ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstlaborationer 2 vt 2011, AFO 120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-30 - 2011-04-11
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Peter Lindblom»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Kursen Konstlaborationer 2 är uppdelad i tre olika moment.

1. VIKTIGT: MARKERA DET MOMENT DU DELTAGIT I:

37 svarande

Rörelse i vägrummet»9 24%
Enter/Exit»18 48%
Stol som form»10 27%

Genomsnitt: 2.02

2. Lärandemål 1

Hur väl uppfylls KURSENS övergripande lärandemål: "- utveckla fördjupad förståelse för designprocessen genom att analysera, reflektera, syntetisera och därigenom utveckla valt gestaltningskoncept".

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»10 27%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»7 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.81

- Jag har i princip inte lärt mig någonting på den här kursen förutom glädjen i att sätta upp en föreställning. » (Mycket dåligt)
- kursen var inte lärorik på något sätt» (Mycket dåligt)
- Mer analys hade behövts i kursen» (Ganska dåligt)
- inte så mycket designprocess. inget genomlöpande spår. många separata experiment» (Ganska dåligt)
- I stolskursen var det en ganska hastig designprocess som inte gav mkt tid till analys och reflektion. Jag tycker det jag lärt mig mest av kursen som är övergripande mål är att omsätta en skiss till verklighet. Man förstår att proportioner ser annorlunda ut på papper och i färdig form skala 1:1» (Ganska dåligt)
- Analysen var en stor del av veckorna men det tappades lite bort i diskussionerna av gestaltningarna.» (Mycket bra)
- jag förstod kopplingen från ursprungskällan och det ledde fram till min stol - även om inte andra lika klart kunde se just den platsen i min stol» (Mycket bra)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 16%
Ja, målen verkar rimliga»28 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 1.91

- Ni kan lägga ribban så otroligt mycket högre! Bättre information om vad kursen ska gå ut på kan också underlätta. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Speciellt med tanke på hur mycket handledning vi fick i Rörelser i Vägrummet» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi har fått mycket hjälp, men har man aldrig byggt något på detta sätt så är det svårt. Men väldigt roligt!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Lite för lite tid i förhållande till vad som ska göras. De flesta är ovana vid att använda verktygen i snickeriet, plus att man aldrig tidigare har designat just en stol. Det var i princip nästan ingen som var helt färdig på fredagen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Nä inte vad gällerförkunskaper men vi har fått så mycket handledning och hjälp så det har fungerat bra!!» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal (3,0p)?

37 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 3%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»26 78%
För stort omfång i förhållande till poäng»6 18%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.15

- Rätt intensiv sista vecka, men också det som är kul. Och vi lyckades göra väldigt mycket på den tid vi fått.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- det tar längre tid med stolen men det var en så pass värdefull kurs att jag inte tycker det känns orimligt.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- En vecka till hade varit optimalt.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Jag tycker att tre veckor hade varit lagom i tid, och då poäng i förhållande till den tiden.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- egentligen är inte målen som sådana för stora utan stolen som objekt är en stor uppgift på så kort tid. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Den här kursen kändes som att den var väldigt stor på så få dagar. Men det var en väldigt lärorik kurs som var väldigt rolig!» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- ingen uppfattning om hur mkt 3 poäng är. Jag har jobbat mer än heltid utslaget på två veckor, så kanske för lite poäng egentligen» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

36 svarande

Mycket liten»13 36%
Ganska liten»12 33%
Ganska stor»8 22%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.02

- har inte haft nåt material på stolkursen» (Mycket liten)
- Det var väl näsan och den kan jag inte påstå influerade speciellt mycket. » (Mycket liten)
- inte haft någon kurslitteratur» (Mycket liten)
- föreläsningarna i början av vägrumskursen var bra och lärorika, texterna var inte lika givande» (Ganska liten)
- Stolen som form: Vi har fått mest hjälp genom direkt kontakt med Peter och Tabita, vilket har fungerat mycket bra!» (Ganska liten)
- Vi hade inte så mycket kurslitteratur. Genomgången i skickeriet med alla maskiner och så var jättebra.» (Ganska liten)
- enterexit» (Ganska liten)
- De olika filmerna kändes inte fullt ut relevanta, och inte heller alla föreläsningarna. Det var svårt att koppla den input vi fick till vad vi faktiskt gjorde under kursen. » (Ganska liten)
- Filmen om Leigh Bowery var givande» (Ganska stor)
- Bra litteraturtips. Lagom mycket och relevant.» (Ganska stor)
- filmerna styrde mycket av utevecklingen och satte prägel på kursen. bra/dåligt - vet ej» (Ganska stor)
- Rörelser i Vägrummet. Vi har aldrig fått så mycket bakgrundsinfo, föreläsningar och handledning som i den kursen! Underbart!» (Mycket stor)
- ateljéerna är välutrustade» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

Redogör för vilken delkurs det gäller.

