ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikationsaktiviteter på maskinteknik M2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-02 - 2011-06-10
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Carl Johan Carlsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Har ditt skrivande förändrats sedan du började på Chalmers?*

59 svarande

Ja»37 62%
Nej»11 18%
Vet ej»11 18%

Genomsnitt: 1.55

- Det har minskat och smalnat rent stilmässigt.» (Ja)

2. Har du blivit på att skriva?*

59 svarande

Ja, mycket»6 10%
Ja, i viss mån»26 47%
Inte särskilt mycket»18 32%
Nej»5 9%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.4

- bättre?» (Ja, mycket)
- Jag anser att jag hade goda kunskaper redan innan jag började M. Därav kanske jag inte har utvecklats så mycket som andra. » (Ja, i viss mån)
- om frågan är "Har du blivit bra på att skriva" så är svaret ja, i viss mån» (Ja, i viss mån)
- Bättre?» (Ja, i viss mån)
- Om frågar menar om man blivit bättre...» (Ja, i viss mån)
- Förmodligen för att förhållningssättet måste vara mer professionell och att man har övat mer på det» (Ja, i viss mån)
- om det menas "bra på att skriva" så kan jag tycka att mitt tekniska språk har blivit bättre.» (Ja, i viss mån)
- Bättre på rapportskrivande » (Ja, i viss mån)
- Antar att det ska stå "Har du blivit BÄTTRE på att skriva?" Att läsa har jag lärt mig i alla fall...» (Inte särskilt mycket)
- bättre? » (Inte särskilt mycket)
- Har jag blivit vad? Bättre eller sämre? Konstig fråga.. Jag har om något blivit sämre..» (Inte särskilt mycket)
- Innehållsmässigt har jag nog blivit bättre på att bedömma vad som är intressant, mitt sätt att skriva har dock ej förändrats.» (Inte särskilt mycket)
- Tycker snarare att det har blivit svårare att skriva då man inte gör det så ofta nu, det gick snabbare på gymnasiet. Men man är mer noggrann idag på att få en innehållsrik text» (Inte särskilt mycket)
- Ni måste ha missat ett ord i denna frågan. Men grundat på fråga 3 antar jag att ni frågar om jag blivit bättre.» (Nej)
- Jag har fått MVG i alla svenskakurser jag tagit sen åttan på gymnasiet.» (Nej)
- Vad? Jag har blivit sämre i viss mån iaf.» (Vet ej)
- "har du blivit på att skriva?"är de en fråga? bättre pÅ?» (Vet ej)
- Vad menar ni med frågan!?» (Vet ej)

3. Om du tycker att du har blivit bättre, vad tycker du att har blivit bättre på?

- Allmänt att skriva mer professionella rapporter.»
- Hänvisa till källor, skriva med en röd tråd, fackspråk, att motivera det man skriver»
- Jag tränade intensivare under gymnasiet,möjligen att rapport skrivandet utvecklats till en mer stringent struktur. »
- Språket har anpassats för mer frekvent användande av fack-termer. Dock har inte grammatik eller dylikt förbättrats.»
- Bättre på att skriva det som är viktigt och sortera bort annat.»
- rapportskrivande»
- skriva tekniska rapporter»
- att strukurera texten och att tänka på vem texten vänder sigf till.»
- skriva formellt »
- Att snabbare få ner det jag vill och formulera mig»
- rapportskrivning, användande av mer formellt språk»
- Korrekt språk. Uppbyggnad.»
- Skriva mer formellt och med varierande språk»
- Skriva matlab i så fall »
- Tekniskt skrivande»
- Innehållsmässigt har jag nog blivit bättre på att bedömma vad som är intressant, mitt sätt att skriva har dock ej förändrats.»
- formuleringar och tekniskt skrivande i samband med t ex rapporter.»
- På att skriva mer "ingenjörsmässigt" »
- Att skriva mer objektivt.»
- Jag kan formulera mig bättre»
- Fackspråk, relevant info»
- tekniska språket, rapportskrivning.»
- snabbare på att skriva på tangentbord, jag var riktigt långsam innan.»
- Bättre på rapportskrivande »

