ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studentuppföljning - designingenjörsprogrammet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-04-01 - 2011-06-15
Antal svar: 79
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp

1. Ange numret som står på det brev du fick om enkäten. (Detta är endast för att vi skall kunna se vilka vi skall skicka påminnelse till.)*

- 125»
- 124»
- 11»
- 38»
- 23»
-
- 85»
- 103»
- 71»
-
- 66»
- 48»
-
- 130»
- 75»
- 32»
- 15»
- 64»
- 100»
- 42»
- 102»
- 133»
- 30»
- 107»
- 119»
- 139»
- 122»
- 37»
- 140»
- 79»
- 106»
- 104»
- 34»
- 128»
- 62»
- 153»
-
- 35»
- 46»
- 47»
- 10»
-
- 146»
- 67»
- 41»
- 120»
- 74»
- 50»
- 65.»
- 44»
- 43»
- 80.»
- 36»
- 149»
- 33»
- 144»
- 137»
- 135»
- 151»
- 86»
-
- 68»
- 70»
- 28»
- 127»
-
- 57.»
- 56»
- 129»
- 90»
- 132»
- 83»
- 110»
- 72 »
- 77»
- 40»
- 88 »
- 91»
- 118»


Nedan följer några utbildningsfrågor.

2. När började du studera på designingenjörsprogrammet?

79 svarande

2003»13 16%
2004»18 22%
2005»18 22%
2006»15 18%
2007»15 18%

Genomsnitt: 3.01

3. Hur såg din situation ut när du påbörjade dina studier?

62 svarande

Kom direkt från gymnasiet.»23 37%
Slutade arbeta för att studera.»35 56%
Fick tjänstledigt från arbete för att studera.»4 6%

Genomsnitt: 1.69

- Hade studerat 1 år på högskola på ett helt annat program, och ville byta för att det lät så intressant. » (?)
- Byte från annat program på Chalmers (Civ.Ing. Maskinteknik).» (?)
- Direkt efter värnplikt» (?)
- Kom från det militära» (?)
- Kom från ett annat land och hade studerat svenska hel tid på SFI och universitet.» (?)
- Hade ett uppehållsår efter gymnasiet innan jag började plugga på högskolan» (?)
- Jobbade (ej fast) och pluggade på komvux ett år efter gymnasiet.» (?)
- Gjorde värnplikten efter gymnasiet och började därefter på Chalmers.» (?)
- pluggade ekonomi på Lunds Universitet innan » (?)
- Slutat gymnasiet 2004, rest och extraknäckt lite. Började tekniskt basår 2005 --> designingenjör 2006» (?)
- Värnpliktig» (?)
- från tidigare studier på andra universitet till Chalmers» (?)
- Ströjobbat efter gymnasiet i ett par år, innan jag visste vad jag ville läsa.» (?)
- Jag hade läst två år på maskinteknik, civilingenjör och därefter franska på Göteborgs universitet innan jag började på design.» (?)
- Sabbatsår med backpacks-resa och extra jobb inom logistik och transport.» (?)
- Ett år ledigt efter gymnasiet, sen började jag på DEI.» (?)
- Hade haft ett sabbatsår efter gymnasiet, när jag hade jobbat, rest och studerat.» (?)
- via tekniskt basår» (Kom direkt från gymnasiet.)
- Efter gymnasiet hade jag en säsongsanställning under vintern och ett sommarjobb under de två sommrarna. » (Kom direkt från gymnasiet.)
- Hade tagit ett mellanår för att jobba och resa efter gymnasiet.» (Slutade arbeta för att studera.)
- Jobbat med okvalificerade jobb två år efter gymnasiet» (Slutade arbeta för att studera.)
- Ströjobb och kurspluggande innan» (Slutade arbeta för att studera.)
- Hade först varit au pair ett år och sedan arbetat och backpackat ett år efter gymnasiet. » (Slutade arbeta för att studera.)

4. Hur många högskolepoäng har du tagit på designingenjörsprogrammet?

79 svarande

< 60 hp»1 1%
61 - 120 hp»14 17%
121 - 160 hp»11 13%
161 - 179 hp»8 10%
>=180 hp»45 56%

Genomsnitt: 4.03

5. Vilken/vilka av följande alternativ stämmer gällande din designingenjörsutbildning?

79 svarande

Jag har avlagt examen.»55 69%
Jag avser att ta examen.»17 21%
Jag avser inte att läsa klart.»7 8%

Genomsnitt: 1.39

6. Om du ej avlagt designingenjörsexamen, varför?

79 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Otillräckliga förkunskaper för utbildningen»0 0%
Svårigheter med studieekonomin»0 0%
Valde att arbeta»6 7%
Bristande motivation»6 7%
Sjukdom»0 0%
Valt fel studieväg»4 5%
Ej nöjd med genomförandet av utbildningen»3 3%
För få lektioner»0 0%
Brister i studiemiljön»1 1%
Brist på lärare och handledning»5 6%
Osäkerhet kring vilken form av arbete utb leder till»3 3%

- Har bytt utbildning till teknisk design, civilingenjör 300 hp. » ()
- Har en poäng kvar tror jag, men det kvittar efter ett par år i yrkeslivet» ()
- har ej lämnat in godkänt exjobb ännu. planerar att göra det under året.» ()
- Har alla nödvändiga kurser avklarade men studerade vidare och ville ha möjligheten att byta kurser mellan master och bachelor.» ()
- Vissa kurser var mycket svåra, t ex. matematisk analys och konstruktion. Böckerna och lärarna förklarade inte på ett enkelt sätt utan hoppade gärna över steg och antog att man kunde saker sen innan.» (Bristande motivation)
- jag har 120 hp från gamla systemet» ()
- Läser Master och itne prioterat den sista kursen. skata den nu i omtenta veckan.» ()
- En starkt bidragande orsak är att examensarbetet drog ut rejält på tiden tack vare att vår handledare på Chalmers var alldeles för upptagen och inte hade tid för oss.» (Bristande motivation, Valt fel studieväg, Ej nöjd med genomförandet av utbildningen, Brist på lärare och handledning, Osäkerhet kring vilken form av arbete utb leder till)
- Jag är helt klar men har inte hämtat ut pappret. Men det är på gång, studiecentrum påstod att man kan fylla i allt på studieportalen nu för tiden vilket förenklar det hela. » ()
- Jag lade ned mycket tid på skolan men är inte tillräckligt duktig/smart.» ()
- Konstruktionsteknik, väldigt svår tenta, svårt att visa vad man kan i ämnet då det endast går att få rätt om man kan "allt", att nå upp till en trea bör vara lättare. Har man kunskapen att få en trea kan man lika gärna klättra till en fyra eller femma. Iallafall på de tentor och omtentor jag varit på. Svårt att få "lite" rätt.» (Brist på lärare och handledning)
- Förtydligande för brist i handledning: Anser inte att jag och min studiekamarat fick något direkt stöd av Torbjörn Andersson under examensarbetet. Tror vi kunde ha löst det hela när man tänker tillbaka och fått hjälp av någon annan, men med just bristande motivation under tiden blev det inte klart. SAAB som vi jobbade hos var dock nöjda med det vi åstadkom, men tyvärr blev inte rapporten fullständig och redovisad.» (Valde att arbeta, Bristande motivation, Brist på lärare och handledning)
- Fick inte alla mina kurser som jag läste under min utbytestermin i Chicago godkända.» (Valde att arbeta)
- matematik proffessorn vägrar acceptera mina rätta svar för jag skriver slarvigt» ()
- Jag arbetade själv med examensarbetet och flyttade från göteborg innan det var klart. Jag fick också ett jobb ett par månader innan det skulle vara klart och dessutom var min motivation låg. Så de yttre förutsättningarna var dåliga och jag kom helt enkelt inte igenom det. » (Valde att arbeta)
- har inte tagit ut den än...» ()
- Exjobbet drog ut lite på tiden och så började jag plugga på en annan skola samtidigt, men nu är allt klart men bara ännu inte på papper.» ()

