ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp2åk3: KTK116 Yt- och materialkemi

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-21 - 2008-01-25
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 77%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»5 35%
Cirka 20 timmar»8 57%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.71

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 64%
100%»5 35%

Genomsnitt: 4.35

- bra föreläsare... bra att de kopierar upp papper» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 2.92

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.61


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»9 64%

Genomsnitt: 3.64

- Mycket bra föreläsare. Lagom tempo.» (Ganska stor)
- Jättebra och intressanta föreläsningar! Superspännande kurs!!!!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- Bra utdelat material och kurslitteratur som var lättförståerliga.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 78%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.21

- Föredrar starkt när det finns en hemsida på studieportalen där alla utdelade papper och liknande finns att tillgå. Mail försvinner lätt i mängden. Stort plus dock att vi fick OH-bilderna uppkopierade» (Ganska bra)
- Ingen webbsida.» (Ganska bra)
- Det fanns ingen hemsida. Tre olika lärare. En mailade ut slides, en delade ut dem vid varje lektion, vilken fungerade bra.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om det fanns en kurshemsida också. Hade nog blivit enklare för alla parter.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.92

- Bra under föreläsningarna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Men en notis till I-programmets kurser är att det är för mkt som görs i grupp... i denna kurs hade vi en individuell presentation som var mkt bra eftersom man fick chans att organisera allt själv!» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»13 92%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 42%
Hög»6 42%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- Stundtals för hög, speciellt med alla case i logistiken» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»6 42%
Mycket gott»7 50%

Genomsnitt: 4.42

- Intressantaste kursen jag läst på chalmers» (Mycket gott)
- Tycker att samtliga föreläsare har lagt nivån på en begriplig nivå och stimulerat till inlärning.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De praktiska inslaget i del 3 av kursen var väldigt bra.»
- Hemtentamen, muntlig redovisning inom ytkemi, praktiskt lektion när det gäller att bygga materialstrukturer »
- Tycker att hela konceptet är klockrent. Tre olika delar och en hemtenta som examination.»
- Individuella presentationer»
- Hemtenta. Bra! Den var svårare än en vanlig, men gjorde att man var tvungen att ha förstått kursen för att kunna skriva bra.»
- Att den består av olika delar! Det gav mångfald till kursen och var intressant! Polymererna ska def inte tas bort!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag hade gärna sett mer praktiska inslag i det två första delarna.»
- en kurshemsida hade inte skadat.»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt bra och engagerade föreläsare!»
- En mycket trevlig och givande kurs.»
- Bra lärare... de kan sina ämnen.»
- Hemtenta var annorlunda och visst kan man de delara man fick frågor på, dock har man nästan inte läst någonting av de övriga delarna av kursen. Tror de flesta enbart fokuserade på sina frågor och inte läste jättemycket i förväg.»


Kursutvärderingssystem från