ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Datorstödd modellering 10/11, MPP067

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-24 - 2011-04-05
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
21 svarande

0 0%
0 0%
4 23%
6 35%
7 41%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
21 svarande

0 0%
0 0%
2 10%
13 68%
4 21%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
21 svarande

0 0%
0 0%
3 16%
9 50%
6 33%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
21 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
9 42%
12 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
21 svarande

0 0%
1 4%
4 19%
11 52%
5 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

Föreläsningar
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 40%
Lärorikt»12 60%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.6

Övningar
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 80%
Lärorikt»4 20%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.2

Laborationer
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 1.66

Projektarbete
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 60%
Lärorikt»6 40%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.4

Inlämningsuppgifter
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 65%
Lärorikt»7 35%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.35

Gästföreläsare
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»2 100%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 3

Studiebesök
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 0

Grupparbete
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 31%
Lärorikt»12 63%
Gav inte mig så mycket»1 5%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.73

Kurslitteratur
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 61%
Lärorikt»7 38%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.38

Fått hjälp och svar på frågor
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 30%
Lärorikt»11 55%
Gav inte mig så mycket»3 15%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.85

Tillfällen för kritik (feedback)
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 15%
Lärorikt»7 53%
Gav inte mig så mycket»4 30%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.15

Dugga
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 2

Tentamen
20 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 0

Annat
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 0

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- tycker allt i kursen var genomtänkt och bra. speciellt det egna projektet..»
- chans att få arbeta med uppgifterna på lektionstid, alltså att läraren varvar arbete med föreläsningar. att kursen examineras genom ett arbete, man lär sig mer av detta»
- Grupparbetet, det var roligt och utvecklande att få försöka stå på egna ben när vi modellerade utan exakta instruktioner. Det gav en kick att känna att man klarade av att genomföra ett projekt på egen hand! Samtidigt är det bra med de övningarna där det finns tydliga instruktioner, eftersom det behövs när vi ska lära oss nya saker!»
- projektet.»
- Undervisningsmetoden var mycket effektiv, man lyckades lära sig väldigt mycket på kort tid.»
- Det egna projektet.»
- Grupparbetet! väldigt viktigt att få försöka jobba ett tag utan instruktioner.»
- Tycker att upplägget på lektionerna är bra. Först en föreläsning, genomgång och sedan egen tid för att arbeta. »
- Bra tempo, kul att man lär sig så otroligt mycket på en så kort tid. »
- Projektet då vi arbetade två och två med en produkt.»
- Övningarna är väldigt bra.»
- Det egna projektet, där man fick välja en egen produkt att modellera! Det var lärorikt eftersom man fick fundera själv hur man skulle gå tillväga istället för att följa ett instruktionshäfte.»
- Att vi hade redovisning istället för dugga»
- Obligatoriska inlämningar med jämna mellanrum.»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- det man hade kunnat göra är att ta bort videoredigerings delen, känns inte som om den passade in. man hade även kunna lägga in fler uppgifter där man får modellera utan vägledning, om det nu finns möjlighet att få plats med det i kursen...»
- fler lärarledda tillfällen att få arbeta med uppgifter så vi har chans att ställa frågor när vi fastnar på ett steg.»
- Tycker att problemet med bokning av datorsalarna borde lösas på något bra sätt eftersom detta verkar vara ett återkommande problem! Eftersom elever i andra klasser fortsätter vara i de bokade salarna finns uppenbarligen ett behov av datorer som inte kan täckas när 2 av 3 datorsalar är bokade! Dessutom saknar datorerna i den lilla datasalen viss programvara, varför jag tror att den bästa lösningen skulle vara om det gick att få plats med några fler datorer i den stora salen så hela klassen kan vara där samtidigt! Mot slutet av kursen fick jag väldigt ont i axlar och nacke, som ett resultat av att jag antagligen suttit på ett ergonomiskt dåligt sätt! Jag tänkte inte på det innan men det blir väldigt många timmar, och då är det ju viktigt att sitta rätt! Det skulle vara jättebra med någon liten ergonomiföreläsning i början av kursen för att kunna förebygga att man får ont i t.ex. axlarna!»
- mer kompletta powerpoints och schemalagda raster efter 45 minuter under föreläsningarna.»
- Skulle ibland behövas lärarhjälp även på de lektioner som inte hade genomgångar.»
- Kanske bör ha ett handlett tillfälle under det egna projektets gång, sådär halvvägs igenom. Och kanske ha det som ett moment senar än hur det låg nu. Då hade man varit mycket mer stolt över resultatet tror jag. Ett konkret exempel är att jag inte visste hur man använde två rail-kurvor med rail-verktyget när jag gjorde egna projektet men lärde mig direkt efter. Bara just den grejen hade förbättrat mitt resultat väsentligt. En liten grej bara!»
- Kortare genomgångar, lite mer lärarkontakt med enskild elev.»
- Håkan borde ha en mer positiv inställning till vi som elever. Vi frågar inte frågor för att vara uppnosiga eller för att vi inte orkar kolla på pdf,erna som finns. Vi frågar för att vi inte förstår. Ett korthugget svar kan få en att bli irriterad och känna att man inte vill fråga igen och så ska det inte vara. »
- Mer möjlighet till hjälp! Dvs fler lärare eller jobba i halvklass. Tråkigt att det inte fanns tillräckligt med datorer för hela klassen i en sal så ett gäng fick sitta i den lilla datasalen, och därmed inte lika självklart hade tillgång till att få hjälp. Mycket viktigt att också få raster under lektionerna. Flera gånger fick vi elever själva poängtera att vi har rätt till 15 min rast på en timme. Detta var absolut ingen självklarhet för lärarna, vilket jag tycker är otroligt dåligt. Föreläsaren var vid flera tillfällen väldigt kaxig och rent ut sagt otrevlig mot elever. Jag och flera med mig kände oss dumma om vi ville ställa en fråga eller få hjälp. »
- Mer tillfälle för frågor och lite utförligare hjälp. »
- Men man borde kunna göra övningarna även utan närvaro på lektionen. Kravet på 80% närvaro finns ju ändå så man har inte råd att missa så många men om man t.ex. är sjuk eller ska deltaga på någonting annat som krockar med lektionstillfället, då är man mer eller mindre körd vad gäller att lyckas genomföra den missade uppgifter för handledningarna innehåller väldigt sparsamt med info på vissa punkter.»
- När vi hade eget arbete borde det funnits lärare närvarande eftersom man hade fler frågor och behövde mer hjälp då än när man hade instruktioner på papper. Ibland var föreläsningarna för långa i förhållande till tiden som var avsatt för att kunna arbeta vid datorerna. »
- Det är väldigt jobbigt att bara sitta rätt upp och ner på en stol i ett klassrum med hysteriskt dålig luft, har inga bra lösningar på det problemet men det upplevde ja vara det värsta med kursen!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.19

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.19
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från