ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Design och användaranpassning 10/11, MMF273

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-24 - 2011-04-05
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 77%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
24 svarande

0 0%
2 8%
3 13%
11 47%
7 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
24 svarande

0 0%
0 0%
3 13%
11 47%
9 39%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
24 svarande

1 4%
0 0%
4 17%
13 56%
5 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
24 svarande

0 0%
1 4%
0 0%
3 12%
20 83%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
24 svarande

3 12%
3 12%
5 20%
12 50%
1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- PA skulle vara bra vid ett tillfälle. därefter kändes det som upprepning. Skulle vara kul att lära sig mer om hur man gör snygga presentationer. »
- Allas projekt "passade inte riktigt in" på kursens upplägg men skiss- och färghandledning. Tycker att dessa handledningar borde finnas tillgängliga vid behov men ej ett måste. »
- Var väldigt många olika moment i kursen, som gjorde det rörigt och stressigt. Även om momenten i sig var bra, blev det svårt att koncentrera sig på projektet.»
- Det hade varit bra att faktiskt få feed back på planeringen vi gjorde, så man hade insett tidigt att det var orealistiskt. Dessutom skulle det vara bra att tänka på att ett sådant projekt som kursen innehåller faktiskt resulterar i att stor del av klassen kommer behöva ´,sitta hysteriskt mycket i datasalar och arbeta i Alias. Då kan det ju vara bra att det finns möjlighet till detta, med datorer till dessa elever samt datorer som klarar av så stora filer som det kan bli (eller som har alias överhuvudtaget). »
- Att läsa PA:s bok, gav otroligt lite.»
- Det hade nog räckt med en eller två lektioner med PA.»
- Kändes konstigt att vara uppdelade i grupper från behov och krav med precis samma mål. »

Föreläsning - kreativitet (PA)
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»9 37%
Gav inte mig så mycket»15 62%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.62

Föreläsning - beteende (HE Melin)
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 50%
Lärorikt»9 40%
Gav inte mig så mycket»2 9%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.59

Föreläsning - muntlig framställning
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 16%
Lärorikt»18 75%
Gav inte mig så mycket»2 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.91

Seminarium - metodik (Örjan)
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 29%
Lärorikt»16 66%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.75

Seminarium - kreativitet (PA)
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 29%
Gav inte mig så mycket»17 70%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.7

Filmer
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 16%
Lärorikt»14 58%
Gav inte mig så mycket»6 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.08

Övningar
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 25%
Lärorikt»14 70%
Gav inte mig så mycket»1 5%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.8

Projektarbete
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»23 95%
Lärorikt»1 4%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.04

Handledning - projekt
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 79%
Lärorikt»4 16%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.25

Handledning - skiss
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»10 41%
Gav inte mig så mycket»14 58%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.58

Handledning - färg
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 25%
Lärorikt»12 50%
Gav inte mig så mycket»6 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Kroki
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 70%
Lärorikt»7 29%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.29

Inlämningsuppgifter
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 16%
Lärorikt»12 66%
Gav inte mig så mycket»3 16%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2

Grupparbete
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 75%
Lärorikt»6 25%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.25

Litteratur / Kompendium
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»14 66%
Gav inte mig så mycket»5 23%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.14

Fått hjälp och svar på frågor
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 33%
Lärorikt»12 50%
Gav inte mig så mycket»4 16%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.83

Tillfällen för kritik (feedback)
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 75%
Lärorikt»4 16%
Gav inte mig så mycket»2 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.33

Reflektionsmötet
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 40%
Lärorikt»11 50%
Gav inte mig så mycket»2 9%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.68

Tentamen / Redovisning
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 54%
Lärorikt»10 41%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Annat
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 25%
Lärorikt»1 25%
Gav inte mig så mycket»2 50%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2.25

