ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Optik, FFY091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-07
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

40 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
7 17%
20 50%
5 (över förväntan)»12 30%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles, alldeles för lite fokus på att förstå saker, kursen var ju mest av typen "slå upp saker i Physics" vilket jag ogillar.» (3)
- Mycket rolig kurs :)» (5 (över förväntan))
- Roligt!» (5 (över förväntan))
- Det har verkligen varit en väldiggt trevlig kurs.» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant kurs och en överskådlig introduktion till ämnesområdet optik.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

40 svarande

1 (ej relevant)»2 5%
1 2%
6 15%
17 42%
5 (mycket relevant)»14 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

39 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
7 17%
20 51%
5 (Mycket bra avvägt)»12 30%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En del saker saknades» (3)
- OK avvägt, däremot har jag synpunkter på att examen fokuserar på att man kan slå upp formler snarare än att man förstår saker. Jag anser att Physics INTE borde vara ett tillåtet hjälpmedel på tentan.» (3)
- Dålig 2:a uppigt vagformulerat vad som egentligen krävdes.» (3)
- Vissa frågor är mer en kontroll att man varit på lektionerna än att man förstått optik.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

40 svarande

<25%»2 5%
25-50%»2 5%
50-75%»5 12%
>75%»31 77%

Genomsnitt: 3.62

- Min låga närvaro hade ingenting med föreläsaren att göra. Han verkade bra!» (<25%)
- pga sjukdom.» (25-50%)
- B-E rocks» (>75%)
- Mkt bra förel, bra exempel och medhavdt mtrl» (>75%)
- ca 75%» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

39 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
0 0%
10 27%
6 16%
5 (mycket bra)»20 54%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa kapitel gicks igenom väldigt kortfattat.» (3)
- Lite väl mycket formler som bara ställdes upp utan mer ingående motiveringar eller härledningar. Inser att det är svårt att göra något åt i detta ämnet.» (3)
- Lite för snabb genomgång av vissa moment. » (3)
- Hade varit bra om det löstes några exempel å¨,tavlan i samband med genomg¨,ngen så att man direkt kan applicera sina kunskaper.» (3)
- Föreläsaren var rolig att lyssna på. Men föreläsningarna kändes mest som en läsanvisning till boken. Visserligen gjorde föreläsaren roliga experiment, men han gjorde generellt inga djupare förklaringar utan gick igenom boken kapitel för kapitel och sa vad man skulle läsa, ungefär.» (3)
- Mer härledningar! Gansk ofta smälldes det upp massa formler som man inte visste var de kom från, så man får inte nån direkt känsla för dom» (3)
- Bra och mycket trevliga, men allt lät så lätt och pövergripligt på föreläsningarna, vilket det kanske inte var i verkligheten. Missade ett par föreläsningar och kopierade anteckningar från dessa från andra studenter. Dessa anteckningar var ganska innehållslösa utan att ha deltagit på föreläsning. Kan vara bra att skriva ner mer av vad som bara sägs på föreläsningen också.» (3)
- Bra roliga och intressanta man fick dock föreläsnings anteckningar som liknade läsanvisningar.» (3)
- Överlag bra föreläsningar. Bengt-Erik är trevlig att lyssna på.» (4)
- Grym föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Väldigt VÄLDIGT bra med praktiska exempel.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra, konkret, jordnära.» (5 (mycket bra))
- Fantastiskt skönt med lite praktiska exempel. "Leksaker" och belysning av optiska fenomen så att man får se med egna ögon. Gör föreläsningarna roliga och bättre. Ett stort frågetecken varför inte fler följer bengts modell.» (5 (mycket bra))
- Bengt-Erik är helt fantastisk!» (5 (mycket bra))
- Bra med många praktiska exempel under föreläsningar» (5 (mycket bra))
- Då boken i många avseenden var tämligen undermålig när det kom till förklaringar och härledningar hjälpte innehållsrika och fascinerande föreläsningar mig mycket i mina studier. Många roliga anekdoter och underhållande exempel bidrog till att höja stämningen.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

