ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Gyllene pekpinnen - M:s pedagogikpris 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-04-29 - 2011-05-19
Antal svar: 96
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Josefin Bertilsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Vilken föreläsare tycker du borde vinna Gyllene pekpinnen läsåret 2010/2011? Skriv in hans/hennes namn och aktuell kurs:

Motivera/kommentera gärna ditt val (frivilligt)

- Peter möller »
- Jonas Fredriksson SSY060»
- Jonas Fredriksson Grym!»
- Jan Lindér - TEK060 - Industriell produktion & organisation»
- Peter Folkow i Fundamental Structural Dynamics»
- Bengt Lennartsson i kursen Introduction to discrete event systems. Han är helt fantastisk bra och vill verkligen lära ut. För er som inte känner igen honom så är det han som skrev reglerboken. »
- Lars Davidson, turbulent flow/turbulence modeling och mechanics of solids and fluids.»
- Anders Boström, Mekanik - Dynamik»
- Anders Boström, mekanik och dynamik»
- Docent Knut Åkesson ERE033 - Reglerteknik För han har en systematisk och pedagogiskt vis att undervisa som gör att man förstår och lättare kan upptäcka hur saker och system hänger ihop och påverkar varandra. Han har också en god egenskap att alltid vilja förklara tills hans elever har förstått, han har en god förmåga att kunna förklara samma fenomen på många olika sätt tills han funnit ett som gör att studenten har förstått vad han avser lära denne. »
- Göran Brännare -Maskinelement»
- Hossein Raufi som föreläste i Inledande Matematik.»
- Mattias Wahde FFR125 Autonomous Agents. Suverän på att hålla röd tråd genom hela kursen samt använder alla medel såsom tavla, "slides", videor och inlämningsuppgifter på ett nära optimalt sätt.»
- Lars-Åke Lagrell, Statik & Hållfasthetslära»
- Peter Möller»
- Hossein Raufi- Inledande matematik»
- Christian Azar Miljö- och energiteknik»
- Anders Boström, Dynamik/Mekhållf3»
- Carl-Henrik Fant»
- Mikeal Enelund»
- Mats Norell, Materialteknik A,B»
- Mats i materialen»
- Martin Fabian, Automation»
- Hossein - Inledande matematik Hossein var i princip den enda av de föreläsare vi har haft som hade struktur på föreläsningarna, använde konsekventa beteckningar, samt hade en god föreläsningsteknik (kollade ut i publiken, såg till att folk förstod). Något som Hossein gör bra är att han visar att han tycker om att undervisa vilket smittar av sig och det blir en god stämning. »
- Husein matte, inledande matte för m1. »
- Anders Boström, Mekanik - Dynamik»
- Peter Möller, Finit elementmetod.»
- Magnus Evertsson»
- Knut Åkesson Reglerteknik. Alltid på bra humör och duktig på att förklara. »
- Magnus Evertsson! maskinelement (inte ikot)»
- Magnus Evertsson Maskinelement»
- Knut Åkesson, Reglerteknik M3»
- Jonas Fredriksson, mekatronik m2»
- Jonas Fredriksson i Mekatronik. Han gjorde föreläsningarna väldigt intresseväckande och samtidigt enkla att förstå. »
- Mikael Enelund»
- Mikael Enelund, Hållfasthetslära.»
- Per-Åke Jansson, lyckas göra en för övrigt extremt tråkig kurs någorlunda intressant.»
