ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Material för Lätta Konstruktioner 2007, MTT025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-21 - 2008-01-27
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 85%
Kontaktperson: Mats Norell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 10 timmar»0 0%
Cirka 15 timmar»2 16%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»4 33%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Till mesta delen projektarbete under veckorna och mer intensivt teoretiskt pluggande mot slutet» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 33%
100%»8 66%

Genomsnitt: 4.66

- Var bortrest 2 veckor. I övrigt var jag på alla föreläsningar.» (75%)
- Missade ett fåtal» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 58%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 8%

Genomsnitt: 2.41

- Om jag sett dem kommer jag inte ihåg dem» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

- maskin» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2.62


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- tentafrågorna var mer på det som gömde sig i texten men jag lärde mig en del annat på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- föreläsningarna har varit viktig för att få grepp om var tyngdpunkten i litteraturen ligger. » (Ganska stor)
- Men viktigast var litteraturen» (Ganska stor)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

12 svarande

1 Inte bra»0 0%
0 0%
3 OK»4 33%
7 58%
5 Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3.75

- metallföreläsningarna kunde gjorts lite mer överskådliga, med tanke på den svåra litteraturen. lite långsammare tempo o gärna slides med diagram o stödord. även föreläsningen om mekanisk provning kunde anpassats mer till kursen. » (3 OK)
- Helhetsbilden tappades ibland då kursen hölls av flera föreläsare. Kunde vara bra med en summering av alla moment mot slutet» (3 OK)
- varierande. vissa riktigt bra och andra mindre bra.» (3 OK)
- För ostrukturerat under mats föreläsningar» (4)

8. Vad tyckte du om lab. Extrusion mm?

12 svarande

1 Inte bra»0 0%
3 25%
3 OK»2 16%
5 41%
5 Mycket bra»2 16%

Genomsnitt: 3.5

- Synd att inte all utrustning fungerade» (2)
- hade varit riktigt bra om maskinerna fungerade» (2)
- hade ju varit bra om allt fungerade som det skulle» (3 OK)
- Labbarna skapade defenitivt ett högre förståelse för den inlärda teorin. Synd bara att formsprutan vara sönder...» (4)
- Väldigt bra, kändes mycket roligare när man får se hur extrudering går till i verkligheten, det enda under labben som var lite minus var att formsprutan inte fungerade, varför känns det som om det alltid är så på en skol-laboration?» (4)
- Gav mkt förståelse och var rolig. Synd att inte fomrsprutan fungerade.» (5 Mycket bra)

9. Vad tyckte du om lab. Mekaniska egenskaper?

11 svarande

1 Inte bra»2 18%
4 36%
3 OK»5 45%
0 0%
5 Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.27

- Var bortrest på denna.» (?)
- väldigt otydligt labpm gällande labbrapporten» (1 Inte bra)
- Inte lika interaktivt som plastlabben, fick mest titta på. Hade gjort det förut dock inte med metall. » (2)
- sådär, långsmt och inte så mycket egentligt innehåll mer än att titta på maskinerna» (2)
- gav inte så mycket.» (2)
- Bra att få se i verkligheten vad man läst om, men kunde kortas ner till två timmar, det blev mest att stå o titta på samma sak om och om igen. Även det som skulle presenteras i form av spänings-töjningskurvor i rapporten innebar mer arbete än vad det gav.» (3 OK)

10. Vad tyckte du om lab. Brottytor?

12 svarande

1 Inte bra»0 0%
0 0%
3 OK»3 25%
6 50%
5 Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 4

- var inte så aktiverande men det var intressant att se.» (3 OK)
- Gav förståelse och var intressant. » (4)
- Mycket intressant, synd att vi fick titta på andra prover än de som vi använde i föregående labb.» (4)
- Fanns jättebra möjligheter att fråga handledaren och det kändes som jag lärde mig mycket samtidigt som det var intressant» (5 Mycket bra)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»4 33%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.66

- det var jobbigt att kurslitteraturen var så utspridd men man lärde desto mer av föreläsningarna...» (Mycket liten)
- Var lite väl spritt material, var svårt att läsa så många olika utdrag.» (Ganska liten)
- tycker mycket av litteraturen var riktigt svår att förstå. spridningen gjorde det inte lättare utan väldigt svårt att hitta något fokus/relevanta delar.» (Ganska liten)
- E-böckerna om metallerna var generellt mkt svårlästa. Det var svårt att förstå texten och dessutom svårt att veta var tyngdpunkten låg. Tyckte det var jättesynd att det krävdes så mkt tid o energi att man inte kunde lära sig så bra som man ville, det är ju mkt intressant. Reologihäftet var bra och lätt att förstå, likaså härdplast- och komposithäften. Formsprutning var bra. Extrudering var också bra, men något svårt att veta hur mkt detaljer man skulle kunna. Överhuvudtaget skulle instuderingsfrågor vara jättebra på alla områden för att indikera vad som är viktigt och hur mkt detaljer man ska kunna. » (Ganska stor)
- Lite rörigt med så mång källor samt relativt stor variation på både djup och kvalitet på texterna. De interaktiva delarna på aluminiumsidorna var mycket läroriika» (Ganska stor)
- till mats delar fick man leta mycket själv, annars mest föreläsningsanteckningar» (Ganska stor)
- tex aluminium matter var ganska svår överskådlig» (Ganska stor)