7. Hur nöjd är du med designingenjörsutbildningen?

79 svarande

Mycket nöjd»12 15%
Ganska nöjd»55 69%
Varken nöjd eller missnöjd»8 10%
Ganska missnöjd»3 3%
Mycket missnöjd»1 1%

Genomsnitt: 2.06

- Riktigt roligt, intressant och fina lokaler (men några fler datorer och större modellabb hade inte skadat). De huvudansvariga lärarna (Olle och Tomas) kändes tyvärr inte alltid helt helhjärtat engagerade i utbildning i och med alla de projekt som de hade vid sidan av skolan...» (Mycket nöjd)
- Väldigt bra med många projekt- och grupparbeten, något som man verkligen har nytta av i arbetslivet.» (Mycket nöjd)
- Lite övervikt på teoretisk matematik. Förslag: Minska vikten på envariabelanalys och lägg till inslag av exempelvis tillämpad statistik istället. » (Mycket nöjd)
- Jag har den typiska designingenjörens uppgifter i mitt arbete.» (Mycket nöjd)
- Bra och gedigen utbildning. Kändes ibland som att det fanns för liten verklighetsförankring.» (Mycket nöjd)
- Mer skissteknik hade inte skadat kanske men i övrigt väldigt nöjd. » (Mycket nöjd)
- Var helt nytt så det är svårt att få det bra direkt» (Ganska nöjd)
- Tyckte det blev mindre och mindre fokus på design och det konstnärliga ju längre utbildningen fortgick. Tredje året var väldigt teknikdominerat.» (Ganska nöjd)
- Lärde mig mycket cad och annat såsom ergonomi, matte, produktutveckling mm. men hade velat lära mig mer skissteknik och annat. Jag tyckte att nästan alla de kurser vi hade i detta förstördes av dåliga lärare.» (Ganska nöjd)
- Det jag saknade var en bättre förankring i arbetslivet gällande projekt och kurser. Samtidigt har metodiken gällande design varit mycket användbar.» (Ganska nöjd)
- Tillräckligt nöjd. Kontentan är att jag fick en maskiningenjörsexamen men hade roligare utbildning än de "vanliga" maskinarna.» (Ganska nöjd)
- Då jag tillhörde första "kullen" så fanns det en del missar i hur kurser fungerade ihop och var vissa oklarheter hur utbildningen skulle utvecklas. Men trots detta var jag nöjd med utbildningen.» (Ganska nöjd)
- Företag har haft svårt att förstå vad man är utbildad till och vilken sorts jobb man passar för. Känns som att man har fått mycket grundläggande kunskaper kring många olika ämnen, men inte så mycket djupare och specificerat. » (Ganska nöjd)
- För lite integration mellan ren produktdesign och ekonomisk/tillverkningsmässiga begränsningar. Mer material/tillverkningsfokus på material utöver metaller. Feedback från flera olika lärare under slutredovisningar av större projekt t.ex. ergonomi, form, tillverkning och ekonomi.» (Ganska nöjd)
- Nöjd med utbildningen, men den passade inte för mig» (Ganska nöjd)
- Relevant utbildning för området. Finns ett tydligt behov av kompetensen på arbetsmarknaden. Var lite rörigt under utbildningen under vissa perioder. Jag har dock överseende med detta eftersom utbildningen var ny och alla rutiner var inte satta. » (Ganska nöjd)
- För dåligt fokus på arbetslivet och praktik, mer fokus på arbetsverktyg som photoshop och illustrator» (Ganska nöjd)
- Jag är nöjd med upplägget av kurser (i det stora hela), men tycker att praktik hade varit bra. » (Ganska nöjd)
- Visste inte vad jag kunde förvänta mig av utbildningen och fanns inga direkta/naturliga "vägar" att gå därefter.» (Ganska nöjd)
- Var ju såpass ny när jag började så det fanns mycket kvar att utveckla. Inga rutiner fanns riktigt ännu.» (Ganska nöjd)
- Mer fokus på att koppla samman arbetsliv och skola behövs. Praktik är ett krav!» (Ganska nöjd)
- De va kanske lite för inriktat mot bilindustrin (för mycke Alias), hade hellre haft fler olika 3D-modelleringsprogram.» (Ganska nöjd)
- hade kunnat vara mer professionell från start. tycker det blev bättre och bättre» (Ganska nöjd)
- Vissa saker kändes onödiga att läsa.» (Ganska nöjd)
- I designkurserna fick vi inte mycket feedback på våra projektarbeten, utan oftast bara ett betyg. Hade önskat mer konstruktiv kritik.» (Ganska nöjd)
- Det enda som jag känner att jag har saknat är en kontakt med näringslivet. Förutom Volvo var vi ej på några studiebesök. Och förutom innovesign som vi studenter själva ordnade med fick vi inga besök från företag.» (Ganska nöjd)
- Man kände av att vi var första året som läste men tycker att det fungerade bra iaf.» (Ganska nöjd)
- si å så med vissa saker, var ju näst först aårskullen så allt kanske inte va påplats, de flesta blir ju CADare efter utbildningen kanske inte vad de flesta tänkt. Trodde nog det var lite emr design när jag började. » (Ganska nöjd)
- Kan vara fler praktiska moment och mer designkurser och fler undervisningstimmar... man kan öka "trycket" på många kurser.» (Ganska nöjd)
- Några kurser kändes helt onödiga eller lärarna skötte dem väldigt dåligt oavsett våra klagomål till ansvariga. Design kurserna saknade feedback på de flesta projekterna vilket gjorde det svårt att veta hur man kunde förbättra sig och på vilka områden.» (Varken nöjd eller missnöjd)
- Som helhet ganska bra utbildning, men den är på tok för bred så man får ingen som helst spetskompetens. Dessutom hade praktik gjort utbildningen ännu bättre och ökat chanserna att få jobb efter utbildningen avsevärt. » (Varken nöjd eller missnöjd)
- Utbildningen innehåller visserligen flera intressanta och viktiga delar men den koppling till arbetslivet som utlovas i reklammaterialet har mycket att önska. Okej, vi hade ett antal gästföreläsare från olika företag och det kan vara nyttigt men den direkta kontakten med arbetet som ingenjör saknades helt. Vad vi kommer att syssla med när vi kommer ut var det nog ingen som riktigt förstod. Det skulle vara bra om ni kan ordna så att det går att göra åtminstone ett par projekt tillsammans med ett företag. Vid andra lärosäten, exempelvis Linnéuniversitetet, har de samarbeten med företag så att man får en mentor, man arbetar kontinuerligt tillsammans med företaget, man erbjuds feriearbete på sommaren och även hjälp att finna ett lämpligt examensarbete när det är dags. Ett föredöme att ta efter. Att få möjlighet att under exempelvis sommartid få en inblick i verklig verksamhet kan ge så mycket. Man kan då få en förståelse som kan göra att man lättare kan göra bra och viktiga val under resten av utbildningen. Annars kanske en del val är helt bortkastade, om man upptäcker att det inte alls är något som passar en. Vi betalar faktiskt för att studera, förlorad inkomst och studielån blir nästan 1 miljon kr, varför vi också vill ha valuta för pengarna. Visst hörde jag kommentarer om detta redan innan jag började utbildningen, då jag intervjuade studenter som gick sista året. Men jag ville tro att en så högaktad högskola som Chalmers stod för att utveckla sig på riktigt och inte bara på papperet. Men ack vad jag bedrog mig. När det sen kommer till ledningen av utbildningen finns också en del att önska. Den som är programansvarig bör åtminstone ha sådan ambition med sitt jobb att han/hon, åtminstone emellanåt, är tillgänglig och beredd att hjälpa sina studenter när de behöver det. Att sällan vara på plats och knappt svara på lämnade meddelanden är inte bara dåligt utan även oförskämt. Även när man är ansvarig för en kurs bör man visa det genom att agera på ett korrekt sätt. Att exempelvis inte meddela omtentande studenter vad de ska göra i hemtenta eller vänta långt över den föreskrivna tiden om 21 dagar med att rätta hemtentor är förkastligt. Bara för att man är ansvarig för ett program ska man inte tro att man kan bete sig hur som helst. Andra lärare håller sig inom tidsramarna men inte alltid de med störst ansvar. Är man sedan examinator för en kurs kan det kanske vara lämpligt att man inte bara dyker upp första och sista lektionen utan också ett par gånger under tiden för att kolla om allt fungerar som det är tänkt. Annars är det lätt hänt att felaktigheter inte hinner åtgärdas förrän kursen är över. Man pratar om hållbarhet som ska genomsyra alla utbildningar. Hur funkar det om den enda rena kurs i ämnet läses den sista terminen? När allt nästan är över. Lägg in det tidigt så att det kan ligga i bakhuvudet och gro och förhoppningsvis även påverka projekt under utbildningens gång. Något som också var förvånande och störande var att utbildningen har så få licenser till exempelvis Catia att det knappt täcker en klass. När det sedan är fler som vill öva sina färdigheter från olika årskurser så är det helt plötsligt omöjligt. Skärpning på den fronten! Vi betalar som sagt faktiskt för utbildningen och förväntar oss kvalitet därefter. Som tur var kom det in ett par väldigt duktiga lärare mot slutet av utbildningen som vågade bryta invanda mönster och tänka nytt, mer anpassat till verkligheten. Fram för mer sånt! Även om detta kanske låter väldigt negativt så fanns det bra delar också. Men om ni vill förbättra utbildningen kan det vara värt att ta dessa synpunkter i beaktande och inte vara rädd för förändring. I arbetslivet är flexibilitet och anpassning välkomna egenskaper. Sverige behöver inte bara fler ingenjörer utan också kvalificerade ingenjörer. Lyssna på företagen som efterfrågar aspiranter med större verklighetsförankring. Lycka till! » (Varken nöjd eller missnöjd)
- Inte ens hälften så kreativt och fritt som ett designprogram bör vara. Hade stor potential men blev i slutändan ganska ytligt, var dock ganska ung när jag läste och det kan ha påverkat min syn på tiden.» (Ganska missnöjd)
- Vissa kurser var bara flum. Andra handlade mest om vad man redan kunde - man fick inte lära sig något nytt!» (Ganska missnöjd)

