ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-4 Mätteknik, EOE 054

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-15 - 2011-05-19
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5.

1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
36 svarande

0 0%
1 2%
9 25%
16 44%
10 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
36 svarande

0 0%
6 18%
10 30%
13 39%
4 12%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen*
36 svarande

0 0%
3 9%
3 9%
15 48%
10 32%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade bra*
36 svarande

0 0%
2 5%
3 8%
22 62%
8 22%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
36 svarande

1 2%
1 2%
3 8%
7 19%
24 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

KurKrävde en stor arbetsinsats relativt kursens poängtal (7.5 HP)*
36 svarande

3 8%
5 14%
17 48%
8 22%
2 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Saknade du något i kursen?

- Tydligare innehåll och samband med andra kurser (FFT, t.ex.)»
- tydligare mål för labbarna. känndes som man satt och gjorde saker utan att veta om resultaten var rätt.»
- Nej.»
- Förberedelserna inför labben var för stora, det kändes som att man inte fick så bra grepp om labben när man väl sätt där»
- Ibland saknades struktur i föreläsningarna. Och kanske lite entusiasm från egen sida.»
- Skulle vilja se mer struktur i föreläsningarna. Svårt att urskilja vad som är viktigt och inte för en novis inom mätteknik. Även om alla historierna var underhållande.»
- Nej»
- MEr strukturering över vad som egentligen är relevant hade varit önskvärt. Blir mycket tomsnack»
- Nej»
- Nej»
- Lite klarare mål vad som skulle uppfyllas»
- NEJ!»
- Saknade tydlig struktur på föreläsningar. Det var svårt att anteckna det som skrevs på tavlan. Ofta ganska otydliga genomgångar.»

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Laborationerna»
- många labbar. gunnar.»
- Laborationerna var mycket bra, och egentligen de huvudsakliga inlärningsmomenten i kursen. Dessutom var gästföreläsningarna mycket bra och intressanta.»
- Upplägget laborationstentamen, man har absolut fått mycket bättre koll på att koppa och mäta.»
- Labbmomenten, gästföreläsningar»
- laborationer»
- Labbar»
- Laborationerna bör behållas som de är»
- Laborationer»
- Mätlabbarna var roliga. »
- Gunnar är jätte bra, sen är det jätte kul att få pilla lite med mätutrustningarna samt utflykten till onsala»
- labbarna var väldigt bra»
- Gunnar är en bra, avslappnad lärare med båda fötterna på jorden. Gillas skarpt!»
- Labbarna»

4. Finns det något du anser bör förändras i kursen?

- Gör gärna föreläsningarna intensivare, svårt att hålla fokus när de inte innehåller lika mycket som andra kurser. Lätt att det blir bortprioriterat.»
- Föreläsningarna är alldeles för flummiga, ingen struktur. Inlämningsuppgifterna är dåligt formulerade och alldeles för oseriösa. Att bara ge antingen godkänt eller icke godkänt med motiveringen att "alla kommer få minst en retur" är INGET bra upplägg. Vissa av labbhandledarna har verkligen ingen koll!! Man kan inte hålla i en laboration utan någon som helst kunskap.. bort med dem genast! Kurslitteraturen är lite av ett skämt, ingen högskolekvalitet i alla fall. »
- tydligare labbar»
- Tycker att det var lite oklart vad som saknades i en retur på ett av projekten. Sedan förstår jag inte varför man behöver skriva om alternativa givare om dom som är presenterade uppfyller kraven som ställts.»
- Mer struktur i föreläsningarna. SNÄLLA gör om givaruppgiften, man lärde sig ingenting på den.»
- gärna mer egna uppgifter att räkna, framförallt kring osäkerhetsberäkningar. Mer förklaringar om man inte gjort rätt på labb-förberedande uppgifter»
- Mera konkreta projektbeskrivningar! Kändes väldigt svävande om vad som skulle utföras.»
- Kursen bör flyttas då det blir för stor belastning tillsammans med elektronik och matstat. »
- Nej»
- I labbarna godtogs att mäta med oscilloskop, men i tentan skulle man kunna använda de andra instrumenten istället. Eller rättare sagt, mer vikt borde lagts på att oscillospopet bara är till för att se ungefär hur signalen ser ut..»
- Bättre stuktur på föreläsningarna. Mer uppdelat med överskrifter och liknande på tavlan så man vet vilket område det gäller.»
- Tidigare har jag haft labbar där jag inte kännt till lösningarna på problemen innan utan fått tänka själv under labben. Nu är det lätt att man bara gör vad som stod på pappret för labben och inte orkar fatta.»
- Bli mer tydlig med målen, kanske ge en gång i veckan eller varannan veckan där man kan få komma å och kolla på instrumenten igen så man får lite mer koll på dem»
- föreläsningarna. De var lite långtråkiga och man lärde sig lika mycket genom att plugga själv på halva tiden jämfört med föreläsningarna.»
- Kanske lite väl hårt att enbart examinera kursen med hjälp av tre frågor. Fortlöpande kontroller under kursens gång (småtentor) ersätter sluttentan?»
- Projekten tog mycket tid och gav lite, det behövs inte två projekt.»
- Gunnar borde skriva tydligare på tavlan, mer strukturerat, så det blir enklare att följa.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Inkonsekvent rättning av laborationsrapporten med U/f-omvandlare. Vissa fick backning på något som andra inte fick, trots att det upplevdes som de hade samma kvalité på rapporten i helhet. Känns ibland som man fick backning bara för att få det, gav en känsla av att det inte var så seriöst.»
- Tycker att projekten varierar mycket i kvalité, GPS-projektet var väldigt bra och mycket lärorikt (skulle dock kanske knytas samman mer med MatStat) medan givaruppgiften var katastrofalt tråkig och inte ett dugg lärorik.»
- Boken var bra, dock dåligt index, svårt att slå i den.»
- Att skriva rapport»
- Gästföreläsningarna var intressanta men det gav ingen kunskap som testades på tentamen»

Att få hjälp och svar på frågor
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 33%
Lärorikt»19 57%
Mindre lärorikt»3 9%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.75

Föreläsningar
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 8%
Lärorikt»16 47%
Mindre lärorikt»15 44%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.35

Projekt
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 26%
Lärorikt»22 64%
Mindre lärorikt»3 8%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.82

Feedback på projekt/rapporter
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 26%
Lärorikt»19 55%
Mindre lärorikt»6 17%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.91

Laborationer
36 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»29 80%
Lärorikt»7 19%
Mindre lärorikt»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.19

Gästföreläsare
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 20%
Lärorikt»13 44%
Mindre lärorikt»10 34%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 2.13

Kurslitteratur
34 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 5%
Lärorikt»20 58%
Mindre lärorikt»12 35%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.29

Självverksamhet
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 27%
Lärorikt»21 63%
Mindre lärorikt»3 9%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 1.81

Tentamen
35 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 33%
Lärorikt»19 57%
Mindre lärorikt»3 9%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 1.75

Annat
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 12%
Lärorikt»6 75%
Mindre lärorikt»1 12%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 2

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.83
Beräknat jämförelseindex: 0.7

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från