ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


RumII AFT060 Vt 11

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-12 - 2011-05-30
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Wiktor Kowalski»

1. Vad tycker du om kursens innehåll och uppläggning?

37 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»30 81%
Mycket bra»7 18%

Genomsnitt: 3.18

- Schemat kunde varit tydligare och info borde kommit tidigare. » (Bra)
- Innehållet bra, uppläggningen mindre bra.» (Bra)
- Bra med dagsskisserna innan! De hjälpte verkligen under projektet. Ganska kort om tid annars men nu i efterhand gick det ju ändå.» (Bra)
- Vissa har mycket att göra - andra mindre» (Bra)
- Vissa utav delarna var lite ihoptryckta.» (Bra)
- Mycket har varit oklart och ny information och riktlinjer för kursen och projekten har spridits mellan oss studenter som rykten med oklar sanningshalt efter att någon lärare har informerat enbart EN ritsal om något, men inte de andra. Lärarna måste bli bättre på att använda kurssidan och lämna all information där. Det är även önskvärt att kursen har ett mer omfattande kurskompendium med ett tydligt formulerat syfte och mål mm, samt med förslag på referenslitteratur för fördjupning inom något för den som behöver. Själva projektuppgiften har även varit något oklar, mycket för att det är många uppgifter som klämts samman i en, många projekt som nu pressats samman till ett projekt: bostad och arbetsplats, ställningstagande kring privat - offentligt och konstnär - familj, tillgänglighetsanpassning och standardisering av mått, analys och ställningstagande av det omkringliggande Klippan-området. Det blir för spretigt och för många mål för oss ettor. Detta visas kanske främst av att många inte ägnade något som helst intresse för Klippan-området i sina presentationer eller har, som jag som göteborgare uppfattade det, totalt missuppfattat området, dess betydelse och hur det nu används. Detta trots att ett av kursens huvudmål, återigen så som jag uppfattade det, var just att kunna ta in och förstå samt förhålla sig till det omkringliggande området.» (Bra)
- Bra kombination med dagsskisser som förberedelse inför projektet. » (Mycket bra)
- Mycket bra med så mycket dagsskisser och förberedelser innan.» (Mycket bra)

2. Vad tucker Du om Arne Branzell föreläsning Om O

38 svarande

Dåligt»2 5%
Mindre bra»6 15%
Bra»22 57%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 2.94

- Han är inte en okej föreläsare, förelästa om samma sak tre gånger!» (Dåligt)
- Den gav inte så mycket. Att först titta på en film och sedan lyssna på exakt samma info som fanns i filmen kanske inte är ett så bra upplägg.» (Mindre bra)
- Den var bra men jag använde mig tyvärr inte av skissmetoden så mycket under projektet.» (Bra)
- lite flummigt men kändes ändå relevant och inspirerande!» (Bra)
- Jätte inspirerande och mycket värdefulla tankar!» (Mycket bra)

3. V ad tycker du om Wiktor Kowalskis föreläsning Om satadens rum?

37 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 5%
Bra»29 78%
Mycket bra»6 16%

Genomsnitt: 3.1

- Minns i ärlighetens namn inte mkt av denna.. I allmänhet tyckte jag stadsplaneringen var det svåraste och det vi hade behövt mest upplärning i.» (Mindre bra)
- Men sa inte så mycket. Kanske skulle lägga till någon mer faktaorienterad också - som upplägget i Materialkursen» (Bra)
- Lagom introduktion till stadsplanering» (Bra)
- mer.....» (Bra)

4. Vad tycker om Ola Nylanders föreläsning om Bostadens arkitektur?

37 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»28 75%
Mycket bra»9 24%

Genomsnitt: 3.24

- tillsammans m Arnes föreläsning bra. Inte A-salen! » (Bra)

5. Vad tycker om Eva Helgessons föreläsning om Bostadens mått?

35 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 5%
Bra»23 65%
Mycket bra»10 28%

Genomsnitt: 3.22

- Lite torr men nödvändig. Inte A-salen!» (?)
- missade» (?)
- Den innehöll inte något som man inte kan läsa sig till i de kompendier vi fick.» (Mindre bra)
- Men ändå helt ok! relevant.» (Mindre bra)
- Mycket nytt. Bra med mera konkret kunskap!» (Mycket bra)
- bra för att få en förståelse, mer än bara läsa från häfte» (Mycket bra)

