ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Programmering fk, DIT950

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-28 - 2011-04-28
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Suzana Plancak»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: GU
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datavetenskap 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 12%
Cirka 25 timmar»3 37%
Cirka 30 timmar»2 25%
Minst 35 timmar»2 25%

Genomsnitt: 3.62

- Relativt låg arbetsbelastning. Vilket kändes ganska bra i och med att en kurs i analys gick parallellt.» (Cirka 20 timmar)
- Väldigt svårt att avgöra vad som räknas till kursen. Har suttit en del hemma på egna projekt också.» (Cirka 30 timmar)
- Jag hann inte med något annat än denna kursen, hann inte studera inför tentan på den andra kursen..» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 12%
100%»7 87%

Genomsnitt: 4.87


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 50%

Genomsnitt: 3

- Vi gör labbar där vi ska ignorera vissa partier men som man måste förstå för att kunna utföra labben. Efter labben får man sedan reda på att detta partiet kommer inte på tentamen -.-"» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

- Från att ha gått ifrån en sjukt basic Java-kurs till denna och redovisa för Pelle varje vecka som ställde frågor om varför universum finns gjorde att jag gav upp totalt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»1 12%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 2.87

- Tentamen innefattade många av de områden vi gått genom under kursens gång.» (Ja, i hög grad)
- Jag kunde inte göra första tentamen. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.25

- Bristen på bok/bestämt kursmaterial var största anledningen till att jag inte visste vad som skulle göras. Övningsuppgifterna var väldigt svåra för mig och många delar blev snurriga och blandat mellan föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna » (Ganska stor)
- Jag tycker dock att effective java boken borde vara mer rekomenderad.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp var laboration 1 för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»3 37%
Ej gjort labben»0

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Nyttigt med en övning/introduktion till träddatastrukturer.» (Ganska stor)
- Dock kunde intruktionerna vara tydligare, mycket tid gick ut på att tyda den färdigskrivna koden, kunde ha lagt till kommentarer tex i koden för att vara tydligare..» (Ganska stor)
- Okej laboration men jag förstår inte varför vi ska fylla i program som vi knappt kan förstå redan på den här nivån när förra kursen bestod av att kunna skriva några få if-sater och for-loopar.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp var laboration 2 för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»3 37%
Har ej gjort labben»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag förstod inte ens hälften av allt vi gjorde. Jag lät min labbpartner fråga om hjälp och då kommer Pelle fram och flyger omkring på tangentbordet och trollar lite utan att man hänger med alls och det är inte direkt så att man säger "nu får du lugna dina överambitösa fingrar så jag kan hänga med"» (Mycket liten)
- Inget nytt, här kunde kanske labben inbegripit att även själv designa arkitekturen för GUI.» (Ganska liten)
- Tyckte labben var otroligt bra. Kanske inte så mycket för tentan, men det var kul att få göra något nätverksrelaterat» (Ganska stor)
- Samma som förra laborationen, bättre anvisningar och kod förklaring.. hela tiden av hela lab2 gick ut på att förstå den färdigskrivna koden» (Ganska stor)
- Roligt att hålla på med RMI» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp var laboration 3 för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»5 62%
Mycket stor»2 25%
Har ej gjort labben»0

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förstod denna labb mer än labb två men tycker fortfarande att alla labbarna var för övermäktiga med tanke på de labbar vi gjorde i första java-kursen.» (Ganska liten)
- Trevligt med intro till nätverksprogrammering och felhantering.» (Ganska stor)
- Bättre instruktioner på vad som ska behöva göras. Ofta kom man på att detta skulle tydligen också fixas... stod dock ingenstans att den ska implementeras och kändes inte nödvändigt heller, därmed.. bortkastad tid när vi trodde lab3 var klar» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp var övningarna för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»6 75%
Har ej deltagit»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Även om övningarna gjorde att jag läste uppgifterna så skulle jag även gjort det utan redovisningstvång. Nu blev resultatet att jag i panik försökte läsa på allt för att Pelle inte skulle döda mig när jag redovisade men pressen/stressen gjorde så att jag blev sjuk och gav upp hela kursen.» (Ganska stor)
- Att övningarna var obligatoriska gjorde att man inte kunde prokrastinera inläsningen av sådant man inte redan kunde innan.» (Mycket stor)
- Mycket bra övningar. Bra att se varför vissa saker inte fungerar.» (Mycket stor)
- Jag tillsammans med många andra skulle dock gärna sett att det fanns andra redovisningsalternativ. Eftersom vi de flesta av oss är nördar som inte vågar/gillar att prata inför andra skulle nån inlämningsvariant vara att föredra.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.5

