ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-3 Industriell ekonomi, IEK 415

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-28 - 2011-04-04
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»12 25%
Cirka 20 timmar»22 46%
Cirka 25 timmar»6 12%
Cirka 30 timmar»6 12%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.19

- Med tanke på att vi hade ca 6h undervisning i veckan så säger ju inte detta så våldsamt mycket.» (Högst 15 timmar)
- Ja e slapp, kursen va lätt. Jag läser teknisk matematik appropå slapp.» (Högst 15 timmar)
- Mycket annat arbete och mer tid lades på kandidat» (Högst 15 timmar)
- Utslaget på alla veckorna, mycket lite eget arbete lv. 1-4» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»2 4%
25%»3 6%
50%»6 13%
75%»12 26%
100%»23 50%

Genomsnitt: 4.1

- läste en annan kurs parallellt så kunde enbart närvara på 1/3 av föreläsningarna» (25%)
- Svårt att koncentrera sig» (25%)
- För mycket historier. » (50%)
- Slutade gå på föreläsningarna efter ett tag» (50%)
- Föreläsningarna var intressanta ur ett allmänbildningsperspektiv. Men allt för mycket hade allt för lite koppling till kursens egentliga innehåll. » (75%)
- jan möller regerar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 26%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 43%

Genomsnitt: 2.86

- Jag har sett dem, men kommer inte ihåg dem. Har för mig att föreläsaren sa att de var svåra att förstå, för att någon sektion bestämt att det skulle vara så.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lärarn förklarade målen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- bra med en förklaring till de annars i början svårtydda målen » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»38 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Dock väldigt tråkiga» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»3 7%
I viss utsträckning»17 40%
Ja, i hög grad»19 45%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.52

- En "dugga" som var, rent ut sagt, "åt helvete för svår". Testade inte det som vi skulle ha lärt oss, samtidigt som nivån var helt annan än de övningsuppgifter vi blivit tilldelade. Idealiskt sett är ju tentan enklare än det man kunnat träna på innan, inte ett Mount Everest när man lyckats bestiga Kebenekaise.. » (Nej, inte alls)
- Lite lätt tenta, tror jag, fick färre poäng på tentan än jag trodde.» (I viss utsträckning)
- Tentera en kurs efter halva tiden verkar fullkomligt bakvänt. Dessutom är det inte tillåtet att lägga tentor utanför tentaveckan! » (I viss utsträckning)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i din utbildning?

47 svarande

Inte alls»4 8%
I viss utsträckning»15 31%
Ganska mycket»12 25%
Mycket»16 34%

Genomsnitt: 2.85

- TM.» (Inte alls)
- Lite grann är rimligt att kunna» (I viss utsträckning)
- Första delen (tentadelen) av kursen var relevant medan projektdelen definitivt inte var relevant.» (I viss utsträckning)
- det verkar vara en väldigt grundläggande och nyttig kurs för de flesta. På det där mötet om 5 år som föreläsaren pratade om hela tiden är det bra att ha kunskappen...!!!!» (I viss utsträckning)
- Kanske inte passar bäst in på IT-programmet men väldigt kul att läsa. Känns som det är bra att ha lite förståelse för det iaf» (I viss utsträckning)
- Bra att kunna, vettigt upplagd, mer inriktad på förståelse snarare än matematik.» (Mycket)

7. Kommer du att ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

47 svarande

Inte alls»3 6%
I viss utsträckning»16 34%
Ganska mycket»14 29%
Mycket»14 29%

Genomsnitt: 2.82

- Hur kan jag veta det när det är 3+ år tills jag examineras?» (Inte alls)
- Av första delen (tentadelen) av kursen» (I viss utsträckning)
- Jag vet inte än» (I viss utsträckning)
- Svårt att veta.» (Ganska mycket)
- Kanske mer i privatlivet» (Ganska mycket)
- Svårt att svara på eftersom jag inte vet vilket yrkesliv jag kommer få, men jag hoppas det.» (Ganska mycket)
- Som sagt.» (Ganska mycket)
- Ja det hoppas jag =)» (Ganska mycket)
- Svårt att säga. Men tankesätten är bra att kunna generellt. Blivit aningen mer garvad angående företags tankesätt.» (Ganska mycket)
- Jag vet inte.» (Ganska mycket)
- Svårt att säga, ganska dålig fråga!» (Mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»18 39%
Ganska stor»17 36%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.58

