ganska bra)
- Man hör mycket bättre då.» (Mycket bra)
- då hörde man ju vad han sa!!! mer sånt!!» (Mycket bra)
- Blev bättre med mikrofon. » (Mycket bra)

5. Vad tyckte du om att en av övningsledarna använde OH hela tiden?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»7 28%

Genomsnitt: 3.04

- Jag var inte på den övningsledarens övningar» (?)
- Var inte på de övningarna» (?)
- Hade inte den övningsledaren.» (?)
- Känner inte till.» (?)
- Gick till den andra, så ingen kommentar» (?)
- Våran gjorde aldrig det?» (?)
- vet ej» (?)
- Var inte på hans övningsgenomgångar.» (?)
- vet ej» (?)
- jag föredrar när man skriver på tavlan, men eftersom det fanns två övningsledare spelade det ingen roll att en av dem inte gjorde det» (Ganska dåligt)
- Jag var aldrig på det, men jag kan tänka mig att det är okej ibland, men kanske inte i längden. Jag tycker att man kan ha uppgiften som OH, men inte lösningen för då blir det mindre att skriva. Jag vet inte om man förstår lika bra av att se en lösning. Det är nog bättre att jobba sig igenom uppgiften tillsammans.» (Ganska bra)
- dom var tydliga, även om man hänger med än bättre när dom skriver» (Ganska bra)
- Funkade bättre än vad jag trott! Han var lugn och metodiskt, den andra övningsledaren där emot blev jag bara stressad av och fattade inget från den övningen jag var på med honom.» (Ganska bra)
- ibland var det lite svårt att hänga med men annars var det bra» (Ganska bra)
- Fungerade väldigt bra» (Mycket bra)
- Bra geomförda lösningar» (Mycket bra)
- Jag tycker det funkade jättebra, föredrog den övningsgruppen framför den andra pga av ett lugnare tempo och bättre förklaringar och upplägg.» (Mycket bra)
- Tycker det fungerade väldigt bra!» (Mycket bra)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»8 20%
Ganska stor»14 35%
Mycket stor»15 38%

Genomsnitt: 3.07

- Har inte gått på så många övningar/föreläsningar. Har fungerat bra när jag vart där.» (Ganska liten)
- Bra undervisning och upplägg. Lite högt tempo ibland, och nya saker varje föreläsning bara.» (Ganska stor)
- Både föreläsare och övningsledare har förklarat på ett sätt som är lätt att ta in för någon som inte kan mekanik sedan tidigare. Bra pedagogiskt och det kändes som att de förklarade på vår nivå med vårt "språk".» (Mycket stor)
- Jag tycker att upplägget på hela kursen är väldigt bra med föreläsningar, övningar i halvklass och sedan räknestuga. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»23 58%
Mycket stor»11 28%

Genomsnitt: 3.1

- Jag gillar framför allt basuppgifterna eftersom bokens uppgifter kan vara svåra att börja med» (Ganska stor)
- Har mest använt basuppgifterna och de är till väldigt stor nytta!» (Ganska stor)
- uppgifterna i boken är väldigt svåra men basuppgifterna som vi fick tillgång till har varit jätte bra» (Ganska stor)
- Basuppgifterna var bra. De i boken tycker jag är sådär, de kan vara svåra att förstå.» (Mycket stor)
- Jättebra med basuppgifterna, bra kurslitteratur förutom facit i mekanikboken, jobbigt att det inte finns någon som helst lösningshjälp i facit.» (Mycket stor)
- Illa att det inte finns lösningsgångar på problemen i boken» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 34%
Mycket bra»24 63%

Genomsnitt: 3.6

- Lägg ut basuppgifter tidigare ifall man vill jobba i förväg » (Ganska bra)
- Jättesmidigt!» (Mycket bra)
- Exemplariskt!» (Mycket bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»19 48%
Hög»16 41%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.35

- Den var hög ibland, med mycket att göra.» (Hög)
- Framförallt var det ca. 2 veckor som höll otroligt högt tempo vilket gjorde det svårt att hinna med och svårare att förstå fortsättningen » (Hög)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»15 38%
Mycket bra»14 35%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.46

- jag skulle önskat fler räknestugor» (Ganska dåliga)
- Lite lite räknestugor (om ens några) mellan dugga1 och dugga2.» (Ganska bra)
- Allt fungerade bra, men på räknestugorna var det ibland lite mkt folk på för få lärare» (Ganska bra)
- tyvärr har flera av räknestugorna sammanfallit med obligatoriska geologiövningar» (Ganska bra)
- Kunde ev ha varit några fler räknestugor så att man kunde få hjälp emellan de två duggorna.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»24 63%
Har ej sökt samarbete»6 15%

Genomsnitt: 3.94

12. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»11 28%
Hög»21 53%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.79

- Beroende på att det var väldigt mycket att försöka lära sig i den här kursen och pga att kemidelen av geologikursen tog väldigt mycket tid.» (Hög)
- Vi har haft långa dagar, så det har varit svårt att finna tid och ork att göra uppgifter som är tänkt att göra utanför lektionstid.» (Hög)
- Rum och geometri tog över, och mekaniken har lidit lite av detta» (Hög)
- mekaniken har tyvärr fått ge vika för en mkt krävande geologikurs så man har inte hunnit räkna så mycket som man velat under kursens gång» (Hög)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Basuppgifterna och mikrofonen.»
- Inget särskilt, det mesta fungerar bra»
- Jag tycker att upplägget är bra.»
- Mikrofonen! »
- mikrofon och basuppgifter»
- Både Anders som var föreläsare och Anders som var övningsledare har varit väldigt duktiga! Behåll dem!! De bästa lärare hittills på Chalmers.»
- föreläsare och ledare»
- Allt! Tycker att upplägget på denna kursen var grymt! »
- föreläsaren var bra»
- Upplägget med föreläsningar, övningar och räknestuga. Även duggorna. Alla tre lärarna har varit väldigt bra! »
- Föreläsningarna, de var bra.»
- basuppgifterna»
- formelsamling, basuppgifter»
- Mikrofon»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alla Matlab-assistenter måste veta vad de håller på med, annars kan man lika gärna vara utan.»
- Man borde få ett poäng vardera per Matlabuppgift. Poängsystemet på tentan verkar lite konstigt.»
- Lite bättre spridning av undervisningen så att det är jämnare mellan veckorna »
- några fler räknestugor i läsperioden»
- Fler räknestugor.»
- det är det där med facit till uppgifterna i boken i så fall»
- Räknestugor i mindra grupper»
- övningsledarna har haft lite skiftande kvalitet..»
- Fler räknestugor, så att man hinner räkna och ställa frågor om det man inte förstår. Det var lite för få i år. Det skulle också vara trevligt om AT också fick möjlighet att gå på SI.»
- fler räknestugor?»
- Vet ej»


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Vi på AT har inte kunnat gå på SI-möten, för det har varit då vi har arkitekturkurser. Det tycker jag är dåligt schemalagt! Jag hade velat gå.»
- En stor eloge till föreläsare och övningsledare, bra kurs!»
- Mycket bra föreläsare, även på övningarna»

16. Vad är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»8 20%
Gott»20 51%
Mycket gott»10 25%

Genomsnitt: 4

- Bra personer som håller i kursen. Strukturerat.» (Mycket gott)
- Intressant och rolig kurs som har fungerat väldigt bra. » (Mycket gott)
- En rolig kurs!» (Mycket gott)Kursutvärderingssystem från