12. Vad tyckte du om projektet 1 Konstruktionsplaster

12 svarande

1 Inte bra»0 0%
0 0%
3 OK»1 8%
11 91%
5 Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.91

- Var lite svårt att veta vilken nivå arbetet skulle ha, märktes på de olika arbetena, m vissa hade med mkt mer detaljer än andra. Svårt att plugga till tentan utifån vissa av arbetena. » (4)
- bra, men det var svårt att sovra information från alla andras jätteprojekt» (4)
- det är alltid bra att fokusera på ett område för senare blir det lättare att lära sig de andra när man kan jämföra med det man lärde först.» (4)
- bra sätt att lära sig saker.» (4)
- var smidigt när man dessutom kunde diskutera med de andra grupperna vilka egenskaper som materialen de hade skrivit om hade som var speciella» (4)

13. Vad tyckte du om projekt 2 Materialval

12 svarande

1 Inte bra»0 0%
2 16%
3 OK»4 33%
5 41%
5 Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 3.41

- Svårt att veta vad som förväntas i arbetet, tydligare instruktioner önskas.» (2)
- Mest på grund av att sammarbetet inom gruppen inte fungerade så bra.» (2)
- gled devis bort från fokuset kring lätta material och blev endast ett materialvalsprojekt» (3 OK)
- Svårt att få en uppfattning om vilken nivå som var önskad» (3 OK)
- Det var intressant att jämföra material för verkliga tillämpningar, dock var det svårt att hitta helt relevanta uppgifter om det man ville veta, tillverking, kostnader osv, men det brukar ju vara så i projekt i skolan. » (4)
- intressant att ta reda på sånna saker själv, gav mycket.» (4)
- roligt» (5 Mycket bra)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 25%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»1 8%

Genomsnitt: 2.83

- skulle gärna haft möjlighet att i förväg skriva ut och läsa igenom aktuella referenser och OH-slides. » (Ganska dåligt)
- rörig kurs överlag.» (Ganska dåligt)
- saknade att inte adresserna till litteraturen låg uppe på hemsidan så man innan föreläsningarna hade kunnat få lite bakgrundsfakta» (Ganska dåligt)
- Som sagt rörigt med alla olika texter som skulle läsas» (Ganska bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.91

- De flesta jag har pratat med har varit måna om att hjälpa till och förklara :)» (Mycket bra)
- Frågor har blivit besvarade» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»7 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Kunde varit mer interaktion mellan TD och M. Kanske lottad gruppindelning hade varit bra.» (Ganska bra)
- Väldigt bra i grupparbeterna men när det gällde labbrapporten var det sisådär » (Ganska bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»5 41%
Hög»5 41%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.5

- Intensivt på slutet inför tentan. Får väl skylla mig själv iofs» (Låg)
- Projekt och laborationsrapporter tog mkt tid och det gjorde att man fick för lite tid över till att läsa all littertur, vilket var tidskrävande. » (Hög)
- gick mycket tid till arbeten som visserligen var lärorika, men som inte bidrog till några poäng på tentan» (Hög)
- Känns som om det var väldigt mycket att göra hela tiden, blev lite väl mycket med två projekt i kursen och så mycket litteratur, min åsikt i alla fall.» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»6 54%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4.09

- Hög på slutet av perioden.» (Hög)
- Även den parallella kursen tog rätt mkt tid. » (Hög)
- För mycket laborationer,inlämningsuppgifter och konstruktionsuppgifter som går parallellt i kurser generellt i åk 3.» (Hög)
- reglertekniken tog aldeles för mycket tid, och den tid man lade på materialen speglade sig inte så väl på tentan, dvs slutbetyget på kursen» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 33%
Gott»7 58%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 3.75

- En intressant kurs, som ger fördjupade kunskaper inom olika materaltyper. » (Godkänt)
- Den djupare förståelsen kom aningens försent för mig» (Godkänt)
- Bra och intressant kurs samt duktiga föreläsare, men lite för stor arbetsbelastning!» (Gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- extrutions labben»
- Reologin var en bra inledning. Komposit-delen var mkt bra. Formsprutning o extruderning med tillhörande laboration gav bra förståelse. »
- Labbarna»
- Upplägget med föreläsningar. »
- materialvalsuppgiften, brottytalabben, extrustionslabben»
- Projektet om de polymera materialen, en liten personlig favorit var hela upplägget på Reologiföreläsningen.»
- extruderingslabben»
- rapporterna »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- Gruppindelningen för grupparbeten bör göras tydligare och mer ordnad med anmälningslistor även för det andra arbetet.»
- Litteraturen om metallerna o ev. införa slides till metall-föreläsningarna, det blir för tungt som det är nu. Vill även ha instuderingsfrågor.»
- Skapa ett bättre sammanhang och en helhetsbild»
- Formsprutnings- och extruderingshäftena är inte så nödvändiga när det kommer till ekvationsdelen där man härleder för mkt. Att försöka få till ett bättre kursmaterial inom metallerna.»
- Någon repetionslektion innan metallavsnitten. Ett mindre antal sidor kurslitteratur, gärna sammanställt eller mer lättåtkomligt än att hämta från e-böcker.»
- Väga in arbetena mer i slutbetyget på något sätt. Mek egenskaperlabben kan göras intressantare och det måste vara klara besked om hur lab-rapporterna skall vara.»
- kurslitteratur-länkar borde delas ut i ett samlat dokument.»
- Jag vet inte om jag tycker att det var en sådan jättebra ide med de här olika Internet källorna, de interaktiva sidorna var bra, men en del text var minst sagt torftig, finns det verkligen inget bättre? som nu inte kostar alltför mycket förstås!»
- litteraturen»
- tydligare kurspm där de böcker som redan är besämda finns med samt tydligare labbpm »

22. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs :)»
- En nyttig kurs som jag tror jag kommer ha omedvetet nytta av i framtiden. Delvis en del bra repetition från föregående materialkurser plus djupare förståelse»
- väldigt intressant kurs vissa problem i bland med att överskåda vad som skulla göras då det ej fanns någon lista med kurslitteraturen och instuderingsfrågor i förväg»


Kursutvärderingssystem från