ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktionsteknik, BMT020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-29 - 2011-04-05
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Beskriva och förklara verkningssättet hos pelare utsatta för tryck och momentbelastning. Dimensionera och kontrollera pelare utsatta för tryck och momentbelastning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»19 61%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.58

- ibland hade det kanske vart bättre om föreläsningarna skilde sig mer från boken, då föreläsningar o kurslitteratur är två olika sätta att lära sig på.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva och förklara verkningssättet i brottstadiet för förankring i armerade betongkonstruktioner, svets- och skruvförband i stålkonstruktioner, spik. och skruvförband i träkonstruktioner.

Utforma, dimensionera och kontrollera enklare förband i stål- och träkonstruktioner.
Förankring och avkortning av armering o betongkonstruktioner.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»14 45%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.35

- förband: mycket bra avkortning osv: ganska dåligt» (Ganska bra)
- se fråga 1.» (Ganska bra)
- Lite svårt att förstå förankring av armering, l_bd, l_bmin var lite förvirrande i början.» (Ganska bra)
- Mohamad gick igenom allt lite för snabbt, man hann inte med att skriva eller tänka efter» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva och förklara verkningssättet i bruksstadiet hos stål,- trä,- och betomgkonstruktioner. Utföra enklare bruksgränskontroller för stål, -trä,- och betonhkonstruktioner.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»11 35%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.32

4. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 12%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 75%

Genomsnitt: 3.48

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- Vädigt intesivt dock» (Ja, målen verkar rimliga)
- På pappret känns det som att kraven är rimliga, men kursen är väldigt väldigt stor och kräver vädligt mycket av en, så målen kanske egentligen är för högt ställda.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»15 45%
Ja, i hög grad»14 42%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.48

- Tidsbristen och luddiga frågor testade mest specialfall och inte direkt kursens uppställda mål. Tidsbristen var det som påverkade mest negativt.» (Nej, inte alls)
- Tycker att tentan var alldeles för tidskrävande, kändes nästan som att den var gjord för att "sätta dit" elever.» (I viss utsträckning)
- Blir alltid lite lotto med så få frågor.» (I viss utsträckning)
- Det var tidsbrist på examinationen vilket ledde till att det var svårt att bevisa det man kunde» (I viss utsträckning)
- Två av uppgifterna handlade om sådant vi inte hade lagt stor vikt vid. Självklart ska ni testa sådant, men inte i två av uppgifterna. Jag syftar på träförbandet och den excentriska normalkraften.» (I viss utsträckning)
- Stor tidsbrist förhållande till de uppgifter som ingick i tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var på tok för hög nivå! » (I viss utsträckning)
- Men tentan var mycket svårare än de övningstentor vi fått» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»20 62%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 3.12

- Det var tidvis ostrukturerade föreläsningar, och lite svårt att se alla sammanhang.» (Ganska stor)
- varierande beroende på vilken föreläsning.» (Ganska stor)
- just för Stål delen går ganska fort.. det har varit svår att hänga med!» (Ganska stor)
- Borde vara mer pedagogiska och förklarande. Vissa saker kändes det som att föreläsarna inte ville berätta "för mycket om" för att då skulle de avslöja saker för oss, och då höll de tyst och var lite kryptiska istället, som att de tänkte att det är bäst att vi tar reda på svaren själva. Detta tycker jag är en väldigt konstig utlärningsmetod, med tanke på att vi är där för att lära oss av de som redan kan ämnet. Men istället fick man ibland halvdan information så att man bara blev förvirrad och vissa saker kändes mycket svårare än vad de i slutändan var. Dett borde ändras och förbättras! » (Ganska stor)
- Bättre tempo i kursen "bärande konstruktioner", samma upplägg här men inte lika bra. En fördel i den förra kursen var att vi hade samma föreläsare hela tiden.» (Mycket stor)
- Framförallt Steve var väldigt duktig!» (Mycket stor)
- Bra med lite tydligare genomgång av instuderingsfrågorna. Även om man inte behöver säga exakt vad som ingår i svaret på frågan så kan man i alla fall säga att nu ska jag börja prata om den här frågan så att man vet på ett ungefär vad som hör till. Detta känns bättre än att säga efteråt att vi precis har gått igenom en viss fråga eftersom man kanske inte lyssnar lika alert som man borde göra då.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»7 21%
Mycket stor»24 75%