4. Vad är syftet med att ha kommunikationsinslag i vissa av era ingenjörskurser?*

- Vi ska bli ingenjörer, vi kommer behöva kommunicera med folk.»
- Att lära sig skriva på ett sätt så att utomstående kan förstå hur ett utvecklingsprojekt fortgår.»
- För att få oss ingenjörer att kunna interagera med våra framtida medarbetare på så bra sätt som möjligt.»
- Det är väll väldigt viktigt att öva upp sig i kommunikation i ingenjörskurserna, för att lära sig att förtydliga sitt budskap så att andra skulle kunna ha någon nytta av informationen man tagit fram. Sen skulle jag inte vilja skriva min första rapport till kandidaten.»
- Att bli bra på att dokumentera sitt arbete så att ny kunskap kan spridas och inte gå förlorad.»
- Att utvecklas o bli bättre på kommunikation...»
- Att få oss att lära oss skriva vettiga rapporter så att vi kan nå ut med det tekniska vi vill.»
- Att nå ut med sina resultat och slutsatser, men det har aldrig uttalats några mål, syften eller riktningar.»
- Förbättra grupparbeten»
- För att man ska tränas på att kunna skriva rapporter och presentationsmaterial, som kan användas i arbetslivet.»
- Att utveckla kommunikationen som är en viktig del av ingenjörsyrket.»
- bli bättre på att skriva rapport till exempel»
- förenkla framtida kommunikationer»
- får att kommunikation är viktigt»
- Rapport»
- förberedelse för arbetslivet. bygga självförtroende.»
- Man måste kunna förmedla det man skapar. Även om allt blir fel, man ska ju slippa göra samma misstag och också att uppfinna hjulet igen är ju onödigt.»
- Att få ett bättre språk.»
- kunna kommunisera..vad jag förstår är väl de ganska viktigt att kunna,)»
- Övning ger färdighet»
- Kunna samarbeta och beskriva arbeten genom att skriva rapporter.»
- Det kommer krävas av arbetsgivare»
- Att vi ska kunna kommunicera och dokumentera skriftligt på ett korrekt sätt.»
- att vi ska bli bättre på att kommunicera sen när vi kommer ut på företag?»
- För att vi ska bli bättre på de delarna eftersom det kan vara en viktig del i ett framtida jobb.»
- hjäpa oss att bli bättre inom tal- och skrivar konsten»
- Hålla igång skrivandet»
- Att vi ska lära oss hur man presenterar saker i arbetslivet till exempel»
- Bli bättre på kommunikation »
- Jag antar att det är för att ingenjörer skall vänja sig vid att hantera akademiskt språk samt få reda på vad som är relevant att ta upp i rapporter osv.»
- Att kunna föra en bra kommunikation i tal och skrift i arbetslivet»
- Förbättra det formella skrivandet»
- Ständig förbättring»
- Se hur man skriver en rapport och språket i rapporten.»
- Att lära oss skriva på rätt sätt.»
- så man får erfarnhet inför framtiden»
- Få eleverna intresserade av olika kommunikationsslag.»
- Antagligen för att vi ska träna på att uttrycka oss på ett sätt som passar en ingenjör. »
- För att ingenjörsjobb bygger mycket på kommunikation... ?»
- Att utveckla sitt skrivande»
- Skapa en riktig rapport»
- Det vet jag inte. Det stör mig något otroligt. Däremot kan jag förstå det för de allra flesta jag samarbetat med kan knappt stava till sina egna namn.»
- vet ej»
- lära oss skriva vetenskapliga artiklar»
-
- För att lära oss kommunicera, dokumentera, etc, som egentligen är ren allmänbildning.»
- Att lära sig att på ett effektivt sätt förmedla ens tankar och åsikter.»
- viktig att motivera sina resultat för andra»
- Lära sig hur man skall uttrycka sig beroende på vem man skriver/kommunicerar med.»
- att lära oss skriva och tala»
- Det finns ju tusen anledningar. Korrekt språkbruk bidrar till ökad trovärdighet. Man undviker missförstånd mm.»
- Någon gång måste vi ju lära oss det...»
- För mig: Veta åt vem jag riktar mig.»
- Hjälp för oss elever att få proffsiga rapporter och presentationer.»
- Bättre på att skriva»
- Att bli bättre på att kommunicera genom text och tal.»
- Att få presentationsvana.»
- Lära sig kommunicera»
- Att man ska lära sig hur man skriver rapporter och hur man genom för redovisningar»

