ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Elektronik, ETI 146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-18 - 2011-05-29
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5.

1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
39 svarande

0 0%
0 0%
3 8%
12 32%
22 59%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
39 svarande

0 0%
2 5%
7 20%
15 44%
10 29%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen*
39 svarande

0 0%
1 6%
2 13%
5 33%
7 46%
Vet ej»24

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade bra*
39 svarande

0 0%
0 0%
5 13%
11 30%
20 55%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
39 svarande

0 0%
1 2%
0 0%
9 23%
28 73%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Krävde en stor arbetsinsats relativt 7.5 hp*
39 svarande

0 0%
2 5%
12 31%
16 42%
8 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Saknade du något i kursen?

- Intresse»
- Nej»
- Inte vad jag kan komma på.»
- Inget alls !!»
- kan man nog inte säga... tyckte kusren va ganska maxad.»
- Nej»

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Bill»
- Bill är jätteduktig, han bör definitivt vara kvar»
- BILL!»
- Bill»
- Bill»
- Föreläsaren! Bill har varit riktigt bra under kursens gång.»
- Kan inte jämföra med den tidigare föreläsaren, men Bill har gjort ett riktigt bra jobb.»
- Bill som föreläsare! Detta var första gången Bill hade kursen vilket inte märktes han gjorde ett fenomenalt bra jobb. »
- Bill»
- Bill! Han är en pärla! Hans engagemang och glöd för det han gör är så otroligt bra! Dessutom har Arvid varit riktigt bra som övningsledare. Han kunde verkligen förklara och visste vad han pratade om. »
- Bill. Den nya övningsledaren / labbhandledaren var väldigt kunnig och bra så han borde vara kvar»
- Bill som föreläsare, engagerad och duktig. Bra att tentan innehöll inte bara räkneuppgifter utan lite allmän kännedom om elektronik också.»
- Bill gör som alltid ett otroligt bra jobb!»
- Bill Karlström!»
- Bill. Fantastiskt bra och strukturerad föreläsare.»
- Bill»
- Föreläsningsdelen»
- Bill! Han är av rätt virke!! Han vill cellofan att vi ska lära oss!!»
- Bill»

4. Finns det något du anser bör förändras i kursen?

- Laborationen kändes lite svårgreppad, hade varit bättre med några smålabbar kontinuerligt istället för en stor.»
- För mig har det varit fullkomligt ointressant och räknekunskaper för kretsar på den här nivån känns väldigt avlägset för min framtidskarriär. Jag hade hellre lärt mig mer kretsallmänbildning och mindre beräkningar..»
- Mer struktur i lösta exempel och viktiga uppgifter på kurshemsidan»
- Kanske en tydligare skillnad mot Kretsen, även om det är bra med återkoppling.»
- Nej»
- inte vad jag kan komma på»
- Nej absolute inte !! »
- Vad hände med uppgift 2 på tentan? Har inte pratat med någon som löste den.»
- Ifall Bosse tar över kursen igen bör han se över sina tentor, INTE ok att köra samma tentor vartannat år. Detta är bekant bland studenterna och missbrukas.»
- kursen skulle gå på halvfart, de känndes mer som helfart i ett halvår...»
- Poängen man får till tentan från inlämningsuppgifterna. Ev. att hälften går till godkänt-delen och andra hälften till överbetyg.»
- Laborationsförberedelserna är definitivt för krångliga att ta sig igenom i förhållande till vad man lär sig av det. Eller är syftet med dem att hitta någon som läst kursens innan som kan hjälpa till? Laborationerna kunde ha varit MYCKET bättre.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Bra att Bill lägger upp detaljerade lösningar till rekommenderade uppgifter. Han engagerar sig mycket utom ordinarie föreläsningar och det ska han ha beröm för!»
- Labbsalen är en skam för chalmers och främst för elektroteknik programmet. Osilloskopen glappar labb-plattorna har av-brända banor det finns inte komponenter så att det räcker (vi fick göra om labb del 1 pga att en transistor gick sönder)! Denna labbsal är inte ok, den måste piffas upp!»
- Ett sådant engagemang som Bill utstrålar är enastående och bör tas vara på. Inga dåliga kommentarer om Bill för det existerar inte utan han gör ett exceptionellt bra jobb. Frågar man om han kan lägga ut något t.ex. lösningar eller information om hur något fungerar så gör han det utan att blinka vilket utsrålar en känsla av att vilja lära sig hur mycket som helst. En bättre föreläsare än Bill får man leta länge efter. »
- Jag har inte ens öppnat boken. Tack vare Bills föreläsningar och extrautskick har det liksom inte funnits något behov.»
- Riktigt bra bok! Bill du bör påpeka redan tidigt att tentan kommer innehålla saker ifrån övrigt föreläsningsmaterial, hade stimulerat till att man läst igenom det redan från början.»
- Väl fungerande och givande kurs!»
- övningsuppgifter i häftet.»

Att få hjälp och svar på frågor
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 46%
Lärorikt»17 53%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 1.53

Föreläsningar
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»29 78%
Lärorikt»8 21%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.21

Övningar
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 17%
Lärorikt»16 57%
Mindre lärorikt»7 25%
Deltog ej»10

Genomsnitt: 2.07

Inlämningsuppgifter
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 47%
Lärorikt»15 44%
Mindre lärorikt»3 8%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 1.61

Laborationer
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 25%
Lärorikt»19 52%
Mindre lärorikt»8 22%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 1.97

Feedback
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 18%
Lärorikt»22 68%
Mindre lärorikt»4 12%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 1.93

Självverksamhet
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 48%
Lärorikt»18 51%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 1.51

Gästföreläsare
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 16%
Lärorikt»15 50%
Mindre lärorikt»10 33%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 2.16

Kurslitteratur
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 13%
Lärorikt»7 24%
Mindre lärorikt»18 62%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 2.48

Annat
27 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 20%
Lärorikt»5 50%
Mindre lärorikt»3 30%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 2.1

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.27


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.27
Beräknat jämförelseindex: 0.81

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från