8. Beskriv vad i designingenjörsutbildningen du haft mest/minst nytta av!

- Mest nytta kommer från algebra och analysen minst nytta av LMU610 och LMT836»
- Mest: den designmetodik som vi lärt oss och att skissa och CADa. Minst: ?»
- Jag har haft väldigt lite nytta av tillverkningsteknik, termodynamik och strömningslära, alla mattekurser, ja egentligen alla ingenjörsämnen. Men det betyder inte att jag är missnöjd med att jag läste dem. Bara att jag inte har så stor nytta av dem i mitt nuvarande arbete.»
- Vana att arbeta i projekt- och gruppform, och inte bara teoretiska kunskaper. Metodik och verktyg för idégenerering, utvärdering och prototyping»
- Att folk tror att man läst en utbildning. Det är ingen som kollar upp det. Just designutbildningen har jag haft nytta av genom bättre skisser osv.»
- Catia V5»
- Att tänka i lösningar. Det gör jag varje dag nuförtiden. Att klara av att göra mycket i ett högt tempo. Att avsluta saker, att prioritera och att följa deadlines. Att vara professionell och att presentera allt jag gör på ett snyggt sätt. Att arbeta i grupp.»
- Framförallt vanan av att arbeta i projekt. Metodiken och utvecklingsprocessen. För mitt arbete passar även bredden på utbildningen bra då jag arbetar med många olika frågor inom företaget.»
- Främst Catia V5, men även en del av kurserna (lite av alla). »
- Designrelaterade ämnen har jag haft mest nytta av. 3D-programvaraor är _jätteviktiga_. Dessa kurser bör även kompletteras med någon enstaka kurs i polygonmodelering, och kanske även en mindre kurs i gammal hederlig AutoCAD. Mekanik/Hållfasthet/Maskinelement har jag haft lite nytta av, inte så överdrivet mycket. Algebrakursen i matematik utgör en bra grund för att förstå 3D-programvara. Ingenjörstekniska kurser har jag också haft nytta av, på en grundläggande nivå. Detta gäller även ergonomikursen. Matematisk analys har jag inte haft så överdrivet mycket nyta av alls. Kroki och andra konstnärliga inslag har varit trevliga att ha i bagaget, även om de inte varit av någon jättestor nytta.»
- Arbete i projektform med designprocessen, CAD-program och friformsframställning, skissteknik, mekanik, hållf, konstruktion/maskinelement, materialteknik, tillverkningsteknik, ledarskap. Bra innehåll överhuvudtaget. Kan inte komma på någon kurs som känts onödig.»
- ProE-utbildningen, helt klart. Synd att det är så, man hade kunnat få tillräcklig kompetens på en ettårig CAD-utbildning.»
- Hela utbildningens bredd»
- projektarbeten, designprojekt, examensarbete gav mest. minst nytta av mekanik och tekniska ämnen. Jobbar med mjukvaruutveckling numera.»
- Catiakunskaperna, det fria arbetet med designprocessen och användar-perspektivet. »
- Mest nytta: Det projektorienterade fokus utbildningen lär ut, krav och specifikations analyser, användarfokus samt "avrapportering" (rapportskrivande och presentationer) Minst nytta: Konstruktions och matematikbaserade kurser, främst då mitt nuvarande jobb har att göra med interaktionsdesign, inte produktdesign.»
- Produktutvecklings processen »
- MEST nytta av designkunskaper och photoshopkunskaper (photoshop lärde vi oss dock inte så ingående, men det fick mig mer intresserad att lära mig vidare) MINST nytta (hittils) av konstruktion och matte.»
- Mest användning av konstruktion och CAD»
- Jag har haft mest nytta av kurserna i marknadsföring och praktiska lektioner kring kreativt skapande med både penna och dator.»
- Photoshop/ CAD»
- Mest: Erfarenheten av att jobba i projekt. Caden - främst visualiseringsbiten. Skissteknik Minst: Termodynamiken Vissa koncepturvalsmetodiker. »
- Mest nytta har jag haft av designkurser samt mitt exjobb där jag jobbade mycket med gränssnittsutv.»
- Ingenjörsämnena har jag haft mest nytta av.»
- Att angripa problem och hitta lösningar, och alla grundläggande ingenjörskurser.»
- Relevanta grundkunskaper för designingenjörsyrket. Känner dock att det krävs vidareutbildning om man vill göra något annat än att konkurrera med KY utbildningar, exempelvis CAD specifika KY utbildningar.»
- Att lära mig jobba i grupp med olika människor och de ingenjörskunskaper jag fick»
- Matte och de andra teknikkurserna tränar mycket i logiskt tänkande. Sen de designkurser som behandlat ett processtyrt arbetssätt. Projektarbeten. »
- mest nytta av cad-kunskaperna minst nytta av stållära »
- tänket, klasskamraterna»
- Hittills CAD, konstruktionsämnen och ritteknik.»
- Cad, kurserna i Brukarcentrerad design och usability har varit till mest nytta. »
- Mest: övning i att arbeta i grupp. Minst: "Så här gör man inte längre, för man har använt datorer de senaste 10 åren. Men ni ska lära er det ändå." Gammal kunskap som trycks in i många kurser (men inte alla). Sållning hade varit bra! Är det inte det kursutvärderingarna är till för? »
- Mest nytta av skisskurserna och datot-modelleringskurserna, i princip alla designkurser, även teoretiska. Minst nytta av alla ingenjörskurserna.»
- CAD, Designmetodik»
- CAD-kurserna»
- mest: fröståelse för cad-program minst: materiallära, hållf mm»
- kombinationen av många olika ingenjörsämnen som gjort att jag förstått väldigt mycket i mitt arbete, men inte haft någon detaljkunskap (vilket jag heller inte varit ute efter)»
- Ett betyg från högskolan är alltid positivt, de individuella kurserna är inte lika relevanta.»
- minst nytta av har jag haft av Termodynamik. design kurserna med Torbjörn har även varit väldigt omotiverande och icke inspirerande. Mest nytta är desing processen som man har jgort om och om igen till nästan varje design projekt. »