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- Handledningstillfällena varje vecka med krav på uppfyllda mål var väldigt lärorika och bra. Kroki.»
- att vi fick så mycket handledning! Filmerna är kul! kan vi få tillgång till URs hemsida? Kursen kändes proffsig! »
- Själva projektet i sig, delredovisningen, slutredovisningen, projekthandledningen, filmerna.»
- Projektet och handledningarna»
- Absolut designprojektet, men också Örjans seminarier, där viktiga begrepp reddes ut på ett sätt som verkligen lade dem på minnet! Det var bra att de lades upp med att man diskuterade mycket, och sedan fick läsa kompendiet själv.»
- Seminarium med örjan var lärorika samt feedbacken var viktig»
- kroki, det var lärorikt»
- Krokin»
- Upplägget med projektet. Krokin var väldigt lärorik men kanske skulle läggas i en annan kurs, basic design 1 förslagsvis»
- Krokilektionerna var väldigt roliga och borde finnas kvar, dock kanske de ska läggas tidigare, under någon kurs redan i 1:an.»
- Grundläggande upplägget som funkade bra. Huvudhandledningarna. Den detaljerade kritiken från Örjan var suveränt nyttig, mer sånt. »
- Fantastiskt kul att få jobba i projektform med det man gillar - produktutveckling. Bra upplägg med kritik och konstant handledning samt feedback. Örjan gör ett mycket bra jobb. Pedagogisk och duktig. »
- projektets upplägg med veckovis handledning var bra. Det gjorde att man "var tvungen" att komma igång redan från början, vilket ofta behövs en spark i baken för. »
- Handledningen projekt och färg. »
- Örjans föreläsningar Handledartillfällen, fast kanske inte så tätt? Det blir inte så mycket tid mellan inlämningar. Gästföreläsare är trevligt, men se över hur många föreläsningar det blir av samma person. Krokiv»
- Jag tycker det mesta i kursen var väldigt bra. Det är alltid kul med gästföreläsare och krokin var väldigt lärorik.»
- delredovisningen färghandledningen redovisning melins gästföreläsning metodikseminaria kroki»
- Arbetssättet i projektform, roligt och lärorikt att fortsätta utveckla produkter ur B&K. Väldigt bra med veckorapporter och kontinuerlig handledning.»
- »
- Kursen innehåller mycket handledning av projektarbetet, vilket är bra och lärorikt. Delredovisningen var också givande, då fick man en tydligare känsla för hur man låg till i projektarbetet. Kroki var jättekul att prova på. »
- Föreläsningen med Melin var bra. Det var också bra att få en veckoplanering, då sådant är svårt att göra själv när man inte gjort så många egna projekt tidigare.»
- Kroki. Bra med många handledningstillfällen. Bra med feedback-möten. »