40 svarande

1 (inte alls bra)»2 5%
3 8%
5 14%
12 34%
5 (mycket bra)»13 37%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att räknestugorna var dåliga, eftersom att de dels var väldigt, väldigt långsamma, och att räkneövningsledarna (ja, jag provade alla tre) la typ hälften av tiden på att stoppa in numeriska tal i formler och skriva vad det blev för svar. Seriöst, vi VET hur man gör det. Knappt något fokus på förståelse dock. Det var även svårt att hänga med i räkneövningsledarnas tankegång eftersom att man tappar tråden när det går så långsamt.» (1 (inte alls bra))
- Lasermannen var hur bra som helst. Han som vikarierade för honom var det däremot inte.» (2)
- VÄLDIGT vareriad nivå på övningsledarna. Nu minns jag inte namnen på dem, men salen i mitten var utan tvekan bäst! Där var lösningarna någorlunda tydliga iaf. Medan den äldre av herrarna bara förvirrade oss alla istället för att förtydliga föreläsningarna. Helt ooacceptabelt att ens chanser att förstå och olyckas i kursen ska hänga på i vilken sal man råkar hamna!» (2)
- Tyvärr fanns det ingen tid att räkna själv under räknestugorna.» (4)
- Som vanligt räknar alla övningsledare för fort. jag siktar på 5a i optik men följde oftast inte med på övningarna.» (4)
- Vad-han-nu-hette-forskaren/läraren var GRYMT bra.» (4)
- Det var väldigt varierande kvalitet på de olika räkneövningarna!!!» (4)
- Räkneövningsledaren som var i fl73, som jobbar som experimentell fysiker, var väldigt bra.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra med en riktig forskare :D» (5 (mycket bra))
- Bra!» (5 (mycket bra))
- Man fick verkligen chans att hinna förstå allt.» (5 (mycket bra))
- Mattias räknestugor var fantastiskt bra!» (5 (mycket bra))
- Mattias G var en enastående räkneövningsledare med suverän pedagogisk förmåga och engagemang. Avslutningen med en presentation av hans forskning inom optik blev mycket uppskattad.» (5 (mycket bra))
- Mattias Goksör var tokbra!» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

1 (Mycket liten)»2 5%
1 2%
7 17%
15 37%
5 (Mycket stor)»15 37%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mest räkneövningarna, då min närvaro på föreläsningarna inte var så bra.» (4)

8. Gjorde du inlämningsuppgiften och vad tyckte du om den?

40 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
0 0%
10 30%
5 (Mycket bra)»23 69%
Gjorde den ej»7

Genomsnitt: 4.69

- Lärorikt att arbeta i grupp och diskutera uppgifterna.» (4)
- Bra man tvingas räkna lite» (4)
- Man lärde sig mycket!» (4)
- Gjorde dem utan att lämna in. Mycket bra sätt att lära sig.» (5 (Mycket bra))
- Utmärkt (fast speciellt schysst) idé att ge studenterna bonuspoäng för att räkna tentauppgifter! Sådana inlämningsuppgifter hjälper ju oerhört konkret inlärningen så som den är relevant för tentan.» (5 (Mycket bra))
- bra bar» (5 (Mycket bra))
- Bra uppgifter men borde ge 2 bonuspoäng med tanke på att det är gamla tentatal som man gör» (5 (Mycket bra))
- Bra inlämningsuppgifter som gjorde att vi fick träna på det som var viktigt, tentor...» (5 (Mycket bra))
- Enda synpunkten är att jag inte har en aning om när jag ska få tillbaka min andra inlämningsuppgift.» (5 (Mycket bra))
- Jättebra man hade annars inte haft tiden till att göra uppgifter. » (5 (Mycket bra))
- Mycket bra förberedelse för tentan!» (5 (Mycket bra))
- Bra med tentaliknande uppgifter.» (5 (Mycket bra))
- Smart att plocka uppgifter från gamla tentor. Det gjorde att uppgifterna hamnade på lagom svårighetsgrad. » (5 (Mycket bra))
- Uppgift6 med linssystemet var lite lurig så det var bra att den gicks igenom dagen efter inlämningen. Bra med genomgång av uppgift som flera har svårt för.» (5 (Mycket bra))
- Bra nivå och man lärde sig nått samt tog lagom med tid.» (5 (Mycket bra))
- Bra att vi fick pröva på tentamenstal relativt tidigt i kursen och en mycket givande förberedelse inför den egentliga tentamen.» (5 (Mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.05


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

40 svarande

Ja»0 0%
Nej»40 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

1 (För låg)»2 5%
1 2%
28 70%
8 20%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.12

- Eftersom att kursen var av typen "slå upp formler" kunde man i praktiken (jag överdriver INTE) börja med den två dagar innan tentan och sätta femma.» (1 (För låg))
- lågt tempo på optiken men pga andra kurser har man inte har någon extra tid » (3)
- Lagom, men allt är jobbigt kombinerat med exp-fys...» (3)
- tillskillnad från många av de andra kurserna vi har läst kändes denna väl avvägd vad gäller belastningen. » (3)
- Det var förhållandevis mycket att läsa själv.» (4)
- Kändes något låg för att vara en kurs på F, men detta är otroligt bra med tanke på hur stor arbetsbelastningen är totalt under denna läsperiod. Helt enkelt, det var inte jättemycket att göra, men på grund av kursen i experimentell fysik hann jag ändå inte med det... Så behåll det som det är.» (4)
- Kursen var lätt men det var mycket annat skolarbete att göra samtidigt.» (4)
- Detta beror nog på att vi har exp.fys som tar så mycket tid i anspråk.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»27 67%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.82