6. V ad tycker du om Björn Gross föreläsning om Bostadens sektion?

37 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 10%
Bra»15 40%
Mycket bra»18 48%

Genomsnitt: 3.37

- En hel dag var lite överdrivet, speciellt när de flesta av oss var stressade och ville komma igång med projektet. » (Mindre bra)
- Bra tankar som är viktiga att ha med sig. Inte A-salen!» (Bra)
- Väldigt spännande workshop» (Mycket bra)

7. V ad tycker du om Ulrika Gunnmans föreläsning om Marken omkring husen?

36 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»3 8%
Bra»30 83%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 3

- Missade» (?)
- Mycket bra att ha andra områden med i arbetet. Dock lite mer på området kanske.... Inte A-salen! » (Bra)
- Gjorde inte lika stort intryck eftersom jag knappt kommer ihåg den...:)» (Bra)

8. V ad tycker du om Petter Lodmarks föreläsning om Nya bostäder?

36 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 11%
Bra»29 80%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.97

- Intressant!» (Mycket bra)

9. Vad tycker du om Peter Lindblums föreläsningar om husbyggnad?

37 svarande

Dåliga»1 2%
Mindre bra»4 10%
Bra»18 48%
Mycket bra»14 37%

Genomsnitt: 3.21

- svårt att ta till sig och mycket info på kort tid men egentligen bra!» (Mindre bra)
- Det gick för fort. Det var många av oss som inte hann anteckna. Kanske skulle det ha varit mer redan nedskrivet i papprena som vi fick? Det är ju kunskap som vi kan ha väldigt mycket nytta utav.» (Mindre bra)
- gick aldeles för snabbt, man hängde inte med och det fanns ingen tid att anteckna, man förstod inte mycket. svårt att ta till sig» (Mindre bra)
- Lite svårt att ta till sig och förstå, mer bilder som föreställer riktiga hus och inte bara ritningar hade varit bra tror jag. Föreläsningarna passade inte riktigt in i kursen kändes det som. » (Mindre bra)
- Det gick väldigt fort, men annars var det riktigt bra!» (Bra)
- Bra innehåll, men väldigt mycket på en gång! Jag tror att man skulle ta till sig informationen bättre om man kunde sprida ut den på flera föreläsningar under kursen istället.» (Bra)
- Det var intressant men det blev för mycket information att ta in samtidigt» (Bra)
- Bra med häften vi fick! Lättare för elever att anteckna!» (Bra)
- Går för fort. Man tappar intresse även ämnet är intressant.» (Bra)
- bra info men mycket gick väldigt snabbt» (Bra)
- Gick lite för fort så det var en aning svårt att hänga med. Hade gärna fått vara mer skrivet jämte bilderna i häfterna dessutom.» (Bra)
- Lite väl mycket att ta in bara, man hade hellre haft den föreläsningen tidigare i ettan. Nu hade man inte tid att reflektera och ta in allt.» (Bra)
- Mycket utförlig.» (Mycket bra)
- Jätte bra med sammanställningarna vi fick ut att anteckna i samt all information från trärörelserna. Peter är jätte duktig och väldigt kunnig vilket gör att man verkligen känner att man får kunskap från honom som man bär med sig! Bra! Dock inte A-salen! » (Mycket bra)
- Oerhört givande att få en inblick i detaljer och att få förståelse för hur hus byggs. Gör att man känner sig mer självsäker när man ska tala med andra om sina konstruktioner.» (Mycket bra)

10. Vad Tycker du om litteraturseminariet?

35 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»14 40%
Bra»19 54%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.65

- Kunde valt mer intressanta texter som inte var så "flummiga"» (Mindre bra)
- fick inte ut jättemycket av seminariet men texterna var bra» (Mindre bra)
- inte uppstyrt tillräckligt» (Mindre bra)
- Kanske kunde vara bättre uppstyrda» (Mindre bra)
- Kravlöst och för dålig kunskapskontroll.» (Mindre bra)
- Det fanns inte så mkt att diskutera i texterna, vilket gjorde seminariet lite innehållslöst.» (Mindre bra)
- Intressanta texter, men de stannade inte hos en. tänkte skriva "vilka seminarier?"» (Bra)
- intressanta texter... handledning? » (Bra)
- Kul med en teoretisk vinkel, gärna mer sånt.» (Mycket bra)

