ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret fysik del B (ellära) år 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-24 - 2011-04-24
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 14%
Varken eller»9 19%
Ganska bra»20 42%
Mycket bra»11 23%

Genomsnitt: 3.74

- För mycket fakta resulterade i stressade förelsäsningar, speciellt mot slutet av dem när allt skulle "klämmas in" på ett par min.» (Ganska dåligt)
- Drog ofta över tiden och blev stressigt mot slutet med ofta mycket nya grejer sitället för att summera föreläsningen de sista minuterna.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att det varit lite dåligt upplägg på föreläsningarna. istället för att skriva formlerna man skulle använda i början så kom de mitt i exemplena och då var det svårt att förstå. Exemplena har varit ganska otydliga. Arto kom ganska ofta sent och drog ut på tiden efter lektionerna. Det kunde bli stressigt om man skulle iväg på lab tex.» (Ganska dåligt)
- Satt långt fram, men hörde inte alltid va föreläsaren sa» (Ganska dåligt)
- Något ostrukturerade föreläsningar.» (Varken eller)
- Lite kladdiga och ibland inte så väldans strukturerat» (Ganska bra)
- För opedagogiskt och ostrukturerat. Det gick lite väl snabbt och var svårt att hänga med även om han kunde sin sak. Det kändes som att han trodde att vi kunde mer än vi faktiskt gjorde. » (Ganska bra)
- Vore bra om Arto kunde höja rösten då det kan vara svårt att höra om man sitter längre bak i styrbord.» (Ganska bra)
- I sin helhet var det bra, men det var lite svårt att se Aartos anteckningar ibland, speciellt när det blev stressigt. Och att han drog över på tiden, men det bättrades i slutet. » (Ganska bra)
- Min enda invändning är att Arto ofta gör omskrivningar på formler utan att påtala att det kommer från en "grundformel", och detta kan snabbt bli förvirrande med tanke på antalet formler som kursen innehåller. Större tydlighet på den fronten hade varit bra!» (Ganska bra)
- Det är dock lite varierande nivå på innehållet i föreläsningarna. Jag hade önskat att det hade varit lite mindre fokus på U=RI i början och mer fokus på de tyngre sakerna mot slutet. » (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

47 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»1 2%
40-60%»0 0%
60-80%»3 6%
80-100%»43 91%

Genomsnitt: 4.87

- Jag läser alltid igenom vad som skall tas upp under föreläsningen i kursboken. Är förståelsen god är det bara slöseri med tid att gå på föreläsningarna.» (20-40%)

3. Hur har övningarna fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 10%
Varken eller»17 36%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»6 13%

Genomsnitt: 3.47

- Har ej deltagit i övningarna» (?)
- För stor grupp! Alla i "grupp 7" gick över till vår grupp 6 vilket betyder att vi va 3 grupper! 5, 6 och 7 på fysik övningen! Ibland fick man inte ens plats i klassrummet!» (Ganska dåligt)
- FÖR MYCKET FOLK!» (Ganska dåligt)
- Övningstillfällen för grupp 6 har varit överfulla då grupp 7 har hänvisats till de övningstillfällen som passar dem bäst. Övningsläraren har varit jättebra men eftersom det var så många elever har man inte kunnat få den hjälpen man behöver. Det blir för varmt, för dålig luft och för hög ljudnivå i klassrummet så vid flera tillfällen har jag och några kurskamrater suttit vid bänkar utanför klassrummet och således inte kunnat få den hjälpen vi egentligen behövt.» (Ganska dåligt)
- Tillhörde grupp 1.3 och våran övningsledare förstod inte alltid vad man menade och fördelade sin hjälp ojämnt över eleverna vilket gav långa väntetider vilket resulterade i att det gav mera att besöka en annan grupp.» (Ganska dåligt)
- Ej där.» (Varken eller)
- Dåligt upplägg från vår övningsledare, ibland kunde hon sitta en hel lektion med samma elev.» (Varken eller)
- Gick inte på övningarna.» (Varken eller)
- Har inte varit på någon övning.» (Varken eller)
- Vet ej» (Varken eller)
- Lite rörig tjej, och lite svårt att förstå allt då hon inte var jättebra på svenska.» (Ganska bra)
- Det tenderar att bli för snackigt i klassrummet, bland mina klasskompisar, därför valde jag att studera i biblioteket med mina närmsta vänner, större delen av tiden. » (Ganska bra)
- Borde varit fler» (Ganska bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Varken eller»7 15%
Ganska bra»23 50%
Mycket bra»14 30%

