ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Fasta tillståndets fysik, FFY011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-07
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

38 svarande

1 (inte alls)»0 0%
6 15%
14 36%
14 36%
5 (över förväntan)»4 10%

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var svårt att förstå vad kursen skulle innehålla innan.» (2)
- Den var svår att plugga på. Svårt att få grepp om innehållet och veta hur man ska plugga.» (2)
- Det var svårt att få en helhetsbild över varför fasta material ser ut som de gör, man kanske skulle börja med korta icke-matematiska beskrivningar över vad som tas upp för att sedan gå in mer på djupet.» (2)
- Hade inga direkta förväntningar.» (3)
- Gnaska höga förväntningar då det är intressant fysik, det var det också. Lite svårt att förstå var alla approximationer och antaganden och modeller kommer ifrån och varför de är vettiga, mycket blev bara presenterat, så det känns i efterhand som att vi fått veta mycket "hur" och lite mindre "varför" än jag önskat.» (3)
- Coolt innehåll, dock ganska tråkig kurs att plugga på, kan bero på att det var många uppgifter där man bara stoppade in formler lite här och var (spec på magnetism och halvledare), hade varit roligare att plugga på bevis och härledningar (dvs att de skulle komma på tentan).» (3)
- Hade inga förväntningar» (3)
- Tyckte det var den häftigaste kursen hittills.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

38 svarande

1 (ej relevant)»2 5%
3 7%
7 18%
9 23%
5 (mycket relevant)»17 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94

- Ska ej läsa master på F» (1 (ej relevant))
- Bra allmänbildning, men jag vill inte syssla med det här i framtiden.» (3)
- Mkt viktig för de som ska fortsätta med fysik. Själv ska jag byta spår lite grann till mastern, så för mig känns den inte så viktigt» (3)
- Med tanke på hur stor del av dagens fysik som hör till FTF.» (5 (mycket relevant))
- för mig som ska gå Nano är det den absolut centralaste kursen» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

38 svarande

1 (inte alls)»3 7%
11 28%
18 47%
6 15%
5 (Mycket bra avvägt)»0 0%

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Glömde att skriva att andra uppgiften också var gravt efterbliven. Man ska alltså använda formler som finns i formelsamlingen men som ALDRIG har nämnts på föreläsningar? Hur i hela helvetes jävla FAN är det att spegla kursens innehåll? Frågan kunde lika gärna ha varit en ren matematikuppg "beräkna den här integralen/utför den här fouriertransformen" och svaret står i formelsamlingen. Själv när jag såg uppgifterna och inte kände igen begreppen/formlerna tänkte jag att det här är nåt galet som jag har missat, och hoppade helt över dem (tur att de bara var 0.5p var dock)» (1 (inte alls))
- Under all kritik. Vad hände? Jaris sista 4 poäng måste ha varit hjärnsläpp. Hur kan man fråga på så små detaljgrejer som knappt har nämnts? I övrigt var tentan inte lik dom gamla överhuvudtaget vidare så gav den intrycket att ingen av examinatorerna lagt ner någon tid på den. Dåligt helt enkelt» (1 (inte alls))
- Förstår inte riktigt varför man, i sista uppgiften, lägger fokus på saker som bara tagits upp en eller två gånger.» (2)
- Tentan var svårare än tidigare tentor.» (2)
- Många krystade frågor som bara tagits upp ca fem minuter på föreläsningar. Speciellt på Jaris del» (2)
- Att fråga på till exempel Magnetisk frustration när genomgången av detta var på max fem minuter är inte att spegla kursens innehåll. Känns som att examinationen av Jaris del av kursen var onödigt komplicerad. » (2)
- Konstig fråga om grafen, lurig förstafråga med elektrondifraction, det var ju knappt nämnt på föreläsningarna.» (2)
- Eftersom kursen är så stor blir det svårt att göra en rättvis tenta. Saknade uppgifter om exempelvis halvledare och magnetism.» (2)
- De första uppgifterna var ok men de sista två var väldigt märkliga. Särskilt sista uppgiften frågade efter väldigt obskyra saker som knappt hade nämnts på föreläsningar (frustruation t ex).» (2)
- Tentamen upplevdes som svår av flera studenter» (3)
- Lite väl elaka och extra krångliga uppgifter, dock.» (3)
- ganska väl avvägd tenta. Dock inte så mycket om fria elektrongasen» (3)
- Inget om magnetism och inte mycket om fria elektrongasen. Tentan var svår (sista uppg var idiotisk, man har bara TUR om man råkar komma ihåg de begreppen, går fan inte att plugga till dem). Jag tycker man borde ha en lista på teoretiska begrepp man ska kunna förklara/och/eller bevis/härledningar som man ska kunna göra, och sen vet man att typ minst två av dessa kommer på tentan. Blir enklare att plugga då (och mer rättvist).» (3)
- inget om fria elektronmodellen, magnetism, väldigt lite om supraledning. Det skulle vara bättre att ha fler uppgifter med färre deluppgifter.» (3)
- Jag skrev inte tentan men hörsägen säger att den var svår, konstig och otypad.» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