- Öppnade inte kurslitteraturen under kursens gång. Läste på nätet istället.» (Mycket liten)
- Gillar inte Big Java boken. Svår att slå upp saker i, och många saker är utspridda över hela boken. Vore bättre med en lite "Torrare" bok.» (Mycket liten)
- Bristen på litteratur var största problemet för mig.» (Mycket liten)
- Kursboken har inte använts så mycket.» (Ganska stor)
- Väldigt många stavfel i anteckningarna..» (Mycket stor)
- Men jag köpte Effective Java och läste igenom den innan tentan. Den tillsammans med föreläsningsanteckningarna var en perfekt kombination.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3.37

- Riktigt bra hemsida. Det är alltid något.» (Ganska bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.28


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.75

- Om man frågade Joakim kunde man få en grundlig förklaring och få förklart på papper på till exempel labbar men om Pelle skulle hjälpa sprang hans fingrar runt på tangentbordet och förväntade att man hade lika mycket kunskap som han själv när vi egentligen bara läst en enormt mycket lättare grundlig kurs som knappt gick igenom någonting.» (Ganska dåliga)
- Mycket bra att alltid kunna få hjälp, även via mail. Det uppskattas!» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Att jag klarade vissa övningsuppgifter och labbar var på grund av den enormt goa klassen och kompisar som förklarade på mer grundlig nivå och hade tålamod.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»3 37%
Hög»1 12%
För hög»3 37%

Genomsnitt: 3.75

- Har varit snäppet för mycket, har nästan inte haft någon tid för någonting annat under dessa veckor.» (För hög)
- För mycket att göra på så kort tid.. speciellt för de som inte kan så mycket från innan, nybörjare under höstterminen» (För hög)
- I och med övningsuppgifterna så tycker jag att det varit alldeles för höga krav. Först att man ska gå fram och ställa sig och skämmas vid tavlan och få enorma följdfrågor även om man till viss del förklarat sina resultat.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»2 25%
Hög»4 50%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 3.62

- Från att ha läst två ganska lätta kurser kommer vi in på två riktigt tunga. Denna kursern krävar 70% av ens fritid och matten 30 % och inget blir kvar för att leva. » (Hög)
- Hann inte med båda kurserna under denna tid i den mån jag hade velat.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»1 12%
Gott»1 12%
Mycket gott»5 62%

Genomsnitt: 4.25

- Att redovisa övningsuppgifter som man tycker är svåra framme vid tavlan och skämmas är inte rätt i min värld.» (Dåligt)
- Lärde mig mycket men fick offra den andra kursen» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Behåll övninsuppgifterna.»
- Övningarna och RMI uppgiften.»
- Övningar, laborationer och bra hjälp.»
- Föreläsningsanteckningar, ev övningar»
- RMI-labben»
- Labb ett.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite större och mer utmanande bonusuppgifter på labbarna.»
- Lite mindre arbetsbelastning, framförallt gällande laborationerna.»
- mindre poäng för att få godkänt på övningar kanske, OCH viktigaste av allt.. bättre instruktioner på labbar, skulle nog förkorta arbetstiden till häften»
- Redovisning av övningar borde kunna ske via någon annan form tex inlämningar.»
- Redovisningen av övningsuppgifter.»

20. Övriga kommentarer

- Dela upp övningsuppgifterna i mindre moment så att fler får presentera varje gång. Eller gör grupperna mindre!!! Att hålla föredrag där ingen vågar/vill diskutera och kommentera känns fel. Istället skulle det gynna alla om man fick upp diskussionen. Personligen tycker jag det kändes väldigt stelt innan man hade presenterat själv, efter det lossnade det.»
- För hård rättning på tentan.»
- Mycket bra med extra laborationstillfällen då det behövts.»
- Jag klarade inte kursen. Jag tycker den var felplacerad men det kan kanske bero på att jag inte är en utav dem som läste data på gymnasiet.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.28
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från