ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Environmental Management, VMI035, MPECO, vt 11, VMI035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-14
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Kathrine Jahnberg»

1. The teachers motivated me to do my very best during the course and made an effort to make the subject interesting

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»5 21%
Agree-partly»11 47%
Neither or»6 26%
Agree-hardly»0 0%
Agree-Not at all»1 4%

Genomsnitt: 2.17

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully2 10%
Agree-partly11 57%
Neither or5 26%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all1 5%

Genomsnitt: 2.31

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully2 66%
Agree-partly0 0%
Neither or1 33%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 1.66

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully1 100%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 1

2. I thought that it was an interesting course and I was inspired*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»8 34%
Agree-partly»10 43%
Neither or»1 4%
Agree-hardly»3 13%
Agree-Not at all»1 4%

Genomsnitt: 2.08

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully6 31%
Agree-partly9 47%
Neither or0 0%
Agree-hardly3 15%
Agree-Not at all1 5%

Genomsnitt: 2.15

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully2 66%
Agree-partly1 33%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 1.33

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or1 100%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 3

3. I was helped by the course goals in studying the subject*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»3 13%
Agree-partly»7 30%
Neither or»5 21%
Agree-hardly»7 30%
Agree-Not at all»1 4%

Genomsnitt: 2.82

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully2 10%
Agree-partly6 31%
Neither or3 15%
Agree-hardly7 36%
Agree-Not at all1 5%

Genomsnitt: 2.94

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully1 33%
Agree-partly1 33%
Neither or1 33%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

V: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

E, M, K, I: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES, EMA, Geo: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or1 100%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 3

4. In the examination I was expected to show if I could generalise my knowledge and apply my knowledge in new situations*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»7 30%
Agree-partly»9 39%
Neither or»2 8%
Agree-hardly»2 8%
Agree-Not at all»3 13%

Genomsnitt: 2.34

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully4 21%
Agree-partly8 42%
Neither or2 10%
Agree-hardly2 10%
Agree-Not at all3 15%

Genomsnitt: 2.57

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully2 66%
Agree-partly1 33%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 1.33

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully1 100%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 1

5. I had enough time to learn the subject.*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»4 17%
Agree-partly»5 21%
Neither or»5 21%
Agree-hardly»6 26%
Agree-Not at all»3 13%

Genomsnitt: 2.95

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully4 21%
Agree-partly5 26%
Neither or3 15%
Agree-hardly5 26%
Agree-Not at all2 10%

Genomsnitt: 2.78

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or2 66%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all1 33%

Genomsnitt: 3.66

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly1 100%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 4

6. The course strengthened my ability to reason with others in a credible and analytical way*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»4 17%
Agree-partly»9 39%
Neither or»6 26%
Agree-hardly»1 4%
Agree-Not at all»3 13%

Genomsnitt: 2.56

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully4 21%
Agree-partly5 26%
Neither or6 31%
Agree-hardly1 5%
Agree-Not at all3 15%

Genomsnitt: 2.68

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly3 100%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly1 100%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2

7. The teachers gave useful comments on my work during the course*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»3 13%
Agree-partly»8 34%
Neither or»6 26%
Agree-hardly»3 13%
Agree-Not at all»3 13%

Genomsnitt: 2.78

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully3 15%
Agree-partly6 31%
Neither or4 21%
Agree-hardly3 15%
Agree-Not at all3 15%

Genomsnitt: 2.84

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly2 66%
Neither or1 33%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2.33

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or1 100%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 3

8. The course developed my analytical skills*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»5 21%
Agree-partly»6 26%
Neither or»3 13%
Agree-hardly»4 17%
Agree-Not at all»5 21%

Genomsnitt: 2.91

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully4 21%
Agree-partly4 21%
Neither or2 10%
Agree-hardly4 21%
Agree-Not at all5 26%

Genomsnitt: 3.1

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully1 33%
Agree-partly1 33%
Neither or1 33%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly1 100%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2

9. The teachers encouraged us to use and try our own ideas.*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»4 17%
Agree-partly»7 30%
Neither or»3 13%
Agree-hardly»7 30%
Agree-Not at all»2 8%

Genomsnitt: 2.82

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully3 15%
Agree-partly5 26%
Neither or3 15%
Agree-hardly6 31%
Agree-Not at all2 10%

Genomsnitt: 2.94

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully1 33%
Agree-partly1 33%
Neither or0 0%
Agree-hardly1 33%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2.33