38 svarande

<25%»1 2%
25-50%»1 2%
50-75%»6 15%
>75%»30 78%

Genomsnitt: 3.71

- Igor var inspirerande, Jari gjorde bra anteckningar, inhopparen Andreas gjorde det bra. MEN kan man verkligen ha 3 föreläsare i en kurs? Man fick känslan av att dom inte hade tid/ville ha kursen...» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 10%
14 37%
16 43%
5 (mycket bra)»3 8%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite otydligt på jaris föreläsningar vad det var man skulle komma fram till. Hade varit bra att få föreläsningen innan lektionen som Igor gjorde» (2)
- Se ovan» (2)
- Var svårt att hänga med. kunde gått lite långsammare.» (3)
- Lite flummigt ibland, vågigaimplikationspilar kan väl lika gärna skippas? Bara ge oss resultatet isf.» (3)
- Hade svårt att hänga med, främst i slutet av kursen. Det växlade snabbt mellan olika ämnen och det var inte alltid lätt att förstå vad man skulle förstå och vad man bara skulle acceptera. Därtill innehöll kursen oerhört mycket saker, väl mycket med tanke på 7,5 p.» (3)
- Igors föreläsningar var mycket bra. Tyckte jaris del var sämre presentationsmässigt och mycket mer svårtillgänglig då det gäller förståelsen, innehållet borde presenterats på ett mer pedagogiskt sätt. » (3)
- Kunde komplementeras med lite bättre läshänvisingar till vissa föreläsningar. Alltså mer ingående vad som ska gås igenom.» (3)
- En svag fyra. Igors var underbara. Jaris var för snabba och teoretiska för min del. Medelvärde -> 4(-).» (4)
- Stor skillnad på föreläsarna. Igor kändes mer hafsig är Jari» (4)
- För det mesta bra, ibland lite mycket handviftande argument/bevis utan att Igor var ärlig med att det var det han gjorde. Gäller inte Jari» (4)
- Svåra, hängde nästan aldrig med. För lite stringens och för mycket flumargument imo» (4)
- Igor var bland de bästa föreläsarna jag haft och var bra på att engagera och få ämnet intressant. Under Jaris del lärde jag mig inte lika mycket men dom var ändå ok. Lite mycket formler och härledningar och få exempel och kopplingar till verkligheten.» (4)
- Igors var väldigt förklarande, Jaris något för matematiska - visserligen bra härledningar, och ibland bra frågor från Jari, men ofta försvann fysiken bland matten.» (4)
- Strålande föreläsningar av både Igor och Yari Igors entusiasm smittade av sig!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om powerpoint på föreläsningarna?