- Hans föreläsningar är roliga, mysiga och har trevlig stämning men kanske inte så intensiva och lärorika som t.ex. en mattekurs.» (Ganska liten)
- Fick inte med mig något från föreläsningarna förutom historierna » (Ganska liten)
- närvarade pga av andra föreläsningar på väldigt lite av lektionerna» (Ganska liten)
- Mycket anekdoter och "livserfarenhet" som inte förmedlas i boken, dessa var bra vägvisare också.» (Ganska stor)
- Röriga, ostrukturerade och löst sammanhålla föreläsningar som dock var mycket underhållande, och på ett lustigt sätt ändock informativa.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 19%
Ganska stor»19 40%
Mycket stor»18 38%

Genomsnitt: 3.14

- Lättförståelig etc etc.» (Ganska stor)
- Faktaboken är usel. Tonen fungerar nog bäst för 5-åringar, samtidigt som den inte har någon som helst form/struktur/bakomliggande tanke. Den säger ingenting definitivt, och tar aldrig ställning. Knappast det som behövs när det enda man önskar sig är att kunna orientera sig i ett nytt ämne. Det är som att ge en bilderbok till den som skall lära sig läsa. Däremot var övningsboken grym. Perfekt. Ersätter lätt faktaboken. Synd bara att alla tal där var lättare än "duggan".. Och med citationstecken menar jag att den var på alla sätt en tenta, minus att den då kallades dugga och låg mitt i terminen..» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»7 15%
Ganska bra»26 56%
Mycket bra»11 23%

Genomsnitt: 3

- Hemsidan hängde sig ofta» (Ganska dåligt)
- Borde funnits gamla tentor med lösning och gamla projekt tillgängliga. För långsamt rättade tentor och projekt, 3-veckors regeln???» (Ganska dåligt)
- Att informationen om vilken kursbok som var aktuell kom ut för sent, precis någon dag innan kursen startade tycker jag inte är tillräckligt bra. Att man var tvungen att vara inloggad på studentportalen för att få tillgång till material tycker jag är ett minus.» (Ganska dåligt)
- Rörigt med filer på studentportalen» (Ganska bra)
- Det är irriterande när .ppt-kopior ändrar sig från en dag till en annan så man måste skriva ut igen. Annars jättebra.» (Ganska bra)

11. Vad tyckte du om föreläsningarna?

47 svarande

Mycket dåliga»3 6%
Ganska dåliga»9 19%
Ganska bra»24 51%
Mycket bra»11 23%

Genomsnitt: 2.91

- På tok för långsamma, samma material hade kunnats gå igenom på halva tiden!! Alldeles för mycket upprepning och genomgång av självklara saker.» (Mycket dåliga)
- Föreläsningarna gick alldeles för långsamt. De innehöll för mycket upprepning och bla bla bla... Jag är så trött på anekdoter om Leif Johansson!» (Ganska dåliga)
- För mycket berättelser och för lite om själva ämnet!» (Ganska dåliga)
- Kunde korta ned antalet föreläsningar och göra dem effektivare.» (Ganska dåliga)
- Skämtsam och rolig föreläsare, men inte supereffektiv inlärning.» (Ganska dåliga)
- Kul och underhållande men inte relevanta. » (Ganska dåliga)
- Lite väl mycket kuriosa.» (Ganska bra)
- Ibland något för många irrelevanta historier, eller relevanta historier där fokus hamnar på något annat.» (Ganska bra)
- De var "chill"» (Ganska bra)
- Intressant men det kändes inte som man lärde sig något. Svårt att få en röd tråd och överblick» (Ganska bra)
- Lite utsvävande ibland. Anekdoter är bra om de är relevanta, eftersom det gör det lättare att komma ihåg. Men det kan bli för mycket! » (Ganska bra)
- Se kommentarer ovan om "undervisningen". » (Ganska bra)
- Bra och rolig föreläsare. Intressanta historier, men tar tid från teorin.» (Ganska bra)

12. Vad tyckte du om projektarbetet?

47 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»7 14%
Ganska bra»28 59%
Mycket bra»8 17%

