ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret matematik del C 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-24 - 2011-04-24
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»7 14%
Mycket bra»40 83%

Genomsnitt: 4.77

- Jony är bäst!» (Mycket bra)
- den extra läsveckan har gett oss tid till lugnare föreläsningar med fler exempel.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

48 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»1 2%
40-60%»0 0%
60-80%»2 4%
80-100%»45 93%

Genomsnitt: 4.89

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Jag läser alltid igenom vad som skall tas upp under föreläsningen i kursboken. Är förståelsen god är det bara slöseri med tid att gå på föreläsningarna.»
- Tandläkarbesök»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

47 svarande

För lite övningar»7 14%
Väl avvägt»40 85%
För många övningar»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Övningarna låg dumt shemalagt. Kunde legat på bättre tider.» (För lite övningar)
- vissa från gymnasiet som faktiskt behöver gå på basåret för kompetensen och inte bara är där för att säkra en garantiplats, kan ha svårt att vänja sig av med att inte plugga i klassrums miljö...» (För lite övningar)
- Eventuellt något få övningstillfällen, men det har fungerat bra.» (Väl avvägt)
- Jag studerade själv så jag kan inte uttala mig om hur övningarna fungerat.» (Väl avvägt)
- En extra övning nån gång vore bra också, t.ex att man har tre övningar sista veckan. » (Väl avvägt)

5. Hur har övningarna fungerat?*

48 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»6 12%
Ganska bra»16 33%
Mycket bra»23 47%

Genomsnitt: 3.22

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (11 st)
Mycket dåligt1 9%
Ganska dåligt1 9%
Ganska bra4 36%
Mycket bra5 45%

Genomsnitt: 3.18

- Zoltan e grym!» (Mycket dåligt)
- Vet ej, deltog inte.» (Ganska bra)
- De övningar jag var på fungerade bra. Men pga håltimmar och att jag förstod det mesta så gick för det mesta inte på övningarna.» (Mycket bra)

grupp 2: (4 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra4 100%

Genomsnitt: 4

- chen-yang är bäst!» (Mycket bra)

grupp 3: (7 st)
Mycket dåligt1 14%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 42%
Mycket bra3 42%

Genomsnitt: 3.14

- Har inte varit på övningarna.» (Mycket dåligt)
- Lite strul med lärare som ej var på rätt plats.» (Ganska bra)

grupp 4: (7 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra7 100%

Genomsnitt: 4

- Var ej där.» (Mycket bra)
- Vicktor är vädigt duktig och tar hänsyn till våra önskningar och behov» (Mycket bra)

grupp 5: (4 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 50%
Mycket bra2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Jocke, vår övningsledare, är jättebra! » (Ganska bra)
- Joachim är helt enastående som övningsledare. Förutom att vara otroligt pedagogisk och hjälpsam så har han fått upp ögonen för matematiken och dess användningsområden hos oss i klassen. » (Mycket bra)
- Mycket bra och pedagogisk lärare» (Mycket bra)

grupp 6: (12 st)
Mycket dåligt1 8%
Ganska dåligt4 33%
Ganska bra5 41%
Mycket bra2 16%

Genomsnitt: 2.66

- Alldeles för många elever på övningarna. Grupp 7 har gått på våra övningstillfällen (då deras togs bort i LP2 och ingen bra vägledning har givits dem). Det har varit omöjligt att sitta i det lilla klassrummet med så mycket folk - dålig luft och hög ljudnivå. Dessutom har övningsläraren inte hunnit hjälpa alla elever. » (Mycket dåligt)
- Som i fysiken så skulle ju grupp 6 och 5 vara med varandra! Men vi fick ju grupp 7 också så vi va 3 grupper på en Zoltan» (Ganska dåligt)
- Grupp 7 (som inte existerar längre?) gick också på våran övning. Så det fungerade inte särskilt bra.» (Ganska dåligt)
- Ihop körd övningspass med fler grupper med en ledare gav ingen hjälp» (Ganska dåligt)
- det är alldeles för mycket folk på våra gruppövningar då hela grupp 7 alltid går på våra övningar. Detta medför att det är trångt, ibland saknas till och med sittplats samt att man inte hinner få den hjälp man behöver.» (Ganska dåligt)
- Vore bra om övningsledaren var där när övningarna började och inte kom in 20 minuter efter man börjat. Tycker dock att Zoltan är väldigt bra, pedagogisk, den bästa övningsledaren hittills.» (Ganska bra)
- Var endast på en eller två övningar. Inför ett "Vet ej"-alternativ?» (Ganska bra)

grupp 7: (3 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 33%
Ganska bra2 66%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Vi är både grupp 7 och 6 i en sal. Det blir ofta väldigt trångt.» (Ganska dåligt)

grupp 8: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 9: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 10: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur många övningar var du på?