- Helt okej»
- Jag gillar generellt sett power point eftersom man då kan lyssna istället för att anteckna, men då måste det vara slides som är lite lättare att förstå i efterhand.»
- Bra. lätt att följa och lätt att följa i efterhand. Kanske inte så många historiska»
- Ok när det är bilder. inte ok när det är mycket text som man inte hinner anteckna»
- Igor är pedagogisk så det var inga problem»
- helt ok»
- Det fungerade bra, väl avvägt mellan ppt och tavla.»
- De fyllde sitt syfte, överanvändes inte, behövs inte mer, men funkar som det var nu.»
- Beror på hur man ser det. Det var väldigt skönt att ha powerpoint som bas för anteckningar, samtidigt som det var skönt att Igor gick igenom det på tavlan.»
- Bra. Bilder och liknande hjälper förståelsen.»
- har hellre text på svarta tavlan. Dock bra om ska visa bilder/filmer för visualisera grejer.»
- Tycker inte att det är lämpligt att enbart använda powerpoints, men som ett komplement till den övriga undervisningen kan det vara bra.»
- Det kan vara bra som ett komplement till svarta tavlan. Men inte endast powerpoint.»
- powerpoint suger»
- Det fungerar bra om det är något man bara ska tänka igenom och förstå, men fungerar sämre om man är en person som behöver anteckna.»
- bra»
- mycket bra! Önskar att Jari hade såna också!»
- Tycker att det är mkt bra med powerpoint då man lättare kan följa med på föreläsningarna om man skrivit ut powerpointen innan»
- Tyckte Igor skötte det bra.»
- Okej, om det inte blir mer.»
- Okay»
- Bra!»
- hade hellre sett tal-ledda föreläsningar»
- personligen tycker jag att de var bra, särskilt de bilder som var formmässigt komplexa så som strukturer etc, och bilder som underlättar för den översiktliga förståelsen för det som presenterades på föreläsningen. Bäst är när powerpoint kompletteras med svarta tavlan, då det är lättare att anteckna viktiga begrepp och definitioner då det presenteras på tavlan.»
- Passar bra, man får med mer info men viktiga saker (exempelvis formler man måste kunna) kan vara bra att skriva på tavlan.»
- De funkade bra då det sades ganska mycket matnyttigt även vid sidan av den. »
- Det fungerade i den här kursen, ty det var härledningar som vi inte behövde lära oss utan bara förstå.»
- Bra eftersom det var mycket bilder men annars är det bättre att skriva på tavlan.»
- Bra som komplement till att skriva på tavlan med figurer osv.»
- Bra om dom finns att ladda hem i efterhand»
- Bra, man hinner inte rita alla kristallstrukturer. Dock kan de användas mer effektivt, och man kanske inte behöver 30 slides till varje föreläsning. Se över om varje slide verkligen tillför något.»
- Passade bra för ändamålet, bra att slides finns att tillgå på kurshemsida och att kursboken förklara samma sak.»
- Funkade mycket bra»

7. Hade hellre du sett att alla Igors föreläsningar var i powerpoint?

- Nej, hellre en blandning, halva föreläsningen powerpoint och härledningar och liknande på tavlan»
- "Hade du hellre sett att alla" är väl mer korrekt, men nvm. Jag tycker nog att det är bra som nu.»
- Ja»
- nej»
- Blir jobbigt när det blir formler och härledningar av resultat, så håll kvar det som det är.»
- Nej!»
- Nej, de som var utan ppt hade ofta en anledning till det.»
- nej»
- Ser hellre genomgång på tavlan, men med powerpoint eller andra föreläsningsanteckningar tillgängliga på portalen.»
- En blandning är nog bäst. Viktiga ekvationer och liknande, som man kanske vill anteckna, är bäst att ta på tavlan.»
- Nej, matten är jobbigt som powerpoint.»
- Nej»
- Nej.»
- Nej, så lite powerpoint som möjligt.»
- nej»
- Nej! Det fungerar värdelöst för uträkningar etc eftersom det är lättare att hänga med när föreläsaren skriver. Om Igor bara ska stå där och prata till en Powerpoint förlorar föreläsningen mycket av sin mening.»
- nej»
- Det var lagom som det var!»
- Ja»
- Nej»
- Ja, han var bättre med powerpoint än utan.»
- Nej.»
- Nej det var bra»
- Ja, varför inte?»
- nej»
- Nej, tyckte överlag var blandningen av tavla/powerpoint var väl avvägd»
- nej!»
- Nej!»
- Nej de var bra.»
- Nej. Däremot hade gärna dom sista anteckningarna han la ut kunnat vara dataskrivna»
- Ja!»
- Absolut inte. Använd powerpoint då det behövs av praktiska skäl (i detta fall för att slippa rita komplicerade figurer på tavlan)»
- Nej, det spelar ingen roll! Han kan hantera båda, så det kvittar.»