11. Vad tycker du om texter till seminariet?

37 svarande

Dåliga»0 0%
Mindre bra»3 8%
Bra»27 72%
Mycket bra»7 18%

Genomsnitt: 3.1

- bra med olika infallsvinklar» (Bra)
- Bra fast det fanns inte så mkt att diskutera.» (Bra)
- wim wenders artikel var utmärkt. Några var bra, några lite så där (Chalmers studentartikel t.ex.)» (Mycket bra)

12. Vad tycker du om dagsskisser och workshops

38 svarande

Dåliga»0 0%
Mindre bra»2 5%
Bra»11 28%
Mycket bra»25 65%

Genomsnitt: 3.6

- Ateljédagskissen var bra. Man fick fundera igenom vad som behövs i en ateljé innan själva utformandet av ateljébostaden började. Jag tror att man funderar mer över ateljérummet om man har en sådan dagsskiss. » (Bra)
- Bra! bostadens sektion workshopen tog dock för mycket tid för långt in i projektet. svårt att motivera sig till. » (Bra)
- man fick jobba in på olika saker ich testa sig fram. Det var givande» (Bra)
- Workshopen bostadens sektion var mindre bra.» (Bra)
- Det hade nog varit bättre att tydligt koppla ihop dagskisser med den kommande projektuppgiften så hade man kunnat använda dem mer.Visste man om den ,hade man tex kunnat välja en plats redanfrån början. Nu blev det mycket att göra på kort tid när man fick börja från början i projekt-uppgiften.» (Bra)
- Uppgifterna väckte nya tanker.» (Mycket bra)
- Väldigt bra förberedelse inför projektet!» (Mycket bra)
- Kanske lite mindre tid på dom och lite mer på själva atelje-projekt. bara lite.» (Mycket bra)
- mycket givande inför det stora projektet» (Mycket bra)
- Det är väldigt bra att få göra kortare övningar, att öva sig att ta beslut fort. Man har inte tid att köra fast.» (Mycket bra)
- Bra, men jag kan ändå tycka att det ska göras mer av det samt att det ibland kändes som om det saknades energi och kreativitet i arbetet. Energin är viktig att den kommer från lärarna för då fortplantar den sig i eleverna och på så sätt får man mer ut av arbetet. Det är ju kul så varför inte skruva upp volymen lite. Det ger ju så mycket med dagskisser och workshops!! Mer! » (Mycket bra)
- Väldigt givande speciellt dagskisserna» (Mycket bra)
- Väldigt hjälpsamt för att komma igång med ateljébostaden. Borde ingå i alla projekt.» (Mycket bra)

13. Vad tycker du om projektets uppläggning och struktur?

38 svarande

Dåligt»1 2%
Mindre bra»6 15%
Bra»23 60%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 3

- Jättebra med mycket dagskisser i inledningsfasen, men tiden till själva projektet var alldeles för kort. Jag tror inte att det var meningen att vi skulle sitta hela lovet och jobba, men det gjorde nästan alla.» (Mindre bra)
- blev lite för stressigt, måste finnas tydligare krav på kursen, » (Mindre bra)
- Det var bra, men tiden till sjävla projektet var något pressad. Kanske skulle det ha getts mindre tid åt de små deluppgifterna.» (Mindre bra)
- Se 1.» (Mindre bra)
- se ovan I övr positivt med så många kunskapsdelar instoppade.» (Mindre bra)
- En negativ del var dock att det var ont om tid. Många spenderade påsklovet i skolan vilket inte var medräknat i schemat. » (Bra)
- bra med en början med workshops och dagsskisser. Bra med många moment men lite för kort tid. » (Bra)
- Lite väl kort tid för projektet. Att göra dagskisserna hjälpte i och för sig något för det vara inte helt från ruta 1 när projektet börja, men inte långt ifrån eftersom jag verkligen inte kunde använda de planer jag gjort.» (Bra)
- aningen för lite tid !» (Bra)
- Projektet blev lidande av den tidspress som blev i slutet av kursen. Lite mer tid hade resulterat i bättre projekt.» (Bra)
- Bra med dagskisserna som sagt. men kändes som en lång start sträcka innan vi kom igång på riktigt. men så här i efterhand var nog det bra också..» (Bra)
- det var bra med lite driv. Dock tyckte jag man fick lite väl lite tid att utveckla tankar tillsammans med tex assistenter» (Bra)
- lite tight om tid» (Bra)
- Bra med olika delar integrerade i varann. Dagskisser och föreläsningar osv. » (Bra)
- Kunde varit lite mer tid för projektet» (Bra)
- Det enda var att det var lite aningen ont om tid till projektet. Annars bra!» (Mycket bra)
- Bra att få lite tidspress.» (Mycket bra)
- Mycket tydligare och mer strukturerad än bastu.» (Mycket bra)
- Bästa upplägget på projekt hittills. Bra med stadsplanering, arbete och bostad i ett. En väldigt bra introduktionskurs till flera olika områden som man kommer att fördjupa sig inom sedan i årskurserna längre upp.» (Mycket bra)
- Kanske att projektet spände över för lång tid, svårt att hitta en röd tråd ibland.» (Mycket bra)

