ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hydraulik med va-teknik 2011, VVB012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-04-06 - 2011-04-10
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Thomas Pettersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»7 21%
Cirka 20 timmar»11 33%
Cirka 25 timmar»8 24%
Cirka 30 timmar»5 15%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.51

- Runt 15 skulle jag tro, dock mer innan tentan.» (Högst 15 timmar)
- Det är väldigt, väldigt svårt att uppskatta! Jag har varit på alla föreläsningar, räknat alla övningsuppgifter som hörde till respektive övningstillfälle samt lagt en hel del tid på gamla tentor. Vad det resulterar i för antal timmar har jag ingen aning om men antagligen ca fem timmar per vecka utöver schemalagd tid.» (Cirka 20 timmar)
- » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

33 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 6%
75%»10 30%
100%»20 60%

Genomsnitt: 4.48

- Hoppade en del räknestugor. Gick annars på allt» (75%)
- Jag var inte alltid på räknestugorna eftersom jag hade svårt att få lugn och ro där. Istället rökande jag hemma och åkte in så att jag hann ställa frågor. Jag var på alla föreläsningar.» (75%)
- Missat någon föreläsning och kanske inte utnyttjat alla räknetillfällen.» (75%)
- Undervisningen har varit bra.» (100%)
- Ej gästföreläsningarna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 45%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»26 86%
Har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Inga vattensprångsuppgifter för V» (I viss utsträckning)
- Tentamen testade mycket av det som låg sent i kursen och på en djup nivå.» (I viss utsträckning)
- Tentan var mer omfattande än de gamla övningstentorna vi fick ut. Kan vara bara att poängtera detta.» (Ja, i hög grad)
- Trodde dock inte att det skulle gå så bra som det trots allt gjorde!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?*

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»14 42%
Mycket stor»17 51%

Genomsnitt: 3.45

- Exempelräkning: Ibland blir det lite väl grundligt, och då känns det ibland som att vi fastnar på ett ställe så länge att alla glömt vad uppgiften var.» (Ganska liten)
- Bra att få förklarat med ord. Jag tycker det är jobbigt att läsa mycket text. Bra med genomgångar av räkneuppgifter då man lär sig hur man ska gå tillväga.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?*

33 svarande

Mycket liten»5 15%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»15 45%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.72

- Inte gått på dem» (Mycket liten)
- brukar räkna själv» (Mycket liten)
- Var sällan där» (Ganska liten)
- 3st rum är alldeles för få för en så stor klass. Ljudnivån var alldeles för hög för att man skulle kunna få arbetsro.» (Ganska liten)
- Eftersom jag hade möjlighet att ställa frågor där så var de viktiga.» (Ganska stor)
- Skönt när man kan fråga övningsledarna när man har problem med en uppgift. Små enkla fel kan annars bli mycket jobbiga när man är sjalv.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?*

33 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 24%
Ganska stor»18 54%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.96

- Tyvärr kom laborationerna lite för tidigt. Det hade varit bra med någon extra föreläsningen innan, speciellt på första då hade jag bara en föreläsningen innan.» (Ganska liten)
- Kul att få testa och se hur det fungerar i verkligeheten men jag känner att vid labbtillfällena hade jag för lite kunskap. » (Ganska liten)
- Hade varit bättre om laborationsuppgifterna fanns tillgängliga innan laborationen, hade då kommit mer förberedd.» (Ganska liten)
- Bra att få se vattnets rörelser i verkligheten och förstå att formlerna verkligen stämmer.» (Ganska stor)
- Bra moment» (Ganska stor)
- Borde få förklarat mer under laborationen om vad som sker i varje övning för bättre förståelse direkt.» (Ganska stor)
- Har känt att laborationen i WET var väldigt under tidspress och att övningsledarna hade bråttom att bara få allt klart. Detta gjorde att vissa moment var svåra att ta in. » (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»17 51%

Genomsnitt: 3.51

- borde kommit ut en läsanvisning till VA-komp.» (Ganska bra)
- Jobbigt att lösningar kom ut så sent i efterhand.» (Ganska bra)

10. Är det önskvärt att införa moment med "SI-undervisning/möten" i kursenför att öka förståelsen?*

Anser du att denna typ av kursmoment skulle kunna ge en ökad och fördjupad förståelse för kursens olika moment?