8. Vad tyckte du om räknestugorna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»5 14%
3 8%
9 25%
7 20%
5 (mycket bra)»11 31%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bara en vetting ledare» (1 (inte alls bra))
- Dåligt förberedda räkneövningsledare. Fullt hos den som höll måttet.» (1 (inte alls bra))
- var hos minst två av övningsledarna och tyckte att uppgifterna presenterades bättre i övningshäftet. Övningarna borde innehålla mer allmänt om hur man räknar på de olika "momenten" i kursen. Det var svårt att höra vad övningsledarna sade då de mumlade eller till och med pratade väldigt tyst, och för en nyintroducerad i ämnet var räkningarna svåra att hänga med i. Man bör tänka på att tankesättet och problemlösningen för denna kursen skiljer sig från tidigare kurser och att föreläsningarna är mer övergripande och teoretiska och inte nästan inte alls förbereder studenterna på hur man faktiskt löser och räknar på problem. Jag hade hellre sett en mer kvalitetsorienterad storgruppsdemo i t.ex fb med en duktig och engagerad övningsledare, kanske igor?» (1 (inte alls bra))
- Två av räkneövningsledarna var inte alls bra. Särskilt den engelstalande kom helt oförberedd och skrev i princip av de lösningar som fanns på kurshemsidan samtidigt som han mumlade lite framför tavlan. Han kunde inte svara på frågor heller. Den tredje (som halva klassen rusade till) verkar vara bra så det hade kanske varit bättre om han haft hela klassen som storgrupp.» (1 (inte alls bra))
- Det fanns en som var bra (Andreas som vikarierade) han skulle ha haft en storgrupps övning istället. Dom andra var direkt värdelösa, gav ingenting att gå dit! Men bra gjort av andreas med supplement till övningarna dessutom.» (1 (inte alls bra))
- Stor skillnad på räkneövningsledarnas kvalité. Kändes endast värt att gå om man lyckades få en plats i den bättres grupp.» (2)
- rörigt med att inte alla räkneövningsledarna var där varje gång, ändrades schemat? Varför stod inte det på kurshemsidan? Dmitriev var inte så bra.» (2)
- Ganska stor kvalitetsskillnad mellan övningsledarna, tyvärr.» (3)
- Blandat, två av räkneövningsledarna var bra med diskussioner och begripliga lösningar, men den ena var det mycket mummel och förvirring om man ställde frågor.» (3)
- Väldigt stor skillnad beroende på vart man var. övningsledarna borde pratat ihop sig och ha samma upplägg.» (3)
- Varierande kvalitet. Om man ändå ska ha räkneövningar där man bara tittar på övningsledaren kan man lika gärna ha den i en stor sal, exempelvis FB.» (3)
- Det som man räknade på var väldigt bra men jag skulle personligen se mer "formler" som visade vad man skulle räkna med. För just nu så kändes det väldigt tafatt med vissa formler vart man hittade dem och hur de skulle användas.» (3)
- En av räkneövarna var grym, de andra var inte särskillt pedagogiska, inte samma flyt i räkningarna.» (4)
- Bra, men totalt fiasko att man var tvungen att springa dit för att få en bra plats. Kanske för att räkneövningsledarna inte uppfattades som likvärdiga, Daniel och Anderas var bra men Alexander skrev bara på tavlan och glömde bort att förklara det som var svårt.» (4)
- Andreas var suverän!» (5 (mycket bra))
- Andreas är fet! Inte i ordets rätta bemärkelse utan på ett ungdomligt superlativistiskt sätt. » (5 (mycket bra))
- Andreas var bäst, de andra inte lika bra. Han borde ha stor gruppsövningar istället» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra!! Utan dessa hade inte haft en chans i kursen. Om föreläsningarna hade varit lite mer som dessa hade blivit än ännu bättre kurs. Super pegagiskt förklarat. Dock blev det väldigt populärt bara i ena salen så lite väl trångt.» (5 (mycket bra))
- då hängde man iaf med (dock var bara en av de tre föreläsarna vettiga (andreas kanske han hette?))» (5 (mycket bra))
- Andreas gjorde ett kanonjobb! Dock så borde han fundera på hur man som enskild individ kan minska skogskövlingen...» (5 (mycket bra))