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly1 100%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2

10. The examination made me understand the subject in a deeper way.*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»3 13%
Agree-partly»6 26%
Neither or»5 21%
Agree-hardly»3 13%
Agree-Not at all»6 26%

Genomsnitt: 3.13

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully3 15%
Agree-partly5 26%
Neither or3 15%
Agree-hardly3 15%
Agree-Not at all5 26%

Genomsnitt: 3.1

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly1 33%
Neither or2 66%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2.66

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all1 100%

Genomsnitt: 5

11. The workload during the course was too heavy and we didn’,t have enough time to really understand the subject.*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»3 13%
Agree-partly»11 47%
Neither or»4 17%
Agree-hardly»1 4%
Agree-Not at all»4 17%

Genomsnitt: 2.65

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully2 10%
Agree-partly8 42%
Neither or4 21%
Agree-hardly1 5%
Agree-Not at all4 21%

Genomsnitt: 2.84

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully1 33%
Agree-partly2 66%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 1.66

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly1 100%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2

12. The teachers were good at explaining issues connected to the subject.*

23 svarande

Totalt:

Agree-fully»8 34%
Agree-partly»8 34%
Neither or»2 8%
Agree-hardly»3 13%
Agree-Not at all»2 8%

Genomsnitt: 2.26

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (19 st)
Agree-fully6 31%
Agree-partly7 36%
Neither or2 10%
Agree-hardly2 10%
Agree-Not at all2 10%

Genomsnitt: 2.31

DCPM: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

Erasmus: (3 st)
Agree-fully2 66%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly1 33%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2

SMIL: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MEI: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSES: (0 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly0 0%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 0

MPSYS, EMA, Geo, IPM and others: (1 st)
Agree-fully0 0%
Agree-partly1 100%
Neither or0 0%
Agree-hardly0 0%
Agree-Not at all0 0%

Genomsnitt: 2


Finally

Use the space to share your views!

13. My expectations on this course were to ....*

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (0 st)
- none, heard a lot about management but never studied it.»
- how to utilise the management skill into environmental concern»
- learn what env. management is and the details.»
- Learn about the practices of EM and what future challenges we have to overcome.»
- Learn to understand how a company works with environmental issues»
- get an understanding on the business perspective on environmental work and to learn what different approaches there are.»
- That it should be interesting and give new knowledge. »
- learn more concretely how environmental management works in companies but there was a lot of twaddle in the course.»
- Gain practicalities involved in industrial projects»
- ...»
- To learn more about environmental managment, which I did. »
- Learn more about environmental management and develop greater analytical thinking skills around sustainability issues»
- Low, since it has a bad reputation, but I expected that the subject should be interesting.»
- ...»
- did not think about that as it is mandatory but it was an interesting course. and our first management course which made it rather hard though.»
- To learn how to preform environmental management in a company, but that was far from what we learned. I am very disappointed, since I feel that I lack a large part of what is expected from me when I am searching for jobs. »
- be more interesting»
- ...didn"t have any expectations really...»

DCPM: (0 st)

Erasmus: (0 st)
- understand in a better way how environmental issues are»
- ...»
- ...»
- study the fundamental knowledge»

SMIL: (0 st)

V: (0 st)

E, M, K, I: (0 st)

MPSES, EMA, Geo: (0 st)
- get an introduction in environmental management for either further studies or as a general orientation. »

14. The most important I have learned during the course were…,,,,,,*

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (0 st)
- A general knowledge about methodology in env. man.»
- some corporetion operation knowledge »
- its a challenge to be a change agent»
- which different tools there exists and hoy to apply these in EM. Also how companies are able to camoflage their env.work»
- I don´,t know if I learned so many new things. I just got some support for what I already thought.»
- To analyse the work different companies do and start thinking about the reasons behind the environmental work at companies.»
- Different types of env. management strategies. »
- that group dynamics is very important and that there are many obstacles working with people from other cultures.»
- Environmental standards, Current work in environmental domain»
- ...»
- To sort litteratur and see what is the most important. »
- Environmental management is a very diverse discipline.»
- A lot about environmental management. Concepts etc.»
- critical review»
- The basic theory of management and what a management course is.»
- Nothing»
- To know what is EM»
- ...that things commonly aren"t the way they first seem to be.»