Genomsnitt: 3.71

- Övningarna har varit mycket bra! David var riktigt pedagogisk!» (Mycket stor)
- David var en jättebra övningsledare!» (Mycket stor)
- David är grym» (Mycket stor)
- Förutom Davids handstil så har räkneövningarna varit väldigt bra!» (Mycket stor)
- David är grym!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har konstruktionsövningarna varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»15 46%

Genomsnitt: 3.37

- önskar fler "räknestugor" eller liknande så det finns tid att få hjälp med uppgifter utöver konstruktionsuppgiften.» (Ganska liten)
- TOG SÅNT TID för att kunna använda MATHCAD det var inte okej!! jag hade inte så mycket tid att göra övningar» (Ganska liten)
- Vissa delar i alla fall, några var för omfattande tidsmässigt.» (Ganska stor)
- Inte lika bra som i bärande, där hela kursen täcktes in i konstruktionsuppgiften. Dessutom VAR ETAPP 4 ALLDELLES FÖR SVÅR.» (Ganska stor)
- Synd att den inte tog upp alla moment, fast samtidigt så hade den blivit alldeles för tidskrävande.» (Ganska stor)
- Konstigt system när det gällde att ställa frågor och att redoviss. Titta lite extra på detta till nästa år så det blir mer rättvist. Bara för att man har varit sjuk ska man inte behöva komma efter och dessutom inte få redovisa en viss etapp bara för att man inte är helt i fas. Kanske bättre att man får boka upp sig på redovisningstider via studentportalen istället?» (Ganska stor)
- Det var väldigt svårt att få hjälp. vore bra om man kunde upprätta nåt slags bokningssystem så att man kunde boka en tid för handledning och redovisning varje vecka. Nu blev det så att om man kom efter i början, så kunde man aldrig ta igen det... » (Ganska stor)
- DÅ den löper parallellt med föreläsning och övning är den ett utmärkt sätt att komma igång med studierna redan i början av kursens gång. Det kan annars vara ett problem, att man inte börjar plugga på kursens innehåll förrän det är för sent. Det var dock ont om tid för redovisning av konstruktionsuppgift. Det bör utredas till nästa år om man ska lägga till 45 min per gång.» (Mycket stor)
- Konstruktionsövningen är kanon. Man lär sig oavsett om man violl eller inte.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»17 53%
Mycket stor»13 40%

Genomsnitt: 3.34

- Kursboken var rörig och svår att hitta i. » (Ganska liten)
- Bra bok, borde nog korrekturläst någon gång innan tryck bara..» (Ganska stor)
- Boken är rätt rörig ibland, kan bero på ämnet men tror att den skulle kunna utformas mer pedagogisk.» (Ganska stor)
- Väldigt ostrukturerad bok» (Ganska stor)
- Del 2 av bärande konstruktioner höll inte alls samma klass som Del 1? Övningsuppgifterna innehöll många direkta felaktigheter som en korrekturläsning skulle ta bort. Det känns omotiverat att lösa uppgifter om man inte kan se ens om man är i närheten av lösningen på vissa uppgifter.» (Ganska stor)
- Bra eftersom man får mycket av indatan därifrån och formler, men jag har inte direkt läst i böckerna...» (Ganska stor)
- Väldigt bra och tydligt upplägg av böckerna!» (Mycket stor)
- Boken är riktigt bra och lätt att förstå. Dålig kvalitet bara. Köper man en bok från en student som läste förra kursen så ramlar sidorna ur.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 50%
Mycket bra»16 50%

Genomsnitt: 3.5

- Dålig information efter kursens slut. » (Ganska bra)
- Tentalösningarna kom upp på portalen först efter 3 veckor!» (Ganska bra)
- Ibland var det svårt att få svar på sina frågor på pingpong... » (Ganska bra)
- Bra med ping-pong» (Mycket bra)
- Mycket bra att räkneövningar i Mathcad lades upp på Ping-Pong, ibland var tog det dock tid innan de kom upp!» (Mycket bra)
- Heja pingpong!» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 9%
Hög»22 68%
För hög»7 21%

Genomsnitt: 4.12

- Men det är bara bra, då det känns som att man utnyttjar tiden maximalt då.» (Hög)
- ETAPP 4 FÖR HÖG» (Hög)
- Hög men bra.» (Hög)
- Pga att konstruktionsövningen var väldigt tidskrävande utan att behandla hela kursens innehåll.» (För hög)
- Kontruktionsuppg tar väldigt mkt tid» (För hög)
- jag är konstant stressa under denna period» (För hög)
- Den var alldeles för hög med tanke på att man fick lägga så mycket tid på konstruktionsuppgiften att man inte hann räkna vanliga uppgifter i boken. konstruktionsuppgiften berörde ju inte alla områden, vilket medförde att man fick väldigt mycket att ta igen sista veckan - alltså då konstruktionsuppgiften var inlämnad... » (För hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»10 30%
Mycket bra»18 54%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.54