- Andreas var den enda övningsledaren alla gick till, pga att han var klart bäst. Daniel var ok, men Alexander inte alls bra. Överväg storgruppsövningar om det märks att alla studenter går till en räkneövningsledare. Supplementen till övningarna var jättebra!» (5 (mycket bra))
- Den populära räkneövningsledaren var superb. En bättre idé är nog att låta honom (kanske heter han Patrik?) hålla storgruppövning i en föreläsningssal.» (5 (mycket bra))
- Andreas var grym. Tyvärr tyckte ingen om de andra lika bra. Tycker verkligen att man bör byta till storgruppsövningar med honom. Kanske vore bättre att spara pengar på räkneövningsledare och lokaler nästa år, och lägga på t.ex. en till lab, eller något helt annat!» (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om laborationerna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 11%
13 37%
7 20%
5 (mycket bra)»11 31%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt lite interaktion, och jag förstår om det är svårt, men det blev ändå ointressant. Hitta ett sätt att involvera studenterna mer i processen, och åtminstone någon liten koll på förståelse.» (2)
- Tråkigt när man inte fick fram ngt resultat. På en lab satt vi mest hela tiden och klippte till spetsar och fick ändå ingen bra bild. På lågtemperaturfysiken fick man själv inte göra så mkt så det var inte heller så roligt.» (2)
- Kändes inte som man gjorde så mycket på alla.» (2)
- Lite väl mycket "kolla på handledaren" och för lite göra själv» (3)
- Var väl som vanliga laborationer, men coolt med elektronmikroskopin!» (3)
- Lågtemp kändes inte så intressant, den gav inte så mkt mer förståelse. De andra var bra.» (3)
- Ganska intressanta, men det kändes som om man mest tittade på. Kunde kännas långsamt och långtråkigt.» (3)
- låh temp fysik var cool. Diffraktionslabben med tabeller var patetiskt korkad, man lärde sig inte ett jota och förstod ingenting.» (3)
- en del var mindre bra. nålarna tog slut på labben om svepelektronmikroskopi, så kunde ej vara så delaktig. den kvinnliga handledaren i laben för strukturbestämning var mycket bra och pedagogisk. » (3)
- Var väl ok. Man lärade sig inte så mycket. Hade kanske varit bra om hade krävts lite mer från studenterna.» (4)
- Labbarna var intressanta och kul men med vissa punkter: Står det att det ska vara förhör så SKA det vara förhör så det inte blir som nu då hälften av personerna myglar sig igenom. SEM & TEM: intressanta saker att få ha gjort men det tog för lång tid iom att vi var 2 grupper på samma ställe. Låt det delas upp i 2 grupper och låt en ha SEM och den andra TEM och sen byts man åt så kommer man minska labbtiden med 1-2 timmar.» (4)
- hade hellre haft en labb på magnetism än en av mikroskopilabbarna.» (4)
- Kunde varit mindre labbgrupper på SEM, för mycket väntetid. Lågtemp var den bästa av dem » (4)
- De var bra och tillförde extra förståelse, men de gamla labb-pm:en bör uppdateras.» (4)
- Roligaste laborationerna hittills i utbildningen. Gillade upplägget att man inte behövde prestera så mycket, blir mer avslappnat då och mycket roligare.» (5 (mycket bra))
- Bästa laborationerna!» (5 (mycket bra))
- Intressanta, första labbarna som jag uppskattat under min utbildning» (5 (mycket bra))
- Intressanta och lärorika. Berätta gärna för studenterna före kursen att laborationerna är demonstrationer och att arbetsbördan är tämligen låg.» (5 (mycket bra))
- * Faktiskt lärorika laborationer, speciellt Laue-diffraktion där man faktiskt fick räkna och förstå (med Victoria). * Även lågtemperatur (med Simon) var mycket bra! * SEM/TEM var väl lite långtråkig i SEM-delen och TEM-delen förstod man inte så mycket av. * STM-labben var också ganska kul (vi fick dessutom bra resultat), speciellt att man ordentligt ska förklara och visa hur det ser ut i relation till teorin. Det gäller generellt denna typ av labbar - när de görs rätt så belyser de verkligen teorin. I bland så kan man göra dem utan att förstå någonting. Här var allt utom kanske TEM bra (men jag kan ha missat lite av föreläsningen där, så jag ska inte säga för mycket).» (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
5 13%
11 28%
17 44%
5 (Mycket stor)»5 13%

