ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp3åk2: MVE270 Flervariabelanalys

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-22
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
60 svarande

2 3%
1 1%
17 29%
38 65%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
60 svarande

1 2%
3 6%
23 48%
20 42%
Vet ej»13

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
60 svarande

1 1%
2 3%
17 32%
32 61%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
60 svarande

1 1%
2 3%
19 35%
31 58%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
60 svarande

3 5%
10 17%
24 41%
21 36%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
60 svarande

3 5%
4 6%
14 23%
39 65%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Allt och framför allt Johan Berglind!»
- Johan Berglind, han är en fantastisk föreläsare, ett föredöme för andra lärare. Föreläsare på I-sektionen borde gå en kurs i pedagogik hos honom. »
- Johan»
- Johan Berglind är fantastisk! »
- Johan Berglind»
- Johan Berglind och kursupplägget. Riktigt bra med föreläsningsanteckningarna som låg på hemsidan inför varje läsvecka!»
- Vet ej»
- Johan måste hålla kursen, han är kung!»
- Johan är en jättebra föreläsare, det gör väldigt stor skillnad när kurserna är svårare. Duggorna borde vara kvar.»
- Johans undervisningsteknik ska behållas! Anteckningarna är GULD att ha! »
- Johan Berglinds föreläsningar»
- Johan!»
- Föreläsaren var bra och föreläsningarna var relevanta. Tycker det är bra med planeringen inför varje vecka. De sammanfattningar som fanns inför varja vecka var också mycket bra.»
- bra föreläsningar, Johan har tydliga anteckningar»
- Examinatorn. Johan är en väldigt bra föreläsare.»
- föreläsaren var mycket duktig!»
- Johan Berglind, han är den bästa läraren jag har haft sen jag började skolan vid sju års ålder. »
- läraren»
- DEN HELT FENOMENALA FÖRELÄSAREN JOHAN!»
- Johan!»
- Johan Berglind som föreläsare! Han gör hela kursen»
- Föreläsaren!»
- Johan, mycket bra anteckningar!»
- Johan»
- Ingen matlab»
- Bra föreläsningar.»
- Johan Berglind.»
- Johan Berglind som föreläsare»
- Johan Berglind»
- Johan Berglind»
- johan och övningsledarna!»
- Bra struktur. Föreläsningsanteckningarna var super! »
- Johan!»
- Veckoplanering och kurshemsida som fungerade bra.»
- Alla moment verkar vara viktiga för sammanhanget.»
- Johan Berglind»
- Johan! Bra att MatLab-moment var borttaget.»
- Johan har mycket strukturerade föreläsninjgar»
- Johan!»
- Johan! Han är bäst!»
- Johan Berglind! Han är duktig och strukturerad! Dessutom är det bra att hålla kvar duggorna!»

3. Saknade du något i kursen?

- Svårt att veta när man inte kan området.»
- Den var lite för enkel, samt att Matlab-momentet saknades helt.»
- Skulle väll vara ännu fler exempel på hemsidan men det är mer eller mindre en petites»
- Den borde ligga tidigare i utbildningen, exempelvis i läsperiod 3 i ettan istället för programmeringskursen som inte känns speciellt relevant för oss som inte läser IT-bas. »
- Nej»
- Vet ej»
- Jag hade velat ha någon mer övning i veckan»
- Lite mer räknestugor/övningar där en lärare ev går igenom fler exempel ut boken»
- Fler exempelräkningar»
- Eftersom matlab inte var obligatoriskt var det endast räkning denna gång. Kanske ett mindre matlabmoment skulle varit på sin plats, i syfte att bättre kunna visualisera funktionsytor»
- Exempel på när dessa kunskaper skulle kunna användas i verkligheten»
- Boken o föreläsningars metoder diffar. Så fler övningsuppg med lösn.förslag som passar ihop är önskvärt.»
- Nej»
- Att uppgifter om störtsa/minsta avstånd inte gicks igenom förrens sista veckan och att det inte fanns några sådana uppgifter i boken..»
- Många av repetitionsuppgifterna liknade inte vad som tagits upp på kursen, borde gått igenom det tidigare. »
- Nej»
- Ibland känns det som om Johan Berglins och calculus gör på olika sätt vilket förvirrar. Kan de två korrelera bättre vore det bra.»
- Nej»
- Nej»
- diskussionsmoment »
- nej»
- Nej»
- Nej.»
- Nej»
- nepp. »
- Någon sorts diskussion om vad flervariabelanalys har för applikationer»
- Hade varit bra med lite illustrationer på gradienter etc, det hade underlättat förståelsen.»
-
- nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Nej»
- Vet ej»
-
- Nej»
- inte direkt»
- Nej»
- Jag tycker inte att man kan skriva på tentans teoriuppgift att det finns en sats som säger något, och att svaret sedan är att den satsen inte existerar.»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- Nej, inget speciellt»
- Calculus är ingen bra kursbok, den borde bytas ut.»
- Nej»
- nej.»
- nej»
-
- nej»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Johan är väldigt duktigt på matte och det märks finns inget att invända på»
- Matlab borde vara med i flervariabeln, det känns som att det är där Matlab borde vara mest användbart. »
- Bra utmanande tentamen»
- En av de saker jag lär mig mest av är att räkna tillsammans med andra i klassen, och förklara för varandra.»
- Detta blev en väldigt lärorik kurs då den samlar ihop moment från andra mattekurser! Gör att man får använda hela sitt förråd av kunskap och på det sättet få en liten egoboost när det går bra ,)»
- Föreläsningarna ger en bra grund för att kunna räkna själv.»
- Det går inte att svara, har ej använt denna typen av moment. Därför svarar jag istället ingick inte i kursen, men då menar jag alltså att jag inte har använt momentet. Enkäten bör ändras.... Sen finns det en fråga ovan som är "Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats"...Relativt vad?»
- Matlab skulle kunna introduceras tydligare, förslag på övningar. Bör dock ej va obl.»
- Jag tycker att det var under all kritik att uppg. 6 på tentan (teorifrågan) var en kuggfråga. Om man i uppgiften skriver att det "finns en sats som säger ..." kan inte lösningen vara att satsen inte alls är som den beskrevs.»
-

Att få hjälp och svar på frågor
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 33%
Lärorikt»29 56%
Mindre lärorikt»5 9%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.76

Föreläsningar
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»42 71%
Lärorikt»14 23%
Mindre lärorikt»3 5%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.33

Övningar
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 25%
Lärorikt»29 55%
Mindre lärorikt»10 19%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.94

Projektarbete
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»51

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»50

Genomsnitt: 2

Laborationer
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»50

Genomsnitt: 2

Studiebesök
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»51

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»51

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
55 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 11%
Lärorikt»26 49%
Mindre lärorikt»21 39%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.28

Självverksamhet
56 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»35 67%
Lärorikt»14 26%
Mindre lärorikt»3 5%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.38

Tentamen
54 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 26%
Lärorikt»32 60%
Mindre lärorikt»7 13%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.86

Tillfällen för kritik (feedback)
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»7 35%
Mindre lärorikt»12 60%
Ingick inte i kursen»32

Genomsnitt: 2.55

Matlab
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»49

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från