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»8 21%
Ganska bra»11 29%
Mycket bra»16 43%

Genomsnitt: 3.1

- Schema i tid och ett schema som gäller för två veckor vore inte för mkt begärt.» (Mycket dåligt)
- Fick schema alldeles för sent. Annars bra» (Ganska dåligt)
- Istället för att kursansvarige bara mailade ut vilka som antagits till denna del av kursen fick alla studenter gå ned och titta på ett papper upptejpat på ateljéns dörr. » (Ganska dåligt)
- Vi fick stå för kostnaser själv pga att det var "svårt att hantera kvitton"» (Ganska dåligt)
- Kunde kommit ut tidigare helt enkelt!» (Ganska dåligt)
- Som vanligt får man inget schema i tid. Det hade varit bra att få reda på gruppfördelningen tidigare också.» (Ganska dåligt)
- stol» (Mycket bra)
- det var jättebra att vi fick en introduktion och en uppgift innan vi började kursen. det gick snabbt att komma igång sen» (Mycket bra)
- Peter mailade ut information, fungera bra.» (Mycket bra)
- enterexit» (Mycket bra)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»28 75%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.81

- Mycket tillgång till lärare» (Ganska bra)
- det går absolut inte att vara fler än 12 i stolkursen. finns inte mer plats och går inte att få mer hjälp. men 12 fungerade ganska bra. var skönt när någon var borta» (Ganska bra)
- Bra handledning!» (Mycket bra)
- Mycket bra!» (Mycket bra)
- Vi har fått mycket hjälp genom att fråga om stolen, ibland fick vi vänta länge på lärarna, men det gick bra ändå.» (Mycket bra)
- jag fick mycket och bra hjälp men ibland känndes det dumt och stå och hänga på lärarna föör att få hjälp. kanske ett kölappsystem hade hjälpt.» (Mycket bra)
- Peter och Tabita är jättebra och hjälpsamma!» (Mycket bra)
- Tabita och Peter är suveräna. » (Mycket bra)
- Det behövdes mycket hjälp och Peter och Tabita svettades tappert igenom allas frågor» (Mycket bra)


Genomgångar och kritik

8. Hur väl fungerade genomgångar/redovisningstillfällen?

37 svarande

Gav inget»0 0%
Ganska lite givande»6 17%
Ganska givande»17 48%
Mycket givande»12 34%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.17

- Första veckan gav inget relevant. Vi fick lära oss ex. att folk på gatan flyttar på sig om man står i vägen eller kommer för nära, ingen överraskning direkt. Vad har detta med arkitektur att göra? Andra veckans sista dagar var dock roliga.» (Ganska lite givande)
- hjälp och handledning under kursens gång var mycket givande men lintons kritik var inte så givande. han hade svårt att inse kursens omfång och den egna smaken lyser igenom för mycket.» (Ganska lite givande)
- Hade varit bra att även höra Peter och Tabitas åsikter om projekten, inte bara Johan Lintons. Det blir lite som att det han säger är sanning, fasten det kan finnas olika smak!» (Ganska lite givande)
- synd att trafikverksmänniskorna inte sade mer när vi var där, annars bra» (Ganska givande)
- Ingenjörena på Trafikverket var otroligt ointresserade och sa inget. Tur att vi hade Mika Määtää, Johny och Janning (tror jag hon hette)» (Ganska givande)
- Vet inte om det var givande, men det var kul!» (Ganska givande)
- ibland tysta svävande stunder, hade behövt en mer rak och krävande disskussion. kanske börja med att alla sitter mer samlat och inte så att de som släntrar in hamnar vid dörren och inte blir lika delaktiga. sitt i ring eller liknande.» (Ganska givande)
- slutkritiken var mest givande. alltid bra att få feedback!» (Ganska givande)
- Kul med samlingar där alla får visa vad de gjort och kommit fram till. Det blev kanske lite långdraget ibland. Sjukt kul att göra själva uppträdandet! Tycker definitivt ni ska ha kvar den delen till kommande år. Både kul att medverka och att se på!» (Mycket givande)
- Det var väldigt roligt att komma till Trafikverket och presentera det vi gjort. Det gjorde att det kändes mer på riktigt.» (Mycket givande)