- Cadprogrammet Catia V5»
- Mest: Projektarbeten, presentationsteknik och eget engagemang genom exponeringsgruppen. Från numeriskt underlag till fysisk modell var mycket bra, man förstod helheten. Minst: kroki (fast det var roligt) Alias (hade varit bättre med Catia!!)»
- Har inte varit i någon situation där jag haft nytta av något än, men kommer förmodligen hamna där i framtiden.»
- Metoder och arbetssätt i projektarbeten samt grundläggande ingenjörskunskaper»
- Jag har haft mest nytta av designkurserna. Minst nytta av mekanik i min nuvarande yrkessituation.»
- Hur man jobbar i projekt.»
- Minst nytta har jag haft av vissa ingenjörsämnen, så som konstruktion och hållfasthetslära. Matte har jag inte haft speciellt stor användning av heller men det känns berättigat att kunna då det leder till bredare allmän förståelse. »
- Mest: Olika CAD-program. Minst: "Materiallära" (en hel kurs om stål känns ganska onödig för den här typen av utbildning)»
- Alla projektarbeten är det allra bästa, speciellt det att man har projekt även i ingenjörskurserna där man får använda det man lär sig i de andra. Stor bredd på kurser, små klasser, egna klassrum är också jättebra. ergonomi är bra och kunde utökas. Minst direkt nytta hittills av ingenjörskunskaperna och ekonomin måste jag nog säga även om jag tror det är bra att ha de tekniska kunskaperna i bakhuvudet så att säga. plus att jag inte har sökt mig till direkta ingenjörsjobb, hade jag gjort det hade det ju sett annorlunda ut. »
- Mest,CAD-konstruktion Minst,Ekonomikurserna»
- mest: konstruktion, mekanik, 3D-modellering minst: teckning, laga modeller»
- Mest nytta har jag haft av att ha jobbat i projekt och att jag har fått testa på många olika kompetensområden inom teknik- och designområdet. Minst nytta har jag haft av vissa specifika kunskaper inom tex konstruktion, tillverkningsteknik eller material. Mycket kunskap som bara var detaljer att plugga inför prov. Det hade varit bättre att få mer praktisk erfarenhet av till tillverkningsprocesser. exempelvis hade man kunnat ordna fler studiebesök och även PRAKTIK.»
- CAD, övergripande förståelwe för designprocesser. Bra förberedning inför de första läroåren ute på företag.»
- att jag har en design examen från ett universitet»
- Vet ej.»
- Arbete i projekt»
- Mest nytta har jag haft av att arbeta i projektform, samt att jag under studietiden insåg att allt är möjligt bara man tror och vill.»
- Jag känner att jag har har haft en stor nytta av bredden och förståelsen för designprocessen. Dock känner jag att kunskaperna jag fått från utbildningen inte är så djupa. Det är svårt att söka jobb när man kan lite om mycket, men inte är riktigt bra på något område.»
- Helhetstänket. Att ha lite förståelse för flera områden. Cad-biten har varit nyttig.»
- I stort sett större delar av utbildningen då jag arbetat med hela spektrat, ide till eftermarkanden. »
- Projektarbete och kurs inom affärsutveckling/ minst nytta av skissteknik (tyvärr)»
- Tror programmet har förstärkt min nyfikenhet och lärt mig se saker ur många olika synvinklar. Gjort mig undersökande och lärt mig se helheter i tex produktutveckling. Att jag utvecklade min skissteknik och att vi gjorde seriöst presentationsmaterial till många kurser har hjälpt mig mycket i mitt nuvarande jobb.»
- att det gav en helhetsyn av designprocessen. programmet väckte särskilt mitt intresse för design för hållbar utveckling vilket fick mig att söka mig vidare inom området. »
- Att arbeta i projekt.»
- allmän lärdom av studieklimatet med klasskamrater kring projekt. Erfarenhet av projektarbete»
- Mest nytta: Catia V5 samt designmetodik Minst nytta: Flera av de andra ämnena typ matte, mekanik, materialkunskap, alias. Kommentar: Jag tycker att målet med vad man skulle bli var alldeles för luddigt. Det sas att vi skulle bli studioingenjörer. Men det behövs ganska lång arbetslivserfarenhet för att bli det. Jag började att arbeta som cad.konstruktör på Volvo PV, jag kände att jag hade alldeles för lite kunskaper inom konstruktion och CAD. Jag kunde heller inte söka några jobb som produktutvecklare/designer för det hade jag alldeles för lite designkunskaper för. Det känns som man kan lite om allt när man går ut, men inte tillräckligt mycket av något för att egentligen känna att man behärskar det.»
- Cad, konstruktionskurser.»
- Metodik, som sitter någonstans i bakhuvudet och som ajg använder undermedvetet trot jag. »
- Mest: designmetodik, teckningsövningar och kroki. Minst: Att materialkunskapen var mer inriktad på stål än plaster. »

9. Vilken av följande grupper tillhör du för närvarande?

79 svarande

Yrkesarbetande»61 77%
Arbetssökande»3 3%
Studerande på högskola eller universitet»15 18%

Genomsnitt: 1.41

- Jag har startat eget företag men studerar parallellt» (Yrkesarbetande)
- Eget företag, frilans och entreprenör och deltidsarbetande. » (Yrkesarbetande)
- Studerar på folkhögskola» (Arbetssökande)
- pluggar och söker jobb» (Arbetssökande)
- och arbetssökande i och med att jag tar examen till våren. » (Studerande på högskola eller universitet)
- Studera vidare nu men ska ta ett sabbats år och söka jobb som produktutvecklare» (Studerande på högskola eller universitet)
- GU» (Studerande på högskola eller universitet)
- Sustainable design på FIT, New York» (Studerande på högskola eller universitet)