Genomsnitt: 4.06

- laborationerna var för min grupp innan vi gått igenom det på föreläsningar så var svårt att förstå» (Ganska dåligt)
- Fick gjort det jag skulle, ibland gav de klarhet men ibland förstod jag inte vad jag gjort.» (Varken eller)
- för mycket folk. men annars roliga.» (Varken eller)
- Materialet har det varit si och så med, många trasiga multimetrar och sånt. » (Varken eller)
- Vi var alldelles för många. Grupp 7 och 6 fick köra samtidigt.» (Ganska bra)
- Samma sak här som med övningen att alla i grupp 7 gick över till grupp 6 vilket gjorde att vi fick vara fler i varje labbgrupp för att få plats vilket leder till att var och en fick göra mindre och därmed lära sig mindre.» (Ganska bra)
- Då grupp 7 och givits någon klar vägledning för vilken labb de ska gå på har grupp 6:s labbtillfällen blivit överbefolkade och vi har inte kunnat lära oss lika mycket från labben då vi arbetat i grupper om 3 och inte tillräckligt med instrument funnits.» (Ganska bra)
- Väldigt trångt på den ena labben.» (Ganska bra)
- Skulle önska att det fanns tid för läraren att gemensamt gå igenom de slutsatser man kan dra av laborationerna, så att man verkligen bekräftat det som skett innan man gick därifrån, tiden räcker inte alltid till.» (Ganska bra)
- Jättebra att man fick laborera i den här kursen. Man förstår bättre då! » (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

45 svarande

Inte alls givande»7 15%
Givande»30 66%
Mycket givande»8 17%

Genomsnitt: 2.02

- beror mest på en själv, om man bara vill få labben gjord kan man bara plöja igenom den utan att fundera särskilt mycket.» (Inte alls givande)
- För mycket att hinna med, ser hellre att man gör lite färre laborationsmoment men med mer tid för förståelse, blev lite att man bara stressade sig igenom dem för att hinna allt.» (Inte alls givande)
- Jag har läst en hel del ellära tidigare så jag kunde redan det som gjordes på laborationerna.» (Givande)
- Vore bra med någon slags demonstration vid labben om kretsar för oss som aldrig kopplat i kretsar förut.» (Givande)
- Skönt att kunna få prova på det bli läser om och räknar på i verkligheten!» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 8%
75%»13 28%
100%»28 62%

Genomsnitt: 4.53

- 100% av föreläsningarna, 0% av övningarna.» (50%)
- inga övningar, alla föreläsningar och labbar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

47 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 36%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 40%

Genomsnitt: 2.65

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 30%
Ja, i hög grad»19 52%
Vet ej/har inte examinerats än»6 16%

Genomsnitt: 2.86

- Tentan var lättare än förväntat.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var enligt mig inte särskilt lik de problem vi fått lösta under föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Tyckte verkligen den behandlade hela kursen väl.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»27 58%
Mycket stor»13 28%

Genomsnitt: 3.13

- Eller iaf mina anteckningar från föreläsningarna då allt gick på tok för snabbt och var för rörigt under föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Bra exempel på tavlan och bra tentor.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»9 19%
Ganska stor»17 36%
Mycket stor»17 36%

Genomsnitt: 3

- Gillar inte Fysik böckerna, blir lite konstigt med högskole föreläsningar och gymnasial kurslitteratur tillsammans. » (Ganska liten)
- Tycker att Heureka böckerna är väldigt dåliga på att förklara. Ofta behandlar uppgifterna i boken saker dem inte tagit upp eller bara nämnt i en mening utan att förklara. » (Ganska liten)
- Står ju en del fel i boken som personer från tekniskt fysik har kommenterat.» (Ganska stor)
- Upplever att man förstår texten i Fysik B-boken om man redan kan teorin. Väldigt svårt att ta till sig teorin från tex kapitlet om potentialer.» (Ganska stor)
- I kombination med föreläsningsanteckningarna funkar Heureka helt okej.» (Ganska stor)
- även fast Heureka är som den är, var man ju ändå tvungen att beta sig igenom den för att förstå mer. » (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 46%
Mycket bra»25 53%

Genomsnitt: 3.53

- Rörigt med labbgrupper och fysikprojektgrupperna. Måste finnas något tydligare sätt att ordna sånt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»13 27%
Har ej sökt hjälp»15 31%