SVARA ENDAST PÅ DET MOMENT DU VARIT DELAKTIG I:


Rörelse i vägrummet

9. Delkurs: Rörelse i vägrummet

Delkursmål: Rörelse i vägrummet:
"- Studenten skall efter avslutad kurs ha getts möjlighet att använda sig av arkitektoniskt kunnande inom ett nytt fält, vägarkitektur, genom att arbeta med pågående ett projekt på Vägverket. 1. Studenten skall ha tränat skissteknik (verktyg). 2. Reflekterat över/analyserat uppgiften med hjälp av begreppen rytm och rumsliga sekvenser. 3. För att sedan, i sitt förslag syntetisera genom att utvecklat ett eget designkoncept."

Hur väl stämmer detta överens?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»3 37%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.25

- Varför två kursutvärderingar???? Löjligt och innefektivt.» (?)
- lit ont om tid för själva projektet» (Ganska dåligt)


Föreläsning

10. Delkurs: Rörelse i vägrummet

Föreläsning: Om landskapsarkitekt Bernhard Lassus

9 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 11%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Varför bara Lassus? Känns lite väl smalt.» (Ganska bra)
- Bra syfte men Sten behöver ju inte föreläsa genom att läsa innantill på skärmen med ryggen nästan vänd mot åhörarna.» (Ganska bra)
- Sten är alltid Sten och hans föreläsningar har en tendens att vara ganska likriktade och elitistiska, men i övrigt var det intressant!» (Mycket bra)

11. Delkurs: Rörelse i vägrummet

Föreläsning: Vägprojekt och Landskapsanalys

9 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 22%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»3 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.11

- För mkt föreläsningar på en dag. Mer om tekniken, man behöver veta lite om teknikaliteter.» (Ganska dålig)

12. Delkurs: Rörelse i vägrummet

Studieresa: Jerikomotet

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»6 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66

- Bra att röra sig på olika sätt, buss och gå runt Jerikotunneln. Svårt att kunna sätta sig in i kartorna på plats bara.För lite svar på konsekvensanalyser.» (Ganska bra)
- En rolig dag som kändes väldigt väl genomarbetad. Dessutom var det kul att det var så många handledare/kunniga som var med på resan och visade intresse för det vi gjorde.» (Mycket bra)


Frågor: Rörelse i vägrummet

13. På vilket sätt har du reflekterat över begreppen rytm och rumsliga sekvenser?

kommentar

- v gjorde ju det mycket både i landskapsanalysen och i det gestaltande projektet. så det har helt klar varit en viktig del»
- att man tänker sig vägdelar som filmsekvenser kanske.»
- Främst genom siktlinjer, utblickar man får inom sitt synfält när man rör sig genom olika slags rum i olika hastigheter och att detta förändras även med olika slags färdmedel.»
- Det som jag framförallt har lärt mig är hur olika allt upplevs beroende på hur man ser ser det, t.ex. beroende på hastighet, "rymd" m.m.»
- egentligen mindre än skala och hastighet. att röra sig i vägrummet känns på sätt och vis som att ständigt befinna sig i samma rum (bilen) och att titta ut genom ett fönster (nästan som en skärm). jag fick mer ut av att fundera över den kroppsliga upplevelsen av acceleration, ljud och vibrationer som något som gör en vaksam på förändringar. kanske vart det lite svårt att beskriva vägrummet som avgränsade (specifika) rumsligheter. rytm och sekvens kom såklart in lite grann, men det området vi arbetade med berör ju väldigt kort tid av uppmärksamhet. för att utveckla rytm och sekvenser mer kanske det hade varit mer intressant att arbeta med längre sekvenser (i tid).»
- Jag har alltid varit barnsligt nördigt förtjust i vägmot, vägbroar och annat som finns längs vägarna och det var roligt att få lära sig mer om detta och dessutom få en insikt i hur man gör när man bygger upp mot på riktigt.»