14. Vad tycker du om handledningen under projektet?

38 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 10%
Bra»20 52%
Mycket bra»14 36%

Genomsnitt: 3.26

- För lite handledningstid och fick inte svar på mina frågor. kändes inte som att hon alltid hade koll eller gjorde att jag utvecklades.» (Mindre bra)
- Mycket bra handledare, men för lite handledning.» (Bra)
- det fanns att tillgå när man behövde» (Bra)
- kunde varit fler tillfällen» (Bra)
- Svårt att få handledartid. » (Bra)
- Nivån på handledning varierar mellan olika handledare vilket kan ställa till det lite....» (Bra)
- Har tidigare erfarenhet av mindre givande handledning, men den här gången var det bättre. Tycker fortfarande dock att alla kritiker/handledare borde lära sig av Björn Gross som givit mig den mest konstruktiva kritiken/handledningen hittills.» (Bra)
- Jag har haft en fantastisk handledare!» (Mycket bra)
- Kajsa är otroligt duktig och har haft en helt annan betydelse som handledare än Josefina. Kajsa hade en bra balans mellan att kritisera, styra men också entsuasmera. » (Mycket bra)
- KjellgrenKaminsky» (Mycket bra)
- Två gånger i veckan kändes bra.» (Mycket bra)
- funkade utmärkt» (Mycket bra)
- Hjälpande, kritsik och samtidigt ställer han krav vilket jag känner är något jag gärna vill ha hos min handledare.» (Mycket bra)
- Kajsa är toppen bra» (Mycket bra)

15. Vad tycker du om kritiken?

38 svarande

Dåligt»3 7%
Mindre bra»5 13%
Bra»15 39%
Mycket bra»15 39%

Genomsnitt: 3.1

- Att en lärare som har jobbat här länge särbehandlar eleverna och ger allt ifrån 20-45 minuter per projekt är dåligt! Dessutom borde man få åtminstone EN konstruktiv kommentar.» (Dåligt)
- För snäll, alldeles för snäll. Det är ett rent faktum att det lär finnas oändligt mycket att säga till om på ett projekt från en i ettan. Men lär mig ingenting på att höra att det var en fin idé etc., för det tycker jag redan. Annars hade jag inte ritat den. Jag vill uppnå en sits där jag ritar något som nästan gör någon förbannad, tror jag hade lärt mig mer då om hur olika saker tas emot. Det finns dock de som ger mkt bra kritik, så egentligen gäller det väl att se till att alla får kritik på samma nivå. Sammanfattningsvis: hårdare!» (Dåligt)
- Kritiken måste struktureras upp, det måste finnas en plan för kritikerna att följa om vad som ska ingå i kritikmomentet. Vid den senaste kritiken var kritikern väldigt frånvarande i diskussionen och styrde inte upp tiden, vilket resulterade i att kritikern själv, som hon själv uttryckte det, "bara hann säga några snabba ord". Detta gör mig förbannad eftersom jag ägnat mig åt projektet i två månader och väntar mig därför att åtminstone bli bemött på ett engagerat och professionellt sätt.» (Dåligt)
- Helt ok! men hade gärna fått lite mer konstruktiv feedback! Gärna en slutkommentar av handledaren också tex. » (Mindre bra)
- tycker att det borde ges mer konstruktiv kritik och tips» (Mindre bra)
- Tycker att kritikens förmåga att skilja på egna egna åsikter och konstruktiv kritik inte alltid är så stor, att det inte riktigt är synligt för henom att det kan handla om tycke och smak. » (Mindre bra)
- Fredrik Kjellgren är bra men det här är min andra kritik med honom. Man hör ungefär samma saker. » (Bra)
- Skulle kunna vara hårdare» (Bra)
- lite för stora grupper, blir inte så personligt» (Bra)
- Bra i de delar som faktiskt kommenterades, men mycket utelämnades. På bastuprojektet hade jag Linda från KUB som kritiker, hon var väldigt bra, skulle gärna ha henne som kritiker i fler projekt!» (Bra)
- Bra med elevgrupper och elevkritik. Kul att visa sitt projekt. Dock kan nivån hos kritikerna variera väldigt mycket. Dessutom är sättet vi presenterar våra projekt på väldigt torftiga. Lite kreativitet här, med finare utställningsmöjligheter och lite mer energi kanske. Inspirationskälla kan vara Danmarks skola - vilka presentationer och vilken stolthet som låg bakom varje arbete!! (Skärmar och trälådor...hm....)» (Bra)
- Hade tur att få en fruktansvärt bra kritiker som gav bra och konstruktiv kritik till alla i gruppen! » (Mycket bra)
- Jag fick mycket konstruktiv kritik.» (Mycket bra)
- ...att mittkritikine var i början och INTE i mitten av projektet (då är för sänt att ändra nått stort + man blir bara stressad) » (Mycket bra)
- Givande. Borde vara fler kritik-tillfällen under ett år..» (Mycket bra)
- Björn Gross är också toppenbra. Uttömmande kritik, bra elevengagemang» (Mycket bra)