33 svarande

Ja»4 17%
Nej»19 82%
Vet ej»10

Genomsnitt: 1.82

- Men om det funnes så hade jag inte gått. Däremot tror jag att det kan vara bra för dem som tycker att SI är ett komplement till att få förståelse. Framförallt det här med de olika strömningssituationerna hade nog gynnats av att diskutera olika fall med varandra och med någon som kan.» (Ja)
- Kände att undervisningen var tydlig nog ändå och tillräcklig hjälp fanns att tillgå.» (Nej)
- Jag tycker inte att det behövs i denna kurs.» (Nej)
- Är väldigt många räknestugor. Det är jättebra och räcker. Eventuellt hade man förstått snabbare med SI, men går man bara på räknestugorna och ser till att fråga så klarar man sig bra.» (Nej)
- Det har fungerar jättebra utan! » (Nej)

11. Finns det andra undervisningsmoment som du skulle vilja infördes i kursen?

- Mer laborationer »
- Studiebesök på reningsverk hade varit bra.»
- Tycker det fungerade superbra som det var.»
-


Kurslitteratur

12. Hur stor hjälp har kursboken (Häggström 2009) varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»17 53%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 3.03

- Jag använde den mest bara som formelsamling, orkade inte riktigt ta till mig texten i den eftersom jag tyckte att föreläsningarna var tillräckliga.» (?)
- Har i princip bara kollat diagrammen i den. » (Ganska liten)
- Bra med lösningsgångar till kanalströmning. Bra att kunna kolla på lösta exempel när man räknar.» (Ganska stor)
- har varit att kunna titta på framförallt exempel i boken» (Ganska stor)
- Bra BOK!» (Mycket stor)
- Boken är välskriven och mycket bra men ganska dyr för inte vara tjockare.» (Mycket stor)

13. Hur stor hjälp har det nya va-kompendiet varit för din inlärning?*

(besvara denna fråga fristrående från din värdering av kursen)

33 svarande

Dålig»10 30%
Mindre bra»6 18%
Godkänd»9 27%
Bra»4 12%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.57

- Onödig kostnad för så lite användning!» (Dålig)
- Väldigt tråkigt och utdraget...» (Dålig)
- Helt onödig» (Dålig)
- har ej läst kompendiet.. tyvärr» (Dålig)
- Hade inte köpt det, läste anteckningar och pp.» (Mindre bra)
- Jag läste det inte så noga. Trots detta känner jag att jag har bra förståelse över hela kursen. känns mest som en bunt papper. » (Mindre bra)
- Har inte läst mycket i det.» (Mindre bra)
- FATTADES MYCKET TEXT OCH FORMLER!!!» (Godkänd)
- Rörigt. » (Godkänd)
- Mycket fel i facit» (Godkänd)
- Dock känns det som att alla delar inte är lika väsentliga för kursen då vissa kapitel står i kursboken.» (Bra)
- Men det fanns inga ekvationer. » (Bra)
- Beror helt på om man tagit sig tid att läsa det. Mycket var sådant man hört förrut men det var bra att få en uppfrächning.» (Mycket bra)
- saknades doch många formler vilket gjorde den jobbig att läsa ibland» (Mycket bra)
- För VA-delen på tentan var kompendiet till stor hjälp för mig. Dessutom var det intressant och lättläst.» (Mycket bra)

14. Vad tycker Du om faktanivån på va-kompendiet?*

33 svarande

Lätt»5 15%
Lagom»16 48%
Svår»1 3%
Vet ej!»11 33%

Genomsnitt: 2.54

- Det var för mycket fakta och det var svårt att veta vilket som var väsentligt.» (Lätt)
- Kanske lite väl detaljerat i många kapitel. Någon slags kapitelsammanfattning i stora, tydliga drag hade gjort kompendiet bättre.» (Lagom)
- Har ej läst mer än ca 20-30 sidor av kompendiet.» (Vet ej!)
- Läste knappt då det enkelt gick att klara sig utan kompendiet, som dessutom saknade viktiga stucken och kändes mycket ofärdigt. Bortkastade pengar» (Vet ej!)
- Har inte läst så ingående.» (Vet ej!)