10. Om du studerar eller har studerat vidare på annan utbildning, ange vilken:

- Högskolan Väst, Elkraft»
- Civilingenjör Teknisk Design, 300 hp. Luleå Tekniska Universitet»
- MDI/Interaktionsdesign på IT-Universitetet i Göteborg»
- Läst textilingenjörskurser på distans»
- Jag studerade 1 år på Civilingenjörs/masternivå efter examen, men har inte fullföljt dessa studier»
- Marknadsföring, design, webprogrammering»
- Har även läst Webbdesigner 60hp på distans genom Högskolan Väst. 2009-2010»
- Industrial Design Engineering»
- Byggingenjör, Chalmers»
- Master samt civ ing. Chalmers, Industrial Design Engineer»
- TD-master, examen VT 2010»
- Industrial design engineering Chalmers»
- Master inom Människa-Datorinteraktion (med inriktning interaktionsdesign) på KTH»
- Japanska på Göteborgs universitet.»
- AIDE, Automotive Industrial Design Engineering, Masters Programme, Chalmers»
- Mastersprogrammet i interaktionsdesign på it-universitetet. »
- International Project Management»
- Masterprogrammet Industrial design engineering Chalmers Tekniska högskola»
- Enskilda kurser på Högskolan i Halmstad. Mariannelunds folkhögskola.»
- Masterutbildningen Industrial Design Engineering på Chalmers»
- Inteaction Design på IT-Universitet (Göteborg)»
- Master i interaktionsdesign på lindholmen. jag svarar på frågorna nedan då jag också har arbetat i två år innan jag började på mastern. (om det inte passar så stryk det i sammanställningen)»
- Företagsekonomi 1, Handelshögskolan i Göteborg 30p. Distansutbildning i grafisk design och färglära samt bildretuschering. totalt 60p»
- Företagsekonomi»
- Gick en arbetsmarknadsutbildning via arbetsförmedlingen för att jag var arbetslös. Den hade inriktning rörkonstruktion. Praktik ingick och det var så jag fick mitt nuvarande jobb.»
- industrial design engineering Chalmers»
- Masterprogrammet Industrial Design Engineering på Chalmers.»
- IDE»
- KY-akademiens Informationsproduktion –, Prepress»
- Masterprogrammet i design på HDK »
- Grundläggande konstutbildning på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.»


Frågorna 11 - 25 svarar du på om du är yrkesarbetande!

11. Vilken anställningsform har du?

62 svarande

Egenföretagare»6 9%
Tillsvidareanställning»46 74%
Visstidsanställning»4 6%
Provanställning»6 9%

Genomsnitt: 2.16

- Vikariat» (?)
- Har också en enskild firma som bedriver väldigt begränsad verksamhet utöver min vanliga anställning» (Tillsvidareanställning)
- Samt delägare» (Tillsvidareanställning)
- Har både ett design- och artistlanseringsföretag samt jobbar som projektledar på VCC i Göteborg» (Tillsvidareanställning)
- Samt en extra timanställning som Webbdesigner» (Provanställning)

12. I vilken omfattning arbetar du?

63 svarande

Heltid»59 93%
75 %»0 0%
50 %»4 6%

Genomsnitt: 1.12

- + ett par timmar Webbdesign per månad» (Heltid)
- 100% på VCC, 50% på det egna företaget.» (Heltid)

13. Hur lång tid tog det för dig att få jobb inom det område du utbildat dig för?

62 svarande

Fick jobb direkt»35 56%
< 1 år»18 29%
> 1 år»2 3%
Har fortfarande inte fått jobb inom detta område.»7 11%

Genomsnitt: 1.69

14. Vilken typ av organisation arbetar du inom?

63 svarande

Privat»62 98%
Statlig»1 1%
Kommun / landsting»0 0%

Genomsnitt: 1.01

15. Hur många anställda arbetar inom organisationen?

63 svarande

1-9»8 12%
10-49»12 19%
50-199»8 12%
200-499»8 12%
> 500»27 42%

Genomsnitt: 3.53

16. Vilken är din nuvarande arbetsgivare?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Volvo AB»
- Sectra Imtec AB»
- Xdin AB / VCC»
- Epsilon»
- Skandinaviska Glassystem AB»
- Restaurangen på IKEA Kållered»
- Algoryx Simulation AB»
- Volvo Personvagnar AB»
- Vizendo»
- Prodelox AB»
- XDIN AB»
- Tricab 2.0 »
- Ericsson AB»
- Volvo AB»
- Tripnet AB»
- Consat Telematics AB»
- Hanssons i Göteborg Export AB, och CaribbeanSelection»
- Berg Propulsion»
- Appello Systems AB»
- Semcon Caran»
- Libro group AB»
- Wekla AB»
- Metso Paper Sweden AB»
- BOID AB»
- Volvo PV»
- Scania CV AB»
- Volvo personvagnar»
- Xdin AB»
- Konecranes Lifttrucks AB»
- Jag själv»
- Hello There / KnowIT»
- Ohadi Solutions»
- vill ej uppge»
- Mölnlycke Health Care»
- Ecolean AB»
- i3tex»
- Berg Propulsion»
- Cenito Software»
- Volvo 3P»
- Research in Motion (RIM Sweden)»
- Xdin AB»
- Jotne E&P i Oslo»
- Electrolux AB»
- Frank Mohn Flatöy (Norge - Bergen)»
- Born in Born designstudio (består av 3 designingenjörer)»
- Semcon Caran»
- Xdin AB»
- Midroc Project Management»
- Xdin AB och Dead Tree Music (eget företag)»
- GVA Consultants»
- Xdin AB»
- Svensk Bygglogistik»
- Epsilon UC Syd»
- RLE Sweden AB»
- RLE Sweden»
- Xdin Ab »
- Cardo Flow Solutions Sweden AB»
- Forman & Bodenfors Factory AB»
- Victorsson Industrier AB»
- mig ajälv»
- BEKK Consulting AS, Oslo»

17. Hur många tidigare arbetsgivare har du haft?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

-
- Ingen inom utbildningsområdet»
-
- en»
-
-
- ca 6st»
- 3 st.»
- 0 (efter genomförd utbildning)»
- 2st, Caran 1 år och Semcon 1år (Caran köptes upp av Semcon och därmed följde jag med)»
- Noll.»
-
- Inga»
- Innan utbildningen: 6 Efter utbildningen: 3»
-
-
- 1 innan nuvarande»
- i3tex fd. Etteplan»
-
-
-
- Ingen mer efter utbildningen. Ca 4 stycken innan.»
- Efter utbildningen 0. Innan, ett tiotal»
-
-
-
- Ingen»
- 3.»
-
-
- 4-5»
-
-
-
-
- 3: Caran, Semcon och HRM Ritline.»
-
- Ingen efter min examen.»
-
- Ingen»
- ingen inom området»
-
- Inte några andra sen ja slutade på Chalmers.»
-
-
-
-
- Ingen förutom sommarjobb»
- 8-10st (3 efter avslutade studier)»
- Inga som ingenjör»
- Efter examen, inga!»
- ca 10»
- Efter utbildninge: 0»
-
-
-
- Sedan jag slutade Chalmers: 2»
-
-
-