5. Vad tycker du att kommunikationsinslag på ett ingenjörsprogram ska leda till?*

- Koklhckökjvhkogj»
- Ovanstående»
- För att få oss ingenjörer att kunna interagera med våra framtida medarbetare på så bra sätt som möjligt.»
- Jag kanske redan har svarat lite i föregående, men för egen del vill jag ju att dem skulle mynna ut i feedback så att man kan utvecklas.»
- Att man kan dokumentera professionellt i sitt arbete.»
- Att utvecklas o bli bättre på kommunikation...»
- Att vi kan presentera våra saker på bättre sätt, både skriftligt och muntligt.»
- Att nå ut med sina resultat och slutsatser.»
- Öka självsäkerheten, leda en grupp på ett bra sätt.»
- Till, det ovan beskrivna. Vi tränas för att lätt kunna anpassas för olika arbetssituationer.»
- Ska väl uppfylla ovanstående syfte.»
- skriva så att man blir förstådd på det framtida jobbet»
- se ovan»
- till att man lär sig att skriva så pass bra att det underlättar kommunikationen (och minskar missförstånden) i ett framtida yrkesliv»
- Bättre på presentationer»
- Låt arbetsgivarna sätta vilken nivå de tycker att vi ska ha»
- Att man på ett bra ska kunna förmedla information på ett bra sätt. Både i text och muntligt. Att kunna tala bra är en förutsättning för att man ska kunna få fram sin åsikt .»
- Att få ett bättre språk.»
- förstår inte frågan?»
- Att man blir säkrare på rapportskrivning, men tycker det är sisådär med det. Man är oftast för stressad och får inte feedback i tid.»
- Utveckla förmågan att diskutera och argumentera för sina åsikter. Lära ut engelska. Kurs i presentation.»
- Övning i resultatframställning»
- Man ska bli bättre på att skriva och veta hur man lägger upp en rapport eller liknande.»
- bättre kommunikationskunskaper och rapportkunnighet.»
- Att man ska kunna skriva en bra rapport och kunna göra redovisningar på ett bekvämt sätt.»
- Säkerhet i att konstruera och formulera en rapport samt en större säkerhet i att tala.»
- Borde vara mer genom arbetat för att få med mer väsentliga saker»
- Förstå hur man lägger upp rapporter och texter »
- Bättre tekniskt skrivande»
- En bättre förståelse för vad som är intressant och veta och hur man skall presentera detta för att få upp intresset på läsare.»
- Att man blir bättre och känner sig mer bekväm när man pratar inför grupper»
- Bättre fackspråkliga kunskaper»
- En språkligt bättre ingenjör»
- Bli bättre på att skriva rapporter, innehållsmässigt och språkligt.»
- Bättre förståelse för rapportskrivande. »
- att man skall kunna kommunicera ingenjörs mässigt»
- En ökad kunskap för hur man bör lägga upp sin kommunikation i olika situationer.»
- Att vi ska bli bättre på att uttrycka oss, både skriftligt och muntligt. »
- Att man blir bra på att skriva vettiga rapporter.»
- Ökad kunskap»
- Ingenjörsriktigt språk, kunna göra sig förstådd i branchen»
- Helst ser jag att det inte finns några sådana inslag.»
- bli bättre på att skriva rapport o främst att presentera ett projekt»
- att man senare i karriären kan vidarebefodra sina kunskaper via artiklar eller dylikt »
-
- En förståelse för varför det är så viktigt.»
- En större säkerhet i kommunikation med medmänniskor.»
- förbättrad uttryckförmåga»
- Att man skall kunna uttrycka sig så att det uppfattas som seriöst.»
- till att bli bättre»
- Som ovan.»
- Ett vettigt och begripligt språkbruk »
- Skriva/framföra rätt typ av information beroende på mottagare»
- Kunskap som hjälper en att göra bra intryck hos sina framtida arbetsgivare och kunder.»
- Att man blir bättre på att skriva faktextrr»
- Att man blir säkrare på att skriva rapporttexter och hålla muntliga dragningar...varför får vi inte träna mer på muntlig presentation?? känns centralt inom kommande yrken och inget som man bara kan utan att träna!!!»
- Höja presentationstekniken i både tal och skrift.»
- Bli bättre på att kommunicera. Det är oerhört viktigt, därför tycker jag att det är ett bra inslag.»
- Att man blir säkrare på att skriva och ha muntlig presentation vilket gör att det sedan blir lättare att göra det»

