ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 VT - Reglerteknik, SSY051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-31 - 2011-09-17
Antal svar: 64
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ (Gäller endast Z).

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Dåligt med enskild anmälan till labbarna när de ska utföras parvis.»
- Om labbarna skall utföras två och två så ska även anmälan till labbarna göras två och två. Systemet har funktioner för detta! PM för inlämningsuppgifterna och labbarna skulle gärna fått vara lite utförligare. Det blev mycket chansande och svårt att veta om man var på rätt väg.»
- Svårt att förstå vad som efterfrågades på PM till inlämningsuppgifterna.»
- Dålig uppdatering på hemsidan. Labb PM som inte stämmer överens beroende på när man skaffar de. PM för inlämningsuppgifter ofta utdelade senare än vad kurs PM angett.»
- tog inte kursen, så vill bara att utskicken slutar.»

Kurs-PM
61 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»26 48%
22 40%
++»6 11%
Ej svar»7

Genomsnitt: 3.62

Kurshemsidan
61 svarande

- -»0 0%
5 8%
OK»28 50%
19 33%
++»4 7%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.39

Labb-PM
61 svarande

- -»0 0%
5 8%
OK»19 33%
25 43%
++»8 14%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.63

PM för inlämningsuppgifter
61 svarande

- -»0 0%
8 13%
OK»19 32%
25 43%
++»6 10%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.5

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Boken är bra och förklarar tydligt det vi går igenom på föreläsningarna, men övningarna är för långa och folkus läggs på att förstå vad som menas med uppgiften snarare än på reglerteknik.»
- Lösningarna hoppar över många steg - dock kanske dessa gicks igenom på räkneövningarna som jag inte gick på.»
- Lite väl kryptiska lösningar i många fall l»
- Boken saknar teoretisk bakgrund till vissa delar, övningsuppgifterna är i många fall alldeles för omfattande.»
- borde rita bodediagram i lösningarna, inte bara i matlab»
- Generellt sett ganska dåligt att föreläsaren har skrivit boken. Förstår man inte på föreläsningen så är det inte så kul att komma hem och läsa precis samma sak i boken och inte förstå där heller.»
- Utförligare lösningar på vissa uppgifter hade uppskattats»
- Det var trevlig att ha ordentliga lösningsgångar på alla uppgifter.»
- Det saknades facit på en del uppgifter.»
- Lärobokens 3-5 första kapitel är mycket strukturerade och bra, men sedan tycker jag att boken blir allt rörigare mot slutet. Angående "Lösningarna till övningsuppgifter" så saknas som i så många andra kurser fullständiga lösningsförslag till många av uppgifterna. Tycker att det är bättre att man koncentrerar sig på att ta fram ett fåtal uppgifter med bra lösningsförslag än massor med uppgifter där endast några få uppgifter har de fullständiga lösningarna.»
- lite för korta lösningar till övningsuppgifterna, gärna mer explicita lösningsförslag.»

Reglerteknikens grunder, Bengt Lennartson
61 svarande

- -»0 0%
4 6%
OK»18 31%
21 36%
++»14 24%
Använde ej»1 1%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.82

Övningsuppgifter i reglerteknik
61 svarande

- -»0 0%
5 8%
OK»18 31%
24 41%
++»6 10%
Använde ej»5 8%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.79

Lösningar till övningsuppgifter i reglerteknik
61 svarande

- -»2 3%
10 17%
OK»13 22%
19 32%
++»8 13%
Använde ej»6 10%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.67