Genomsnitt: 2.85

- Totalt meningslöst! Man lärde sig väldigt lite, det tog mycket mer tid än det var värt och det var otroligt tråkigt! Den sämsta examinationsformen jag varit med om hittills! De 3 poängen var rimliga i tid, men absolut inte kunskapsmässigt!» (Mycket dåligt)
- Tog bara tid utan att ha någon större inlärningseffekt. Bättre att göra kursen mindre och skippa projektet.» (Mycket dåligt)
- Oklara instruktioner medförde dubbelarbete. Förklara gärna att man inte ska analysera alltför djupt, utan endast följa mallen.» (Ganska dåligt)
- Jag tyckte att det var för stort i förhållande till resten av kursen, det gav inte riktigt lika mycket som det andra» (Ganska dåligt)
- Var mest tidskrävande och gav inte särskilt mycket ny kunskap.» (Ganska dåligt)
- Intressant och lärorikt, lagom svårt.» (Ganska bra)
- Hetsade igenom det, hade varit bra att börja i tid» (Ganska bra)
- Har fortfarande inte fått veta resultatet på projektarbetet.» (Ganska bra)
- Grymt lärorikt. Bra handledning, Hans hade verkligen satt sig in i det och gav utmärkt feedback. Förstår dock inte varför vi skulle lämna in det mitt i terminen, för att senare vara klar med kursen två veckor innan läsperioden var över. Inte heller varför arbetet inte är rättat än, mer än en månad senare..» (Mycket bra)
- Bra dock inlämning en vecka för tidigt. Utnyttja hela läsperioden!» (Mycket bra)

13. Vad tycker du om tentan?

47 svarande

Mycket dålig»3 6%
Ganska dålig»12 25%
Ganska bra»28 59%
Mycket bra»4 8%

Genomsnitt: 2.7

- Alldeles för svår. Brukar sätta 5or på allt jag tar mig för, och plugga därefter. Denna fick jag en 3a på poänget. Se övriga kommentarer på fråga 5.» (Mycket dålig)
- Frågorna var i flera fall avsevärd mer komplexa än någon av övningsfrågorna. Och att ha 35 poäng på en fråga är i grövsta laget... Dessutom låg den åt ******* för tidigt i kursen. » (Mycket dålig)
- Man hade lite för kort tid på sig. » (Ganska dålig)
- svårt att tyda uppgifter, försvårar uppgifterna genom att göra dom svårläsliga. Onödigt, ämnet blir inte mycket svårare.» (Ganska dålig)
- Lagom dålig kanske, den verkade lätt och hade inte så många uppgifter, trodde dock jag skulle få godkänt efter jag skrivit den, men gg i fail.» (Ganska dålig)
- alldeles för stressig, hann inte tänka igenom sina svar och tveka på saker.» (Ganska dålig)
- Frågorna var inte tillräckligt blandade inom området» (Ganska dålig)
- Hårt rättad tentamen. För lite tid på tentamen för att hinna svara på alla frågor.» (Ganska dålig)
- Det hade varit bättre med mer tid (och kanske då fler frågor)» (Ganska bra)
- Svår, hård rättning» (Ganska bra)
- Många specialfall som inte togs upp i övningshäftet» (Ganska bra)
- Var väldigt stressigt att skriva på endast 2 timmar. Ingen tid för att dubbelkolla efter slarvfel.» (Ganska bra)
- Lite ont om tid» (Ganska bra)
- Det blev ganska många luringar eftersom det var så pass få frågor och duggan var så kort, vilket kan missgynna personer som pluggat övergripande på alla områden istället för på de få som faktiskt kom.» (Ganska bra)

14. Vad tycker du om kurslitteraturen?

47 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»6 12%
Ganska bra»25 53%
Mycket bra»15 31%

Genomsnitt: 3.14

- Lite väl fördummande» (Ganska dålig)
- För dyr, övningsboken kan säljas billigare, med tanke på att andra föreläsare lägger ut uppgifter gratis!!!» (Ganska dålig)
- Verkar ok, inte läst jättemycket. Svårt att hitta någon röd tråd i boken. mycket som inte berörde oss. Jag kan dock se användning för den i framtiden» (Ganska bra)
- Lättförstådd» (Mycket bra)
- Varför buntar ni inte ihop alla frågor om kurslitteratur och samma med examination etc.? Känns som om jag svara på samma sak igen.. Se svar på fråga 9.» (Mycket bra)
- Dyrt exempelhäfte.» (Mycket bra)