16. Vad tycker du var bra med kursen?

- Bra att få in bostaden som ett projekt i ettan! Jätteroligt. Bra föreläsningar! Mycket bra studieresa»
- Roligt att få skissa på en ateljébostad! Det var bra variation på upplägget. Riktigt bra. Gillar att man kan lägga upp tiden som man vill. »
- Att det har varit så varierande workshops och dagskisser. Det känns som att man har fått in ett stort innehåll och att vi har lärt oss mer än i de tidigare projekten.»
- Kritiken, lagom stora grupper.»
- Bra att man redan nu introducerat bostadens rum.»
- Innehåll, många mindre delar.»
- Givande dagskisser som analys av projektområdet och om projektets delar. Gav självförtroende och bra ingångar för "huvudprojektet". Bra när inte kritiken kommer direkt inpå inlämning. Skönt att projektet får "vila" några dagar så att man kan andas ut och kanske se på det man gjort med andra ögon.»
- Själva idén att göra en ateljébostad, work shopen med Björn Gross var också en höjdpunkt.»
- Det är ett roligt projekt, kombinationen av bostad och ateljé.»
- björn gross dagsskiss var en ögonöppnare, dagsskisserna var ett bra uppstart, bra att börja tänka på bostäder tidigt»
- Att få börjar arbeta med bostaden. Spännande projekt.»
- Kändes som ett bra nästa steg efter höstens projekt.»
- Bra relevant projekt»
- Det var bra att börja med andra övningar och aktiviteter t.ex. studiebesök, så man kan lättare komma igång med projektet sedan.»
- Kul projekt. »
- Lagom stor nivåskillnad från förra projektet.»
- Det är kul att övningar, föreläsningar, worshops och projekt mm blandas. Det gör att det blir något nytt och något annorlunda från dag till dag. »
- Jag tycker det har vart roliga och relevanta övningar. »
- mittkritiken i början, bra struktur + föreläsningar med viktigt info»
- dagskisserna innan var viktiga. speciellt bostadens mått!»
- många olika delar och en god möjlighet att utveckla sitt tänkande kring allt ifrån stad till materialval»
- Lärorikt!»
- stadsplaneringsdelen var mest givande»
- Uppgiften»
- Projektet Ateljébostad samt att vi fick ett häfte med bostadensmått. Hade det bara varit en föreläsning hade jag tyckt det var svårare att verkligen ta in informationen men nu fick vi chansen att både jobba med det i projektet och i dagsskisserna. Det känns som att denna kurs har varit den mest utvecklande för mig. Eftersom den innehöll både stadsplanering och bostaden. Bred och rolig kurs.»
- Det har vart roligt och utmanande. Det var mycket nytt att ta hänsyn till och bolla med. I detta projekt lärde vi oss en hel del.»
- dagskisserna var bra och givande. särskilt stadsplaneringen var jätte kul.»
- De korta övningarna, speciellt att vi fick göra en övning som inte var individuell. Det var bra att inte ha så jättemycket tid på sig den här gången. Jag skulle kanske vilja ha fler och kortare projekt där man kanske mest koncentrerar sig på en sak, istället för få stora där man ska göra "allt". »
- Bra m dagskisser och inspirerande föreläsningar. Mer sånt! »
- Många små moment, upptrappningen till det stora projektet. »
- Att man tog ett stort steg framåt, att den innehöll flera olika moment, att det hände mkt längst vägen inte bara "fri disposition av tiden i 4 veckor". Det var en rejäl introduktion till projektet med mkt föreläsningar och dagskisser. BRA!»
- se ovan»
- Dagsskisserna, besöket på platsen och detaljnivån som innebar att man var tvungen på att läsa in sig på mer detaljer.»