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken var bra.» (2)
- igor var mycket bra och hans föreläsningar har bidragit mycket till min inlärning. övriga delar knappt alls.» (3)
- Framförallt Igors föreläsningar var uppiggande. Räkneövningarna med Andreas var helt lysande.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.38


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

37 svarande

Ja»1 2%
Nej»36 97%

Genomsnitt: 1.97

- Alla ville gå till en övningsledare så att dom fick väldigt få elever. » (Ja)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
17 44%
17 44%
5 (För hög)»3 7%

Genomsnitt: 3.57

- Svårt att säga. » (3)
- Ok» (3)
- Rätt okej.» (3)
- Största problemet var att man inte riktigt visste vad man skulle läsa, och svårt att veta hur man låg till även om det fanns en dugga.» (3)
- Är väl som det ska vara i och för sig.» (4)
- Det var dåligt planerat då man kom igång väldigt långsamt med föreläsningar oh övningar i början. Räkneövningar och labbar kan börja tidigare istället för att det ska bli stressigt i slutet.» (4)
- Det var ett stressmoment att det var svårt att plugga på kursen. De tillgängliga uppgifterna var ganska knepiga och det fanns ingen bra startnivå på de kapitel man förstod mindre av. Detta medförde att det kändes stressigare än vad det borde ha varit.» (4)
- Kursen var omfattande» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 26%
Mycket bra»25 65%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.81

- Problemet var väl att kunna plugga tillsammans då alla gjorde kandidatarbete också.» (Ganska bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»15 39%
Mycket bra»10 26%
Har ej sökt hjälp»11 28%

Genomsnitt: 3.78

- Det har inte riktigt funnits tid i samband med räkneövningar att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Helt efterblivet att lärare kom in på tentan endast en gång, brukar alltid vara två gånger!» (Ganska bra)
- Både föreläsare och räkneövningsledare överlag bra på att ta sig tid att svara på frågor. Igor lyssnar ibland lite dåligt på vad frågorna handlar om i föreläsningens hetta, men efteråt går det bra att fråga.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

38 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
5 15%
17 51%
7 21%
5 (mycket prisvärd)»3 9%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 3.18