Enter/Exit

14. Delkurs: Enter/Exit

Delkursmål: Enter/Exit
- Förståelse för hur vi som individer interagerar i och med staden utifrån teatrala, performativa och sceniska perspektiv.

Hur väl stämmer detta överens?

17 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»2 12%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.87

- Vecka ett var för enformig, vecka två handlade mest om pyssel» (Ganska dåligt)
- Men uppgifterna vi gjorde var snäppet för vagt definierade, vilket resulterade i att alla gjorde samma..» (Ganska bra)


Föreläsning

15. Delkurs: Enter/Exit

Föreläsning: Otto von Busch

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»12 70%
Mycket bra»3 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3

- Han var karismatisk men oerhört svår att följa vad han ville få sagt.» (Mycket dåligt)
- Han om det groteska va? Han hade mycket kunskap och var intressant att lyssna på men det var lite långt att koppla det till vad vi gjorde.» (Ganska bra)
- Han pratade så fort att man inte hängde med i vad han ville få fram. Men han var underhållande.» (Ganska bra)
- intressant föreläsning» (Ganska bra)
- intressant, men rätt intensiv..» (Ganska bra)
- lite rörig, men kul» (Ganska bra)

16. Delkurs: Enter/Exit

Föreläsning: Fredrik Gunwe

18 svarande

Mycket dåligt»5 33%
Ganska dåligt»7 46%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.86

- helt värdelös. kändes rätt bortkastat.» (Mycket dåligt)
- Det enda som gav något i den här föreläsningen var när han fick oss att göra sorti och entré till själva rummet igen. Denna gång mer medvetna om att det var det vi gjorde. Resten var konstigt och frånkopplat kursen. jag förstår inte hur vi ska förstå något av det när han själv inte kunde förklara varför han sa eller gjorde vissa saker. » (Mycket dåligt)
- Vad ville han få fram?» (Ganska dåligt)
- Samma som ovanstående» (Ganska dåligt)
- oklar» (Ganska bra)
- Det hade varit roligt att diskutera mer efter den här föreläsningen. Kul med nåt som sticker ut.» (Ganska bra)

17. Delkurs: Enter/Exit

Föreläsning: Carolina Claesson

18 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»2 13%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.8

- extremt onödigt» (Mycket dåligt)
- Lite mycket om smycken som väldigt faktiska smycken. inte så mycket teori bakom. » (Ganska dåligt)
- Själva föreläsningen var väl bra men det var lite långt att koppla det till vad vi gjorde. Skulle varit mer intressant med föreläsning om kläder. Eller scenografi/kostym» (Ganska bra)
- Föreläsningen i sig var intressant, men ämnet kändes irrelevant..» (Ganska bra)
- Spännande att lyssna på och många exempel. Lätt att relatera till uppgiften.» (Mycket bra)

18. Delkurs: Enter/Exit

Föreläsning: Johan Öberg

18 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»1 7%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.69

- kan ha varit det sämsta och mest olärorik föreläsning jag har varit på» (Mycket dåligt)
- Blev lite väl nischat. Jag hade gärna sett att han pratat om det burleska i allmänhet istället för bara om en person i Ryssland. Fler exempel på vad som faktiskt var burleskt istället för fakta om författaren hade varit bra. Jag nickade till flera gånger under föreläsningen. Blev något intressant vid slutdiskussionen.» (Ganska dåligt)
- Intressant perspektiv på det burleska, ett nytt och teoretiskt sett.» (Ganska bra)
- Hade kanske varit ännu bättre om JÖ hade vetat mer om vilka han föreläste för.» (Ganska bra)
- Han sa en del intressanta saker mot slutet av föreläsningen när den mer gick över i en allmän frågestund. Det blev mer ärligt och mer hans syn på enter/exit utifrån sina erfarenheter. » (Ganska bra)
- ledde till en rolig diskussion. alltid kul att höra någon berätta om ett speciellt ämne de behärskar djupt» (Mycket bra)


Frågor: Enter/Exit

19. Tycker du att de arbetsmetoder som utvecklas i workshoparna ger möjligheter till nya insikter om liv och skeenden i staden?