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- väldigt pedagogisk föreläsare! väldigt bra samspel med innehållet i boken, föga förvånande då föreläsaren är författaren.»
- BeLe har lite svårt att inse vad vi tycker är krångligt och inte ibland, hoppas ibland över steg som han tycker är triviala men som gör att vi tappar bort oss. Älskar honom dock för att han berättar att 90% av alla reglerforskare har fel. Anna-Maria hade ju ingen aning om vad hon höll på med...»
- Bengt struntade i att förklara vissa viktiga grundbegrepp i början av kursen vilket gjorde det väldigt förvirrad. Övningsledaren (Anna-Maria) var väldigt osäker och på allt hon gjorde och tålde inte kritik.»
- Går på Z och hade endast Anna-Maria på sista övningspasset. Jag tycke att hon verkade bra förberedd och hade med sig OH-bilder och annat som skulle vara förklarande, dock var hon virrig i sin presentation och det var svårt att hänga med i vad hon gjorde. Om hon bara hade tagit det lite lugnare och berättat lite innan hur hon tänkt göra och varför hade det hjälp en hel del tror jag.»
- Sathyamyia var så stressad, och förklarade inte så bra. Man blev själv stressad då.»

Examinator och föreläsare, Bengt Lennartsson
61 svarande

- -»1 1%
2 3%
OK»10 17%
24 42%
++»20 35%
Ej svar»4

Genomsnitt: 4.05

Övningsledare, Jonas Nilsson
61 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»14 45%
11 35%
++»4 12%
Ej svar»30

Genomsnitt: 3.54

Övningsledare, Anna-Maria Carstensen
61 svarande

- -»3 6%
10 22%
OK»10 22%
16 35%
++»6 13%
Ej svar»16

Genomsnitt: 3.26

Labbassistent, Viktor Larsson
61 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»13 29%
17 38%
++»13 29%
Ej svar»17

Genomsnitt: 3.95

Labbassistent, Sathyamyia Kanthabhabhajeya
61 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»18 46%
12 30%
++»7 17%
Ej svar»22

Genomsnitt: 3.61

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- svårt att få rätt parametrar till labb del 2, dock kanske en rättvis bild av hur det är i verkligheten»
- Bengt ger ett ganska slarvigt uttryck på föreläsningarna eftersom han ofta säger att "så här brukar det vara" utan några direkta grunder.»
- Labben var väldigt bra. Kändes kul att kunna koppla teorin till verkligheten.»
- Labbarna var mycket sitta och vänta.»
- Hemuppgifterna till lab2 var lite diffusa.»
- Relevanta och intressanta inlämningsuppgifter»
- Det kändes som om planeringen för övningarna var lite ambitiös, allt hanns sällan med.»
- Man fick för lite handledning på labben. Det hände att man satt 20 min utan att kunna göra något vettigt för att man väntade på hjälp.»
- Inlämningsuppgift 1-2 var mycket bra, men sedan tyckte jag att inlämningsuppgifterna 3-4 var lite svåra att förstå varför man gjorde dem.»
- lärde sig inte så mkt av tanklabbarna, då det var lite dåligt med tid så att man fick stressa. framförallt på den första delen.»

Föreläsningar
58 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»16 29%
18 32%
++»18 32%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.92

Övningar
59 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»23 41%
21 38%
++»8 14%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.61

Inlämningsuppgift 1
60 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»18 33%
25 46%
++»9 16%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.75

Inlämningsuppgift 2
60 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»18 33%
26 48%
++»7 12%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.68

Inlämningsuppgift 3
60 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»22 40%
23 42%
++»6 11%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.59

Inlämningsuppgift 4
60 svarande

- -»0 0%
4 7%
OK»21 38%
25 46%
++»4 7%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.53

Labb del 1, Tanklabb
60 svarande

- -»1 1%
1 1%
OK»19 33%
24 42%
++»12 21%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.78

Labb del 2, Tanklabb
60 svarande

- -»1 1%
5 8%
OK»17 29%
24 42%
++»10 17%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.64