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»16 40%
Mycket bra»16 40%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.47

- Räkneövningsledarna la så mycket tid på att stoppa in tal i formler att man inte hann fråga dem någonting, och det var kö till föreläsaren nästan hela tiden, så det var ganska svårt att få hjälp. Det hade också varit bra med någon form av konsultationstid innan tentan.» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

40 svarande

1 (ej prisvärd)»3 8%
7 18%
21 56%
5 13%
5 (mycket prisvärd)»1 2%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 2.83

- En av dom sämsta kursböckerna jag har haft. 95% av boken består av anekdoter, vilket inte är något man vill betala för, släpa runt på eller läsa. » (1 (ej prisvärd))
- Kan ha varit sämsta boken jag har haft.. Skulle vara så värt om någon kunde skriva ett kompendium istället, skulle lätt gå att få ner det väsntliga i kursen på max 100 sidor. Man skulle kunna tro att herr Hecht är en niondeklassare som försöker fylla ut sitt svenskaarbete med onödig text och onödiga bilder.» (1 (ej prisvärd))
- Inte så nödvändig kändes det som. Ful bok.» (2)
- Bra bok, som kom till användning. Tyvärr lite för dyr för min smak.» (2)
- Det märks att författaren har fått betalt per ord. » (2)
- Hechts "Optics" utgjorde knappast någon ypperlig kurslitteratur då den var svåröversiktlig och texten kom ofta in på oönskade irrelevanta sidospår.» (2)
- Hecht är långrandig, ge honom mindre betalt och vi får en tunnare bok.» (3)
- Det var iaf många ord per krona...» (3)
- använde knappt boken, svår att slå i» (3)
- Boken var helt okej, men absolut inte optimal. Allt man behövde stod, fast det var svårt att hitta. Använde den lilla svenska blå boken som kompliment.» (3)
- Använde nästan bara föreläsningsanteckningarna då boken var lite otydlig.» (3)
- En rätt dålig bok, alldeles för mycket text per viktigt information. Man orkade inte läsa den helt enkelt, tog för lång tid. Kom ej ihåg priset.» (3)
- För mycket bilder på Hecht i boken, men i övrigt prisvärd.» (4)
- Lånade» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

1 (Mycket liten)»3 7%
10 25%
10 25%
12 30%
5 (Mycket stor)»5 12%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- drygt 1 miljard sidor tjock. jag använde wikipedia wolframalpha i kombination med tenor istället.» (1 (Mycket liten))
- "Lärde" mig optik med hjälp av physics handbook....» (1 (Mycket liten))
- Jag tyckte inte att Hecht var så bra. Det kändes som att boken aldrig kom fram till något egentligen.» (2)
- väldigt lång bok som man inte hade tid att läsa igenom men hade velat göra det. » (2)
- Ingen bra bok att ha som först lärobok i optik. Väldigt dåligt att det inte finns några lösta exempel.» (3)
- Boken är jättebra men man hinner inte läsa hela.» (3)
- Mest gamla tentor + laborationerna» (3)
- Föreläsningar, räknestugor och laborationerna gjorde mer för min inlärning än boken. Boken var dock bra.» (3)
- Använde nästan bara föreläsningsanteckningarna då boken var lite otydlig.» (3)
- Det har sagts förut: Hecht är ett uppslagsverk. Föreläsningsanteckningarna är oftast mer givande.» (3)
- Hecht är bra men sjukt pratig» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.15


