ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysik, FFY401, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»27 39%
Cirka 20 timmar»17 25%
Cirka 25 timmar»9 13%
Cirka 30 timmar»10 14%
Minst 35 timmar»5 7%

Genomsnitt: 2.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»2 2%
25%»8 11%
50%»7 10%
75%»18 26%
100%»33 48%

Genomsnitt: 4.05


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 41%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 32%

Genomsnitt: 2.48

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»49 98%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 9%
Ja, i hög grad»20 38%
Vet ej/har inte examinerats än»27 51%

Genomsnitt: 3.42


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»22 32%
Mycket stor»31 45%

Genomsnitt: 3.19

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»7 10%
Ganska liten»20 29%
Ganska stor»32 47%
Mycket stor»9 13%

Genomsnitt: 2.63

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»19 27%
Ganska bra»33 48%
Mycket bra»14 20%

Genomsnitt: 2.86


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»19 27%
Mycket bra»31 45%
Har ej sökt hjälp»13 19%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»13 19%
Mycket bra»40 58%
Har ej sökt samarbete»12 17%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»38 56%
Hög»27 40%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.46

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»39 58%
Hög»21 31%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.34


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»7 10%
Godkänt»11 16%
Gott»37 54%
Mycket gott»12 17%

Genomsnitt: 3.76

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Intro i vågläran var bra, bra labb.»
- allt var faktiskt bra i stort sätt, upplägg föreläsare osv.»
- Våguppgifterna som finns i ett häfte och med lätt -tillgängliga lösningar på hemsidan är jättebra!»
- Duktiga lärare. »
- stig-åke och åke»
- Lokalen»
- Lärarna var väldigt roliga och mycket pedagogiska.»
- Kurswebbsidorna och lärarna!»
- räknestugan på tisdagar.»
- Lärarna!»
- Bra genomgångar, väldigt bra med repetition i början av varje föreläsning.»
- Föreläsarna, mycket pedagogiska och intressanta!»
- Förälasningsmetoderna.»
- Utdelat material till vågdelen av kursen är bra, bättre än boken och det för mekaniken. Mer lättförståeligt och det är lättare att hitta i de utdelade papprena. »
- Tycker det mesta borde bevaras»
- Innehållet»
- Föreläsarna, de var mycket bra»
- lärarna. dom e bra på föreläsningarna»
- Läroboken och diffraktionslabben.»
- Föreläsningarna»
- Tycker det mesta var bra, grymma föreläsare.»
- Föreläsarna»
- laborationen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Klarare uppspaltning, översiktligt schema över vad man skall göra under kursen. Lättillgänglig information.»
- Vill gärna ha duggan tillbaka, borde kunna gå snabbt också då det är kryssfrågor!»
- 2 föreläsningar följt av 2 räkneövningar är lite väl mycket fysik för en dag. Kanske man borde ha 2 dagar med en räkneövning på vardera istället. »
- Mekanikens hemsida som är ganska rörig.»
- Fler exempel på föreläsningar istället för nästan uteslutande formler samt dess betydelse, då detta inte ger en förståelse i hur de används.»
- Vissa av uppgifterna i våglära saknar facit. Då är dom totalt värdelösa.»
- korrekta uppgifter, lösningar, samt lösningsförslag på kurshemsidan. så har inte fallet varit i år.»
- Gör det mer till en kurs. Nu känns det som två helt olika ämnen (mekanik & våglära). Helt utan förankring att ha något att relatera till. Föreläsningsmaterialet återspeglar inte tentorna på ett "bra" sätt. Efter sex läsveckor känns det som att man lika bra kunde gjort tentan direkt (LV1) och det skulle gå lika bra som om man gjorde den i slutet (LV8).»
- Fler lärare på räkneövningarna.»
- Kanske tillsätta obligatoriska studiegrupper.»
- laborationen. En stor del av laborationstiden gick åt till att justera inställningarna på en spektrometer vilket jag inte tycker var särskilt pedagogiskt.»
- Mer specifika veckoplaneringar, kändes ganska förvirrat. Översättning mellan olika versioner av boken behöver förbättras. Även hemsidan för mekanik behöver verkligen bättras på eftersom den inte är speciellt bra just nu. »
- Laborationen, som den är nu tar den mer tid än vad som är utsatt på schemat. Helst sätta fler hemuppgifter som förberedelse för själva labben än som rena "förhörsfrågor". »
- Tydligare information om tentamen på kurshemsidan, vilka datum, hjälpmedel mm, en del fanns men behöver vara tydligare»
- Något förvirrade föreläsningar i vågdelen, det gick ibland väldigt fort.»
- Mekanikföreläsningsanteckningarna är lite obegripliga ibland, det är svårt att se allt som står för att det är dålig upplösning på kopieringen. »
- Att inte ha två föreläsningar med fysik följda av två lektioner med fysik, man orkar inte koncentrera sig så länge och mycket som krävs då»
- Jag önskar att det fanns fler uppgifter att träna på. Flera av dem som fanns var svåra redan från början. Det är bättre om det finns både lätta och svåra uppgifter så att man får en god chans att lära sig hur saker och ting fungerar, iställer för att sitter en lång stund och försöka lista ut en enda uppgift.»
- Mer härledningar, jag hatar när man bara slänger upp formler utan någon typ av härledning. »
- Skulle vilja se mer härledning av formlerna som används. Just nu känns det som att vi bara får lärs oss olika formler och hur de används (och missar alltså bakgrunden till formlerna och deras härledningar)»
- Kursmaterialet, kurs pm, veckoplaneringarna osv. mycket ostrukturerat och rörigt. Krävs en rejäl uppstyrning. Blir trött på kursen så fort man går in på hemsidan bara för att det är så rörigt.»
- Mer väldefinierad laboration. Tydligare föreläsningsanteckningar som annars är bra.»
- övningaerna. lärarna hjälper ju inte till. när man frågar svarar dom inte alltid och tycker man ska kunna själv. men man frågar ju inte om man kan. det ledde till att jag inte gick på mer än en övning. »
- Kanske dela upp det så att man först läser all mekanik och sedan all vågfysik istället för att hoppa fram och tillbaka tre gånger i veckan.»
- Mer exempel på föreläsningarna. Börja inte lektionen innan den egentligen börjar»
- Det är ganska mycket. JAg vill ha mer struktur på föreläsningarna. under en typisk föreläsning så hoppas det fram och tillbaka mellan olika ämnen vilket gör att man inte riktigt får helheten. Kurshemsidan var nästan en katastrof, ny information (om den kom) så kunde den lägga sig var som helst på sidan så att man fick leta efter nyheterna. Det var också väldigt frustrerande när de lagt energi på att byta bakgrundsfärg istället för att göra sina länkar till övningar osv rätt. Det mesta på hemsidan borde göras om! Hämta inspiration från Digital och datortekniks hemsida vilket är en mkt bra sida! Att ha fysik konstant från 8-17 en tisdag var inget vidare! Två föreläsningar och två räkneövningar på rad var verkligen inget bra upplägg. två övningar på rad var 2 bortkastade timmar mellan 15 -17 i och med att man inte orkade räkna så länge. Anteckningarna på hemsidan var kryptiska och svåra att förstå medans boken va så ingående att man inte hann att läsa den, det gjorde inte det hela lättare.»
- Fler övningstillfällen»