15. Tror Du att du kan använda va-kompendiet i ett framtida arbetsliv (förutsatt att du arbetar med VA-frågor)?

31 svarande

Ja»21 67%
Nej»10 32%

Genomsnitt: 1.32

- Om det PUTSAS TILL!» (Ja)
- Dock kommer jag antagligen att köpa den färdiga produkten i så fall.» (Ja)
- Vet ej» (Ja)
- Ja, för att fräscha upp kunskaper och därmed inse vad jag behöver söka ytterligare kunskaper i. » (Ja)
- Ja, i vissa fall men eftersom alla ekvationer var "borta" försvinner mycket.» (Ja)
- Det finns ju alla baskunskaper, men tror att erfarenhet från äldre och anställda vid andra VA-verk är en lika bra kunskapskälla.» (Nej)
- Kanske om jag skulle jobba med VA-frågor. Men tror att jag d skulle hitta information någon annanstans.» (Nej)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»17 51%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.75

- Var långa köer för att få hjälp vid räknestugorna.» (Ganska bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»29 87%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.96

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»28 84%
Hög»4 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- Hög men lagom.» (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»21 63%
Hög»9 27%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.27

- Första halvan av läsperioden var mycket lugn. » (Låg)
- Bra med schema över rekomenderade uppgifter och vilka som ska göras vilken vecka. Då kan man försöka hänga med i rätt fart.» (Hög)


Sammanfattande frågor

20. Hur tycker du föreläsarnas insats varit i kursen?

33 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»3 9%
bra»15 46%
mycket bra»14 43%
Ingen åsikt/ej närvarande»1

Genomsnitt: 3.34

- Varierande, Thomas mycket bra!» (bra)
- Kunde fokuserat mer på de avancerade delarna. Nu var det mycket grundläggande som repeterades om och om igen.» (bra)
- steffens föreläsningar gav inte mycket» (bra)
- Thomas är väldigt bra som föreläsare» (bra)
- Thomas är exeptionellt bra!, lyhörd och bra pedagogiskt. » (mycket bra)
- Mycket bra föreläsare!» (mycket bra)

21. Hur tycker du gästföreläsarnas insats varit i kursen?

33 svarande

svag»1 3%
tillfredsställande»11 39%
bra»10 35%
mycket bra»6 21%
Ingen åsikt/ej närvarande»5

Genomsnitt: 2.75

- Gav inte så mycket kunskap till tentan men var ändå intressant.» (bra)
- Minns inte så väl.» (bra)
- Kul med nya perspektiv!» (mycket bra)
- Inspirerande» (mycket bra)
- Tyvärr missade jag större delen av dessa då jag försov mig.» (Ingen åsikt/ej närvarande)

22. Hur tycker du övningsledarnas insats vid räknestugorna varit i kursen?

33 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»7 29%
bra»11 45%
mycket bra»6 25%
Ingen åsikt/ej närvarande»9

Genomsnitt: 2.95

- Ekaterina kanske kan lugna ner sig lite om man jobbar med andra uppgifter än de som rekommenderats för veckan. Man behöver hjälp även med dem. » (bra)
- Var nästan uteslutande i Steffens sal, han kändes som den bästa övningsledaren.» (mycket bra)
- De har förklarat på bra och enkla sätt.» (mycket bra)

23. Hur tycker du övningsledarnas insats vid laborationerna har varit i kursen?

33 svarande

svag»2 6%
tillfredsställande»10 31%
bra»17 53%
mycket bra»3 9%
Ingen åsikt/ej närvarande»1

Genomsnitt: 2.65

- variera mycket beroende på vilka lärare man haft, och det har varit lite stressigt med vissa lärare.» (svag)
- De gjorde inte så mycket. Det var mest i själva som fick testa oss fram.» (tillfredsställande)
- Vissa moment var lite svåra att begripa vad man skulle göra, ex. bläckstrålarna, men då var det bra med övningsledarnas närvaro.» (bra)

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 9%
Gott»14 42%
Mycket gott»16 48%

Genomsnitt: 4.39

- Tyckte det var en mycket rolig och intressant kurs.» (Mycket gott)
- Roligt ämne med kluriga problem :)» (Mycket gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?*