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- Skulle önska mer obejktivitet. Skisshandledningen på 15 min gav absolut ingenting då tiden var för knapp för skisshandledaren att sätta sig in i projektet och vad han skulle ha åsikter om. Antingen färre med längre tid eller ta bort. En uppföljning på färgsättningen, ett möte gav bra tankar men ingen tid för vidare respons eller utveckling. Att delredovisningen sker med fler grupper. Hellre att handledarna får medverka vid delredovisningen för att sedan kunna ge värdefull konstruktiv kritik. De är insatta och intresserade för gruppens utveckling. Tydligare veckoplanering med förklaring snarare än en mening som man själv måste lista ut vad begreppen innefattar.»
- Björns handledning skulle kunna vara tydligare. Skall han kommenter skisser eller arbetet i stort? bättre koppling till behov och krav. Man borde fått mer ledning i val av arbete i behov och krav för att det skall bli så bra projekt så möjligt i D&A. »
- PA Ståhlberg. 1 föreläsning räcker.»
- Kreativitetsföreläsningarna, kanske mer en för inspiration. De andra gästföreläsaren Melin var väldigt intressant och skulle kunna ha en föreläsning till.»
- Kreativitetsföreläsningarna med PA. Aldrig förr har jag varit tvungen att lägga så mycket tid på något så dåligt.»
- PA seminariet var helt meningslöst»
- man skulle kunna ta bort kreativitets föreläsningarna eller minska antalet, de ger inte så mycket för oss»
- Kreativitetsseminarium gav inte så mycket. Kursen tar för mycket tid i förhållande till hållfasthetslära som går parallellt.»
- Ta bort "kreativitets-aktiviteterna" med PA, de var ett stort slöseri med tid! För att inte tala om boken som var en repetition av slöseriet från lektionerna. Är bra att arbeta med kreativitet men stora förändringar krävs. Över huvud taget är mer tid det som saknas. Möjligen också en gästföreläsning med någon modellbyggare eller liknande.»
- Det behövs absolut inte 5 lektioner med PA, en eller två räckte väl.»
- PA. Skisshandledningen med Björn.»
- Arbetsbelastningen var mycket ojämn om man följde schemat. Första veckorna mycket låg belastning för att sedan totalt urarta. Därefter lite lugnare och sen mycket igen. »
- Kreativitetstimmarna med PA tyvärr. Den första var intressant och inspirerande, men sedan gick det stadigt utför. Man lade alldeles för mycket tid på fel saker, och samma saker! Allt kändes som upprepning och till slut blev man faktiskt mest irriterad och frustrerad över att "kasta bort sin tid", vilket det faktiskt tyvärr kändes som. »
- Det är alldeles för högt tempo i kursen. Jag pluggade inte den parallella kursen förrän sista veckan, för att tid och ork inte fanns. T ex alla steg i produktutvecklingen behöver kanske inte vara med eller att man har längre tid på sig. Många kunskaper såsom material, tillverkning och miljö saknas. Skulle inte kursen vara bättre lämpad som sista lp åk 2? Efter kursen i materialteknik.»
- PA hade alldeles för mycket tid, en föreläsning hade räckt. Det blev för mycket av hans seminarier. Det är otroligt mycket metoder i den här kursen, den är tätpackad. Det känns inte som om man går in så djupt i något, innan man ska vidare. Det saknas tid för reflektion mitt i kursen. Delredovisning och slutredovisning är tätt inpå varandra. Val av projekt hängde det kvar till slutet, vilket kan verka stukande beroende av val av projekt. Mer tid och eftertanke borde ha getts till val av projekt under förra läsperioden.»
- Kreativitetsföreläsningarna gav mig inte så jättemycket. Det hade räckt med en.»
- föreläsningarna med pa stålberg hade varken industriellt eller akademiskt pondus. vad var meningen med björn haydens skisshandledning? den handlade bara om form, inget om skissteknik. folk borde tvingas göra mer genomtänkta redovisningar. sluta med de där barnsliga snacket om att om man missar en föreläsning kuggar man kursen, tomma hot gör bara examinatorn mindre trovärdig.»
- Arbetsbelastningen var på tok för hög!»
- Arbetsbelastningen! Har lagt >30h på projektet i stort sett varje vecka. Ständigt stressad och hållfen blev lidande. Mycket av tiden gick åt till att reda ut begrepp och få klarhet i exakt vad det var som skulle göras, uppgifterna måste bli tydligare så att man kan fokusera på själva arbetet istället för oklara begrepp.»
- halvera antalet PA-tillfällen, »
- Projektarbetet krävde otroligt mycket tid, därför tycker jag att kreativitets-delen med PA ska begränsas till en enda inspirationsföreläsning. Inte ha PAs bok som en del av kursen, kan vara frivilligt. »
- Det var för mycket av PA. Tog onödigt mycket tid från projektet och gav inte så mycket. Det hade varit trevligt att få en uppföljande handledning med Märit.»
- Skulle behöva ha en genomgång av vad som egentligen förväntas av grupperna vid de olika handledningstillfällena. Många handledningstillfällen krockade med föreläsningar i andra kurser. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.02

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.02
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från