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- De sista föreläsningarna gick för fort, bättre att ta bort något och kunna gå igenom det som tas upp ordentligt istället för att hasta igenom de sista kapitlen bara för att ha med dom. Bra och givande inlämningsuppgifter och labbar, men inlämningsuppgifterna tar så mycket tid att man inte hinner räkna övningsuppgifterna förrän sista veckan. Hade vi inte läst en kurs som man kan "sno tid" ifrån (materialen) samtidigt hade man inte kunnat hålla det här tempot i kursen.»
- Tempot var högt. Tillsammans med "Energiteknik och miljö" samt ett projekt i en annan kurs så var det här helt klart den stressigaste läsperioden hitils, trots att det är mindre än förra året. -läser Kf»
- ibland kändes det som att tiden för labbandet tog slut. och alltid fick inte man så mycket tid för att lösa inlämningsuppgiften som det hade behövats»
- inlämningsuppgifterna tog alldeles för mycket tid hann i princip aldrig göra övningsuppgifter.»
- Anledningen till att det var för snabbt på inlämningsuppgifterna är för att denna läsperioden är jättestressig för alla som läser KF. 4 inlämningar i 2 kurser samt ett stort löpande projekt.»
- Gärna mer på labbarna till att experimentera själv. åtminstone tankalabb del A.»
- Det sista Bengt stressade igenom (de sista två föreläsningarna) hängde jag inte med på alls, alldeles för högt tempo. Resten av kursen var ett lagom tempo.»

Föreläsningar
61 svarande

För långsamt»1 1%
Lagom»42 72%
För snabbt»15 25%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.24

Övningar
61 svarande

För långsamt»4 7%
Lagom»49 89%
För snabbt»2 3%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.96

Inlämningsuppgifter
61 svarande

För långsamt»1 1%
Lagom»43 74%
För snabbt»14 24%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.22

Laborationer
61 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»52 91%
För snabbt»5 8%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.08

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Funkade bra med tenta utan formelsamling, men uppgifterna var stora och jag hann inte med alla uppgifter under tentan.»
- skulle vart skönt om inlämningsuppgifterna gav bonuspoäng till tentan, då man lägger ner så mycket energi på de. Känns som ett säkrare sätt för min insats att reflekteras i betyget, än enbart "lärdomen" från att ha gjort uppgifterna, då detta kan variera.»
- Väldigt dåligt att Bengt säger på föreläsningarna att tentan ska vara mer inriktad på förståelse, och inte att kunna räkna med formelsamlingen, när tentan sedan är precis som de gamla tentorna, fast svårare eftersom formelsamlingen var nedbantad till ungefär en tiondel. Dessutom berörs inte stabilitet alls på tentan, vilket är märkligt då stora delar av kursen fokuserar just på analys av systems stabilitet. »
- Nej jag tycker det var bra. Kul labb»
- Tentan var endast på det som gicks igenom de 2 sista veckorna vilket gjorde det svårt att smälta och ta in den kunskapen. »
- Tiden räckte knappt till när man skulle göra inlämningsuppgifterna. »
- tentamen kändes alldeles för "smal", frågorna var lite väl specifika kändes inte som om tentan gav en helhetsbild av kursen.»
- Inlämningsuppgifterna var roliga och lagom svåra och tentan var lagom svår.»
- Tentamen tyckte jag var dålig i år. Tyckte att det fattades mycket av de grundläggande sakerna i reglerteknik och fokuserades för mycket på de senare delarna i kursen. Märkte varken att särskilt mycket stabilitet eller linjärisering togs upp.»
- Tentan innehöll ingen av de grundläggande delarna i kursen och var inte representativ för kurs-innehållet. Det enda bra med tentan var den sänkta 3a gränsen, men den var mycket uppskattad!»
- Jag fick intrycket att tentan var ganska svår (jag vet att man ofta säger det om sin egen tenta) med tanke på att formelsamlingen var så nedbantad i förhållande till föregående år. »
- Lite väl svår tenta..»

