ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstlaboration 1, AFO 111

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-29 - 2011-04-15
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Eva Amborg Peter Christensson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp

1. Kursens syfte*

Ett av kursens syfte är att ge en introduktion i konstnärligt arbets- och synsätt. Tycker du att det stämmer med kursens innehåll?

15 svarande

Inte alls»1 6%
Väl»12 80%
Mycket väl»2 13%

Genomsnitt: 2.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att kursens syfte och mål varit oklara. Gicks dessa verkligen igenom?» (Inte alls)
- ok» (Väl)
- Väldigt varierande kvalité på kursen. Spelworkshopen var fantastisk men dans och färg- och formveckan gav tyvärr inte någon större inblick i konstnärligt arbete och synsätt.» (Väl)

2. Designprocesser*

Kursens mål är bl a att utveckla konstnärliga begrepp och metoder i designprocessen. Tycker du att detta stämmer med kursens innehåll?

15 svarande

Inte alls»1 6%
Väl»8 53%
Mycket väl»6 40%

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Enbart från "rums"-laborationen (om än inte tillräckligt mycket vad gäller begrepp), inte från spelveckan.» (Väl)
- I synnerhet under spelutvecklingen. Spel-Ola var grymt bra och en inspirerande fläkt!» (Mycket väl)
- Spelkursen var kanon! Jag tror inte att jag i något annat projekt har fått tänka på och utvecklas så mycket i h u r man man arbetar tillsammans. Dessutom var det roligt att få färdigställa en produkt som gick att använda. SpelOla var också väldigt inspirerande. Lagom lång och intensiv kurs. Även momentet med Gun Lund var bra och inspirerande. Annars kunde det ibland vara lite svårt att förstå syftet med konstlaborationerna. Den "fria uppgiften" var lite lång, och lite väl fri. Den kunde kanske ha följts upp lite bättre. » (Mycket väl)

3. Arbetets rum*

Just konstlab. 1 har anknytning till projektet arbetets rum. Hur har laborationen och projektet påverkat varandra?

15 svarande

Inte alls»5 33%
Väl»7 46%
Mycket väl»3 20%

Genomsnitt: 1.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Här behövs insatser om man ska få ut någonting vettigt härifrån. Kanske skulle man styra mer vad som skall undersökas, dvs ge förslag på hur, och hur man dokumenterar på ett relevant sätt. Sen är det kanske inte så dumt om man kan konstruera andra grupper än spel-grupperna i denna del? Det kan vara lättare att komma överens om VAD man vill undersöka om man är färre i en grupp, eller varför inte ensam för den delen? Har det något värde att man är i grupp när en "forskningsdagbok" ändå skall lämnas individuellt?» (Inte alls)
- Jag känner nog mest att spelet utvecklade arbetsförmågan, snarare än arbetetsrumprojektet direkt. Men på ett väldigt bra sätt! Det var bra att det gick att anpassa och utforma konstlaborationerna efter saker som man tänkt på i arbetets rum. » (Väl)
- Inga direkta kopplingar, men kursen fungerade väl som ett kreativt startskott på projektdelen av arbetets rum.» (Väl)

4. Bevaras och förändras*

Vad tycker du bör bevaras och vad bör förändras till nästa årskurs?

15 svarande

Inte alls»2 13%
Väl»11 73%
Mycket väl»2 13%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bevara dokumentation av processen. Mer laboration och teori kring detta bör stärkas. Bevara de "rumsliga" delen av konslab. 1. Rumslig laboration i två veckor istället för 1 v. Spelveckan bör tas bort.» (Inte alls)
- Lite konstiga svarsalternativ. Men jag tycker spelworkshopen absolut bör bevaras.» (Väl)
- Obs! Kolla svarsalternativen på denna fråga och ändra dessa för de är fel. Speldelen bör bevaras samt koreografi-dagen. Syftet med spelet var tydligt, vilket gjorde att det kändes extra meningsfullt.» (Väl)
- Spelkursen var verkligen bra! Kanon» (Väl)
- Spel-Ola var inspirerande och hade en energi som bidrog väldigt väl till att spelutvecklingsveckan blev riktigt rolig och lyckad. Inslaget med Lena Hopsch kan tas bort. Tyckte inte att hon tillförde något till någonting. Däremot var det trevligt med koreografen Gun. Evas bilder från Marocko och färg och ljus var inspirerande.» (Väl)
- Spelworkshopen bör bevaras. Angående dansworkshopen så var det svårt att förstå syftet bakom den och den gav mig personligen inte några nya erfarenheter vad gäller utveckling av design- eller analysprocesser. Färg- och formveckan var väldigt fri och det kändes som man kunde komma undan med att göra vad som helst, vilket jag tycker är märkligt på en högskoleutbildning.» (Väl)
- Jag tycker allt ska bevaras, personligen gillade jag inte dansa in rum-momentet men det verkade andra uppskatta.» (Väl)
- Bevaras: arbete i skiss och modell. Förändras: integrera bättre med arbetets rum.» (Väl)
- Tycker att upplägget har varit bra och att det kan bevaras till nästa år. Dock bör godkäntkraven höjas då det känns konstigt att de som "bara googlat efter ett par bilder" ska kunna få godkänt. Sedan är det trevligare att ha presentationerna uppe i ateljéerna än nere i A-salen.» (Mycket väl)
- Lägga till undersökning med fler sinnen, ex hörsel, kanske känsel(?) utöver synen hade varit kul!» (Mycket väl)

5. Sammanfattande synpunkter*

Vilka sammanfattande synpunkter har du på kursen?

15 svarande

Inte alls»2 13%
Väl»8 53%
Mycket väl»5 33%

Genomsnitt: 2.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Att ägna en hel vecka till spelutveckling var mycket roligt. MEN, den väsentliga kopplingen var inte tillräckligt stark. I början av spelveckan utlärdes och utfördes bra metoder för att hitta nya idéer, det momentet var återkopplande och lärorikt. Men tyvärr varade den bara under en dag av hela veckan. Resten av veckan gick åt till att utveckla spel, och under den tiden fann jag ingen relevans till utbildningen och Arbetets Rum. Att använda metoder och kursidéer som har en alltför avlägsen koppling kan dessutom kännas rastlöst. Skojigheten väger upp, men jag föredrar tydligare relevans, speciellt ihop med en relativt konkret kurs som Arbetets Rum. Spelveckan bör tas bort tycker jag. Det mest givande var konstlabben under ena veckan. Signalerna bör inte heller få oss att tro att konst-veckor är "vilo-veckor" där man inte behöver vara seriös.» (Inte alls)
- spelkursen var väldigt bra. De andra konstlabbarna var ibland lite svåra att se poängen med. Kanske kunde de ha varit lite kortare, typ endagsövningar. » (Väl)
- Spelworkshopen var väldigt bra, men de andra delarna av kursen tror jag kan utformas på bättre sätt.» (Väl)
- Kursmomentet kändes vagt i förhållande till arbetets rum. Även alldeles för likt tidigare konstlabbar. » (Väl)
- Jätterolig!» (Mycket väl)
- Bra och inspirerande kurs som varit ett mycket gott stöd till kursen Arbetets rum!» (Mycket väl)
- Ett roligt inslag som är inspirerande och starkt bidrar till att hitta vägar in i projekt.» (Mycket väl)
- Mycket bra engegemang från lärarnas/handledarnas sida!» (Mycket väl)
- Givande och rolig kurs» (Mycket väl)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.09


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.09
Beräknat jämförelseindex: 0.54

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från