6. Har de inslag du hittills har haft påverkat din syn på skrivande/kommunikation?*

59 svarande

Ja, i stor utsträckning»4 6%
Ja, i viss mån»29 50%
Lite»16 27%
Nej»9 15%
Vet ej/har inte deltagit»1

Genomsnitt: 2.51

- På ett negativt sätt. Det tråkar ut mig.» (Ja, i stor utsträckning)
- Inget speciellt jag kan komma på, men säkert något» (Lite)

7. Hur givande anser du att följande aktiviteter har varit:*

Matrisfråga

- Tyvärr har vår representant från fackspråk varit tråkig att lyssna på. Han har haft bra saker att säga men har inte visat någon entusiasm eller engagemang till han gör och vi hade lika gärna kunnat ha på en skiva. »
- Vad jag vet har det inte ingått något moment i kursen som innebär att få kommentarer och diskutera med en lärare från fackspråk angående rapportutkast, så det är svårt att svara på det. Men om man skulle ha det tror jag att det skulle vara givande.»
- Jag kanske är färgad av den senaste övningen som var under IKOT men jag tror det finns stora möjligheter till förbättring. Detta gäller speciellt tidplanering. Placera övningen senare nästa gång.»
- Den vi får på muntliga presentationer är inte bra. Han säger en sak och gör en annan, tex en powerpoint-slide med säkert 20 punkter. Ger inte ett bra intryck alls»
- svårt att hänga med vad fackspråk menar ibland»
- bättre att få kommentarer från er som vet vad ni pratar om!»
- Håll tiderna på föreläsningen.. Om man minskar våra raster blir man mindre benägen att gå tillbaka / lyssna.»
- Ang. fråga 1 "Läsa och kommentera en annan projektgrupps rapportutkast" fick inte våran grupp något att kommentera då den andra projektgruppen inte skrivit något, därav mitt svar.»
- 7.1-7.3 Kunde varit givande om det gjorts senare i processen. Det material som fanns nu var bara hopklistrat från tidigare rapporter och saknade helt sammanhang. (IKOT)»
- Det är tråkigt och tar tid från viktigare saker.»
- Vi har aldrig fått kommentarer på skriven text från annan än handledare!! Bara på muntligt! Något som saknas»
- Bör förbättras, göras lite intressantare.»
- Hade nog varit mer givande om man fått läsa rapportutkastet något senare. I Ipon detta året hann man bara slänga ihop lite delar som inte alls var färdiga»