Tentamen
60 svarande

- -»6 10%
10 18%
OK»24 43%
7 12%
++»8 14%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.01

Inlämningsuppgifter
59 svarande

- -»0 0%
5 8%
OK»21 37%
24 42%
++»6 10%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.55

Laborationer
59 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»24 42%
23 41%
++»6 10%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.57

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Svårt att veta vad som skulle komma på tentan, rätt olik tidigare tentor och väldigt kryptisk formelsamling. Formlerna skulle delats ut tidigare under kursen och inte i mitten av lv7»
- Eftersom tentan i många avseenden inte speglar kursens innehåll går det inte vara säker på betyget överhuvudtaget.»
- Pluggade mest gamla tentor, och kände mig inte så förberedd för den tentan vi fick.»
- Skrev ej tentan. »
- Jobbigt att plugga innan sommaren och speciellt när kursen är svår. :)»
- Jag ogillar att analysera vilket betyg jag kommer få.»
- tentan beahndlade till över 50% de två sista veckorna i kursen vilket kändes trist då tentan kom så fort i tentaveckan och man inte hann plugga precis allting»
- har redan fått betyg»

Betyg
60 svarande

18 36%
23 46%
7 14%
2 4%
Ej svar»10

Genomsnitt: 1.86

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Snålt med poäng för labbar+inlämningsuppgifter,de tar ganska mycket tid.»
- Tentan borde varit enklare när man inte fick ha med sig formelsamling. »
- Lite mer info i inlämnings-PM. Snabbare process i labbarna så att man inte behöver vänta så mycket.»
- Tentan låg för tidigt med tanke på att vår enda andra tenta låg endast två dagar innan den. Hade varit sköt att få några fler dagar på sig att plugga till tentan i och med att man knappt hann göra det under kursens gång. »
- Antingen ta tillbaka den gamla formelsamlingen eller gör tentan lättare. Personligen tyckte jag att tentan var ungefär lika "svår" som övningstentorna, men då utan riktig formelsamling.»
- Kursen är främst anpassad för Z och det är kanske bättre att man enbart försöker att få Z-studenter till denna kursen eftersom den inte är anpassad för andra program.»
- Jag tycker årets tenta var mycket bra men den siktade lite på moment i kursen som kan ha uppfattats som lite mindre centrala, att ta med åtminstone en uppgift av lättare och grundläggande karaktär vore en bra ändring till nästa år.»
- mer grundlig genomgång av z-transformen»
- Föreläsningarna gick ibland lite fort ekvationer osv. Kändes ibland som om föreläsaren "trodde" vi var professorer allihopa. »
- Bättre förklaring av grundläggande begrepp i början av kursen.»
- Labben är bra med borde arbetas lite på. Som det är idag inför labbdel B måste man titta i boken på ett litet tvetydigt kapitel (man använder samma variabelbokstav för två olika saker). Sedan ska man räkna fram en del värden på detta. Denna del borde göras mycket tydligare och man borde tex få rimliga uppmätta värden redan vid slutet av labbdel A så att man inte räknar med dåliga värden inför labbdel B.»
- Kanske sänka belastningen något ytterligare på iaf KF-studenter.»
- Det var stressigt att hinna med det man skulle på laborationerna... tråkigt när man inte hinner fundera över det man gör.»
- Snabbare rättning på inlämning 4. Vi fick inte tillbaka den förrän tentadagen. »
- bättre uppdaterad hemsida och labb PM bör arbetas om så de blir lite tydligare.»
- labbarna, kanske mer tid på den första tanklabben.»
- Tenan, men förkunskaper innnan tanklabben»
- För högt tempo på föreläsningarna ibland. Inlämningsuppgifterna är bra men för tidskrävande. Borde inte innehålla så många repetetiva moment, ibland behöver man räkna samma sak flera gånger vilket gör att de tar väldigt mycket tid.»
