ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Säkerhet C, LNC183

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-24 - 2011-03-30
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»6 24%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»9 36%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 2.72

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»25 100%

Genomsnitt: 5

- Man va änna så illa tvungen !» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 64%

Genomsnitt: 3.32

- Målen var tydliga ang. sjukvård men för SSO och framför allt AFF var det oklart» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»8 33%
Ja, i hög grad»13 54%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.66

- Endast sjukvårdsrelaterade ämnen testades ftota att kursen innehåller fler moment.» (I viss utsträckning)
- Tentamen va enbart fokuserad på sjukvård och advanced medical, vi hade ju andra lektioner också, de va någon som sa att vi gjorde en "kunskapskoll" på lektion i branden, om nu detta är branddelen så tycker jag personligen att det är ett skämt. » (I viss utsträckning)
- Mycket rättvisande tenta som tog upp det som vi kommer att behöva behärska i verkligheten» (Ja, i hög grad)
- Bra nivå, likavärdigt med instuderingsfrågorna» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»16 66%

Genomsnitt: 3.58

- Undantag AFF» (Ganska stor)
- Jag skriver här Ganska stor och då tänker jag enbart på sjuk/med biten, alla andra s.k lektioner har inte gett något alls. De ljushuvet som chalmers har ringt in som ska lära framtida sjöfartseliten har varit ett skämt. Typ polisen och brandmannen och även vissa av gästföreläsarna i medicin. » (Ganska stor)
- Instruktörerna i de praktiska sjukvårdsmomenten var ett enormt stöd» (Mycket stor)
- Med undantag för AFF, vilken katastrof!!» (Mycket stor)
- Rune är jättebra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»16 64%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 3

- Inför tentan var litteraturen bra men det som sitter med en i framtiden kommer vara det vi har praktiserat.» (Ganska liten)
- lär sig mest på lektionerna» (Ganska stor)
- bra» (Ganska stor)
- Om man läste direkt efter i bökerna om vad man hade gjort under föreläsningarna, så unferlättade det studierna inför tentan.» (Ganska stor)
- Mycket bra böcker» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»12 50%

Genomsnitt: 3.37

- Gruppindelning skulle kunna ha gjorts via pingpong» (Ganska dåligt)
- Med undantag för Stud.centrum som vanligt... anmälan till tenta? Antingen glömmer man, eller så blir man avregistrerad ändå...» (Ganska bra)
- Allt fanns som man kunde kräva.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»23 95%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.95

- kanon» (Mycket bra)
- De frågor man har ställt har man ju ställt till Rune och han svarar så gärna på allt och svarar även snabbt då man skickat mail, klockrent.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»22 91%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»17 73%
Hög»4 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»12 48%
Hög»11 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- tre tentor för att få klass V, samma LP inte bra..» (Lagom)
- Det föll sig olägligt med sjukhuspraktik helgen innan vi hade tenta på måndagen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Godkänt»2 8%
Gott»6 25%
Mycket gott»14 58%