Genomsnitt: 3.8

- Föreläsningarna fungerar riktigt bra! Men som sagt övningarna. Jag lyckades ställa en fråga! Under hela LP 3 på övningen. Inte för att han var en dålig övningsledare! Jätte bra, utan för att vi va 3 klasser!» (Ganska dåliga)
- Har ej sökt mycket hjälp.» (Ganska bra)
- På föreläsningarna har Arto varit väldigt villig att förklara saker mer samt svara på frågorna i pausen. » (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 8%
Mycket bra»37 78%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.87

- Tack vare "min" grupp så har jag klarat mig riktigt bra» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»22 46%
Hög»23 48%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.48

- Hade föredragit denna tenta före matten då det var mycket att lära in.» (Hög)
- Det beror nog mycket på vilken nivå man själv lägger sig på. Jag har ju som mål 5 så för mig va den mycket hög!» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»1 2%
Låg»5 10%
Lagom»20 43%
Hög»19 41%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.3

- Har någon någonsin svarat för låg?» (Lagom)
- Svårt att säga innan man vet tentaresultatet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 8%
Godkänt»17 36%
Gott»18 38%
Mycket gott»7 14%

Genomsnitt: 3.55

- Föreläsaren är inte den bästa... Ingen som helst struktur på föreläsningarna, det kändes alltid rörigt speciellt när han gjorde räknexempel.» (Dåligt)
- Ellära är visst inte min grej. » (Dåligt)
- Opedagogiska föreläsningar. Vissa exempel kändes väldigt avancerade i förhållande till vad vi hade lärt oss, svåra att relatera till. » (Dåligt)
- Lite bättre föreläsningar. Hade kanske räckt med ett extra tillfälle för att slippa alla stressiga slut och på så vis få mer förståelse för det man skriver ner.» (Godkänt)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bildspel och övningsuppgifter»
- Labb, Arto»
- Laborationerna»
- Arto då han förklarar på ett bra och lättförståeligt sätt det som vi behöver kunna.»
- Ordningen på föreläsningarna och dess upplägg var väl genomtänkt.»
- Laborationerna, man lär sig mer när man ser vad som händer.»
- Kurslitteraturen»
- Arto!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Grundligare förklaringar så att man förstår från början.»
- Sticktare gruppindelning!»
- grupperna?! »
- Ny föreläsare alternativt att han får gå en kurs i pedagogik och retorik, eftersom han var i sin egna lilla värld när han stod och föreläste. Kändes som om han i te såg att alla studenterna blev fruktansvärt uttråkade och började prata med varandea när han svammlade, vilket han gjorde väldigt ofta efter många exempel.»
- upplägget av föreläsningar.»
- Mer exempelräkning under föreläsningar.»
- Bättre struktur och ordning på föreläsningarna. Det var svårt att hänga med och det var svårt att förstå själva frågan när han gjorde exempel på tavlan. Han drog väldigt ofta över tiden! »
- Fler genomgångar av tal som liknar de som kommer på tentorna.»
- Jag skulle gärna se att vid exemeplräkning på föreläsningarna så är man mer tydlig med att ge allt som är "Givet" redan från början. Det hade en tendens av att dyka upp allt eftersom, vilket gav känslan av att man helt enkelt la till ny kunskap om uppgiften när man behövde komma längre.»
- Bättre och tydligare labbtillfällen. SI hade inte skadat.»
- Möjligen lite svårare exempel på föreläsningarna så det blir lite mer koppling med tentan.»
- Lite bättre förståelse i hur tentorna kommer rättas hade varit bra.»
- "Enklare" föreläsningar i lägre tempo som inte tar för givet att man kommer ihåg exakt allting som gåtts igenom tidigare. Fler exempel som går att relatera till, för dem som inte har läst någon elektronik innan. »
- Mer repetition i slutet av perioden»
- Mer pedagogiska övningsledare!»

20. Övriga kommentarer

- Aarto har en benägenhet till att inte dra över tiden och i slutet av föreläsningen, bara någon minut kvar ta upp nya saker som han inte riktigt hinner förklara. Ge då kortare rast och prata under lektionstid. »
- Tycker att kursen varit väldigt rolig och Atro samt Andreas Schyman varit jättebra.»
- Jag är i stort sett nöjd»
- nope»


Kursutvärderingssystem från