Läsa och kommentera en annan projektgrupps rapportutkast*
59 svarande

Mycket givande»5 8%
Givande»26 45%
Inte särskilt givande»17 29%
Inte alls givande»9 15%
Vet ej/har inte deltagit»2

Genomsnitt: 2.52

Ge kommentarer till en annan projektgrupps rapportutkast*
59 svarande

Mycket givande»1 1%
Givande»28 48%
Inte särskilt givande»23 39%
Inte alls givande»6 10%
Vet ej/har inte deltagit»1

Genomsnitt: 2.58

Få kommentarer från en annan projektgrupp på vårt rapportutkast*
59 svarande

Mycket givande»15 26%
Givande»22 38%
Inte särskilt givande»15 26%
Inte alls givande»5 8%
Vet ej/har inte deltagit»2

Genomsnitt: 2.17

Få kommentarer och diskutera ett rapportutkast med en lärare från Fackspråk och kommunikation*
59 svarande

Mycket givande»16 30%
Givande»26 50%
Inte särskilt givande»7 13%
Inte alls givande»3 5%
Vet ej/har inte deltagit»7

Genomsnitt: 1.94

Föreläsningar om skrivande och muntlig presentation*
59 svarande

Mycket givande»4 7%
Givande»19 33%
Inte särskilt givande»24 42%
Inte alls givande»10 17%
Vet ej/har inte deltagit»2

Genomsnitt: 2.7

8. Hur säker känner du dig när det gäller att göra/utföra följande:*

Matrisfråga

- I allt detta kan fackspråk slänga sig i väggen jämfört med svenskaundervisningen på gymnasiet. Vi borde definitivt ha mer språkundervisning helt enkelt! Teknologer skriver som krattor ibland...»
- där jag fyllt i något osäker åsyftar jag i huvudsak innehållet, dvs vad som är intressant för rapporten och inte själva språkstrukturen.»
- Metod och resultat känns svårare än de andra delarna av en rapport eftersom de blir väldigt beroende av vad det är man skriver om, det finns liksom inget direkt "recept" för hur man ska gå till väga och vad som ska inkluderas.»
- Vill ha tydligare riktlinjer HUR det ska vara.»
- Som sagt jag har inga problem med svenska. Låt mig lära nånting som jag inte har gjort i gymnasiet tack.»
- Om det hade stått på vilket sätt man skulle skriva referenserna, t.ex. Harvard, hade det varit mycket enklare»
- Få moment med framförande. Fler ger ökad säkerhet. Det handlar inte om innehåll utan känslan av säkerhet att stå inför en grupp.»

Strukturera ett stycke*
59 svarande

Säker»19 32%
Ganska säker»34 57%
Något osäker»6 10%
Osäker»0 0%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 1.77

Skriva en inledning till en rapport/uppsats*
59 svarande

Säker»16 27%
Ganska säker»32 54%
Något osäker»10 16%
Osäker»1 1%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 1.93

Skriva en diskussionsdel/slutdiskussion i en rapport*
59 svarande

Säker»16 27%
Ganska säker»25 42%
Något osäker»14 23%
Osäker»4 6%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2.1

Skriva en metoddel i en rapport*
59 svarande

Säker»12 20%
Ganska säker»30 50%
Något osäker»13 22%
Osäker»4 6%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2.15

Skriva en resultatdel i en rapport*
59 svarande

Säker»15 25%
Ganska säker»33 55%
Något osäker»11 18%
Osäker»0 0%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 1.93

Kommentera tabeller och figurer i text*
59 svarande

Säker»27 45%
Ganska säker»26 44%
Något osäker»5 8%
Osäker»1 1%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 1.66

Använda dig av och referera till andra källor i dina texter*
59 svarande

Säker»14 23%
Ganska säker»25 42%
Något osäker»15 25%
Osäker»5 8%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2.18

Hålla en muntlig presentation*
59 svarande

Säker»14 23%
Ganska säker»22 37%
Något osäker»19 32%
Osäker»4 6%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2.22


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från