- Det sista vi gick igenom med hejdlös fart, jag lärde mig ingenting av den sista föreläsningen. Borde strykas eller att man har mer tid att gå igenom det på.»
- Gör om reglerteknikens grunder så det blir lättare.»
- Den ordinarie tentan var jag missnöjd med. Frågorna kändes ojämt fördelade på kursmaterialet (hälften av poängen var på de sista två veckornas undervisning). Och även fast formelbladet hade reducerats till 2 sidor, så hade inte nivån på frågorna ändrats. De kändes svårare än tentorna från tidigare år.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Bra labbar och inlämningsuppgifter, men kanske borde ta lite mindre tid om man ska hinna räkna lite övningar också.»
- All bakomliggande fakta, tröghet och icke-ideala system»
- Kopplingen mellan boken och föreläsningarna.»
- Bengt.»
- Inlämningsuppgifterna lärde man sig mycket på»
- Föreläsare var väldigt bra. Kursbok var bra. Det mesta var bra tycker jag. »
- Föreläsare, litteratur, inlämningsuppgifter och laboration. Som helhet är kursen mycket bra!»
- Kursboken»
- Tanklaboratinoen, Bengt och Jonas.»
- inlämningsuppgifterna»
- verkliga exempel där regulatorer och annat används till.»
- övrigt»
- Bengt tycker jag har varit bra och engagerad i kursen, dock tycker jag att han borde jobba på att bli tydligare på de senare delarna av kursen.»
- Bra initiativ att redan ha sänkt belastningen för KF-studenter, eloge till alla som fixat denna läsperiod tidigare...»
- Föreläsaren. Övningsledarna.»
- Bra inlämningsuppgifter och labb.»
- inlämningsuppgifterna lär man sig väldigt mycket på.»
- inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna ger förståelse. Föreläsare + övningsledare skötte jobbet fint.»
- Tanklabben! Även föreläsaren och inlämningsuppgifterna.»
- Tanklabbarna.»
- Övningsledare Jonas,»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Rolig men svår kurs.»
- väldigt intressant och givande kurs, kanske ha någon sorts intresseväckande föreläsning där lite industrifolk dyker upp och berättar om hur de har användning av reglerteknik? »
- Väldigt intressant kurs, men man hade behövt mer tid för att plugga inför tentan. »
- Väldigt intressant kurs. En av de bästa, och mest intressanta kurser jag läst hittills på chalmers faktiskt!! Lite synd att den går innan sommaren bara, då man ofta tappar motivationen att plugga.»
- Upplever att kursen är väl anpassad efter ett genom åren tydligt utmejslat koncept och fungerar genomgående bra. Att sen ämnet inte ligger mig särskilt varmt om hjärtat är inte mycket för föreläsaren att göra åt.»
- Det jag kan sakna är en rigorösare grund, att bara slänga upp en massa funktioner i Laplace planet och säga att de gör si och så ger ingen insikt! Hellre en lite mer utförlig förklaring och härledning av olika överföringsfunktioners faktiska verkan, så man kan se teorin bakom!»
- väldigt intressant kurs»
- Reglerteknik är mycket intressant, men verkar vara ett komplext ämne.»
- Annorlunda och rolig.»
- Mycket intressant och många tillämpningar.»

Betyg
61 svarande

0 0%
4 6%
15 25%
34 58%
5 8%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.68

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Intressant och insatt föreläsare som verkar kunna vad han talar om.»

Examinator och föreläsare, Bengt Lennartsson
56 svarande

Ja»22 59%
Nej»15 40%
Ej svar»19

Genomsnitt: 1.4

Övningsledare, Jonas Nilsson
53 svarande

Ja»2 8%
Nej»23 92%
Ej svar»28

Genomsnitt: 1.92

Övningsledare, Anna-Maria Carstensen
58 svarande

Ja»10 31%
Nej»22 68%
Ej svar»26

Genomsnitt: 1.68

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Vem är vem av lärarna? Bilder på dem hade varit bra.»
- De är bra som de är!»
- Det duger fint»Kursutvärderingssystem från