- Studiebesök, laborationer»
- Nivån på föreläsningar och dylikt var lagom avancerad, med ett lättbegripligt språk.»
- laborationer»
- Studiebesöket var uppskattat och gav snabbt en inblick i ämnet. »
- Laborationerna, Thomas, studiebesök.»
- Laborationer och studiebesök. Upplägget är i helhet bra.»
- Thomas»
- Labbarna (dock inte placeringen tidsmässigt) samt studiebesöket på Lackarebäck»
-
- Laborationerna»
- Strukturen på föreläsningarna vilken var bra»
- Laborationerna»
- Laborationerna»
- Studiebesök på vattenreningsverk, bra för förståelse i ett tidigt skede.»
- Laborationerna»
- Laborationer»
- Laborationer»
- Lackarebäcksbesöket.»
- thomas »
- vattenlabbarna»
- Laborationerna!»
- laborationerna»
- Laborationerna i den form att det inte krävs någon labrapport utan man kan gå på lab utan att känna sig stressad och kan då se det som ett jättebra inlärningsmoment.»
- Laborationerna »
- Thomas, övningsledare och upplägget.»
- kursboken»
- Helheten. Tycker det har fungerat mycket bra. Sammanslagningen med Byggingenjörerna fungerade toppen. Fortsätt med det.»
- Examinator och laborationer»
- Laborationer»
- Thomas som föreläsare »
-
- Laborationerna och studiebesöket »
-

26. Vad bör främst förändras till nästa år?*

- Tydligare vad man ska kunna från va-komp.»
- inget jag kan komma på.»
- upprepning av exakt samma information flera gånger i samband med studiebesök, egen läsning, och föreläsning angående dricksvattenvattenrening. Det hade varit intressant att få veta mer djupgående under studiebesöket, inte bara exakt det vi redan tvingats läsa.»
- Det var väldigt mycket upprepning vad gäller dricksvattenrening. Det räckte med studiebesöket. Föreläsningarna blev ointressanta eftersom vi redan hade hört allt.»
- Något mer praktiskt moment utomhus. »
- VA-komp. och nivån på föreläsningar. Boken Häggström ligger på en högre nivå.»
-
- Stuidebesök på reningsverk samt att labbarna kommer lite senare»
- Somliga uppgifter är långa. 2h storgruppsövning där endast 1 tal hinns igenom => långa tal»
- VA-kompendiet var ej fullständigt med ekvationer, det hade varit bra om dom stod skrivna.»
- Rekommendera inte studenterna att köpa VA-kompendiet utan gå på de föreläsningarna som handlar om de. Onödig utgift för så liten användning!»
- Kanske kursmaterialet till teoridelen»
- Va-kompendiet»
- Borde få förklarat mer under laborationen om vad som sker i varje övning för bättre förståelse direkt.»
- Bättre Va-kompendium.»
- Byt ut VA-kompendiet»
- Vet inte»
- Kommer ej på.»
- ingen steffen»
- Har fått intrycket av att lösningar och svar till uppgifterna i kursboken varit lite diffusa. dvs att det ibland varit svårt att avgöra om fel i svaren berott på godtagbara fel i avläsningen av diagram/grafer ... eller om det beror på rena räknefel. tyvärr var jag inte så aktiv under kursen, så det kanske bara är min inbillning.»
- Fler laborationer, kanske ett studiebesök till Rya-verket?»
- va-kompendiet»
- Ingen kommentar»
- Studiebesök på Ryaverket hade varit önskvärt»
- Möjligvis skulle laborationsledarna kunna ha varit något mer pålästa så att de hade kunnat bidra till att öka vår förståelse för de fenomen som vi tittade på. »
-
- Tydligare föreläsningar som handlar om teorin och VA-teknik. Svårt att hålla isär de olika delarna och veta hur mycket man ska fokusera på vardera.»
- Längre laboration»
- Tydligare föreläsningar»
- Studiebesöket på Lackarebäck. Det kändes inte som att det gav något, allt de sa hade jag redan läst på deras hemsida. »
- Fler övningssalar om V- och Byggstudenter ska läsa kursen tillsammans.»
- Fler räkneexempel hämtade från verkligheten där man får exempel på hur lång en lång kanal är och hur bred en bred kanal är mm. »
- Laborationshandledning tillgänglig innan laboration.»

27. Övriga kommentarer

- Funkade bra med B och V i samma kurs. Gränsen måste dock göras TYDLIG!»
- Thomas är bäst!»
- Bra kurs!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från