Gäller både vecka 1 och 2

18 svarande

Mycket lite»4 23%
Ganska lite»10 58%
Ganska mycket»3 17%
Mycket»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.94

- Nej, ingenting» (Mycket lite)
- Mycket utav detta har vi redan gjort tidigare och förstått tidigare. Vi ställde frågor som vi redan visste svaret på.» (Mycket lite)
- Kopplingen till staden känns irrelevant, det kunde handlat om vad som helst. Kanske hade funkat med mycket längre tid.» (Mycket lite)
- De var för många och för lika.» (Ganska lite)
- Bör vara mindre vagt beskrivet, workshop 1 var rolig men sen blev det tjatigt.» (Ganska lite)
- Sådär. Ibland var det svårt att veta vad man skulle göra. Man fick göra sin egen uppgift. Men när man väl kom på nåt var det iaf roligt att göra.» (Vet ej)

20. Tillförde filmerna som visades någonting till kursen?

kommentar:

- Hade varit bättre att visa kortare snuttar från flera filmer med spännande kostymer än att se hela cassanova. Jag tyckte filmen om Legh Barry var bra.»
- Ja, de var väldigt givande»
- De var underhållande. Bovery gav inspiration till föreställningen, men borde visats senare under kursen.»
- absout inte»
- Ja, de vidgade temat för föreställningen, eller snarare specificerade vad vi var tänkta att prestera»
- Ja! både lee bowery och fellini var intresanta och gav nya perspektiv.»
- Det tycker jag ändå. Kanske mest den om Leigh Bowery. Speciellt till det burleska.»
- ja de satte som sagt prägel. och de var sevärda»
- missade leigh Bowery då jag var sjuk. Casanova tillförde något i det karnevaliska men jag känner inte att den tillförde något i förståelsen av skeenden i staden. Jag förstår inte riktigt poängen med den.»
- De var intressanta och roliga att se men tillförde inte något för att uppnå kursmålen»
- jodå»
- Ja, det gjorde de. men både Leigh Bowery och Casanova var för långa för att fylla något syfte under hela filmerna. Hade räckt med att de var hälften så långa. »
- Ja, de gav mycket. Nya i déer och inspiration. En bra hjälp i att komma igång och arbeta.»
- Ja, både i inspiration till kreationer och kring samtalen om att smycka kroppen, staden. »
- bra moment, inspirrerande»

21. Hur fungerade arbetet i gruppen under andra veckan?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»6 33%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Vissa var sällan där. Andra tillförda saker. Första veckan fungerade sämre uppgifterna kändes otydliga och ingen blev engagerad.» (Ganska bra)
- Lite tjötigt i stora gruppen ibland. kändes som om inte alla tog det på allvar. » (Ganska bra)
- Intensivt, men väldigt nöjd med allas insats. Vissa hade kanske kunnat engagera sig mer, men överlag jobbade alla på riktigt bra.» (Ganska bra)
- lite trögstartat och oinspirerat. det svajjiga i kursen hade säkt modet på många» (Ganska bra)
- Stämningen höjdes succesivt. Svårt först att komma på något groteskt, karnevaliskt, överdrivet, att göra i en grupp man inte själv valt, och enas kring det, men när det var gjort var det lättare att få gruppen att fungera.» (Ganska bra)
- Bättre än första, trots att en del medlemmar försvann» (Ganska bra)
- Men givetvis en slump att vi hade så olika kunskapsområden!» (Mycket bra)

22. Hur ser du på din egna insats i kursen?

kommentar:

- Bra. Jag har haft min hand på allt utom musiken.»
- Detta var den kurs där jag känt mig som mest oinspirerad och okreativ på väldigt länge. Tråkigt men sant. Förberedelserna till uppvisningen och själva uppvisningen var dock riktigt underhållande.»
- Det var kul att få använda kroppen!»
- Bra! och rolig!»
- Jag tycker att jag tillförde idéer och jobbade på bra.»
- bra, upptäckte nya saker och fick möjlighet att styra och prova det jag var sugen på»
- jag har deltagit aktivt i allt, utom när jag var sjuk, och försökt få ut något av det.»
- Ok, men utan större entusiasm»
- passabel»
- jag har gjort vad jag skulle, men önskar att första veckan hade varit mer inspirerande och rolig. Som det var nu så kopplade inte första och andra veckan ihop alls för mig. Vår kreation var inhte alls kopplad till analyserna/workshoparna och platsen som vi hade. »
- Ganska bra. Den första väckan gav inte så mycket, var inte speciellt inspirerande. Men den andra veckans grupparbetet gav nya ideer och vi elever inspirera varandra. »
- man får vad man ger ifrån sig på den här kursen, så med rätt inställning får man mycket ut av den.»