15. Vad tyckte du om projektarbetets seminarier?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.79

- Det hade vi ju inte!» (?)
- Vilka seminarier?» (?)
- Vilka seminarier?» (?)
- Vet ej närrvarrade ejj.. Vad nu som menas med de där semminarrierna, har aldrig varit på något seminarium överr huvvud tagget vad jag vet.» (?)
- Fanns det seminarier?» (?)
- Hade inga vad jag vet. » (?)
- ??» (?)
- Vet inte riktigt vad du menar här.» (Ganska bra)
- Vet inte vad som åsyftas.» (Ganska bra)
- Vet inte riktigt vilka som var seminarier, men kanske info-föreläsningen i början? Den var bra och tydlig.» (Ganska bra)
- Vet ej var ej där.» (Ganska bra)
- Gick aldrig på dem» (Mycket bra)
- (Mycket bra)

16. Vad tycker du om kursens upplägg?

47 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»8 17%
Ganska bra»27 57%
Mycket bra»9 19%

Genomsnitt: 2.89

- Projektet gav ingenting. Första delen fram till tentan var det enda som kändes relevant att kunna.» (Mycket dåligt)
- Läser i bavänd ordning, lär oss saker i början som vi behöver senare saker för att förstå, vem kom på den ideen?» (Mycket dåligt)
- Ta bort projektet, alternativt gör det mycket mindre! Fortsätt med föreläsningar (i högre tempo) hela läsperioden och ha en 4-timmars tenta i tentaveckan som en normal kurs. Annars kan man göra som nu, men ta bort projektet och istället ge mindre poäng för kursen. » (Ganska dåligt)
- Jag tyckte inte om att kursen hade ändrat ordning. Jag ser inga problem med att börja med projektet efter bara introduktionen till projektet, nu kom man istället där saker som man förutsattes förstå innan man gått igenom det. Jag skulle hellre se att kursen är ungefär som den var tänkt innan, för historia och sånt kan man börja på projektet ändå.» (Ganska dåligt)
- Vi kunde haft en vecka till på oss eftersom vi slutade läsvecka 7» (Ganska dåligt)
- Planeringen av läsperioden var ett skämt. Ett dåligt sådant...» (Ganska dåligt)
- ha inte tentan 2 dagar efter sista föreläsningen. 5 dagar efter är rimligt» (Ganska bra)
- Fler gamla projekt som man kan kolla på!» (Ganska bra)
- Visst, ok, kan gå med på det.» (Ganska bra)
- Hade man pluggat ordentligt hade det nog varit bra, jag väntade tills duggan var över med att börja på projektet vilket kändes som ett misstag» (Ganska bra)
- Varför sluta två veckor innan kursen är slut? I övrigt bra.» (Ganska bra)
- Bra men ovant.» (Ganska bra)
- Kunde varit mer välplanerat. Eftersom upplägget hela tiden byggde på saker vi inte fått lära oss än, så kändes det ändå som att vi lärde oss på det "traditionella" sättet i slutändan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»10 21%
Har ej sökt hjälp»21 44%

Genomsnitt: 4.08

- Dåliga på projektet.» (Ganska bra)
- Lite svårt när kursen ligger på en annan institution än den egna. Lärarna kommer så långt bort och kontakten blir sämre » (Ganska bra)
- Möller var superb. Jättetrevlig och duktig på att förklara. Kändes alltid roligt att ha något att fråga om/diskutera.» (Mycket bra)
- Mina gruppmedlemmar har sökt hjälp mer, det har väl gått, men de hade sinnessjukt dåliga öppettider på nåt ställe där man kunde se gamla rapporter, mer vet jag ej.» (Har ej sökt hjälp)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»25 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Stora grupper medför svårt att kontrollera att alla arbetat.» (Ganska dåligt)
- Jag chillade rätt fett mot slutet av projektarbetet, men det verkade vara ok.» (Ganska bra)
- Jobbade i en grupp där alla var upptagna och gjorde samma misstag som mig, dvs börja sent» (Ganska bra)
- Vi delade upp arbetet för tidigt och på ett sätt som i slutändan inte blev rättvist» (Ganska bra)
- Jag tackar dem för att det ändå gick så bra på tentan (3a)» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»1 2%
Låg»6 12%
Lagom»35 74%
Hög»5 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- Att den landar på hög var bara för att vi hetsa igenom projektet. (Trots förvarningar från föreläsaren) Annars tycker jag det var en lagom takt » (Hög)
- Det hade varit bättre om en större del av läsperioden utnyttjats. Nu slutade kursen förhållandevis tidigt och blev kanske därför onödigt intensiv» (Hög)
- Extremt hög i slutet, när allt skulle hända. Men får väl skylla sig själv som inte insåg att den inte tog slut i och med tentaveckan..» (Hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»28 59%
Hög»15 31%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.34