47 svarande

0%»8 17%
25%»7 14%
50%»6 12%
75%»15 31%
100%»11 23%

Genomsnitt: 3.29

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

48 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»6 12%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»40 83%
För lite tid för eget arbete.»1 2%
För lite tid till att ställa frågor.»9 18%

- Var ej där » (För lite tavelgenomgång., Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid för eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)
- Vet ej, deltog ej.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- För många elever på grupp 6:s övningstillfällen, se ovanstående kommentar.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)
- Gör upp ett schema för vart grupp 7 ska ta vägen, eventuellt ge dem ett eget övningstillfälle.» (För lite tid till att ställa frågor.)
- Svårt att avgöra» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Varierar stort mellan lärare.» (För lite tavelgenomgång., Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete., För lite tid till att ställa frågor.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

47 svarande

1 (För låg)»0 0%
7 14%
27 57%
12 25%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.14

- det kändes som vi hade kunnat få in ett kapitel till, men det var trevligt att Johnny hade tid att skämta mer.» (2)
- Under kursens gång har det inte varit stor arbetsbelastning. Det visade sig dock att tentan var betydligt svårare än uppgifterna i boken.» (2)
- Eventuellt något lågt tempo, men man fick tid att verkligen lära sig allt i kursen på djupet och slappa "välja vad man skulle fokusera på".» (3)

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

48 svarande

Högst 5 timmar»10 20%
6 - 10 timmar»13 27%
11 - 15 timmar»14 29%
16 - 20 timmar»8 16%
Minst 21 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.6

- Förutom veckan innan tentan» (Högst 5 timmar)
- Samma som jag sa i fråga 4.» (Högst 5 timmar)
- Sedan blir det ju mer i tentatider. » ( 6 - 10 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»5 10%
Varken eller»9 19%
Ganska stor»17 36%
Mycket stor»15 31%

Genomsnitt: 3.85

- Bra för inlärningen, dock inte rättvisande mot tentans svårighetsgrad.» (Ganska liten)
- Övningarna i boken har varit bra, men faktan är konstigt skriven och har lite för låg kunskapsnivå jämfört med övningarna.» (Ganska liten)
- Övningsboken är guld värd! Teoriboken har jag knappt öppnat. Det står bättre förklarat i ens anteckningar och har man inte dom kan man lika väl fråga någon annan om hjälp. Att öppna teoriboken gör en bara förvirrad då allt är förklarat på ett sätt man ej förstår.» (Varken eller)
- Välskrivna böcker som i kombination med Jonnys föreläsningar och Joachims övningar gör att man får en bra förståelse.» (Ganska stor)
- Favoriten inom kurslitteratur än så länge!» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»3 6%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»27 57%

Genomsnitt: 4.51

- Kurshemsidan hade inte tagit skada av ett ansiktslyft.» (Varken eller)
- jag saknar alltid facit till provtentorna! Det hade varit fint om de kom upp på hemsidan med.» (Ganska bra)
- Lägg ut fler gamla tentor, det ligger endast tentor för ett år tillbaka. Dock kan man se äldre tentor om man går in på de äldre kurshemsidorna.» (Ganska bra)

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

48 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»1 2%
Ganska bra»12 25%
Mycket bra»33 68%

Genomsnitt: 4.54

- Föredrar att mest plugga självständigt.» (Ganska bra)

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»16 33%
Mycket bra»32 66%

Genomsnitt: 4.66

- På något sätt borde uppgifter i samma svårighetsgrad som tentans ges ut.» (Ganska bra)
- Inte den roligaste delen av matten kanske, men väl behövlig.» (Ganska bra)

14. Har du använt dig av läxhjälpen?

47 svarande

Ja, ofta»0 0%
Ja, ibland»3 6%
Sällan»4 8%
Nej, aldrig»40 85%

Genomsnitt: 3.78

- Den brukar bara vara vid tillfällen då jag inte kunnat och inte känt mig i behov av den.» (Nej, aldrig)
- Läxhjälpen?» (Nej, aldrig)

15. Har fadderverksamheten varit positiv?

47 svarande

Ja. jag har deltagit ofta»2 4%
Ja, men jag har inte deltagit ofta»7 14%
Nej, den har inte gett mig någonting»2 4%
Jag har inte deltagit»36 76%

Genomsnitt: 3.53

- så ofta det har varit något» (Ja. jag har deltagit ofta)
- Det är roligt att faddrarna hittar på saker för oss basårare, dock har uppslutningen varit något dålig. Det kanske är en aning "onödigt" med aktiviteter av detta slag för ett basår då folk inte blir fullt så engagerade i studentlivet som på ingenjörsprogrammen.» (Ja, men jag har inte deltagit ofta)
- Varför går alla faddrar på Lindholmen? Vore kul med faddrar som går på johanneberg.» (Nej, den har inte gett mig någonting)
- Jag minns ingen fadderverksamhet under LPIII men sannolikheten är nog större att jag inte medverkade.» (Nej, den har inte gett mig någonting)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kung Johnny»
- Jonny»
- Jony!»
- Jonny.»
- Johnny»
- Johnny»
- Jonny!»
- I sin helhelt var kursen mycket väl upplagd och strukturerad. Föreläsaren var alltid mycket klar i sina genomgångar och gjorde föreläsningarna både roliga och lärorika.»
- Jonny!»
- föreläsningarnas upplägg»
- Allt ahr varit grymt!»
- Johnny Lindström, Peter Zoltan. 13 poäng bevis på tentan ,-)»
- Jonny! Han är en guldklimp på Chalmers. Höj hans lön om han kräver det. Mycket av glädjen i matematiken finns där tack vare Jonny. All ära till honom!»
- Jonny»
- Johnny! »
- Jonny»
- Jonny.»
- Zoltan!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- vädret»
- Bättre koll på grupperna!»
- håll bättre koll på grupperna, organisera om ni ska hålla på och ta bort grupper så folk går på olik övningar!»
- Uppgifter i klass med tentans svårighetsgrad.»
- Titta över om teoriboken verkligen ska vara nödvändig att köpa. Känns som det är ett dyrt bokstöd hemma i bokhyllan.»
- övningarna.»
- Ingen kommentar»
- Bättre uppdelning till övningstillfällena»
- Mer Zoltan!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från