Stol som form

23. Delkurs: Stol som form

Delkursmål: Stol som form, Träverkstaden:
- Konstruktion som en nödvändighet och möjlighet till gestaltning.
- Lära sig mer om material och dess inneboende formvilja.

Och därigenom känna glädje och stimulans för ett fortsatt designarbete.

Hur väl stämmer detta överens?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

- Det har varit en mycket rolig kurs i utbildningen, roligt att lära känna material och tänka konstruktion.» (Mycket bra)
- fantastiskt bra kurs. spännande, lärorik och mycket utmanande. bra! Bra och givande handledning både för det praktiska genomförandet och designprocessen.» (Mycket bra)
- jag tror att det är jättenyttigt att få arbeta så fysiskt med trä, man får en helt annan förståelse för hur det beter sig i färg och hållbarhet. » (Mycket bra)
- verkligen uppfyllts! Nu behöver man inte vara rädd för cirkelsågen längre heller...» (Mycket bra)


Föreläsning

24. Delkurs: Stol som form

Föreläsning: Johan Linton

9 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 37%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»1 12%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.75

- Hans möbler var inte så inspirerande, men vägen dit var ganska intressant.» (Ganska dålig)
- jobba på pedagogiken! och var uppmärksam på åhörarna» (Ganska dålig)
- Svårt att koppla hans process till det vi gjorde» (Ganska dålig)
- Lite lång. Till viss del intressant med utgångspunkten i en plats men det svävar iväg lite mycket. » (Ganska bra)
- bra med intro. kanske fokusera än mer hur man kan arbeta med designprocessen, hur man kan komma framåt snabbt.» (Ganska bra)
- jag missade den» (Vet ej)


Frågor: Stol som form

25. Er designprocess! Vägen från en anvisad plats i staden till färdigt stolskoncept. Hur fungerade/upplevdes denna?

10 svarande

Gav inget»0 0%
Ganska lite givande»2 20%
Ganska givande»5 50%
Mycket givande»3 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.1

- kul att ha en plats att utgå ifrån egentligen, men jag hade redan börjat fundera ganska mkt på vad jag ville göra för typ av stol. det blev lite en aplicering av platsen på en färdig tanke..» (Ganska lite givande)
- Alla vill gärna göra en fin stol, därför har vi kanske redan lite bestämt hur stolen ska se ut innan vi börjar med uppgiften» (Ganska givande)
- jag hade inte fått en likadan stol om jag inte hade utgått från wavrinskys. men stolen är fortfarande en bra stol utifrån det, inte en abstrakt wavrinskys plats. mina egna tankar var viktiga» (Ganska givande)
- Det underlättade i själva processen att kunna falla tillbaka på de ursprungliga tankarna. » (Mycket givande)

26. Tillverkningsprocess! Från stolskoncept till färdig prototyp. Hur fungerade/upplevdes denna?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»6 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.6

- fanns inte utrymme för designprocessen under tillverkningen» (Ganska bra)
- Tack vare mkt hjälp fungerade det bra! » (Ganska bra)
- Spännande att arbeta i 1:1, kul att se att man måste förändra sin design under arbetets gång.» (Mycket bra)
- fantastiskt roligt och lärorikt!» (Mycket bra)

27. Upplevde du att uppgiftens formulering var en hjälp i din designprocess?

Uppgift: besök plats - tre uttryck/ord,
se genom hålmall - tre skisser exempelvis yta, möte.