- Svårt att hinna med att få hjälp på övningarna eftersom tiden till stor del gick åt till att redovisa konstruktionsuppgiften.» (Ganska dåliga)
- som sagt - bättre kösystem till nästa år!» (Ganska dåliga)
- På övningarna var det ibland svårt att få hjälp eftersom största delen av tiden gick åt till redovisningar» (Ganska bra)
- David och Kristoffer var alltid tillgängliga på instutitionen för att svara på frågor.» (Mycket bra)
- aldrig några problem att få svar varken via mail eller om man gick upp till totte eller david och frågade» (Mycket bra)
- Bra med forumet på Ping-Pong däremot så kom det igång först i samband med tentaplugget. » (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»26 78%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.84

- Vi är en bra klass som hjälper varandra.» (Mycket bra)
- Konstruktionsuppgiften gör verkligen så att man diskuterar med många i klassen och resonerar kring rimlighet i värden mm. » (Mycket bra)
- Utan de andra hade jag inte klarat kursen!» (Mycket bra)

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 31%
Hög»18 56%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.81

- Om man planerar kandidatarbetet väl så blir belastningen lagom.» (Lagom)
- beror på att den ligger i valbar period vilket gjorde att det för mig blev mkt krockar.» (Hög)
- Mycket stressa som sagt» (För hög)
- På grund av denna kurs. » (För hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget»
- Kursens upplägg exklusive konstruktionsövningen»
- Konstruktionsuppgift och David som övningsledare!»
- övningsledarna, de var jättebra»
- räkneövningarna»
- Steves föreläsningar var mycket bra. Bra att man kunde skriva ut powerpoint innan föreläsningar. Övningarna var mycket bra!»
- Konstruktionsuppgiften är bra, men fundera igenom upplägget på redovisning.»
- Konstruktionsuppgiften Räkneövningar»
- Konstruktionsuppgiften»
- Pingpong»
- Föreläsningarna, räkneövningar och konstruktionsuppgift.»
- David!»
- Hela kursupplägget är bra och bör behållas!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se till så att inte konstruktionsövningsredovisningar alltid tar upp all tid på räknestugorna.»
- Tycker att konstruktionsövningen bör förändras så att den blir mindre tidskrävande eller behandlar i princip hela kursinnehållet»
- Inget!»
- Konstruktionsuppgiften bör minskas i omfattning för att man ska hinna räkna uppgifterna i exempelsamlingen och hinna läsa boken. »
- konstruktionsuppg tar o ena sidan förr mkt tid, men skapar o andra sidan mkt förståelse. Kanske att tentamen kunde vara mer lik konstruktionsuppg.»
- Stor brist på datorsalar vilket skapade problem med konstruktionsuppgiften. önskemål om att gå igenom instuderingsfrågor mer noggrant. »
- Konstruktionsuppgiften tog för lÃ¥ng tid att implementera i mathcad. Kanske en snabbkurs i mathcad kan vara till hjälp»
- Redovisningsupplägget på k-uppgiften.»
- Lite förvirrat med många olika föreläsare. Ett litet problem med en föreläsare som inte är van vid powerpoint..varför inte bara använda tavlan. mycket lättare att hänga med när föreläsaren kör mycket på tavlan»
- Det måste ges möjligheter att ställa frågor, räknestugor vore bra»
- Fler jourtider så att man kan ställa frågor utanför lektionstid.»
- En kortare tenta, dvs att tentauppgifterna hinns med på utsatt tid. »
- Konstruktionsuppgiften tog för mycket tid, särskilt uppgift 4. »
- Revideringar i kursmaterialet och se till att övningsuppgifternas facit stämmer med uppgifterna i sig.»
- Kösystemet på övningarna, att man får större och bättre chanser att fråga om hjälp och redovisa. Pedagogiken på föreläsningarna bör förbättras. Om de inte vill säga svaren på våra frågor så kan de väl åtminstone hänvisa till nåt stycke i boken. »
- Tentans nivå bör ligga i nivå med kursen och tidigare utgivna tentor!»


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- Intressant kurs»
- Väldigt rolig, intressant och lärorik kurs!»
- Intressant kurs.»
- Kursen är lite för stor för bara 7,5 hp! »
- Tentan var för svår!»


Kursutvärderingssystem från