DCPM: (0 st)

Erasmus: (0 st)
- how environmental reports takes place»
- ...»
- Learn more about sustainanble development in the companies»
- business strategy»

SMIL: (0 st)

V: (0 st)

E, M, K, I: (0 st)

MPSES, EMA, Geo: (0 st)
- the concept of green logics. that a condition for implementing environmental work in companies is to somehow make it consistent with the general culture/strategies of the company. also that it needs to be anchored in the company.»

15. Particulary good were…,,,,,*

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (0 st)
- the compendium»
- fish bank and the role play»
- films, kiki"s lectures»
- Tools and methods/concepts used. »
- It was good to have possibilities to discuss in small groups during wednedsday mornings but very good that it was voluntary. Also good that the preparation questions were vouluntary and you still could come even if you had not handed in. »
- The choice of articles. The workshops. »
- The project work and the feedback given. »
- the seminars, Hanna had excellent comments and thoughts about the articles. »
- Lectures from Henrike Baumann. Lectures from people working in the industry who used their examples to solidify concepts»
- ...no»
- The seminars, lectures and films. »
-
- Guest lectures and some of the articles in the compendium. »
- the movies.»
- The fish game but give it more time so we get time to think more. It was much to rushed.»
- Nothing»
- Seminars are helpful compared to lectures»
- ...the possibility to improve my skills in project work.»

DCPM: (0 st)

Erasmus: (0 st)
- the ecolabelling of the products»
- films, discussions, examples, landmarks»
- The use of other support (film, ...)»
- lectures»

SMIL: (0 st)

V: (0 st)

E, M, K, I: (0 st)

MPSES, EMA, Geo: (0 st)
- the project work, eventhough I found it very hard to do in such large group. »

16. Less good were…,,,,,*

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (0 st)
- that the lectures aren"t available on the web the project was hard to understand»
- seminars that just discussion »
- NA»
- ----»
- The information. There were always kind of an overload. If you need more than half an hour of the workhop time to read through the instructions, there won´,t probably be enough time left to do everything. The instructions for workshops etc was not available on before so you couldn´,t prepare but have to spend a lot time reading through it. The unwillingness from the teachers (mainly Anna) to admit that things in the course (exam, examples, theory before starting with the projects etc)might be better in another way. Not especially change-oriented. Starting working with the project long before we had learnt what we were supposed to do. The strange rules about how a project group should be put together resulting in groups that hardly find any time to work together since not to groupmembers are taking the same courses but everyone is having a lot of projects in their courses with people they also haven´,t choiced themselves. »
- The planning of the course and the extent of the exam (not enough time!!)»
- The examination, to long and to many questions. In this cours it would give the students more deep knowledge to have a "hemtenta" instead. This would also make it possible for better reasoning. For me writing an exam for 5 hours and still do not have time enough to answer every question means a very bad grad for the examinor. It is also bad that the lectures are only hand written since many student have other lectures that inter fear with this course because of elective courses. »
- the projects. Too big for the course and very bad that we weren"t able to choose groups ourselves, at least you could have taken people from the same program because finding time together have been very hard since we"re all in different programs.»
- The course text book. Cancelation of industrial trip.»
- tenten var bedrövlig kunde ha varit en hemtenta istället då tiden inte räker till fast det var en 5 timmars tenta. ha den som hemtenta istället.»
- The project had a too heavy work load, no clear guidlines and too time consumming. »
- The lectures were unstructured, non-specific and terminology was poorly explained. A greater number of "real life" examples as well as much stronger references to the literature would help. »
- Lectures - More lectures on the SUBJECT needed. We are actually there to learn the subject, not just to discuss it. PBL does not work in practice. We need the knowledge about the subject BEFORE we are supposed to use it in the project, the result as it now is that we do the project as we"ve always done thing without applying new methods. You also have to remember that most of us not are management students and that we"re not familiar with all the management terms. Project - More knowledge needed in order to perform the project. The project was unstructured and it was not clear what it was supposed to be about. We spent too much time just wandering what to do.»
- ...»
- We were encouraged to go on our own ideas but you made it very difficult to do that as so many rules still needed to be followed. Now I am stubborn enough to do what I want no madder how difficult you make it but to encourage us to try new stuff...»
- I am very disappointed! The course should not be named Environmental Management if we are learning environmental history and just how to be critical to companies. I wanted to learn how I should preform environmental management in a company. The report: how the group was divided and the feedback we got on the report. »
- Lectures »
- that the "tools" for carrying out the project work were delivered too far into the course and that too much time elapsed between ...the two workshops that supplied us with crucial information. Had gladly seen that these were things that entered the course at an earlier stage to get a better foundation on which the project work then is built.»

