ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Miljövänliga energikällor, EEK 231

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-15 - 2011-05-25
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Saknade du något i kursen?

- En entydlig kursbok. Kursen är väldigt bred så vore bra om man specifierade ned i några punkter vad som är viktigast.»
- Struktur, eftersom vi gick igenom så mycket var det svårt att få någon slags kontinuitet i kursen, man hoppade hela tiden mellan ämnen.»
- Nej, den täckte in det mesta. Kanske lite mer struktur som till exempel all statestik en föreläsning, allt om elnät en annan osv.»

2. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5.

1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 85%
1 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
8 svarande

0 0%
4 57%
1 14%
1 14%
1 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen*
8 svarande

0 0%
0 0%
1 25%
1 25%
2 50%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade bra*
8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 42%
4 57%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
8 svarande

0 0%
0 0%
2 28%
1 14%
4 57%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

KurKrävde en stor arbetsinsats relativt kursens poängtal (7.5 HP)*
8 svarande

0 0%
0 0%
2 28%
4 57%
1 14%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Väldigt mycket fokus på vindkraftverk just nu»
- Allt»
- Inlämningsuppgifterna, dock behövs nog lite bättre genomgång och handledning av vissa delar, bl.a. regler och simulink»
- Bredden, att man går igenom så många olika områden som man gör»
- Laborationerna, inlämningsuppg. i vindkraft och DC-maskin, föreläsningarna i fusion och studiebesöken.»

4. Finns det något du anser bör förändras i kursen?

- lite mer jämvikt med övriga energikällor»
- Inte direkt»
- Tydlighet kring betygsättning, vi har fått väldigt knapphändig information om hur betyget kommer sättas. Kan vi endast få g/u på våra laborationer och inlämningsuppgifter? om inte hur stor inverkan har de på betyget? Hur stor inverkan har kursrapporten? Jag tycker inte kursrapporten är en vettig examinationsdel. Den är så oerhört bred, att sammanfatta hela kursens innehåll är väldigt svårt och framförallt tidskrävande. Motivationen till kursrapporten ska vara att det är en hjälp till att studera men för mig handlar en stor del om att formulera sig. Den är på tok för tidskrävande i förhållande till hur mycket man lär sig.»
- Lite mer ihopsamlat kanske så det inte blir så väldigt spritt med information. Mer information från övningsledare om inlämningsuppgiften, lite genomgång hade varit bra!»
- Kursrapporten borde inte kunna påverka det slutgiltliga betyget negativt, då det enligt föreläsaren skall vara "för våran skull" - det borde vara någonting som man kan lägga mycket tid på om man vill väga upp ett eventuellt dåligt tentamensresultat. Som det är nu blir det en väldigt stor press på att skriva en bra kursrapport och den tar då väldigt mycket tid i förhållande till hur mycket man lär sig...»
- Vågkraftinlämningen kan bli bättre, kanske lite mer utmanande.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Inlämningsuppgifterna har varit mycket lärorika men även mycket tidskrävande, här är tidsåtgången motiverad i förhållande till det man faktiskt lärt sig»
- Kursinlämningen»
- Jag var registrerad på kursen men deltog ej.»

Att få hjälp och svar på frågor
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 33%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»1 16%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 1.83

Föreläsningar
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»6 85%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.85

Inlämningsuppgifter
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 42%
Lärorikt»4 57%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.57

Feedback på pinlämningsuppgifter
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»3 50%
Mindre lärorikt»2 33%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.16

Laborationer
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 57%
Lärorikt»3 42%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.42

Kurslitteratur
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»1 16%
Mindre lärorikt»4 66%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.5

Självverksamhet
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 57%
Lärorikt»1 14%
Mindre lärorikt»2 28%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.71

Tentamen
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 40%
Mindre lärorikt»3 60%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 2.6

Studiebesök
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 28%
Lärorikt»3 42%
Mindre lärorikt»2 28%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2

Annat
4 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.66

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.97


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.97
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från