17. Vad tycker du var dåligt med kursen / vad skall man ändra på?

- För lite projekttid, (hela dagar) för att kunna åstadkomma det resultat man vill. Synd att man inte får en fullständig bild från början av vad som skall lämnas in, och vad som skall göras. I denna kursen har ny information flikats in efter hand. Vilket har blivit ett stressmoment.»
- Hade varit trevligt med lite mer genomgångar på hur man skissar... känns som man velat ha en genomgång på hur man t.ex. gör en dörr i sektion.. för vi har alla ungefär samma frågor och behöver svar. Kanske hade varit effektivt med någon extra förläsning i skissteknik så att inte all handledartid går till detta.»
- Tiden för själva projektarbetet var för kort.»
- Tydligare schema och uppläggning som sagt»
- Känns som man försökt "trycka" in för många delar i kursen. Stadsplanering, bostadens rum, ateljén. Projektet skulle antingen givits mer tid eller varit mindre omfattande.»
- Lite märkligt projekt, och tidsplanering för den. »
- Dagsskisserna hade för lite tid, de var stressiga.»
- Ont om tid. Det var lite svårt att placera ut bostäderna på platsen. Jag vet inte om det var något negativt, det kanske var mer av en utmaning, men det kändes som att jag hela tiden bra placerade ut klossar som inte bidrog med något till platsen. »
- Bort med Arne Branzell, mer tid i slutet till själva projektet! »
- Lite tajt med tid. Tydligare krav måste finnas, kanske att man bara får lämna in vissa saker, varken mer eller mindre för att godkännas. Gör även att det kan bli en intressantare kritik då det blir lättare att jämföra projekten, om man bara får lämna in en miljöbild liksom.»
- Ändra inte spelreglerna för att en mindre grupp t.ex. inte får plats med sina idéer. Då får de helt enkelt rita nya.»
- en vecka mer innan mittkritiken. »
- Mittkritiken var lite för tidigt, många elever hann inte att förbereda så mycket som kan tas upp på diskutionen. »
- För mycket tid på Röda sten och planschen som vi gjorde och gick igenom var onödig. I alla fall genomgången var onödig tycker jag.»
- Lite mer stadsplanering hade varit bra, men det kommer väl troligtvis senare.»
- En vecka till för projektet hade varit bra, eller att de tre föreläsningarna peter hade skulle ha varit på en dag och inte tagit upp tre eftermiddagar. »
- För lite tid! »
- Gankse lite mer tid för själva projekt från dagsskisser och föreläsningar. Vi pratar inte mycket, kanske 10%. Nu blev det lite för lång tid innan man fick börja med själva atelje-projekt och man kände lite tidsbristen.»
- Kort tid! Väldigt mycket grejer innan vi fick komma igång (vilket i och för sig kan vara på också för att kunna koncenterar sig på de grejerna)»
- det vore nog bra om man lyckades göra kursen mer sammansatt och med inte lika många tvära vändningar»
- Få folk att förstå att tanken är att man ska jobba till deadline»
- projektet kopplades inte till stadsplaneringen på ett bra sätt»
- Känns konstigt att få i uppgift att bygga kring röda sten utan att närmare behöva redovisa helheten i området. För mycket fokus på den lilla skalan. Många gjorde enligt mig ett ok boende och ställde ut det "random" i Klippanområdet. Tyckte många projekt verkligen förstörde platsen. »
- Var eventuellt lite lite tid för projektet Ateljébostad. Kunde ha varit ca 2 dagar till innan inlämningen.»
- Tidsplaneringen. »
- för lite tid. själva projektet blev inte vad det hade kunnat vara, kändes som att man bara gjorde lite vad som för att bli klar. hann inte reflektera över några val på slutet. hann inte heller få den handledning jag skulle behövt.»
- lite för lite tid»
- Jag tycker upplägget varit helt okej, förutom att träföreläsningarna kändes malplacerade. Det var stundtals väldigt stressigt, men det som Wiktor sade i början, att det inte behöver bli perfekt, var faktiskt en stor tröst, och gjorde det lättare att arbeta. »
- Mer energi och innovationer i studieformen. Mer dagskisser och mer föreläsningar som INTE är i A-salen. »
- Bättre struktur och organisering behövs. Gärna mer läsning. Jag har också problem med själva presentationsformen av projekten då det blir väldigt låst med att presentera sig i A2-format, det blir av nödvändighet en visuell berättelse där den som kan flest snabbkommandon i photoshop vinner. Jag hade hellre presenterat mitt projekt för Röda sten i uppsatsform med ett par ritningar som bilaga. Detta då jag tror att ett så stort projekt med så många ställnings- och hänsynstaganden bättre presenteras i text tillsammans med ett fåtal bilder/ritningar för att klargöra texten, istället för som nu tvärtom.»
- hm, bättre tillgång till träverkstaden som var väldigt fullbelagd. »
- se ovan»
- Se fråga 15 angående kritiken. »