10 svarande

Mycket lite»0 0%
Ganska lite»3 30%
Ganska mycket»5 50%
Mycket»2 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.9

- Jag hittade ingen tydlig koppling mellan hur jag skulle skissa och vilka våra ord var.» (Ganska lite)
- hade som sagt en ganska klar tanke redan, men det gjorde istället att man reflekterade över sina tankar.» (Ganska lite)
- bra sätt att komma igång. använde mig själv inte så mycket av titthålet, mer av orden, men vissa andra använde mycket titthål. det var ett intressant sett att se på en plats» (Ganska mycket)
- Till viss del» (Ganska mycket)


SAMMANFATTANDE FRÅGOR: Gäller alla delkurser

28. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»2 5%
Godkänt»11 29%
Gott»4 10%
Mycket gott»18 48%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.91

- Väldigt stor skillnad i vad man tar med sig i framtiden om man jämför enter/exit och stolskursen. » (Mycket dåligt)
- EnterExit var rolig men inte lärorik på något sätt. Man blev verkligen avundsjuk på de som fick stol kursen då de fick lära sig något konkret om designprocessen och hur man kan föra över en ide till en 1:1 skala.» (Mycket dåligt)
- Knappt godkännt» (Godkänt)
- Enbart tack vare slutföreställningen» (Godkänt)
- Workshoparna blev att slänga sig ut och göra något med en plats, och sen när vi gjort det fick vi nästa workshop som ofta handlade om det vi just gjort. När man gör något konstigt i staden utsätter man inte bara platsen och förbipasserande för det underliga, man är själv också utsatt. Då är det bra om man känner sig trygg med den gruppen man jobbar i, gärna väljer den själv, även om det är bra att jobba med olika personer. Slutproduktionen var kul att göra, och det är också det man känner till om kursen.» (Godkänt)
- Tycker att upplägget kunde vara friare. Ta t.ex. bort platserna och workshopparna. Grupperna kändes begränsande i den här formen. Mindre diskussionsgrupper kanske.» (Godkänt)
- Skönt med ett moment som bryter från det vi vanligtvis gör under projekten. Gav mig mycket energi inför kandidatarbetet!» (Mycket gott)
- Jag blev positivt överraskad över att det var så mycket landskapsarkitektur» (Mycket gott)
- Stol: Materialitet är viktigt att lära känna!» (Mycket gott)
- Sjukt rolig kurs!» (Mycket gott)
- årets roligaste kurs» (Mycket gott)
- Jätterolig kurs! En grej jag tänkt på är att väldigt stor del av klassen önskade att få stolkursen och bara tolv fick det och om det skulle kunna finnas något sätt att låta fler göra kursen. » (Mycket gott)
- enter/exit: man sjunker verkligen in i en surrealistisk värld som blir lite som en del av en själv under den sista intensiva veckan. efter föreställningen uppstod ett märkligt antiklimax i gänget man jobbade med, och när man återgick till den "normala" tillvaron höll de andra med om att det kändes lite tomt.. hade velat ha mer sådana här kurser.» (Mycket gott)

29. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- showen»
- friheten »
- slutföreställningen»
- att få uppgiften två veckor innan kursstart så man hinner tänka även om man inte hinner rita.»
- Föreställningen i enter/exit, men det behöver absolut inte ha den tråkiga uppvärmningen med workshoparna på stan. »
- studieresa och samarbetet med trafikverket.»
- Inget. kom gärna med en mer relevant kurs»
- Snabbheten»
- Att det är ett frikopplat moment som lockar dig att leka och upptäcka, inte bli för seriöst.»
- handledningarna, och josefinas, jonnys och stens föreläsning»
- Kursen måste finnas kvar som en energigivande kurs i utbildningen.»
- Workshoparna! väldigt rolitg tat få testa nya saker. och kravlöst!»
- Den sista uppgiften med uppträdandet.»
- introduktionen»
- Diskussioner (kunde varit mer)»
- Föreläsningarna»
- Stolkursen! Jättelärorik och rolig kurs som skiljer sig mkt från andra. Också jättebra att få vana i snickeriet.»
- kursen som sådan - bra för huvudet att ha en liten kreativ kurs mellan de stora tunga»
- Vecka 2, när vi gjorde "kläder". »
- Showen i slutet.»
- (vägrummet) det känns relevant att få arbeta med projekt i annan skala, med rörelse, rytm och sekvens.»
- performance!! fantastiskt vad samarbete kan uppnå i såna här sammanhang! lagom mycket tid. kanske en dag mer jobb.»
- stolskursen! Jag tycker så många som möjligt ska få chansen att göra detta. (Alla hinner med att göra det i lund, varför inte på chalmers också? kanske uppdelat i en längre workshop i olika steg så man gör stol två veckor och något annat några andra veckor...)»