16. Övriga kommentarer

- Lite skum hemsida. »
- trevlig kurs :)»
- mer labbar!»
- Kurshemsidan är rörig och det är svårt att hitta det man söker. Tydligare övningsprogram med tanke på de olika versionerna av kursboken skulle vara uppskattat.»
- Mycket svår kurs! Hade gärna sett att det fanns någon typ av support att gå till. Som tex mattesupporten i biblioteket. Det tror jag hade hjälp mycket.»
- Skriva ned saker som man inte förstått efter varje vecka och så tar de upp de på repetitionen veckan efter. Tempot är högt, men det måste det väl vara för att man ska hinna med allt. Attityd på läraren när man vill fråga kunde ibland tyvärr vara lite svår att hantera, därför kände man inte alls ibland för att räcka upp handen även om man hade svaret. »
- Det är svårt att varva två så skilda områden som mekanik och vågor, känns sóm kursen saknar någon sorts enhet och det flyter aldrig ihop så man får aldrig någon riktig aha-upplevelse under kursens gång»
- Bra föreläsare!»
- Om laborationen (O2) är kvar, finns det bättre kopior av laborationshandledningen på chalmers servrar med tydligare figurer mm än den som låg på kurshemsidan! Poäng/betygsgränser saknas på tentamina!»
- Jag förstår att det är viktigt att uppmuntra studenter att ställa frågor men att vägra gå vidare med föreläsningen om ingen först ställer en fråga är provoserande.»
- Trevliga föreläsare men övningar va ganska dåliga då man fick vänta länge på hjälp och när man fick det så fick det gå snabbt. På de flesta tentor kommer frågor om tunna skickt men på föreläsningar hastades det avsnittet igenom på bara 15 min medans vikt lades på sånt som inte behövdes till tentan. Kursen va den mest ostrukturerade jag läst på chalmers och man visste inte vad man skulle göra eller om man äns låg i fas.»


Kursutvärderingssystem från