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

39 svarande

Ja»37 94%
Nej»2 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.05

- Bra hemsida och planering» (Ja)
- Rörigt på hemsidan, alla filer heter ju typ samma» (Nej)
- Länken till laborations-PM fanns gömt på något obskyrt ställe i kurs-PM.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och hans leksaker!»
- Föreläsningarnas upplägg och labbarna. Att visa på olika instrument och liknande på föreläsningarna var mycket lärorikt. Labbarna var mycket nyttiga och man förstod hur allting hängde ihop. Bra att se att teorin faktiskt stämde i praktiken.»
- Nämnda räkneövningsledare, att man inte behöver skriva rapport till labbarna. Det är tillräckligt med rapporter. Tentauppgifter som inlämningsuppgifter var också bra.»
- B-E. Alla exempel»
- Laborationerna.»
- Inlämningsuppgifter»
- labrationer bonusuppg Bengt-Erik»
- Laborationerna, bonusuppgifterna»
- Laborationerna och inlämningsuppgifterna gav väldigt mycket.»
- Labbarna. Bra med roliga exempel med polarisatorer, prismor och annat på föreläsningarna»
- Laborationerna och inlämningsuppgifterna»
- Labbarna.»
- Kursens innehåll, det är fantastiskt intressant med optik.»
- Bengt-Erik Mellander och inlämningsupggifterna»
- inlämnings uppgifter och räkneövnings ledare.»
- Det är bra som det är.»
- Laborationerna»
- Allmänna upplägget på kursen var bra»
- Labbarna, föreläsaren, inlämningsuppgiften, upplägget i stort.»
- Mattias Goksörs räknestugor.»
- Bengt och räkneövningarna.»
- Bengt-Eriks glada humör!»
- Bengt-Erik Mellander»
- Ingenting, ta bort kursen»
- Inlämningsuppgifterna»
- Föreläsaren, och de roliga inslagen i föreläsningarna»
- Bengt-Erik som föreläsare och Mattias G som räkneövningsledare. Labbförberedelserna tedde sig därtill mycket givande och underlättade studier av diffraktion/interferens och polarisation i kursen. Inlämningsuppgifterna betydde mycket för inlärningen.»
- Det mesta.»
- Inlämningsuppgift»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer exempel»
- Skriv en svårare tenta så är du snäll.»
- Fler spännande optik-experiment.»
- Ta bort kursen helt. Om inte så gör åtminstone ett kompendium och ta ut det som är relevant ur Hecht. »
- lägg inte så mycket kraft på matematiska vågor en två timmar lång introduktion om att vågor kan adderas räcker.»
- Utförligare föreläsningar, mer bonuspoäng»
- Jag tycker att Mattias Goksör borde ha storgruppsövningar istället för räknestugor för hans genomgångar var väldigt bra och det var alltid proppfullt på hans räknestuga.»
- Fler labbar! Mer lösta exempel, eftersom det inte finns några i boken.»
- Kursen borde vara mer omfattande (fler poäng) så att man hinner gå igenom mer av det som står i läroboken.»
- Satsa mycket mer på förståelse. Satsa mycket mindre på att stoppa in värden i formler.»
- kommer inte på något.»
- Inget»
- Mer härledningar! Kanske gå in lite djupare på grejer. Ibland kändes föreläsningarna som en innehållsförteckning till Hecht. Tex "9.4 Newtons ringar, se Hecht" förekom alltför ofta.»
- Ingenting.»
- Inget. »
- Se över övningsledarna!!!»
- Lite uppstramningar på vissa räkneövningar hade nog varit att föredra.»
- Om nu kursen måste vara kvar så... börja med att byta kurslitteratur.»
- Boken enligt min mening och bättre formulerade tentamens uppgifter. Sen att ha föreläsnings anteckningar som läsanvisningar är inte riktigt ok, då genomgången på föreläsningarna för vissa tentafrågor var "Se Hecht". »
- Överväg ett välavvägt kompendium som ersättning eller komplement till Hecht.»
- Möjligen se över om det finns något vettigt alternativ till Hecht.»

18. Övriga kommentarer

- Ibland var det svårt att veta hur mycket man förväntades kunna inom vissa avsnitt. t.ex. på föreläsningarna gicks det igenom på ett par minuter, men i Hecht stod det jättemycket om det.»
- Mycket intressant och rolig kurs»
- Nej.»
- Mycket intressant och viktig kurs!»
- Uppgift 2 på tentan var mycket, mycket svår. Någon så svår uppgift har aldrig kommit på en tidigare tentamen. Eftersom att examinatorn inte specificerat vare sig vinkel för infallande ljus eller optisk axel, blev det en funktion av 2 variabler som skulle optimeras. Den uppgiften var mycket svårare än den svåraste uppgiften på flervariabelanalystentan, som torde vara en svår kurs. Jag har ingenting mot svåra uppgifter i sig, men att ha en så pass svår uppgift gör att denna tenta blir svårare i förhållande till andra tentor vilket gör att det blir orättvis betygsättning jämfört med tidigare år. I kontrast till detta var övriga tentamensfrågor ganska lätta, eftersom att man knappt behövde förstå någonting för att göra dem, mest kolla upp en formel i Physics och stoppa in tal.»
- Rolig kurs! Hade gärna fått göras något svårare, samtidigt som det var skönt att den var lite lättare med tanke på arbetsbördan i de andra kurserna vi läser under läsperioden.»
- Även laborationerna och förstudiehäftena var bra och upplysande. »
- Juste, var nära på att glömma labbarna... dom var värdelösa, vad är det för mening att sitta och skruva på tre rattar i fyra timmar?»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från