18. Skriv vilken assistent du hade

- Kajsa»
- Fredrik Kjellgren.»
- Kajsa.»
- Kajsa»
- Eva»
- Kajsa Krona»
- Kajsa»
- Wiktor Kowalski»
- Josefina»
- Fredrik Kjellgren»
- Josefina»
- Eva Amborg»
- Eva Amborg»
- Fredrik»
- Wiktor Kowalski»
- Fredrik Kjellgren»
- Wiktor»
- Wiktor.»
- Josefina»
- Josefina»
- Fredrik»
- Fredrik Kjellgren»
- Wiktor Kovalski»
- Fredrik Kjellgren»
- josefina»
- Josefina»
- Fredrik Kjellgren»
- Fredrik Kjellgren»
- wiktor kowalski»
- Fredrik»
- Fredrik Kjellgren»
- josefina»
- Wiktor Kowalski »
- Wiktor»
- Kajsa»
- Eva»
- Kajsa»

19. Skriv vilken kritiker du hade

- Josefina»
- Wiktor Kowalski.»
- Eva Amborg.»
- Eva»
- Wiktor»
- Fredrik Kjellgren»
- Karin ? (Osäker på namnet...)»
- Anna Eriksson»
- Fredrik»
- Björn Gross»
- Anna. Kritiken var väldigt givande. Hon ställde bra frågor och kom med intressanta åsikter»
- Anna? En mörkhårig kvinna vi inte haft innan - bostadslärare»
- Björn Gross»
- Eva»
- Anna»
- Eva »
- Josefina»
- Fredrik Kjellgren.»
- Fredrik»
- Björn Gross»
- Björn»
- Josefina»
- Eva Amborg»
- Josefina»
- eva»
- Wiktor Kowalski»
- Wiktor Kowalski»
- Wiktor Kowalski»
- fredrik kjellgren»
- Björn»
- Eva Amborg»
- kjellgren»
- Josefina ?»
- Björn»
- Björn Gross»
- Viktor»
- Josefina»