18. Har du någon titel? I så fall vilken?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Hur menar ni? Ingenjör är ju en titel, men på mitt visitkort står det Training material developer/Multimedia producer.»
- Interaktionsdesigner»
- Konstruktör»
- Design engineer/konstruktör inom Automotive»
- Gruppchef för Restaurangen»
- Graphic Designer, Developer and Communicator»
- Konceptkonstruktör»
- Development Engineer»
- Konstruktör / Design Engineer»
- System Integrator»
- System Supervisor (systemägare, dvs. specar och ansvarar för hur systemet ska fungera i vagn, samt ansvarar för kvalitet, kost etc stämmer med spec)»
- Jouringenjör/Systems Engineer»
- Technical writer and Graphic designer»
- Just nu lagerarbete/packning (om en månad får jag förmodligen en annan tjänst, som Grafisk designer bl.a.) (extrajobb: Webbdesigner)»
- Design engineer»
- Product Marketing Assistant»
- Väsk designer ( Björn Borg väskor)»
- Webbdesigner / Grafisk designer»
- PDM-administratör»
- Projektledare/designer»
- Konstruktör/Design Engineer»
- Development Engineer »
- Packningsingenjör»
- Design engineer, komponentingengör»
- Konstruktör»
- VD/Creative Director/Projektledare»
- Interaktionsdesigner»
- VD»
- design engineer, piping coordinator»
- Product Designer»
- Area Sales Manager»
- Produktutvecklare»
- Project Leader»
- Grafisk designer»
- Global management Coordinator Product Development, Complete Vehicle)»
- Program Manager»
- produktutvikler / avdelingsingeniör»
- Design leader»
- Engineering Manager (Produktansvarlig)»
- Designingenjör»
- Design engineer, product developer, surface designer»
- Designingenjör»
- Piping engineer»
- Projektledare samt vd på artistlanserings och designföretaget Dead Tree Music»
- Senior Technical Professional»
- Technical Consultant in B.Sc Design Mechanical Enigneer»
- Project Engineer»
- Project Engineer»
- Customer Support Engineer»
- Originalare/Grafisk formgivare Hade tidigare titeln: konstruktör/designingenjör på Volvo PV»
- Konstruktör»
- Designingenjör eller informationsarkitekt»

19. Var vänlig välj det alternativ som motsvarar din ungefärliga månadslön (heltid), före skatt:

60 svarande

20 000 - 25 000»9 15%
25 000 - 30 000»25 41%
30 000 - 35 000»17 28%
35 000 - 40 000»6 10%
>= 40 000»3 5%

Genomsnitt: 2.48

20. Vilken / vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

79 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Projektledning»22 27%
Konstruktion / Produktutveckling / Design»42 53%
Produktion»1 1%
Formgivning»10 12%
Formbestämning»5 6%
Grafiker»17 21%
Företagsledning»5 6%
Försäljning / Marknadsföring»12 15%
Forskning / Utveckling»2 2%
Kvalitetsarbete»5 6%
Utbildning»6 7%
Logistik / Planering»4 5%

- Kravanalys, användbarhet» (Konstruktion / Produktutveckling / Design)
- Arbetsleder på en restaurang och stöttar alla avdelningarna. Är chef över 18 medarbetare.» (Försäljning / Marknadsföring)
- Kommunikationsplanering, webbutveckling, trycksaksproduktion.» (Konstruktion / Produktutveckling / Design, Grafiker, Försäljning / Marknadsföring, Kvalitetsarbete)
- Visualisering» (Projektledning, Utbildning, Logistik / Planering)
- Interaktionsdesign, felsökning, samt ansvar för jourverksamhet.» (Projektledning, Grafiker)
- Provning» ()
- Webb / IT» (Formgivning, Grafiker)
- Administrativa uppgifter» (Konstruktion / Produktutveckling / Design)
- Har inte börjat jobba än så frågan är lite svår att svara på...» (Konstruktion / Produktutveckling / Design)
- Designstrateg, Ekonomi» ()
- Ritar mycket i AutoCad (2D).» (Konstruktion / Produktutveckling / Design)
- Grafiker = i mitt fall Illustratör» (Konstruktion / Produktutveckling / Design, Grafiker)
- Originalande» (Formgivning, Grafiker)
- Visst inköp. » (Konstruktion / Produktutveckling / Design)
- Brukaranpassning, användarvänlighet» (Grafiker)

21. Hur nöjd är du med dina arbetsuppgifter?

63 svarande

Mycket nöjd»28 44%
Ganska nöjd»29 46%
Varken nöjd eller missnöjd»4 6%
Ganska missnöjd»2 3%
Mycket missnöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Tjänar dock inga pengar» (Mycket nöjd)
- Kul med varierande arbetsuppgifter.» (Mycket nöjd)
- Har ett varierat arbete där jag får använda kunskaper inom design, kommunikation och produktutveckling. » (Ganska nöjd)
- Mitt första uppdrag är inte inom utbildningsområde, men väldigt intressant och utvecklande. Då jag är konsult så är mitt mål att nästa uppdrag mer blir mot produktuveckling. To be contd´,» (Ganska nöjd)
- Återigen, jag har inte börjat jobba än...» (Varken nöjd eller missnöjd)
- projektet jag blev anställd för blev inställt och det dök aldrig upp något lika bra. istället blev det småprojekt här och där och dokumentation och inte jättemycket att ta med sig för framtiden. otur med att ta examen precis före finanskrisen spelade stor roll i detta. » (Ganska missnöjd)

22. Hur relevant anser du att din designingenjörsutbildning varit för dina arbetsuppgifter idag?

63 svarande

Mycket»16 25%
Ganska»32 50%
Varken eller»6 9%
Lite»7 11%
Inte alls»2 3%

Genomsnitt: 2.15

- Jag har en typisk designingenjörs roll i vår organisation, och jag är dessutom relativt ensam om det. Jag känner därför att jag fyller en viktig funktion som inte funnits annars. Jag arbetar med konsumentprodukter där design och konstruktion ingår i projekten.» (Mycket)
- Designingenjör är en jättebra utbildning för att jobba med produktutveckling inom MHC! De har tidigare anställt många kemiingenjörer men inser nu värdet av en design- och produktrelaterad utbildning» (Mycket)
- Mest det att drivkraft och tillgodose sig relevant information är avgörande och gör att man klarar det mesta.» (Mycket)
- Jag har alltid skissat men utbildningen förfinade mina kunskaper så att jag idag kan åta mig arbetsuppgifter som Illustratör. » (Mycket)
- För förståelsen för designmetodiken och brukarcentrerad design är jätteviktig för mig.» (Mycket)
- det jag har lärt mig är att umgås med andra ingenjörer samt att förstå teknisk jargong. Utan det hade jag inte kunnar arbeta med det jag gör idag. Men rent tekniskt har utbildningen betytt mindre.» (Ganska)
- Man lär sig det mesta när man börjar jobba, men så är det med alla utbildningar.» (Ganska)
- Lärde mig massor på utbildningen som jag har nytta av i mitt jobb.» (Ganska)
- själva skisskurserna har kanske inte behövts för just den här rollen, men de mesta av de andra har varit till stor nytta. » (Ganska)
- Vissa delar av utbildningen har varit högst relevanta, men många tyvärr inte alls.» (Ganska)
- Gränssittsutv. har hjälpt mig när det gäller webbdesign-biten.» (Ganska)
- Ingenjörsämnena och CAD-kurserna har varit mycket relevanta. Design-ämnena har absolut varit relevanta genom kreativitetshöjande effekt. De har också stärkt mitt självförtroende i ovissa situtationer, där jag behöver komma ta fram nya produktlösningar.» (Ganska)
- En bred baskompetens som gynnar mig då och då i mitt dagliga arbete.» (Ganska)
- Är med i ett projekt där vi kartlägger företagets organisation och arbetssätt och presenterar arbetet för lokala och globala kollegor. » (Ganska)
- I det dagliga arbetet ganska litet men som arbetsprocess och metodik väldigt mycket. Samtidigt använder jag kunskaper inom andra områden jag studerat såsom media- och kommunikation.» (Varken eller)
- Medel. Inser också hur extremt svårt det är att utforma utbildningar, med tanke på hur olika arbetsuppgifter det ska täcka!» (Varken eller)
- Återigen, jag har inte börjat jobba än...» (Varken eller)
- Svårt att direkt koppla utbildningen till de arbetsuppgifter jag har idag men jag har absolut nytta av att jag har en högskoleingenjörsexamen.» (Varken eller)
- Jag jobbar lite med GUI utveckling som jag anser kan vara ett slag produktutveckling, annars använder jag inte min utbildning.» (Lite)
- Inte relevant för jobbet med lager, men delvis relevant för Webbdesignjobbet med tanke på designkunskaper.» (Lite)
- Det jag var duktig på innan utbildningen är det som hjälpt mig mest. Chalmers gav mig ett examensbevis.» (Inte alls)