- Magnus Evertsson Maskinelement»
- Stig Larsson»
- Mikael Enelund»
- Jan Möller. Har en fantastisk förmåga att hålla en vaken och dessutom tycka att ekonomi är intressant!»
- Alf-Erik Almstedt MTF052 Strömningsmekanik»
- Magnus evertsson - maskinelement»
- Peter Möller, FEM! Med ett brinnande intresse för härledningar och känsla för gruppens (ibland bristande) förståelse undervisar han FEM så alla förstår! Värd den gyllene pekisen»
- Stig Larsson. Matematisk analys i flera variabler»
- Peter Möller»
- Stig Hansson. Analys i flera variabler»
- Anders Boström, Mekanik - dynamik»
- Anders Boström, Mekanik - dynamik»
- Jonas Fredriksson, Mekatronik (M2) Han visade sin egen entusiasm för mekatroniken och verkade alltid tycka om det han gjorde. Han förklarade på ett tydligt och bra sätt och motiverade oss på ett bra sätt. Jag blev väldigt intresserad av mekatronik efter den kursen!»
- Anders Boström mek 3»
- Jonas Mekatronik»
- Per-Åke Jansson»
- Peter Möller»
- Anders Boström Mekanik dynamik»
- Anders Boström»
- Mikael Enelund, hållfasthetslära MTM026»
- Hossein - Inledande Matematik (M1)»
- Mats Norell Materialteknik A»
- Stig Larsson, Matematisk analys i flera variabler»
- Mikael Enelund - Hållfasthetslära»
- Stig Larsson Flervariabel»
- Stig Larsson Matematisk Analys i Flera Variabler»
- Stig Larsson i Flervariabeln»
- Hossein Raufi - Inledande matematik»
- Jonas ...(examinator), Mekatronik för M2 lp.3. - En av de mest pedagogiska föreläsarna jag har kommit i kontakt med under min Chalmerstid!»
- Mikael Enelund Hållfasthetslära MTM026 Professionell, mänsklig, sjyst och skön!»
- Jonas Fredriksson, Mekatronik»
- Hossein Raufi, inledande matematik»
- Mikael Enelund Hållfasthetslära»
- Mikael Enelund»
- Mikael Enelund Hållfasthet(mek 2)»
- Mikael Enelund»
- Mikael Enelund, Hållfasthetslära»
- Mikael Enelund, Hållfasthetslära »
- Anders Bodström (mekanik- Dynamik) för sin enastånde pedagogiska förmåga!»
- Anders Boström - Makanik, Dynamik Han var bäst och mysig och förklarade bra.»
- Bertil Gustavsson, Virtuell produktion för sitt breda kunnande och högst personliga engagemang till ämnet gällande både produktionsteknik och etik och moral.»
- Anders Boström Mekanik & Hållfasthet 3 - Dynamik»
- Hossein Raufi»
- Hossein Raufi - Inledande matematik Motivering: Men Hosseins noggrannhet, stukturerade föreläsningar och höga ambitionsnivå är det lätt att lära sig! »
- Håkan Johansson, Programmering i MATLAB»
- Magnus Evertsson»
- Jonas Fredriksson föreläsare i Mekaronik för M2. Han hade bra upplägg på föreläsningarna som alltid inleddes med en repetition av föregående lektion. Han visade vilja att lära ut och vilja att hjälpa oss elever när vi behövde hjälp. »
- Hossein Raufi. Inledande matematik. Han visar stor glädje och engagemang för undervisningen och är mån om att studenterna lär sig det som är väsäntligt i kursen. »
- Mikael Enelund, Hållfasthetslära»
- Mikael Enelund, hållfasthet. Bra strukturerat, tydligt, väldigt duktig. »
- Håkan Johansson Programmering i Matlab»
- Hossein Raufi»

