ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Digital- och datorteknik, EDA 216

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-12 - 2011-05-29
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5.

1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
27 svarande

0 0%
0 0%
3 11%
16 59%
8 29%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
27 svarande

0 0%
0 0%
5 23%
8 38%
8 38%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen*
27 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
8 61%
5 38%
Vet ej»14

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade bra*
27 svarande

0 0%
2 7%
3 11%
11 40%
11 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
27 svarande

0 0%
1 3%
2 7%
10 37%
14 51%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
27 svarande

1 3%
5 18%
12 44%
8 29%
1 3%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Möjligtvis en dugga där man kan få extrapoäng till tentan.»
- Kanske en dugga eller liknande, men jag antar att labbproven representerar detta! Då de proven är väldigt bra för att testa kunskaperna!»
- Mer förklaringar om verkligheten. Hur ser saker ut och hur fungerar dom.»
- Något tydligare kurslitteratur och upplägg hade varit bra.»
- Sprängskisser på hur de olika logik kretsarna var uppbyggda med hjälp av diskreta komponenter»
- Nej»
- Fler former av aktiviteter för att testa och repetera sina kunskaper i kursen.»
- Nej»
- skulle vara roligt att testa assembler kod på verkliga saker, så som borrmaskin.»

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Ha samma antal labbtillfällen, eller fler. Kursen i stort är mycket bra. Ändra inte någonting. »
- Laborationerna var mycket bra!»
- Allt»
- Allt funkar utmärkt!»
- Labbarna och förberedelserna till labbarna lärde man sig som satan på. Fett med bra!»
- Det mesta var givande och intressant.»
- Föreläsaren, Overhead»
- Laborationerna, de var mycket intressanta, bra upplagda och bidrog till stor del med inlärningen!»
- Labbarna.»
- Laborationerna»
- Laborationer och handledningstillfälle.»
- Laborationerna tillförde dels praktik och dessutom kontinuitet i studierna.»
- Labbarna! De var väldigt roliga och ökade förståelsen väldigt mycket»

4. Finns det något du anser bör förändras i kursen?

- Litteraturen kan bli bättre. Den lilla blå är helt oanvändbar och saknar information om vissa saker. Övningsboken däremot är mycke bra. »
- Jag antar att det är en kostnadsfråga, men det hade inte varit fel med ett smidigare program än Digiflex. I övrigt tycker jag det mesta med kursen har varit bra.»
- Nej»
- Istället för att ha små prov på labtillfällena, tror jag det är bättre med en eller flera duggor som man kan få poäng till tenta. Tror att detta motiverar bättre att plugga kontinuerligt under kursens gång.»
- Kanske ett sätt att få bonuspoäng inför tentan!»
- I så fall upplägget och informationen kring labbarna.»
- Kurshemsidan kan göras MYCKET bättre och mer överskådlig så man har ett hum om vad som kommer vecka till exempel. »
- Mer labbar»
- Om möjligt ha fler övningar så som kryssuppgifter eller duggor. »
- Fler aktiviter för lärande.»
- Den mängden overheadblad som fanns varje föreläsning var ju otrolig! För över till powerpoint och publicera på hemsidan!»
- kolla lite mer på publiken»
- Mer intressanta föreläsningar, dock vet jag inte hur man skall lyckas med detta :P»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Ej gjort tenta ännu.»
- Mycket Trevlig kurs med trevliga föreläsare och labb/simulator ledare»
- Har inte haft tentamen än, inget "annat".»
- Handledningstillfället var väldigt bra. Där kunde man ställa frågor och få bra hjälp.»
- Tentamen var oerhört stressig, jag kunde mer men hann inte få ner allt på tentan.»
- Föreläsningarna var tyvärr ganska tråkiga även om de säkert var informativa. Föreläsaren pratar ganska monotont, och i kombination med alla tabeller som skrevs upp hela tiden var det inte lätt att hålla sig alert och vaken.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Att få hjälp och svar på frågor
27 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 16%
Lärorikt»12 66%
Mindre lärorikt»3 16%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
27 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 48%
Lärorikt»12 48%
Mindre lärorikt»1 4%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 1.56

Övningar
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 33%
Lärorikt»8 53%
Mindre lärorikt»2 13%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 1.8

Laborationer
27 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 66%
Lärorikt»9 33%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.33

Självverksamhet
27 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 40%
Lärorikt»16 59%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.59

Kurslitteratur
27 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 7%
Lärorikt»15 57%
Mindre lärorikt»9 34%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.26

Tentamen
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 19%
Lärorikt»14 66%
Mindre lärorikt»3 14%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 1.95

Annat
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 1.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.02


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.02
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från