30. Vad bör främst förändras till nästa år?

- wokshopparna måste vara tydliga. Lättare om man får alla på en gång så man inte blandar dem.»
- workshoparna innan gav för lite i förhållande till den tid som lades på dem»
- kan inte se några möjliga förändringar inom ramen för kursens längd.»
- Ta bort de löjliga interaktionerna på stan. »
- mer tid kanske.»
- Försök verkligen att få mer platser i stol kursen. Man kanske kan ha dubbel så många platser om man hade två grupper som gjorde olika saker i samband med kandidaten till exempel och bytte efter två veckor. Det är verkligen synd att bara 12 studenter får denna fantastiska möjlighet. »
- Inte en hel dag med föreläsningar ihop med lunchföreläsning från Sveriges Arkitekter»
- En vecka till?»
- Kanske större tydlighet i workshopsen. Det kanske ska vara lite tydligare vad grupperna ska prova på. Kanske ha samma form av uppgift, men på olika platser.»
- poängtera redan i informationen att det är landskapsarkitektur man sysslar med jättemycket, inte att rita vägar som många trodde. dessutom kan man lägga mindre tid på landskapsanalysen, och mer tid på gestaltningen»
- Workshoparna. De skulle lätt kunna kortas ned, alt. förtydligas lite mer vad man ska kolla på.»
- vi som läste enter/exit och stolen som form fick inte se vad de i rörelse i vägrummet gjorde. häng upp plancherna»
- föreläsare. Tror att Casanova kan bytas till någon annan karnevalisk film som man lättare kan ta till sig (inte så extremt könsstereotypt) Kanske bestämma lite mer hur kursen ska se ut och vad som är syftet. Att göra uppgifter utan att veta varför varken före under eller efter.»
- Workshopparna på platserna. Temat. Kunde vara intressant för en ev. föreställning att byta filmer. För hög inriktning på prestation på bekostnad av analys/metod.»
- bättre förklaring till vad det egentligen är vi ska göra hade varit bra»
- Vecka ett med workshoparna. Ni måste bestämma er för om ni vill styra oss i någon riktning eller inte. Nu var det ett mellanting som var svårt att göra. Så, ge antingen mindre eller mer instruktioner! »
- Bättre pondus från lärarna.»
- Ge fler möjlighet att rita och bygga en stol. »
- tycker det skulle vara mer intressant att försöka kringå den vanliga projektprocessen - nu jobbade de flesta grupperna i dator för att presentera i planscher... istället för att arbeta i modell tex. men för att göra det behöver man ju kanske tillgång verkstan eller ateljéerna, som båda är uppbokade.»
-
- Man skulle ju gärna ha lite mer tid...»

31. Övriga kommentarer

- Stolkursen bör bevaras och utvecklas så att fler än 12 får möjlighet att utforska möbeldesign och snickeri. Det känns som en brist i utbildningen att inte fler får ta del av detta.»
- En otroligt rolig kurs. Det var häftigt att få se det man ritat i 1:1»
- Rolig kurs! Hoppas uppträdandet behålls till kommande år!»
- man kan inte vara fler än 12. »
- Tror att kursen kan tjäna på att vara bara 1 vecka»
- För mig var kursen en besvikelse. Lite för hafsig, för mycket skulle hinnas med på kort tid. Hade hoppats på friare upplägg, nåt som skiljde sig mer från de vanliga kurserna. Lite mer djup.»
- Stolen: Jag kan tycka att det är ett problem att uppgiften är så stor och tiden så knapp. Samtidigt är det en fantastisk möjlighet att få ha kursen. Men jag känner att den paralella kursen blir lidande. Kan man lägga handlideningstillfällen på luncher så man slipper gå ifrån? eller kan kursen ha större poängomfång? kanske räcker det med att det framgår tydligt att man kommer att behöva lägga extra tid, när man söker kursen.. »
- bra kurs, känns relevant och det är kul att få göra så korta projekt. borde vara fler korta projekt i utbildningen, och som sätter fokus på en viss aspekt av arkitektur - som det var här med skala-hastighet, rytm och sekvens i vägrum.»
-


Kursutvärderingssystem från