- För det första är den ju rätt ful. Sen att den är svår att läsa gör ju att man i princip skiter i att göra det. Blev ofta wikipedia istället. Där snackar vi prisvärt!» (2)
- För mycket text, man visste inte var man skulle läsa någonstans. Rekommenderade sidor hade varit toppen» (2)
- Köpte begagnat.» (3)
- Kittel är ok, men det är jobbigt att den hela tiden hänvisar framåt och ibland förklarar på sätt som är svåra att förstå.» (3)
- texten är svår och fick läsas flera gånger för förståelse. ett kort kompendie hade varit ett bra komplement då många grundläggande saker kan förklaras på ett enklare och mer pedagogiskt vis. Det hade sparat mycket tid och gett en bättre översikt över kursens innehåll.» (3)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»2 5%
5 13%
9 23%
16 42%
5 (Mycket stor)»6 15%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken var svårläst, och något svårnavigerad. Man kanske kan testa Myers bok?» (2)
- Lite tungläst bok. En läsanvisning hade vart bra.» (3)
- Men! Var tydligare med vilka räkneuppgifter som är lämpliga att göra varje vecka, och se till att det finns någon att fråga om hjälp om dem. I nuläget blev det istället att jag inte räknade själv alls nästan, eftersom jag inte visste var jag skulle börja.» (4)
- Boken var mindre till hjälp men resten hjälpte bra!» (4)
- Jag tror att en läsanvisning till Kittell hade varit bra. Svårt att veta vilka textbitar som är viktiga för förståelse och ganska enkla och läsa, och vilka ibland ganska krångliga härlednignar man kan hoppa över. I början är boken ganska tungläst, men kapitlet om supraledning var t.ex. jättetrevligt. Detta hade varit bra att veta tidigare. Eventuellt kanske man kan hitta en kompletterande bok som förklarar teorin, men utan att vara så fullständig och ha så mycket tabeller - som helt enkelt fokuserar på texten?» (4)
- väldigt viktig. Då övningarna var dåligt genomförda och föreläsningarna inte innehöll tillräckligt mycket exempel på tillämpningar och hur man räknar.» (5 (Mycket stor))
- Det behövs mer kursmaterial. Var var de rekommenderade uppgifterna?!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