23. Hur nöjd är du med karriärmöjligheterna inom organisationen du arbetar i?

61 svarande

Mycket nöjd»26 42%
Ganska nöjd»22 36%
Varken nöjd eller missnöjd»10 16%
Ganska missnöjd»3 4%
Mycket missnöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Nyligen fått erbjudande om en konstruktörstjänst.» (Mycket nöjd)
- Bestämmer ju själv!» (Mycket nöjd)
- Får god handledning av Epsilon och möjligheter till vidareutbildning om det krävs för framtida uppdrag.» (Mycket nöjd)
- Vi är ett växande företag och jag kan se hur jag kan klättra i organisationen på sikt då nya roller i organisationen uppkommer. » (Ganska nöjd)
- Då företaget är litet och extremt specialiserat är det svårt att göra en karriär när det gäller t.ex. arbetsuppgifter eller roller (gå vidare som chef t.ex.) Däremot är företaget hårt fokuserat på att vidareutbilda och underhålla kompetenser på personalen och det finns mycket goda möjligheter att göra karriär som teknisk specialist tex.» (Ganska nöjd)
- Nystartat företag så svårt att säga exakt nu men jag tror det finns god potential. » (Ganska nöjd)
- Känner just nu av att det stagnerat. » (Varken nöjd eller missnöjd)
- Finns möjligheter att få jobba med uppgifter kring ergonomi/utveckling m.m.» (Varken nöjd eller missnöjd)
- Återigen, jag har inte börjat jobba än...» (Varken nöjd eller missnöjd)
- Liten organisation med liten möjlighet att avancera. Samtidigt kan den position jag innehar idag bli en ledande på längre sikt vilket är positivt om man blir kvar länge.» (Ganska missnöjd)
- platt organisation, ingen designavdelning, ren ingenjörskonsult med lite förståelse för designarbete. » (Ganska missnöjd)

24. Hur påverkar utbildningsnivån dina karriärmöjligheter?

59 svarande

Positivt»43 72%
Negativt»0 0%
Inte alls»16 27%

Genomsnitt: 1.54

- Vet inte ännu.» (?)
- Avgörande för min arbetsgivare då de vill ha medarbetare med minst ingenjörsexamen på utvecklingssidan.» (Positivt)
- Många hos oss är civilingenjörer, men när jag började på Prodelox hade jag 2 år arbetslivserfarenhet och då har utbildningsnivåns betydelse mer eller mindre raderats ut. Personlighet och driv är viktigare.» (Positivt)
- Min utbildning och erfarenheter från Chalmers har gett mig en unik position inom företaget vilket ökar mina möjligheter att ställa krav på hur min roll skall utvecklas och vilka kurser/seminarier/böcker eller dylikt jag behöver få tillgång till för att göra ett bra arbete.» (Positivt)
- Vår ledning ser utvecklingspotential i mig och vill få användning av mina kunskaper» (Positivt)
- Positivt. Men det tackar jag masterutbildnignen för. Känner inte att jag hade kunnat konkurrera om de jobb jag är intresserad av med bara en bachelor. » (Positivt)
- Att jag har en master påverkar positivt. » (Positivt)
- Jag hade egentligen tänkt å ta en master, men där ja jobbar nu kan man få lika bra lön och möjligheter til karriär som högskoleingeniör som med högre utbildning.» (Positivt)
- Väldigt lite tror jag det påverkar.» (Inte alls)
- Som konstruktör har jag inget tekniskt försprång gentemot mina kollegor. Möjligen har jag bättre koll på den kreativa processen, dock svårt att säga än så länge.» (Inte alls)
- för första jobbet: ett baskrav och nödvändigt för nästa steg i karriären: inte alls nödvändigt då det är senare meriter om avgör» (Inte alls)
- Kanske lite negativt för att jag inte har en magisterexamen. Kan bli så när man kommer lite högre upp.» (Inte alls)
- Ingen skillnad mellan civiling och högskoleing.» (Inte alls)
- Vet ej» (Inte alls)