20. Vad tyckte du om studieresan, vad gav den dig?

- Jättebra studieresa! Skönt med späckat schema! Det känns viktigt att komma nära arkitekturen samt kunna diskutera om den både med elever och lärare.»
- Det var väldigt lagom på många sätt. Genomtänkt. Bra ställen vi stannade på för studiebesök, samtidigt som vi fick mycket tid för att umgås och lära känna sina vänner bättre. Kanon. »
- Den var bra! Den gav perspektiv och insikt om allt vi lärt oss under året. Kul att få se både bra och bättre byggnader!»
- Den va trevlig och intressant. Dock hade man kunnat stanna längre/kortare tid på vissa ställen.»
- Var intressant och inspirerande. Spännande att se ateljébostäderna och jämföra sina egna lösningar med dem.»
- Inspiration men inte mycket information. Kanske så det ska va. »
- Den var givande. Förutom att den gav möjlighet att ytterligare lära känna klassen så var det bra objekt, med ganska stor variation. Roligt att se saker på nära håll och verkligen få gå och känna och titta på detaljer. En större medvetenhet om detaljer i stort. Det är inte ofta man besöker en byggnad bara för att titta på byggnaden...»
- Jättebra resa. Mycket intressant arkitektur, kul med ledig kväll och bra hotell.»
- Det var trevligt att åka runt och titta på projekt. Kul att få se hus man antaglien missat om man hade åkt själv till Köpenhamn. Kul att få lite bakgrundsfakta om alla hus och väldigt fint vandrarhem.»
- Den var bra. Det var kul att få komma ut och titta på arkitektur "live"»
- Mycket bra! Väldigt givande att titta på arkitektur "på riktigt" - det ger en helt annan upplevelse och förståelse. Så mycket sådant som möjligt!»
- Den var jättebra! Snåla inte in på den eller några andra studieresor!»
- Den var superbra! Kändes kul att på ett mer handfast sätt se och uppleva arkitektur. Likaså tycker jag det ger ett positivt tillskott till gruppen som helhet.»
- mycket bra !»
- Det var mycket bra. Man kan slappna av efter stressat. Det var lagom tid på varje plats vi besökte.»
- Den var jättebra, den gav väldigt mycket inspiration och öppnade nya möjligheter angående form och material. »
- Väldigt inspirerande och ett nytt sätt att resa för mig!»
- Att titta på arkitektur gör det mycket mer lättförståeligt, intressant och verkligt. »
- Den var inspirerande på många sätt. Hur man kan arbeta med material, former, färger och konstruktioner. Det var väldigt kul att se ateljébostäderna efter vårt projekt med ateljébostäder.»
- Väldigt viktigt, intressant och givande. Den gav en realistiskt perspektiv till arkitektur efter vi har syslat i ritsalen så länge med våra egna tankar och visioner. Bra för informella elev-lärare diskussion om arkitektur. Ögonöppnare också till den danska arkitekturutbildiningen (kanske mera av detta nästä gång?) »
- Viktigt att få uppleva lite arkitektur på riktigt! och väldigt bra för klassen att få göra en resa tillsammans. schysst planerat att ha den när projektet var helt inlämnat och färdigt.»
- den var en bra avslutning och gav mycket med nya intryck och man fick uppleva hur andra hade tänkt kring saker som man själv funderat kring.»
- Mycket trevligt och lärorikt! :)»
- Super bra! Gör att man känner sig ytterligare inspirerad!»
- Det var riktigt roligt. Det var speciellt roligt att titta på de små smarta lösningarna, materialval och användning och att se på ateljebostäderna, eftersom det var det som vi jobbade med. »
- den var kul och mycket inspirerande.»
- MYCKET BRA!! mycket bra avslut på hela kursen, trevligt och lagom mycket att besöka!»
- Den var rolig och inspirerande. Men: nu när jag sitter här och kommer på att jag inte betalat för vandrarhemmet än kommer jag på en sak som är otroligt irriterande, och detta gäller flera av de kurser vi haft i år: Varför läggs ingen information upp på kursportalen? Jag behöver just nu kontonumret jag ska betala till, men det ligger såklart inte på kurshemsidan. Inte ens inlämningskraven för kursen låg där, vilket är jättekonstigt. Inför Berlinresan hade det varit bra om mallen för det vi ska lämna in låg där. Snälla, bli bättre på detta! »
- intressant, konkreta tips och ideer. Inspiration»
- Danmarksresan var enormt uppskattad av mig! Här kom inspirationen, energin, kreativiteten och lusten som jag behövde. Det var jätte roligt att verkligen få ta del av all den fina arkitekturen på det viset. Wiktor o Björn var jätte bra under resan. Mycket mycket trevligt och väldigt kul! Dock var det lite nedslående o se den enorma skillnad som är mellan danmarks skola o Chalmers i lokaler, upplägg, energinivå och innovationsnivå. Lite jobbigt faktiskt. »
- Bra, lite verklighet, att uppleva arkitektur.»
- Den var inspirerande och rolig, väl valda platser och projekt som visades. Skulle vilja sett något mer nytt dock.»
- Det är nästan alltid intressant med studieresa och den här var bra.»
- Den var bra och inspirerande, kul att se faktiska exempel. Intressant att höra historierna bakom projekten.»


Kursutvärderingssystem från