- Valde till en extra kurs så att man hade vanlig belastning» (För låg)
- Lätt att lägga mer tid på kandidaten» (Lagom)
- Vi läste även Fouriermetoder, den var desto jobbigare.» (Hög)
- Läste 250% så var inte så konstigt» (Hög)
- Detta berodde framförallt på den andra kursen jag läste och alltså inte första hand på den här» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»6 12%
Godkänt»11 23%
Gott»23 48%
Mycket gott»6 12%

Genomsnitt: 3.57

- Långsamma föreläsningar, tråkigt när man inte får lösa uppgifter med den mest effektiva metoden (simplex-problem) och ett projekt som bara var tidskrävande.» (Dåligt)
- Jag förstår inte varför vi var tvungna att läsa den, känner inte att den passar in alls med resten av det vi läser. (Teknisk matematik)» (Dåligt)
- Kanske bara mitt bristande intresse för ekonomi, men jag trodde det skulle vara roligare.» (Dåligt)
- När jag väl tar tag i den och lär mig det man ska kunna har jag ingen tvekan på att den kommer vara bra» (Godkänt)
- Projektarbetet räddar omdömet annars underkänt. » (Godkänt)
- Bra, rolig, mysig, lätt, trevlig, nyttig, annorlunda, etc.» (Gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycker att förelöäsningarnavar bra och intressanta, jag gillar idén med att försöka förmedla en känsla för vad ekonomi är!»
- Fantastiska anekdoter från Jan Möller.»
- jan möller»
- Jan, mysigt o lyssna på hans anekdoter»
- Dugga, projekt»
- Arbetet man lär sig mycket. Föreläsaren»
- Kurslitteratur och kursupplägg»
- kursboken»
- Skönt med dugga »
- Möller, Löfsten, projektarbetet. »
- hela kursen»
- Projektarbetet»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort projektet!»
- Om man under föreläsningarna visar studenterna skogen, med alla dess färger och former och lukter kan inte examinationen vara att man grundligt ska beskriva hur man planterar ett träd...»
- Ett mer samhälleligt och etiskt perspektiv.»
- utnyttja läsperioden bättre, nu var kursen avslutad 2 veckor innan tentaveckan. sen kan projektet rättas snabbare. 6 april är i senaste laget»
- En föreläsare som håller sig till ämnet. Det som Möller fick fram på 2 timmar skulle en annan föreläsare fixa på 15 min.»
- Övningsboken kunde vara bättre, och billigare»
- Ta bort projektet!»
-
- Tidsbegränsningen på tentan bör förlängas. »
- belastningen på projektet»
- Lite mer struktur och sammanhang på föreläsningarna»
- Skulle nog få mer kunskap om projektarbetet var en större del, kanske undersöka fler saker. Tror det är extremt nyttigt att göra ett mer samhällsvetenskapligt projekt, då denna typen av kritiskt tänk är något vi (framtida ingenjörer) dels saknar, och dels skulle ha stor nytta av. I övrigt vore det nog bra om inte Möller skulle förvirras så av att ha flera liknande kurser samtidigt!»
- tentan, mer tid»
- Tentan dels för kort tid (bara två timmar) dels för tidigt i kursen!»
- Strukturen på föreläsningarna, så att de inte bygger på material vi inte fått ta del av än.»
- Att teknisk matematik läser denna kursen.»
- Man kanske kunde tänka sig att flytta projektinlämningen. Det kändes väldigt konstigt att lämna in projektet 1.5 vecka innan läsperioden var slut.»
- Tentan. Kort om tid och hård bedömning.»

24. Övriga kommentarer

- Att projektet ska lämnas in personligen en viss tid en viss dag är bara dumt! Folk har trots allt föreläsningar i andra kurser. Ännu konstigare är att vilja ha det utskrivet enkelsidigt för att det "är enklare att bläddra då". Det är slöseri både på miljön och på pq! Fånigt! Det är också dumt att inte lägga ut fler gamla tentor MED LÖSNINGAR! Poängen med att göra dessa är delvis att se vad man inte kan, vilket inte går lösning saknas!»
- mm ne»
- Varför finns det inte ett neutralt svarsalternativ på den här enkäten? »


Kursutvärderingssystem från