DCPM: (0 st)

Erasmus: (0 st)
- the working hours to do the assignment»
- ...»
- The guest lecture (not the Dem collective one)»
- study visit»

SMIL: (0 st)

V: (0 st)

E, M, K, I: (0 st)

MPSES, EMA, Geo: (0 st)
- as mentioned above, large groups. two out of five group members did not contribute at all to the project work, in my oppinion. »

17. To the staff planning next years course, I would like to suggest...

Use the space to share your views!

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Industrial Ecology: (0 st)
- more connection with each theme and more real and actual industrial visting, it is really a pity that the SKF visting had been cancelled.»
- A less intensive exam. Felt like I could go on for hours just writing about the different subjects. Maybe consider a home exam?»
- Change the examination. A home exam would give possibilites for a deeper understanding. With the kind of exam we had this time, it is impossible to have time making reflections, regardless of how well you have studied. If home exam is an unthinkable alternative, please, take one question away. Nearly everyone sat the full five hours and still there were no time reading through the answers. No one left before ten past one (with twenty minutes left). Concentrate the lectures in the beginning of the course so that we have more theory before starting working with the projects.Then we would have more project time in the end of the period. To use the theories in our projects, is a way to understand them. Is the point with the project to help learing, the theory should definitely be presented before we need to use it. »
- The course is very interesting but unfortunately a lot of knowledge gets lost since many students have so little preknowledge in the management area. There is a need for more lectures, maybe a start with many lectures the two first weeks to start up the projects. I know the intentions are that we are supposed to learn more from finding the information ourselves, but that only works to a certain extent. There need to be some kind of guidance to what we should look for and therefor it would have been great with some more lectures in the beginning to start up the work. The EMS-lecture was the only one that really gave something. The structure of having discussions during lecture is great, but it is hard to discuss something you don"t know ANYTHING about. And, for the exam. Make it a home exam. It is ridiculous to have it as a regular exam, there is no time at all to think through the questions - which in themselves where really intereseting! I would have loved to have a 24h home exam where time for reflection was given. To have to answer every question in ten minutes does not give time to analyse and think through the answers... And i think it would give you more as well correcting a home exam instead of an exam where the answers are not thoroughly written.»
- A home written exam and lectures on ppt. »
- I had high expectations on this course but I am really disappointed since I feel that I haven"t learned anything. And believe me I have read the articles, been to the seminar and almost done the project myself so it"s not out of laziness.»
- I really like the lectures given by Henrike...she has amazing knowledge and the best thing is she knows how to deliver it ! Change the book by Landmarks !! its totally not good at master"s level ...there are many other standard books. For the Love of GOD make the exam a home exam ...its no use to go there with all the material in hand and just use it. And the exam was quite predictable and kinda easy. »
- ..»
- The project should only be an oral presentation and more effort should be put into disscusion. Also, the oral presentation should be max 20 min if 3 companies are to be considered. There is no need for a written report. There should be more seminars and discussions linked to the articles. »
- Reodering the readings and the project so that I greater number of the readings are completed before the project is due.»
- Make big changes to the course!!! The course has a bad reputation and that"s sad since it is an interesting subject. Make a critical review of the course and reconsider the structure. It feels like you"ve been teaching the course for too many years in the same way. It would be interesting to here what management people think about the subject so bring someone from industrial economy in. »
- ...»
- The focus is totally wrong. The feedback on the report should be better. If the report is heading the wrong way, say so, so that we learn to be analytic otherwise this course is just a course of testing the analytic ability not to improve it. »
- Exam could be easier»
- ...as what is said above. Let the tools from the workshops enter the course earlier. Pump with lectures during the first two weeks so that we as students at once get a chance to carry out the project work in a "fairer" way. Me and my group all shared the feeling of being lost, not knowing in what direction we were supposed to be heading. Confusion is nothing new but made itself bitterly remembered this time.»

DCPM: (0 st)

Erasmus: (0 st)
- Especially for an ERASMUS student whose first language is not english, the compendium is way too heavy and way to long to comprehend, understand and read.»
- A shorter exam not in time but in quantity, it was impossible even in 5 hours to finish...»
- more study visits»

SMIL: (0 st)

V: (0 st)

E, M, K, I: (0 st)

MPSES, EMA, Geo: (0 st)
- Also related to Q 16. I think that the staff teaching on the course need to be a bit more open minded. My impression, and i know that other students share that impression, is that the teachers were sometimes almost self-righteous. Kind of: we know something that you (and many others) don"t know, and here"s the truth.»


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från