ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Inledande teknisk kommunikation, FKA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-07
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

0 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

0 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket relevant)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

0 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Mycket bra avvägt)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

0 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»0 0%

Genomsnitt: 0

5. Vad tyckte du om föreläsningen?

0 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Vad tyckte du om övningarna?

0 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Vad tyckte du om talens ämnen?

0 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 0

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

0 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

0 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 0

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 0

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

0 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 0


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

0 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 0

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

0 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 0

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från