25. Vad tycker du är det bäst / sämsta med ditt nuvarande arbete?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

- Att det är stelbent och byråkratiskt är det sämsta. Att det ger mig betald semester och någonting att göra om dagarna är det bästa.»
- Positiv miljö med öppet klimat att framföra sina åsikter och göra sig hörd. Vet inte om detta är rätt ställe att säga det sämsta :)»
- Friheten, komma och gå lite som man vill.»
- Väldigt styrt till bilbranschen»
- Det är väldigt mycket som är bra, men jag skulle vilja jobba mer kreativt.»
- Bäst att jag får arbeta fritt med det jag utbildat mig inom med ett stort eget ansvar. Samtidigt har jag stor och i mina arbetsuppgifter. Sämst att arbetsplatsen är ganska ostrukturerad vilket beror på att det är väldigt stor övervikt på teknik och då framförallt datautveckling. Jag får heller inte något större utrymme för att utveckla mina kunskaper inom 3D-konstruktion/grafik vilket kunde varit intressant.»
- Bäst: att jag har ett otroligt roligt och kreativt arbete. Sämst: Att jag behärskar det mycket väl och kanske snart behöver nya utmaningar »
- Det bästa är att jag har en unik roll i min organisation och att jag får arbeta med de uppgifter jag brinner mest för, samt att jag kan påverka. Det sämsta är att vi inte har så stora möjligheter att arbeta utomlands.»
- + Har lärt mig oerhört mycket! - Lönesättningen som konsult på Volvo är galen... Ju närmare man är det konkreta konstruktionsarbetet desto mindre tjänar man. Hade de prioriterat duktiga konstruktörer hade de sparat mycket pengar.»
- Inget särskilt»
- ingen kommentar»
- Jag saknar lite av det friare arbetet i min tjänst, men det fungerar så i större företag. »
- Bästa: Den höga nivån på arbetet inom företaget, goda arbetskamrater och mycket kompetent företagsledning, samt den frihet och det ansvar mina arbetsuppgifter ger mig. Sämsta: Den snäva ram företaget verkar inom, vilket kan göra det svårt att få ett utvecklande och utmanande arbete över längre tid.»
- Bäst: En bredd blandning av jobb (design, GUI, utbildning, dokumentation, osv) Sämst: Högt teknisk nivå som krävs att alltid uppdatera sig till nya innovationer och mjukvaror. Det är inte fel, men det krävs mycket tid och energi på egen tid.»
- Bäst: Trevlig arbetsplats och personal samt möjligheter att kunna ta ett kliv uppåt. Sämst: Karriärstegen är få, men kan vara ett steg i rätt riktning i alla fall.»
- Det bästa är variationen och skapandet av nya produkter»
- Bästa är att det är ett ganska litet företag som innebär mer ansvar för mig och möjlighet till att utvecklas mera. Sämsta är också att det är ett litet företag vilket gör det svårare att avancera.»
- Rolig att vara med och se ett företag som växer. Trivs bra med arbetskamrateran. Bra arb. uppg.»
- Sämst= långt avstånd från hemmet (7 mil enkel resa). Bäst= trevliga kollegor»
- Bäst: Frihet som en egenföretagare. Trygghet som en anställd Sämst: begränsade karriärsmöjligheter»
- + Jag får jobba med produktutveckling i en stor organisation. - Det är mycket administration och politik i en stor organisation»
- Jobbar med många olika delar av produkten är positivt. Negativt är att det är mer tekniktungt än vad jag vill. »
- bäst väldigt varierande uppgifter, sämst är att det är en tråkig arbetsmiljö.»
- Den typ av produkter som jag arbetar med är också något jag är väldigt intresserad av vilket gör det roligt. Roligt att konstruera också.»
- Bästa: Jag jobbar med något jag älskar och motiveras av det varje dag. Jag får väldigt mycket utrymme för min personliga motivering. Sämsta: Att man i vissa projekt/arbeten stöter på inkompetenta människor på fel plats.»
- Bäst: Klimatet / Kolegorna Sämst: lite/ingen möjlighet till betald övertid.»
- Mycket pappersarbete och måste hitta uppdrag själv. Det bästa är att jag tjänar bra och är min egen chef.»
- --»
- sämst: bristen på innovation och erfarenhet av kundfokuserad produktutveckling bäst: satsningen som görs på innovation och att arbeta mer kundfokuserat»
- De många och ibland långa resorna»
- Bäst: nya situationer att hantera varje dag, utvecklande arbetsuppgifter, stort ansvar Sämst: tar väldigt mycket tid, mer än heltid. Stillasittande.»
- Jag trivs väldigt bra med mina arbetsuppgifter och mina kollegor. Det som är mindre bra är att jag behöver veckopendla till Malmö.»
- Bäst: Att det finns oändliga möjligheter. Sämst: Att det är en stor organisation och därmed tar allt lite längre tid (beslut etc.) »
- Bäst: Stor frihet att hitta nya jobb/uppdrag. Sämst: För stort teknikfokus.»
- Det var bra att ha ett jobb, bara det, att få prova på olika arbetsuppgifter och projekt, bra betalt. Det sämsta var ovanstående om dålig förståelse för produktutveckling som inte är rent teknisk och få designers att arbeta tillsammans med. Fick inte med mig speciellt mycket nya kunskaper. Det bästa var att jag insåg att jag inte vill arbeta som ingenjör eftersom jag tycker att det är tråkigt med projekt / produkter om det inte har något användarfokus. Därav det logiska steget till masterprogrammet i interaktionsdesign vilket jag hoppas leder till ett mindre tekniskt och mer användarfokuserat jobb snart. »
- Bäst: Det är varierande arbete med mycket problemlösning, jag har mycket ansvar å bra lön. Sämst: Det är ett företag som gott kunde blivit lite mer modern i sitt uttryck, å tänkt mer design. För dom går funktionalitet långt före form och utryck, så ja får inte så mycke nytta om det jag har lärt om formgivning och design rent estetiskt.»
- Bra att arbetet styrs av mig själv och att jag därför kan välja i vilket område av design som jag själv finner det intressant att arbeta inom. Sämst är att det är svårt att hitta betalande kunder vilket gör att jag måste få in pengar från annat håll. »
- Bra utvecklingsmöjligheter. Starkt beroende på hur det går för andra företag.»
- kunderna vi arbetar mot är det sämsta, bra företag är det bästa»
- Det bästa är arbetskollegerna. Det sämsta är nog för lite variation i arbetsuppgifter hittills.»
- Stress är sämst. Att jobba i och driva utvecklingsprojekt är positivt.»
- Möjlighet till utlandarbete och mycket resor är kul, får testa olika arbetsuppgifter då det är en förhållandevis liten orgaisation. Sämst är nog att vi är amerikansk ägda och all administration som kommer med det.»
- Frihet under ansvar»
- Flexibelt och möjlighet att prova olika arbetsområden och lära känna många företag / gärna fått ett designingenjörsjobb som vi haft under utbilningen men har insett att det är svårt att få sitt "drömjobb" från start, trots en bra utbildning»
- Möjligheten att huvudsakligen jobba som packningsingenjör på Saab och rycka ut som Illustratör när det behövs. Har skissat för Saab, Volvo och Dennis Eagle i England. Variationen är kanon. Jag känner mig som en viktig kugge i företaget, min kompetens används.»
- Lite för mycket konstruktion.»
- Bäst: Att få arbeta i en kreativ miljö på en av Sveriges bästa produktionsbyråer. Att få arbeta med extremt duktiga människor som gör att man utvecklas. Sämst: Att företaget inte är anslutna till något kollektivavtal och att företaget inte betalar ut någon övertidsersättning.»
- Dålig organistaion på företaget. Arbetet som konstruktör trivs jag med. Litet företag med produktionen dörr i dörr. Får vara med hela vägen och se produkterna med en gång. »
- Arbetsklimatet är det bästa, det sämsta vet jag inte ännu.»


Övrig fråga

26. Skulle du vara intresserad av att vara med i designingenjörsprogrammets programråd och / eller vid rekryteringssammankomster m m?

Designingenjörsprogrammet har ett programråd vars uppgift är att arbeta med strategiska och viktig frågor kring programmets genomförande och ekonomi. Programrådet skall också medverka vid utformningen av utbildningsplaner. I programrådet finns representanter för näringsliv, lärare, studenter och administratörer.

78 svarande

Ja, kontakta mig gärna!»27 34%
Nej, jag är inte intresserad.»51 65%

Genomsnitt: 1.65

- julia.jonasson@volvo.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- charlotta.k.dehn@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- jonatan.jobb@gmail.com 0708-325239» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Etienne Forsström Västanvindsgatan 12 A 417 17 Göteborg 070-365 62 65 etienne@etienne.se» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Jag har dock begränsade möjligheter att delta i Göteborg, men kan fungera i enstaka fall kanske? Prodelox AB Anna Wennerblom Westmansgatan 47 58216 Linköping » (Ja, kontakta mig gärna!)
- gustaf.westin@ericsson.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Lobo Olsson Övre husargatan 15 413 14 Göteborg lobo.olsson@tripnet.se lobo.olsson@chs.chalmers.se 0733-582588» (Ja, kontakta mig gärna!)
- rickardhhj@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- mitt.brevinkast@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Anton Grammatikas anton@boid.se 0708-882620» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Malin Wenzel Petersson malin.wenzel.petersson@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- simon@cetrez.com 0704 442 441» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Erik.fagerholt@hellothere.se» (Ja, kontakta mig gärna!)
- saragrund@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- ingela.nordstrom@bergpropulsion.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Andreas Krantz 0706-34 30 93» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Mail: christofer.leyon@gmail.com Telefon: 0768-787082» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Skicka gärna mer information om programrådet. Mail: rickard.knape@xdin.com 0701-693607.» (Ja, kontakta mig gärna!)
- sara.johanna.nilsson@gmail.com det kunde vara kul om det inte tar allt för mycket tid. » (Ja, kontakta mig gärna!)
- Tobias Olsson tobias.olsson@borninborn.se 0702063837» (Ja, kontakta mig gärna!)
- 0707-660068 malmsten.lundgren@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- krusebrant@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Jimmy Norberg Stilla gatan 9A 414 73 Göteborg tele: 0733-534358 info@deadtreemusic.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Sara Alpsten E-post: sara.alpsten@gmail.com Telefon: 0733-202970» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Det beror på hur mycket tid det tar men kanske. Katarina Andersson 0737-002894 katarina.andersson@gvac.se» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Emma Holmbeck 0703 59 33 35 emma.holmbeck@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Jag blir nyfiken men skulle behöva mer information karinlinnea.johansson@gmail.com» (Ja, kontakta mig gärna!)
- Då jag har mycket just nu känner jag att jag inte hinner, men kanske i framtiden.» (Nej, jag är inte intresserad.)
- Jag bor i Norge så de blir lite problematiskt.» (Nej, jag är inte intresserad.)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från