2. Vilken övningsledare tycker du borde vinna Gyllene pekpinnen läsåret 2010/2011? Skriv in hans/hennes namn och aktuell kurs:

Motivera/kommentera gärna ditt val (frivilligt)

- Peter helgesson »
- En av de få riktigt duktiga föreläsarna på chalmers som trollbinder under HELA föreläsningen. Det var en fröjd att gå på hans föreläsningar! Det motiverade och entusiasmerade oss i ämnet.»
- Haukur Hafsteinsson(jobbar på institutionen tillämpad mekanik, strömningslära) i kursen CFD»
- Ingen vettig på mpsys tyvärr :-( men det går bra ändå :-)»
- Anders Boström, Mekanik och hållfasthetslära 2»
- Anders Boström, Mekanik och hållfasthetslära»
- Oscar Ljungkrantz ERE033 - Reglerteknik För han undervisar på ett pedagogiskt vis och inspirerar sina studenter så att de vill vara delaktiga på lektionerna och lära sig. Hans bästa sidor är att han är kan bryta ner problemet till hanterbara delar för studenterna och sedan kan visa på hur dessa bygger upp det större problemet som studenten då klarar av att lösa. Han har också ett mycket gott tålamod och är mycket kunnig inom området.»
- Anders ***** i kursen Statik och Hållfasthetslära.»
- Dawan, Inledande matematik»
- Peter Helgesson»
- Hossein Raufi- Inledande matematik, »
- Abdallah Abou-Taouk Strömningsmekanik»
- Peter Möller, Dynamik/Mekhållf3»
- Abbe i strömningsmekanik»
- Karin Björkeborn »
- Mikeal Enelund»
- Elisabeth Lee, Maskinelement»
- Göran Brännare»
- Peter Helgesson - inledande matematik, analys i en samt flera variabler och linjär algebra Jag tycker Peter ska vinna Gyllene pekpinnen då han på ett bra sätt har lagt upp övningstillfällena för både räkning och demouppgifter. Han har vid varje tillfälle fågat om det är något från föreläsningen som vi vill att han ska gå igenom. Han har alltid bra svar på frågor och förklarar tydligt. Peter är alltid på bra humör och skrattar mycket, vilket är bra då det lättar upp stämningen. »
- peter helgesson, alla matte kurser för M1 orna.»
- Peter Helgesson»
- Lisa Grauers, Materialteknik B»
- Abdallah Abou-Taouk, Strömningsmekanik.»
- Göran Brännare»
- Peter Möller Mek3»
- Peter Helgesson»
- Peter Helgesson, matte»
- Peter Möller i Mekanik-Dynamik. Han kör bra och roliga genomgångar.»
- Göran Brännare, Maskinelement, IKOT Ställer alltid upp, kompetent, ger bra svar på frågor, alltid glad och positiv, gör det roligt att plugga. Kort och gott: En go gubbe!»
- Anders T Johansson »
- Peter Torstensson, Hållfasthetslära»
- Emma Kronberg, bra pedagog.»
- Rebecka Brommesson»
- Termo-Gunnar i Strömningsmekanik. Helt fantastisk övningsledare!»
- Abdallah Abou-Taouk MTF052 Strömningsmekanik»
- Jonathan Vasilis Han var otroligt engagerad i vårt lärande och tog från sin privata tid för att hjälpa oss under tentaveckor etc. Hoppas verkligen han vinner!»
- Mohammad El-alti, Strömningsmekanik. Klockren på att förklara och sätta det i sitt samanhang. Täcker dessutom upp för bristande kompetens hos föreläsaren..»
- Dawan. Matematisk analys i flera variabler»
- Göran Brännare»
- Dawan Mustapha, Analys i flera variabler»
- Peter Helgesson @ Matematisk analys i flera variabler, MVE255»
- Per-Åke Jansson, Mekanik - dynamik»
- Per-Åke Jansson, Mekanik - dynamik»
- Peter Möller»
- Per-Åke Jansson Mekanik dynamik»
- Stefan Olovsjö»
- Dawan, MVE255 Matematisk analys i flera variabler »
- Peter Helgesson - Linjär Algebra/Flervarren»
- Per-Åke Jansson Dynamik»
- Oscar Till - Envariabel analys»
- Peter Helgesson Matematik, »
- Björn Hållfasthetslära»
- Peter Helgesson»
- Hossein Raufi Inledande matematik TMV225 Otroligt mänsklig och sjyst. Bra pedagogik.»
- Peter Möller, Mekanik - dynamik»
- Hossein Raufi Inledande Matematik»
- Emma kronberg, Matematik Linjär Algebra Hon Tar sig tid och tycker det är kul.»
- Dawan Mustafa»
- Dawan Mustafa, Analys i flera variabler»
- Dawan Mustafa, Flervariabelsanalys»
- Per-åke Jansson (Mekanik-Dynamik)»
- Dawan Mustafa Envariabelsanalys Absolut den mest pedagogiska övningsledaren.»
- Peter Helgesson»
- Peter Helgesson - Matematik»
- Emma Kronberg, Inledande matematik, En-variabel analys samt Linjär algebra»
- Peter Möller»
- Per Åke Mekanik 3 för M2:or Han hade strukturerade övningar och tydlig metodik. »
- Hossein Raufi. Inledande matematik. Duktig på att förklara och undervisar med en entusiasm som lätt smittar av sig. »
- Dawan, övningsledare i matematik för 1:or. Reder ut och förklarar allt som föreläsarna inte kan/gör. Mycket pedagogisk. »
- Emma Kronberg Inledande matematik, envariabelanalys, linjär algebra»
- Dawan Mustafa»Kursutvärderingssystem från