ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Industriell Organisation, IAR 075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-29 - 2011-06-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5.

1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
12 svarande

0 0%
0 0%
1 8%
8 66%
3 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
12 svarande

1 10%
2 20%
2 20%
4 40%
1 10%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen*
12 svarande

0 0%
0 0%
2 22%
5 55%
2 22%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade bra*
12 svarande

0 0%
0 0%
5 41%
4 33%
3 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
12 svarande

0 0%
1 8%
2 16%
5 41%
4 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
12 svarande

2 16%
0 0%
6 50%
4 33%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Saknade du något i kursen?

- nej»
- Bättre och tydligare mål. Vad som ska vi ska gå igenom. »
- ne»
-
- Kanske en tydligare målbeskrivning eventuellt någon sorts sammanfattning inför föreläsningarna. »

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- operations management»
- Individuella uppgiften men dela upp den på två delar o»
- Repetetions frågorna och de ofta bra obligatoriska casen»
- Cases, arbetet och den inviduella uppfigten»
- case:n bör behållas eftersom den hade stor påverkan på inlärningen»
- Föreläsarna, dom var väldigt bra»
- Case och föreläsarna»
- Föreläsarna! :)»

4. Finns det något du anser bör förändras i kursen?

- inte lika omfattande projekt. om det ska vara lika omfattande får det inte vara lika luddiga instruktioner som vi fick i år. föreläsarna är jättedåliga på att svara på mail. varför ska vi ha föreläsare som bor i stockholm? kan man inte bara ta dem från industriell ekonomi eller från handelshögskolan göteborg?»
- Dela upp den individuella uppgiften i två delar och den första efter ca lv 3 veckor och den andra vid ca lv 6 samt att ha bättre och längre genomgång av dem efteråt. Gärna tydligare projektbeskrivning. Gärna tydligare PP-bilder exempelvis tydligare namn på de olika graferna mm.»
- Tycker arbetet bör ses över, framför allt eftersom det var deadline dagen innan Kandidat arbetets deadline och presentationen hade deadline en dag efter kandidat. Blev sjukt stressigt och man kunde inte direkt få ut något av arbetet»
- Tentan skulle kunna förändras lite, eller lägga mindre vikt på tentan»
- nej»
- Projektets deadline som låg dagen innan kandidat-rapporten skulle in. Då fick IndOrg-projektet stå i andra hand och resultatet blev inte optimalt»
- Tiden med projektet, blir lite mycket mot slutet när det även är kandidatarbete»
- Försöka att lägga deadlines på andra datum än kandidatarbete-deadlinesen. »

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Seminarier»
- Individuella uppgiften och casen var mest lärorika i mitt tycke. »
- Föreläsningarna och tillhörande powerpoint var det enda jag använde för inlärning. Boken fick agera uppslagsverk. De obligatoriska frågo inlämningen var bra och gav mycket!»
- Den inviduella uppgiften var bra»
- Inviduella uppgiften var grymt bra, lärde sig mycket på den»
- Case»

Att få hjälp och svar på frågor
10 svarande

Mycket lärorikt»3 30%
Lärorikt»7 70%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.7

Föreläsningar
11 svarande

Mycket lärorikt»9 81%
Lärorikt»2 18%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.18

Projekt
11 svarande

Mycket lärorikt»3 27%
Lärorikt»6 54%
Mindre lärorikt»2 18%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.9

Feedback på projekt
11 svarande

Mycket lärorikt»0 0%
Lärorikt»7 77%
Mindre lärorikt»2 22%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.22

Självverksamhet
11 svarande

Mycket lärorikt»5 45%
Lärorikt»4 36%
Mindre lärorikt»2 18%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.72

Kurslitteratur
11 svarande

Mycket lärorikt»3 27%
Lärorikt»4 36%
Mindre lärorikt»4 36%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.09

Tentamen
11 svarande

Mycket lärorikt»2 18%
Lärorikt»8 72%
Mindre lärorikt»1 9%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.9

Annat
6 svarande

Mycket lärorikt»5 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från