ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp 3 Kvalificerad elpraktik, LET682

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-03-30
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»6 37%
Minst 35 timmar»5 31%

Genomsnitt: 3.81

- full arb tid ca 8h om dagen» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 31%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.68


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Laboration/verkstadsutrustning - kvalitet

Hur upplevdes kvaliteten på utrustningen?

16 svarande

Mycket dålig»1 6%
Ganska dålig»2 12%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 2.93

- fanns inte tillräckligt med material för att göra korrekta labbövniningar, utan fick "fuska till det". Hade ej fungerat/godkänts i verkligheten, » (Mycket dålig)
- Mycket dåligt matterial från Malmbergs....» (Ganska bra)

4. Hur upplevdes handledningen under laborationerna?

16 svarande

Mycket dålig»1 6%
Ganska dålig»6 37%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 2.75

- trots vi fick labbuppgifter så var det ingen given röd tråd, samt ingen direkt handleding om hur det skall var i verkligheten» (Ganska dålig)
- Duktig och kunnig handledare men dålig närvaro.» (Ganska dålig)
- Robban är kanon på att hjälpa till och förklara vad det än är, men det var nog lite för många som hade kursen samtidigt vilket gjorde att det blev rätt svårt att få hjälp ibland.» (Ganska bra)
- Robert är mycket kompetent inom området.» (Mycket bra)

5. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 43%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 2.18

- det var välidigt sent som det kom fram mål. » (Jag har inte sett/läst målen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»6 46%
Ja, målen verkar rimliga»7 53%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.53

- Ehhh... Vi har läst mkt avancerad el innan på chalmers och så sänker man nivån sjukt lågt, samt ingen direkt anknytning till vårt framtida yrke» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det fanns för få arbetsuppgifter.» (Nej, målen är för lågt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»1 8%
Vet ej/har inte examinerats än»9 75%

Genomsnitt: 3.58

- vet ej då det verkar som om man skrev upp sig på närvarolistan varje dag så klara man sig.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.56

- Det är väl egentligen inte undervisning i traditionell mening, men Robban har varit en stor källa till kunskap under kursen.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.25

- och då menar jag bara de tidigare elkurserna på chalmers...» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»4 25%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 2.93

- var aldrig inne på någon hemsida men läraren hade grym mail kontakt under hela kursen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 31%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.93

- om man har en praktisk del och man kör fast vill man ju ha hjälp då och inte behöva vänta eller ringa efter lärare.» (Ganska dåliga)
- Låg närvaro av lärare.» (Ganska dåliga)
- Att få hjälp och att ställa frågor var absolut inga problem när man väl fick tag på Robban. Det blev lätt lite dödtid när man körde fast med något och Robban inte var där, sen när han väl dök upp stod hela klassen och slet i honom med olika frågor.» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»13 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- finns ingen lärare får vi hjälpa varandra...» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»6 37%
Låg»5 31%
Lagom»4 25%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2

- dåligt uppstyrt och inga jätte givande uppgifter» (För låg)
- hade gärna fått vara lite mer avancerat» (Låg)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»6 37%
Låg»5 31%
Lagom»5 31%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 1.93

- endast denna kurs» (För låg)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»8 50%
Godkänt»3 18%
Gott»5 31%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Det var oklart vad vi skulle lära oss, men med en kurstid på 8 veckor så borde målen vara höga, men jag vet egentligen inte vad jag har lärt mig. Tydligare moment, krav och kontroll för mer inlärning och höja kvaliteten och statusen för svenska sjömän» (Dåligt)
- Bra kurs men hade gärna fått vara lite mer jobb» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lab-sal»
- Robban»
- läraren»
- Att ha några veckor där du tar ditt eget ansvar och bygger ett vettigt projekt.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hela kurs upplägget! »
- Förhållandet mellan antalet lärare och antalet studenter. Antingen färre studenter eller en lärare till som kan avlasta Robban. »
- bättre koll på närvaro, inte ok där ett gäng kommer vid 10 och går vi 14 men skriver upp sig 08-17 varje dag och bara åker med på ett bananskal»
- Mer strukturerat de första fyra/fem veckorna.»
- Mer moderna styrsystem, Y/D start känns föråldrat, kanske mer mjukstartare och frekvensomformare...»
- mer lärar närvaro, bättre uppgifter för blivande sjöingenjörer, mer och bättre kvalitet på mtrl som anvädes under kursen»
- Mera fasta mål i kursen, de elever som inte sökte nya projekt och jobb hela tiden kunde nog ta det väl så lugnt.»
- Fler obligatoriska uppgifter med fokus på ex. felsökning.»
- mer övningar»
- 30 elever och en lärare är för lite när det är praktiskt arbete hela tiden. Det borde vara 2 lärare. Sen tycker jag att dom obligatoriska uppgifterna som vi hade de 2 första veckorna var givande, men sen släpptes allting för fritt. Det borde vara mer uppstyrt och högre krav, och bättre kontroll på närvaron.»
- Fler och mer omfattande obligatoriska moment.»

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från