Genomsnitt: 4.29

- Jag anser att den är dålig, skulle inte Rune och grabbarna funnits så hade jag inte tvekat en sekund att välja mycket dåligt. Jag personligen läste AFF på Nordjysk brand och räddningskole i Fredrikshavn. Jag har förstått att vi får tillgodoräkna oss praktiken från den lilla ynkliga brandövningen vi hade i ettan. DET ÄR JU ETT SKÄMT ! även om ni vill spara pengar och hålla på så kan man inte hålla på så, ta iså fall in färre elever och ge oss en bra utbildning. Sen skickar ni upp en fullständig idiot som ska lära oss hur man släcker bränder på fartyg, han visste väll knappt hur ett fartyg såg ut, kan tänka mig att han nån gång har kryssat med Cindirella. Jag som gått kursen i Danmark skulle kunna ha hållit i den kursen och gett mina klasskamrater mycket mer insikt och kunskap i hur man släcker bränder på fartyg. Dessutom var han lite småtyken och inte alls trevlig, detta har jag även fått höra från Chiefarna i trean, orkar inte skriva mer nu det gör mig så förbannad, men jag säger de att ta aldrig in honom igen ! Ni gör oss en otjänst ! » (Dåligt)
- Hade varit en topp kurs om AFF:n hade varit bättre, det var nog sämsta inköpta kursen chalmers har köpt in!!» (Godkänt)
- All undervisning förutom AFF har varit mycket givande och lärorik med tanke på vår utbildning. AFF brast i det mesta förutom att ge en kort repetition av den grundläggande brandutbildningen vi hade i basic safetys teoretiska dag, alltså den första kursen vi läste på sjökaptensprogrammet. Skandal att transportstyrelsen godkänner och Chalmers köper in en så otroligt dålig extern utbildning. » (Godkänt)
- Bra med obligatoriska lektioner, förberedelse inför sjukhuspraktik är viktigt och har varit gott» (Gott)
- förutom AFF» (Gott)
- Mycket välplanerade och seriösa föreläsningar. Föreläsarna och övningsledarna gav ett väldigt seriöst och kunnigt intryck. Övningstillfällen i små grupper gav mycket bra tillfälle att fråga samt att få bra förklaring. Sjukhuspraktiken var mycket bra och det kändes som att vi togs på allvar.» (Mycket gott)
- Rune är en pedagogisk och bra lärare.» (Mycket gott)
- Rune Larsson är mycket pedagogisk och har ordning och reda omkring sig så att allt fungerar. Mycket bra. Vill också passa på att berömma Dan Edman som även han har utmärkt pedagogik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det praktiska momenten samt lugnet och tålamodet hos instruktörerna vid t.ex nålsättningsövningen»
- Rune Larsson, praktiken, både i skolan och på sjukhusen»
- Rune och Dan dom är bäst»
- Gruppövningarna och Sjukhuspraktiken»
- Gästföreläsarna (förutom AFF) var både mycket duktiga och lagom insatta i branschen för att ge oss den informationen som vi kommer behöva i framtiden. Rune, Dan och Ceverin har också varit kanon på alla sätt med föreläsningar och i de praktiska moment som ingår i kursen. »
- Rune och Dan, bra med ISPS/SSO - men kunde varit lite mer strukturerad.»
- Övningarna»
- Gästföreläsarna samt de praktiska momenten.»
- Sjukvården är kanon allt inom den.»
- Små grupper är bra vid övningarna.»
- Runes lektioner är bra, resten kan ni pumpa ut med gråvattnet ! »
- Rune och Dan Alla övningstillfällen Sjukhuspraktiken »
- Runes kunskaper»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- AFFén var katastrofal. Brandmannen talade om FIRO-cirkeln och uppbyggnaden för räddningstjänsten i storgöteborg och inte alls om hur släckningsledning och dyl. bör gå till ombord. Den enda vettiga presentationen han hade gick han igenom på två minuter i slutet av andra dagen eftersom han ville sluta tidigare..»
- AFF, hellre chiefar som föreläsare från olika fartyg med olika erfarenheter av vbrand ledning. Gärna brand refresh. AFF idag katastrofdålig!»
- AFF!! lär oss något nytt!! eller lär oss något överhuvud taget!!»
- Föreläsningen av tandläkaren som egentligen inte gav någon kunskap i vad vi skall göra i händelse av tandskada utan mer om munnen och tändernas uppbyggnad.»
- Riktig AFF med en föreläsare som har kunskap om bränder till sjöss och hur vi i vår yrkesroll ska kunna utnyttja de medel och den personal som står förfogande på bästa sätt i en nödsituation. »
- medical: mer mängdträning inför sjukhuspraktik, brand: Allt! om man prioterar bort praktiken ur en modellkurs så kan man inte ta hänsyn till vad som står att man ska lära sig teoretikst utan man måste verkligen få tiden att räknas. Helt klart den största besvikelsen under 4 år på SK, hjälper ju inte att det är en lärare som varken viill eller kan lära ut utan tar allting man säger/undrar som personliga påhopp. Lärde mig en sak under kursen som läraren sa, och det är att man kan få kompetenser utan att ha kunskap... »
- AAF Kursen var ingen höjdare, där måste det ske en förändring till det bättre !!!!»
- Brandkursen var inte riktad mot personal till sjöss, vilket den givetvis borde vara. Sen hade vi övningar med injektion, intravenös infart, sy mm. och på dessa övningar tycker jag att fokus bör ligga på handhavandet, d.v.s. gör mer, prata mindre. Jag hade gärna tränat mer på dessa moment men eftersom väldigt mycket tid gick till att prata om sånt som kunde tagits upp på t.ex. föreläsningarna eller som hade kunnat läsas individuellt hanns det inte med.»
- AFF som teoretisk kurs? Ni måste skämta... jag tycker skolan är skyldiga mig en AFF, känner mig lurad. Det får finnas en gräns för snålheten.»
- Lagtexterna, vissa av dem tittade man knappt i.»
- AFF:en måste förändras!!! den brandman som var hos oss hade ingen kunskap om fartyg eller hur det fungerar ombord. Jag förväntar mig av en advance kurs att mina instruktörer vet vad de talar om. Han skall dessutom inte berätta för oss hur GMDSS samt MRCC fungerar när det var uppenbart att vi har mer kunskap än han själv i dessa frågor.»
- AFF, kanske det sämsta vi har haft under fyra år. Förvisso går den inte att förändra så mycket då det är reglerat men läraren vi hade var väldigt dålig och hade stora problem med att ta kritik eller svara på frågor. »
- Per D.(ex lärare) Var ej godkänd som timmlärare. För kommande undervisning finns det lämpligare personer. Tex. Han var ej närvarande utan gick ut vid vår HLR-utb. Ej engagerad och visade upp ett dåligt intresse som lärare i vår utbilding. Dålig pedagogik och hade jag inte kunnat HLR innan så hade denna kursen inte gett mig något. TYVÄRR mycket dåligt!!»
- I stort sett ALLT »

16. Övriga kommentarer

- medical care: bra kurs, kunskaper som är nyttiga resten av livet. sso- lagom kurs, med tanke på att det msåte gås igenom»
- Över lag en mycket allmänbildande och intressant kurs.»
- se ovan...»
- Sluta kompensera och tillgodoräkna oss, man kan inte lära sig allt genom att läsa ibland måste man ut och praktisera och en av dem är bränder, man får inte förståelsen för rökdykning om man bara läser om det. »


Kursutvärderingssystem från