ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Verkstadspraktik Lernia, LNB660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-31 - 2011-04-08
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»11 84%

Genomsnitt: 4.84

- 40 timmars vecka» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»12 100%

Genomsnitt: 5

3. Laboration/verkstadsutrustning - kvalitet

Hur upplevdes kvaliteten på utrustningen?

13 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.46

- Saknades verktyg till svarv» (Ganska dålig)
- Fattades delar, som vi fick bygga ist. Vilket var bra i sig, men de gjorde så att det viktiga arbetet inte blev klart.» (Ganska bra)
- det var lite dåligt med material, för lite av varje, så hälften av arbetstiden gick ut på att leta saker som inte var där de borde. dvs att man kunde ha lärt sig betydligt mer. » (Ganska bra)
- Dock stökigt i resten av hallen, då det var ett lager » (Mycket bra)
- Det fattades viss utrustning, var ibland dåligt ordning på saker och ting. Borde varit gummimattor vid samtliga svarvar. » (Mycket bra)

4. Handledning

Hur upplevdes handledningen under laborationerna?

13 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%

Genomsnitt: 3.53

- Väldigt duktiga och kunniga instruktörer» (Mycket bra)
- Dennis och Dick var kanon! Hjälpsamma, men samtidigt gavs det möjligheter att testa själv och göra fel, vilket resulterar i att man faktiskt lär sig någonting. » (Mycket bra)
- Dennis och Dick var bara så bra som man kan önska sig att två handledare ska vara. » (Mycket bra)

5. Hur upplevdes kommunikationen Chalmers-Lernia-Studenterna?

13 svarande

Mycket dålig»1 7%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.46

- Hade noll kontakt med lernia studenter» (Mycket dålig)
- Klockrent mellan Lernia och studenterna» (Mycket bra)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 61%

Genomsnitt: 3.3

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Ja rimliga mål men man vill ju alltid lära sig mer och bättre.» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 25%
Ja, i hög grad»5 41%
Vet ej/har inte examinerats än»4 33%

Genomsnitt: 3.08

- eftersom det var praktiskt så är det svårt att säga om vi har visat att v uppnåt målen.» (I viss utsträckning)
- Ingen examination» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»9 69%

Genomsnitt: 3.69

- Som sagt kunniga instruktörer» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»4 36%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.09

- Vi hade ingen litteratur, så jag kan ej svara på den frågan.» (?)
- vi hade inte direkt någon literatur» (?)
- Hade ingen litteratur» (Mycket liten)
- Fanns gott om kursmaterial på plats, såsom handböcker för svets och svarv, men dessa användes nästan aldrig» (Mycket liten)
- Vi tränade praktiskt då det var ett praktiskt ämne. Lära sig på sina misstag!» (Ganska liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»5 41%

Genomsnitt: 3.33

- Har ej kollat på webbsidan, så kan tyvärr inte svara på den frågan heller.» (?)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.76

- var ltie svårt att få tag på läraren i bland, men vi var ganska många elever.» (Ganska bra)
- Åter igen - Dick och Dennis är två änglar » (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»13 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 76%
Hög»3 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Hade gärna fått vara både mer och längre men det måste självklart finnas begränsningar!» (Lagom)
- Det var vad man gjorde det till.» (Hög)
- Kunde varit längre, alltså fler veckor.» (Hög)
- Mycket beroende på det egna projektet som krävde många timmar att färdigställa.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 76%
Hög»3 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 7%
Mycket gott»12 92%

Genomsnitt: 4.92

- Kanon!» (Mycket gott)
- En helt perfekt kurs, man lärde sig hur mycket som helst samtidigt som man hade fantastiskt kul. Jättebra lärare, all tänkbar utrustning som behövdes mm.» (Mycket gott)
- Skönt med praktiska moment.» (Mycket gott)
- Mycket bättre än så här kan det bara inte bli!!!» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt!»
- Tyckte allt bör behållas men framförallt Dennis & Dick. Störtsköna å kunniga.»
- Lernias lokal som vi var i. Dennis och Dick som instruktörer.»
- Goa handledare och den frihet som präglade hela kursen. »
- Möjligheten till egna projekt.»
- Allt och framförallt Dick och Dennis!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget, vad jag vet.»
- Nada»
- Mer tid»
- se nedan.»
- mer grejer, exempelvis svetshjälmar, då de flesta vandrade i väg och var svåra att få tag på svetsaggregat som går att ta med, när man skulle svetsa så hade aggregaten försvunnit från båsen och var utspridda överallt. »
- Längre period!»

19. Övriga kommentarer

- Det hör till att jag gjorde praktik i Värmland i två veckor. Där jag trivdes mycket. Men jag stormtrivdes även på Lernia, men jag var bara där tre veckor.»
- Suverän kurs. Kommer ha stor nytta av kunskaperna jag fick på denna kursen.»
- 1) Lite bättre ordning på verktygen efter avslutad arbetsdag. 2) Att kursen även skulle innehålla enklare baskunnskaper t.ex slipa en borr, en enkel kunskap som underlättar för alla som jobbar i verkstan. Överlag en rolig kurs!! »


Kursutvärderingssystem från