38 svarande

Ja»34 97%
Nej»1 2%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.02

- Det var svårt att få info om vad man egentligen behövde lära sig. Det var svårt att plugga, övningsuppgifterna vara ofta för svåra för att göra själv.» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Igor och Yari! Baby Kittel»
- Andreas!»
- Igors föreläsningar, kursboken»
- de roliga labbarna»
- Duggan var bra, fick en att räkna i kursstarten och något att diskutera utifrån efteråt så att man förstod det även om inte duggan gick bra.»
- Föreläsningsanteckningarna till Igors del»
- Räknestugorna»
- Laborationerna»
- »
- Igors föreläsningar och powerpoint föreläsningar!»
- Andreas.»
- ppt är trevligt, om bara föreläsningarna kommer upp i tid innan. Labbarna var jättebra! Att ha en dugga är bra.»
- labbarna»
- igor»
- Andreas!! »
- kursinnehållet och kursupplägget»
- Andreas och Igor»
- Igors föreläsningar»
- Labbar, Igors glädje på föreläsningarna»
- Supplementen till räkneövningarna.»
- Duggan. Bra med dokumentet med punkter på sådant man ska kunna inför tentan.»
- Föreläsarna, labbarna.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Enklare tenta och kanske ändrade labbar»
- Rekomenderade uppgifter!!! Gör det mycket lättare att plugga kontinuerligt under kursen. »
- Bättre räkneövningsledare»
- Försök hitta jämnare övningsledare.»
- Lite tydligare från igors del i kursen vad som är riktiga bevis och vad som är mindre motiverade modeller och varför vi använder dem.»
- Ge ut föreläsningsanteckningar till Jaris del»
- Lite lugnare föreläsningar där förklarar lite mer vad som händer i detalj så man kan hänga med»
- Det var inte bra att få ha med boken till duggan. Det var även lite dålig information om det. Jag trodde att man bara fick ha boken med sig, men även anteckningar och lösta exempel fick tydligen vara med.»
- En tenta som bättre speglar kursens innehåll och bättre räkneövningar.»
- Tentan, var svår ohch ännu svårare att veta vad man skulle plugga på till den»
- »
- mer typad tenta, så det blir möjligt att plugga till den. Tycker man skall kunna känna innan tentan att man kan allt om man har pluggat ordentligt, nu visste man att det skulle komma "jokrar" på tentan.»
- Kanske kan man ha power pint även på Jaris föreläsningar!»
- Fundera på ett sätt för att täcka större del av kursen på tentan. Rekommenderade räkneuppgifter.»
- Varför inte ändra lite på examinationen? Kanske att man kan få göra ett eget formelblad att ha med på tentan, då det är många formler som inte fanns vare sig i physics eller på formelbladet, för många för att det är rimligt att kunna alla utantill. Sedan tyckte jag tentan var väldigt svår, att ha frågor som är så olika det vi gjort innan är lite dumt. Nu satt jag och pluggade heltid till tentan i två veckor (!!) men tyckte ändå att den var hemskt svårt. Kanske skulle man kunna byta dugga mot inlämningsuppgift eller ändra hela examinationen till inlämningsuppgifter, som verkligen får en att förstå.»
- tentan var svår»
- Övningarna måste bli bättre! Räkneövningar är superviktig del i kursen.»
- Se till att man får formler som man ska använda och referera till sidor/tabeller så man kan hitta det senare!»
- gå igenom õvningsuppgifthäftet, dela ut en lista rekommenderade räkneuppgifter, gör ett facit!»
- Räkneövningarna, storgrupp med han som var bra (ganska uppenbart vem dån det var fullt hos honom och i princip timt hos dom andra).»
- Andreas ska ha storgrupps övning och dom andra övningsledarna kan söka annat jobb!»
- Även om alla övningar som inte räknades på räkneövningarna är rekommenderade uppgifter skulle det underlätta med en planering. Uppgifterna kan grupperas veckovis efter det kursmaterial som gås igenom.»
- Duggan kan vara lite mindre tidskrävande.»
- Gör om till en storgruppsövning! Läsanvisning till litteraturen (som i Subatomär-kursen, eller liknande). Inför inlämningsuppgifter.»

20. Övriga kommentarer

- tentamen var klart svårare än tidigare år, vilket jag tycker var synd. tycker nivån ska vara densamma oavsett när man skriver tentan»
- »
- Teoretisk kemi var väldigt dålig på att förbereda för Fastan. Bör vara mer likt de F har innan.»
- Rolig kurs!»
- KF har inte riktigt tillräckliga förkunskaper.»
- Tentan var ganska svår. Framförallt hade man klämt in väldigt många uppgifter, det var i princip omöjligt att hinna med alla ordentligt.»
- Svår men överlag en intressant kurs!»
- Bättre fördelning av studenter mellan övningsledare!!!»
- Gött med två föreläsare, tillsammans kan de maxa kursen!»
- Jag tycker att inlämningsuppgifter vore ett bra tillägg i kursen, som tvingar alla att räkna, och på så vis snabbt få de viktigaste baskunskaperna. Kanske en precis i början, (efter bara nån vecka, innan duggan) med diffraktion av olika slag, och en nån vecka efter duggan - en bit in i Igors bit, typiskt på bandstruktur och elektroner. Hur dessa inlämningar skulle betygssättas vet jag inte, kanske godkänd/icke godkänd, och 1.5 hp av kursen. Anldeningen: alla i klassen börjar diskutera med varandra när man har inlämningsuppgifter.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.4
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från