ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 10/11 Projektarbete anläggning, LBT243

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-23 - 2011-04-12
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) förklara de olika stegen i detaljprojektering av en väg
2) använda projekteringsprogrammet Novapoint Väg för projekteringen av en vägsträcka
3) identifiera hinder och problem och välja lämplig vägsträckning
4) dimensionera en vägs överbyggnad
5) producera erfordera ritningar i plan, profil och tvärsektion
6) sammanfatta de olika kostnadsposterna i ett vägprojekt
7) utarbeta och presentera ett vägförslag med hänsyn till trafiktekniska, geotekniska och miljömässiga förutsättningar.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 13%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 80%

Genomsnitt: 3.53

- Vad jag kommer ihåg...» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 40%
Ja, i hög grad»9 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.6


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»9 60%

Genomsnitt: 3.6

- Att ha en certifierad Novapoint-kurs var mkt bra. En sådan morot är helt klart värt att ha kvar för att få studenterna mer motiverade.» (Ganska stor)
- Bra att WSP var där och hjälpte till, dock var kursen i Novapoint inte den bästa» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»7 46%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Helt onödigt att köpa häftet i Nova Point» (Mycket liten)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 80%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.2

- Material som vi fick i handen borde även läggas upp under utdelat material. Vissa dokument saknades» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 93%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Kändes som det var bra belastning och lagom att vara två personer på en sträckning.» (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Bra och snabb respons från läraren. » (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»14 93%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.93

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»9 60%
Hög»3 20%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.2


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Leif, synd att han lämnar Chalmers.»
- Läraren, tycker inte han redo för pension. »
- kursen i novapoint»
- Allt»
- Alla övningar och kursen i NovaPoint var väldigt bra. Att lära sig under kursens gång och vara medveten om att det viktigaste är att man förstår och lär sig hur man gör. inte att det man gör måste vara perfekt för det finns det inte tid för.»
- Kursen är bra»
- Novapointkurs Muntlig redovisning»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Engelskan bör tas bort.»
- Att ett extra tillfälle ges för att rätta till ritningarna och ges råd.»
- En bättre instruktör i Novapoint kursen. Bättre handledare (helst inte pappalediga sådana, de va lite slöa ibalnd)»
- datorsal med större skärmar»
- Hade varit roligt om de anslutande vägarna var gjorda i linjekonstruktion även dom. Känns som man dödar modellen lite genom att rita vanliga cad-streck för de vägarna. »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Hoppa över hela engelska kursen, känns väldigt o relevant för hela utbildningen. Ger inget som man kan ta med sig in i ett framtida yrke som ingenjör. »
- Bra kurs. Kanske borde vara obligatorisk?»


Kursutvärderingssystem från